HemIT-utbildningarVirtual Reality-utvecklare
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

08-466 60 00
antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

08-466 60 00
expeditionen@nackademin.se

Vi som jobbar på Nackademin

Möt personalen på Nackademin

Overlay link

Övrigt

Samarbeten, kompetensutveckling och övriga frågor.

Overlay link

YH Praktik 20 veckor Stockholm 2 år

Virtual Reality-utvecklare

Utbilda dig inom Virtual Reality

Överblick

Kurser som ingår

Ledningsgrupp

Antagningskrav

Obs! Denna utbildning startar VT 2020 och ansökan öppnar i september 2019.

En Virtual Reality-utvecklare (VR-utvecklare) skapar verklighetstrogna digitala och artificiella miljöer med hjälp av 3D. Användarens sinnen påverkas och övertygas också genom aktivt interagerande. Dessa världar kan vara smått förvillande. Är jag på besök i en digital drömvärld, eller har jag själv blivit en del av den genom mitt sätt att agera och interagera? Med Virtual Reality kan det vara svårt att avgöra.

En Virtual reality-utvecklare har specialiserad kompetens och bred kunskap om VR-hårdvaror, ljud- och ljussättning, 3D-grafik, programmering mot spelmotorer samt Storytelling inom VR. En Virtual Reality-utvecklare är även van att arbeta i projektgrupper som arbetar utefter agila projektmetoder. Tekniken är fortfarande under utveckling men används redan inom främst spel- och filmbranschen. Andra områden där man satsar på VR är branscher där man vill undvika riskfyllda, dyrbara och opraktiska uppgifter genom att testa dem innan man ”skjuter skarpt” i verkligheten, som till exempel byggbranschen.

VR möjliggör att produkter kan upplevas och testas innan de tillverkas och resor kan göras i både tid och rum – tänk att till exempel ”besöka” och vandra runt bland sevärdheter i flera länder under en och samma geografilektion. Eller att få dyka bland hajar och följa med på en rymdresa!

Läs också:
Möt nuvarande studenten Victor Blennow som är ute på LIA hos ett företag som utvecklar hälsoappar för VR!
Möt Valentin Malmgren som studerar till Virtual reality-utvecklare just nu!
Hur kan en vanlig dag som VR-utvecklare se ut? Utbildaren Robert Södergren berättar!
Här hittar du 6 anledningar till varför du ska börja fundera på en karriär inom Virtual Reality!
Vad är Virtual Reality? Klicka här för att se ett Ted Talk som diskuterar VR, dess användningsområden och framtid.

Yrkesroller efter utbildningen

En ökad efterfrågan på dataföretagens tjänster och förbättrad lönsamhet gör att branschen nu går på topp. Och när det gäller VR så väntas det växa till att bli nästa stora plattform – storleksmässigt jämförbar med smartphone! Enligt en rapport från investmentbanken The Goldman Sachs Group kommer enbart VR att generera 2,5 miljarder under 2020 – 5,9 miljarder år 2025.

I Sverige råder sedan länge ett generellt underskott på programmerare och utvecklare, men bristen på arbetskraft har inte framhållits som ett lika allvarligt hinder för databranschens utveckling som under första kvartalet 2016. Och eftersom VR ännu bara är i början av sin utveckling kan vi räkna med att efterfrågan på specialiserad VR-kompetens kommer att öka särskilt inom en mängd olika branscher.

Yrkesroller efter avslutad utbildning:

 • Virtual Reality-utvecklare (VR-utvecklare)
 • Augmented Reality-utvecklare (AR-utvecklare)

Utbildningen

Efter utbildningen Virtual Reality-utvecklare ska du självständigt och i team med kollegor och uppdragsgivare, enligt kravspecifikation och tidplan, kunna planera, genomföra, utvärdera, integrera och lansera en utvecklad Virtual Reality-produktion i en interaktiv miljö – på valfri plattform. Du ska också kunna reflektera över och utveckla din roll som Virtual Reality-utvecklare inom de huvudsakliga områdena programmering, utveckling, grafik och innovation – gentemot företaget/uppdragsgivaren liksom i branschen.

