Här kan du läsa om vad som gäller om du har betyg från gymnasieskolan/Komvux, utländska betyg, äldre betyg, betyg från Folkhögskola eller övriga betyg.


Gymnasiebetyg och Komvux

 

Du har grundläggande behörighet om du har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning med minst 2250 poäng samt godkända betyg i Engelska 5, Matematik 1 och Svenska 1.

Alla våra utbildningar bedrivs på svenska. För att du ska kunna genomföra utbildningen krävs det väldigt goda kunskaper i det svenska språket både skriftligt och muntligt.


Utländska betyg

 

Din utländska gymnasieexamen motsvarar grundläggande behörighet så länge du har godkända betyg i Engelska 5, Matematik 1 och Svenska 1/Svenska som andraspråk 1. Du behöver översätta betygen hos Universitets- och högskolerådet eller annan auktoriserad översättare. Tänk på att göra detta i god tid då det oftast är lång väntetid.


Äldre gymnasiebetyg

 

För grundläggande behörighet krävs fullständigt avgångsbetyg och minst två årskurser svenska med delat betyg i litteratur och språk, och i engelska.

Äldre gymnasiebetyg kan se ut på olika sätt. Skicka in din ansökan där du bifogar dina gymnasiebetyg så tidigt som möjligt så kommer vi att höra av oss om du saknar något av antagningskraven.


Folkhögskola

 

Det finns fyra olika alternativ för att betyg från Folkhögskolan ska uppnå grundläggande behörighet. Du behöver ha gjort något av följande samt ha godkända betyg i Matematik 1, Svenska 1 och Engelska 5.

Studerat tre år på folkhögskola.
Studerat två år på folkhögskola + studerat i minst ett år på gymnasieskola eller Komvux.
Studerat två år på folkhögskola om du är färdig med grundskolan + har minst ett års erfarenhet från arbetslivet.
Studerat ett år på folkhögskola om du har studerat på gymnasieskola eller Komvux i minst två år.

 

Slutbetyg som utfärdades mellan 1998 och 2002

 

Naturvetenskaps-, Samhällsvetenskaps- och Estetiska programmet omfattar 2150 gymnasiepoäng

Då behöver du ha minst 1935 poäng samt godkända betyg i Engelska 5, Matematik 1 och Svenska 1 för att ha grundläggande behörighet.

Övriga program omfattar 2 370 gymnasiepoäng

Då behöver du minst ha 2133 poäng samt godkända betyg i Engelska 5, Matematik 1 och Svenska 1 för att ha grundläggande behörighet.

 

Oavsett program så måste du ha minst 90 % godkända gymnasiepoäng för att uppnå grundläggande behörighet!

 

Här hittar du all information om behörighet och vad du kan göra för att bli behörig