Kvinna som studerar kvalitetssäkrare och testare inom IT

Integritetspolicy

 

Nackademin eftersträvar en hög säkerhetsnivå i vårt dataskyddsarbete där vi värnar om din personliga integritet. I den här integritetspolicyn beskriver vi hur vi samlar in och sparar dina personuppgifter.

 

Hantering av personuppgifter

 

Vilka personuppgifter hanterar Nackademin?
Nackademin hanterar personuppgifter om studenter, utbildare och kontakter inom näringslivet.

 

Med vilket rättsligt stöd behandlar Nackademin personuppgifter?

  • Gällande uppgifter som krävs för anordnande och bedrivande av utbildning inom yrkeshögskolan används 6.1.e (Uppgift av allmänt intresse och myndighetsutövning). Detta i korrelation med proposition 2017:49. Vi informerar självklart ändå om behandling/lagring till berörda parter.
  • All information som hanteras i enlighet med svensk/EU-lag för att uppfylla en rättslig förpliktelse hanteras med stöd av 6.1.c (Rättslig förpliktelse)
  • Gällande uppgifter som används i marknadsföringssyfte eller informationssyfte som inte härrör till anordnande och bedrivande av utbildning inom yrkeshögskolan används framför allt 6.1.a (Samtycke).
  • Uppgifter som krävs för att kunna fullgöra avtal, till exempel anställningsavtal eller konsultavtal hanteras i enlighet med 6.1.b (Avtal med den registrerade).
  • Intresseavvägning enligt 6.1.f används inför insamlande av samtycke.

Hur inhämtar Nackademin samtycke?
En liten del av Nackademins hantering av personuppgifter baseras enbart på samtycke, då uppgifterna i första hand behandlas som ett led i myndighetsutövning. Dock ger vi klar information om hur vi kommer att hantera alla personuppgifter när behandling/lagring av dessa påbörjas och också information om hur du går tillväga för att begära radering/rättning. Information om detta sker i respektive system som används för att inhämta samtycke och lagra datan.

 

Mail som skickas till Nackademin kan komma att sparas om detta bedöms behövas för att vi ska kunna utföra vårt myndighetsutövande och bedriva vår verksamhet. Nackademin behandlar personuppgifter i mail i enlighet med gällande lagstiftning.

 

Vem ansvarar för dataskyddsfrågor på Nackademin?
Ansvarig för dataskydd är Nackademins CIO.

 

Hur kan jag ta del av den data som lagras om mig och begära eventuell rättning/radering?Personuppgiftsrelaterade ärenden skickas till personuppgifter@nackademin.se

 

Hantering av personuppgifter på www.nackademin.se

 

Vilka uppgifter lagrar vi på nackademin.se?

Insamling av personuppgifter sker på vår webbplats när du som besökare gör en intresseanmälan, fyller i ett kontaktformulär, signar upp på våra nyhetsbrev, anmäler intresse till en branschdag eller bokar ett kurstillfälle.

 

Personuppgifter som samlas in kan vara följande:
Person- och kontaktinformation, som namn, adress, telefonnummer, e-postadress, namn på företag samt befattning/titel om du representerar ett företag.

 

De uppgifter som vi samlar in lagras i en databas på vår hemsida samt i en databas i det program som vi använder för mailutskick. Vid bokning av ett kurstillfälle behöver du även ange faktureringsadress, vilket då lagras i en databas på vår hemsida men även i vårt faktureringssystem.

 

Ändamål med insamlingen på Nackademin?

 

Vi samlar in dessa uppgifter för att vi ska kunna kontakta dig angående ditt ärende och ge dig den information du efterfrågat. Vi vill också kunna förse dig med anpassad information om exempelvis nyheter, utbildningar, utbildningsområden samt inbjudningar till olika events som kan vara intressant och relevant för dig.

 

Period som uppgifterna lagras på nackademin.se
Vi lagrar dina uppgifter upp till 3 år.

 

Ansvarigt bolag som mottager personuppgifterna på nackademin.se
Nackademin AB (556616 – 6475), Tomtebodavägen 3A, 171 65 Solna

 

Hantering av personuppgifter via intresseanmälningar och nyhetsbrev

 

Om du gör en intresseanmälan eller anmäler dig till våra nyhetsbrev samtycker du till att Nackademin får skicka digital kommunikation till dig i form av nyhetsbrev, inbjudningar och annan viktig information som kan intressera dig.

 

Du har frivilligt lämnat personuppgifter i och med detta och du har när som helst rätt att begära ett registerutdrag av Nackademin för att kunna kontrollera vilken information som finns registrerad om dig.

 

Nackademin är även skyldig att på din begäran rätta registrerade uppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Nackademin garanterar att de personuppgifter som du angett i och med en intresseanmälan eller anmälan till nyhetsbrev inte kommer att lämnas ut till en tredje part.

 

Cookies
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten och besökarupplevelsen på webbplatsen. Du kan blockera cookies genom att göra inställningar i din webbläsare. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.