I utbildningen ingår bland annat:

 • Programmering Realtidsmotor i spelmotorer som Unity och Unreal Engine med hänsyn till hur olika SDK/API’er fungerar för olika VR-plattformar
 • Augmented Reality
 • Implementering och publicering, med test av spellogik, analys av prestanda (framerate) och publicering på en VR-hårdvara, samt konvertering av projekt till olika VR-plattformar
 • UX-design och hur det tillämpas inom Virtual Reality
 • Ljudläggning; redigering och programmering av ljud i VR-realtidsprojekt för immersiv upplevelse av ljud i flera olika dimensioner
 • Virtual Reality-plattformar; hur hårdvara och kringutrustning installeras, konfigureras och kalibreras.
 • 3D-grafik; kamerahantering, modellering, ljussättning, animering, shading och texturering
 • VR Storytelling; att skapa och bygga upp historier som med fysiska och psykologiska effekter kan användas i en VR-miljö
 • Agila projektmetoder som SCRUM, Reature Driven Development och Kandan

3D-Grafik

Yh-poäng: 60

Kursens syfte är att ge den studerande de kunskaper som krävs inom 3D-grafik för att kunna utveckla och utföra modellering, ljussättning, animering, shading och texturering i en Virtual Reality-produktion.

Efter avslutad kurs ska du kunna:

 • 3D-verktyg för Virtual Reality-produktion gällande Realtidsrendering, rigging, scripting, ljussättning, shading, UV-mappning och modellering.
 • Skapa 3D-element genom modellering, UV-mapping, texturering och shading lämpliga för Virtual Reality-implementering.
 • Självständigt kunna skapa 3D-modeller och prototyper för implementation i en Virtual Reality-miljö.
 • Skapa 3D objekt efter referensbilder.
 • Kunna skapa 3D optimerade modeller som fungerar i en VR produktion.
 • De metoder och verktyg som används för att skapa animeringar i 3D.

Agila projektmetoder

Yh-poäng: 10

Syftet med kursen är att ge den studerande kunskaper i agila projektmodeller och hur de används vid utvecklingsprojekt. Under kursen kommer den studerande att arbeta med riktiga uppdrag mot ett företag eller en uppdragsgivaremot en tydlig kravspecifikation. Den studerande kommer att utveckla en enklare Virtual Reality-produktion. Kursen krävs för att kunna gå ut på LIA med en portfolio på skapade Virtual Reality-projekt.

Efter avslutad kurs ska du kunna:

 • Förstå och arbeta yrkesmässigt efter en projektplanering innefattande tidsplan, ansvarsområden, aktiviteter och given budget.
 • Förstå och arbeta utifrån Agila projektmetoder samt kunna presentera ett utvecklingsprojekt inom Virtual Reality på ett målgruppsanpassat sätt.
 • Utföra kvalitetsgranskningar efter branschstandard Virtual Reality-leveranser.
 • Tolka en kravspecifikation från en uppdragsbeställare och framställa en egen kravspecifikation inom Virtual Reality produktion.

Augmented Reality

Yh-poäng: 30

Syftet med kursen är att ge den studerande kunskaper i hur Augmented Reality(AR) fungerar och vilka olika typer av AR som finns tillgängliga på marknaden idag. Den studerande kommer få kunskaper om markörbaserad AR, GPS baserad AR & objektbaserad AR samt vilka programleverantörer som finns och som är ledande idag(Vuforia, Wikitude m.m.).

Efter avslutad kurs ska du kunna:

 • Utveckla en AR produkt med hjälp av Vuforia.
 • Utveckla en AR produktion med en 3D modell kopplad till en markör för IOS eller Android.
 • Ha kunskap om hur man tar fram stabila markörer för AR produktion.
 • Ha kunskap om hur man använder markörbaserad AR, GPS baserad och objektbaserad AR för AR produktion.

Examensarbete

Yh-poäng: 25

Kursens syfte är att låta den studerande planera, utföra och utvärdera ett utvecklingsprojekt för ett riktigt företag eller en beställare. Den studerande ska självständigt planera, göra research och genomföra projektet enligt tidplan. Kursen syftar till att utveckla den studerandes förmåga att självständigt planera, genomföra, presentera samt argumentera för sitt val av arbetsuppgift, metod, avgränsningar, resultat och slutsatser.

Efter avslutad kurs ska du kunna:

 • Det valda området för examensarbetet på en specialiserad nivå.
 • Projektplanering enligt användningen av agila metoder.
 • Leverera en utvecklad Virtual Reality-lösning enligt uppdragsbeskrivning.
 • Applicera de metoder och tillvägagångssätt som krävs för att kunna genomföra aktuella projekt.
 • Planera ett projekt enligt given tidsram.
 • Metodiskt kunna bemöta de problemställningar som kan uppkomma i ett samarbete med en beställare.

Implementering och publicering

Yh-poäng: 20

Kursens syfte är att ge den studerande kunskapen i att kunna testa spellogik, analysera prestanda (framerate) samt publicera på en Virtual Reality-hårdvara. Kursen kräver kunskaper från tidigare kurserna Programmering i realtidsmotorer, Storytelling och Virtual-Realityplattformar.

