Frågor och svar

Ansökan


Antagen

Vad innebär det att vara “reserv” i antagningsprocessen?

När är ansökan öppen för YH-programmen?

Behörighet


Hur vet jag om jag har rätt behörighet till programmet?

Grundläggande behörighet

Särskild behörighet

Vad erbjuder ni för alternativ om jag saknar behörighet?

Vad är en preparandkurs?

CSN


Är utbildningarna CSN-berättigade?

Är onlineutbildningarna CSN-berättigade?

När kan jag ansöka om CSN?

Hur gör jag för att ansöka om studiemedel från CSN?

Vad menas med studieförsäkran?

Jag vill söka omställningsstudiestöd, hur fungerar det?

YH-program


När skickas antagningsbeskedet till yh-programmen ut?

Inom vilka branscher har ni utbildningar inom?

Hur lång är en utbildning?

Får jag jobb efter min examen från Nackademin?

Vad innebär min LIA-praktik?

Hur mycket tid behöver jag lägga på mina studier?

Onlineutbildningar


Vad innebär det att studera en onlineutbildning?

Hur lång är en onlineutbildning?

Vad är skillnaden mellan en online- och en distansutbildning?

Vilka behörighetskrav är det för onlineutbildningarna?

Vilket språk bedrivs onlineutbildningarna på?

Är onlineutbildningarna CSN-berättigade?

Vilka är Noroff?

Kurser


Kan jag läsa flera kurser samtidigt?

Hur mycket tid måste jag avsätta när jag läser en kurs?

Får jag ett diplom eller certifikat efter att ha genomfört en kurs?

För företag


Vad är FöretagsNackademin?

Hur anpassar ni företagsutbildningar efter specifika behov?

Hur anpassas uppdragsutbildningen till oss som företag?

Vi är ett företag som behöver kompetensutveckla teamet, vilka möjligheter finns?

Hur kan jag samarbeta med Nackademin?

För vem passar en skräddarsydd utbildning?

Hur långa är en skräddarsydd utbildning?

Vad är en skräddarsydd utbildning?

Vilka områden täcker era skräddarsydda utbildningar?

Jag funderar på att ta emot en LIA-praktikant, hur går jag tillväga?

Vad innebär LIA-praktik?

Kan jag rekrytera från Nackademin?

Studera på distans


Vad innebär det att studera på distans?

Vad är skillnaden mellan en online- och en distansutbildning?

Praktiska frågor


Behöver jag ha en egen dator för att studera på Nackademin?

Antagningen


Hur kommer jag i kontakt med antagningen?

Expeditionen


Hur kommer jag i kontakt med expeditionen?

Vad kan jag få hjälp med i studentexpeditionen?

Övriga frågor


Hur hittar jag till Nackademin?

Jag har en fråga gällande fastigheten, vem ska jag kontakta?

Vilka utbildningsformer finns på Nackademin att studera?