Kvinna som börjat studera

Allt du behöver
veta inför studiestarten

Här kommer svar på de vanligaste frågorna som studenter brukar ha inför studiestarten på Nackademin.

 

  1. Antagningsbesked
  2. Upprop
  3. CSN
  4. Vanliga frågor om studiestart
  5. Omställningsstudiestöd
  6. Validering
  7. Särskilt pedagogiskt stöd

 

Läs mer om de olika delarna nedan.

 1. Antagningsbesked


När skickas antagningsbeskedet till yh-programmen ut?

Antagen

Reserv

Ej behörig

Vad händer efter att jag fått antagningsbeskedet?

 2. Upprop

 

Uppropet är vecka 34 och är på distans och digitalt. Exakt datum och tid hittar du i ditt välkomstbrev, läs mer om det ovan.
Obs! Uppropet är veckan innan utbildningsstart.

 

Du som är antagen eller har reservplats 1–30 kallas till ett digitalt upprop.
Det är viktigt att du deltar på det digitala uppropet för att slutgiltigt bekräfta din plats oavsett om du är antagen eller reserv. Uppropet är obligatoriskt och det är viktigt att du ser till att koppla upp dig i tid så att inte någon annan får din plats. Vi rekommenderar dig som är reserv 1–30 att delta på det digitala uppropet då chansen är stor att du kommer in på utbildningen.

 

Länken till det digitala uppropet kommer att skickas vecka 33 på yh-antagning.se under fliken ”meddelanden”. I samband med länken till uppropet kommer du att få instruktioner på hur du ansluter till uppropet.

 

Om du av någon anledning inte kan medverka på uppropet kan du fylla i en dispensblankett och skicka till antagningen@nackademin.se för godkännande.

3. CSN


Hur gör jag för att ansöka om studiemedel från CSN?

När kan jag ansöka om CSN?

Vad menas med studieförsäkran?

Hur många poäng är det per studieperiod?

Är första dagen på studieperioden samma som första undervisningsdagen?

4. Vanliga frågor inför studiestart


Hur får jag tillgång till Studentportalen, Learnpoint och min Nackademin-mejl?

När behöver jag beställa kurslitteratur?

Måste jag ha en bärbar dator?

Vad kan jag få hjälp med i studentexpeditionen?

5. Omställningsstudiestöd

 

Du vet väl att du kan söka omställningsstudiestöd hos CSN för alla våra YH-utbildningar och YH-kurser? Ansökan för omställningsstudiestöd öppnar den 1 april för studier som startar hösten 2024.

 

Omställningsstudiestöd är till för dig som redan har arbetslivserfarenhet men vill bli mer attraktiv på arbetsmarknaden genom att fördjupa eller bredda din kompetens.

 

Nackademins utbildningar är framtagna tillsammans med näringslivet för att motsvara vad som efterfrågas på arbetsmarknaden vilket gör att de passar särskilt bra för dig som vill söka omställningsstudiestöd.

 

Obs. Viktig information för att kunna söka omställningsstudiestöd och lägga till Nackademin som skola:
Gå till CSN:s hemsida > Klicka på ansök om studiestöd > Logga in på CSN > Fyll i alla uppgifter > Dina studier > Utbildning och studietid > Lägg till utbildning > För att hitta Nackademin behöver du lägga till Solna som ort.

 

Mer information hittar du på CSNs hemsida

6. Validering

 

Validering och tillgodoräknande syftar till att kunna tillgodose kompetens som du har förskaffat dig genom arbetsliv, tidigare studier, licenser eller liknande.

 

Du måste vara antagen på en utbildning för att kunna validera och tillgodoräkna dig kurser. Om ledningsgruppen ser att du har påvisat att du har de kunskaper i ämnet som motsvarar de mål som finns i kursplanen, då tas ett beslut att du kan tillgodoräkna dig kursen och det innebär att du som studerande inte behöver läsa denna kurs på utbildningen.

 

Valideringsprocessen börjar med att du gör en kompetenskartläggning. Du ska bland annat skicka in korrekt ifylld valideringsblankett tillsammans med underlag som intygar din kompetens exempelvis arbetsintyg, licenser, certifikat, arbetsgivarintyg och betyg till utbildningsledaren för utbildningen. Allt ditt underlag ska vara tydligt kopplat till kursplanen för respektive kurs i utbildningen som du vill validera. Resultaten av valideringen blir ett kartläggningsutlåtande, som fungerar som underlag för kommande beslut.

 

Du kan läsa mer om validering här: För dig som vill validera din kompetens – Myndigheten för yrkeshögskolan (myh.se)

7.  Särskilt pedagogiskt stöd

 

På Nackademin vill vi att alla som har behov av särskilt pedagogiskt stöd ska uppleva att de får ett bra och anpassat stöd. Därför har vi en person som arbetar heltid med pedagogiskt stöd och yrkessvenska. Pedagogiskt stöd kan fungera på olika sätt men handlar om att anpassa läroprocessen för den enskilda studenten och ska vara kopplat till pedagogiska stödinsatser

 

Har du behov av pedagogiskt stöd i undervisningen på grund av en varaktig funktionsnedsättning eller andra utmaningar som kan styrkas med läkarintyg så kan du bli berättigad särskilda pedagogiska stödinsatser. Du kan även bli berättigad stöd om du tidigare haft särskilda pedagogiska stödinsatser.

 

Mer information och hur du går till väga för att ansöka om stödet hittar du här >>