Efter avslutad kurs ska du kunna:

 • Hur spellogik och prestanda (framerate) testas för Virtual Reality
 • Vilka principer som finns för publicering på olika Virtual Reality-plattformar
 • Hur ett Virtual Reality-projekt kan konverteras till olika kompatibla plattformar
 • Använda de olika API:er som tillhandahålls av de olika Virtual Reality-systemen

Introduktionskurs VR

Yh-poäng: 20

Kursen syftar till att ge den studerande kunskap i hur en hårdvara för Virtual Reality ska installeras, konfigureras och kalibreras. Kursen behandlar även installation av headset och kringutrustning som handkontroller och sensorer samt installation i omgivning/rum som hårdvaran kommer att befinna sig i. Kursen kommer också behandla historia, filosofi och Storytelling kring virtual reality.

Efter avslutad kurs ska du kunna:

 • De tekniska förutsättningarna som finns för olika typer av Virtual Reality-hårdvaror.
 • Vad datorer, plattor och smartphones har för kravställning för att fungera med Virtual Reality-hårdvaror.
 • Kunna installera, konfigurera och kalibrera olika typer av Virtual Reality-hårdvara.
 • Kunna testa och felsöka Virtual Reality-hårdvaran.
 • Kunna välja rätt datorhårdvara utifrån de krav som Virtual Reality-utrustningen kräver.
 • Vid felsökning veta vad som är en korrekt fungerande hårdvara för Virtual Reality så att användarupplevelsen blir enligt kravspecifikationen.
 • Kunna grundkoncepten kring VR storytelling.

LIA

Yh-poäng: 100

Kursens syfte är att den studerande ska få kvalificerade kunskaper och arbetsmetoder, genom praktiskt arbete med Virtual Reality på ett företag. Målet är att de studerande ska kunna arbeta självständigt som en Virtual Reality-utvecklare, i enlighet med de rutiner, praktiska förutsättningar och resurser som finns på företaget. Den studerande ska omsätta och utveckla sina kunskaper och färdigheter inom Virtual Reality-utveckling på en arbetsplats i en skarp miljö. Kursen innefattar även att leverera en produkt utifrån en kravställning.

Efter avslutad kurs ska du kunna:

 • Vilken roll en Virtual Reality-utvecklare har på ett företag.
 • Hur ett företag arbetar och nyttjar Virtual Reality för att lösa problem.
 • Arbetsmetoder som används inom branschen: arbete efter kravspecifikationer, deadlines, kundkontakter, projektteam och rutiner.
 • Skapa en Virtual Reality-lösning för ett företag eller uppdragsgivare enligt kravspecifikation.
 • Kunna planera, genomföra och utvärdera projekt med syftet att leverera en Virtual Reality-lösning för ett företag eller uppdragsgivare.
 • Arbeta agilt i en projektgrupp.
 • Kunna anpassa sig till de specifika arbetsmetoder som används inom företaget och branschen samt kunna följa upp dessa hos leverantörer/kunder/uppdragsgivare.

Ljudläggning

Yh-poäng: 10

Kursens syfte är att ge den studerande grundläggande metoder för ljudläggning i en Virtual Reality-miljö, då ljud är en viktig del av atmosfären och interaktionen. Den studerande kommer att arbeta enligt kravspecifikationer och få förståelse för hur samarbetet med en ljuddesigner kan gå till.

Efter avslutad kurs ska du kunna:

 • Hur ljud implementeras i en realtidsmotor för ett realtidsprojekt.
 • Hur ljudfiler skall exporteras för att optimeras vid användningen vid i Virtual Reality-miljö.
 • Exportera ljud i rätt format för implementation i realtidsmotor.
 • Hantera ljudfiler utifrån tekniska kravspecifikationer för olika typer av spelmotorer.
 • Förstå ljuddesignerns roll vid framtagandet av ljud och vilken betydelse ljud har för en Virtual Reality-upplevelse.
 • Programvaror som används vid ljudläggning till en Virtual Reality-miljö.

Programmering Realtidsmotor

Yh-poäng: 60

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper för att kunna programmera i en realtidsmotor. Den studerande kommer under kursen att programmera prototyper i spelmotorer som Unity och Unreal Engine. Kursen behandlar områdena som hur den studerande sätter upp sin utvecklingsmiljö, hur gränssnittet och projektstruktur fungerar i en spelmotor, hur element och modeller (ljud och ljus) importeras samt hur olika SDK/API’er fungerar för olika Virtual Reality-plattformar. Den studerande förväntas att ha grundläggande kunskaper i programmering för denna kurs då den introducerar variabler, syntax, datastrukturer, if-satser, kollision, rörelser, reaktioner och villkor gällande det programmeringsspråk som kommer användas. Kursen kommer även att behandla konvertering av ett befintligt projekt till Virtual Reality-hårdvara.

Efter avslutad kurs ska du kunna:

 • Hur variablar, syntax, datastrukturer, if-satser, kollisioner, rörelser och reaktioner fungerar och programmeras gällande Virtual Reality.
 • Om den aktuella spelmotorns principer, möjligheter och begränsningar gällande Virtual Reality produktioner.
 • Scripting mot API:n
 • Läsa input från olika källor – tangentbord, mus, gamepads och plattformsspecifika kontrollenheter.
 • Kunna skapa en interaktiv miljö genom att använda den aktuella spel- och fysikmotorn
 • Kunna programmera i valt programspråk och ta fram prototyper för Virtual Reality användning.
 • Kunna implementera syntax, datasatser, if-satser, kollisioner, rörelser och reaktioner i en spelmotor.
 • Bygga en Virtual Reality-produktion i valfri plattform.
 • Kunna välja lämpligt API och använda det i utvecklingsprocessen inom Virtual Reality.
 • Arbeta enligt agila utvecklingsmetoder
 • Hur en utvecklingsmiljö sätts upp för Virtual Reality-utveckling

UX och Interaktion

Yh-poäng: 15

Syftet med kursen är att ge den studerande goda kunskaper i hur man utvecklar användbara virtuella interface med hänsyn på användarupplevelse, interaktionsdesign och design. Du får lära dig att skissa och rita upp designförslag för en VR-miljö och att implementera en prototyp samt att använda interaktioner i AR/VR-miljöer.

 

VR Storytelling

Yh-poäng: 30

Syftet med kursen är att ge den studerande kunskaper i storytelling som verkar i en Virtual Reality-miljö. Virtual Reallity storytelling innebär att utvecklaren behöver skapa immersiva miljöer där människor kan uppleva historier i en interaktiv värld. Den studerande kommer att ha kunskaper om hur ett Virtual Reality -headset kan lura hjärnan till att tro att man är på en annan plats genom förstärkt verklighet.

Efter avslutad kurs ska du kunna:

 • Hur storytelling byggs upp för att passa en Virtual Reality-miljö.
 • De fysiologiska och psykologiska effekter som användningen av Virtual Reality kan ge användaren.
 • Att skapa historier med hjälp av Storytelling som kan användas i en Virtual Reality miljö.
 • Identifiera en historia som kan passa i Virtual Reality.
 • Veta vilka historier, skrivna enligt storytelling, som får en större upplevelse i en Virtual Reality-miljö.

VR-utveckling mobil plattform

Yh-poäng: 20

I denna kurs får du  kunskaper inom programmering i en realtidsmotor mot mobila hårdvaruplattformar. Du lär dig  att skapa prototyper i spelmotorer som Unity och Unreal Engine mot mobila VR-enheter. Kursen behandlar områden som hur man sätter upp en utvecklingsmiljö för mobil utveckling och hur olika SDK/API:er fungerar för olika mobila VR-plattformar.

Ledningsgruppen består av potentiella arbetsgivare som kvalitetssäkrar utbildningen och ser till så att du lär dig precis det som branschen efterfrågar.

Varje yrkeshögskoleutbildning styrs av en ledningsgrupp som består av olika arbetsgivare från branschen, en utbildningsansvarig, nuvarande studenter och representanter för kommun och högskola. Ledningsgruppens uppgift är att se till att utbildningen ger rätt kompetens och håller den höga kvalitet som krävs för att du ska kunna jobba som den yrkesroll som utbildningen leder till. Ledningsgruppen sammanträder fyra gånger per år och diskuterar allt ifrån kursinnehåll och kursmål till gästföreläsningar och utbildningens kvalitet. Flera av de arbetsgivare som är med i ledningsgruppen tar även emot LIA-praktikanter och vill anställa yrkesrollen.

Grundläggande behörighet samt lägst godkänt betyg i:

 • Svenska B/2
 • Engelska A/5
 • Matematik B/2
 • Programmering A/1

Saknar du behörighet? Då kanske någon av följande preparandkurser är något för dig:

Anmäl intresse för den här utbildningen!

Fyll i formuläret nedan för mer information!

Anmäl dig till kursen!

Anmäl dig till kursen genom att fylla i formuläret nedan.