Pedgogiskt stöd

Särskilt pedagogiskt stöd och
yrkessvenska på Nackademin

På Nackademin vill vi att alla som har behov av särskilt pedagogiskt stöd ska uppleva att de får ett bra och anpassat stöd. Därför har vi en person som arbetar heltid med pedagogiskt stöd och svenska med yrkesinriktning. Pedagogiskt stöd kan fungera på olika sätt men handlar om att stötta i läroprocessen för den enskilda studenten och ska vara kopplat till pedagogiska stödinsatser.

 

Huvudsyftet är att du som student ska få hjälp att bli så självständig och framgångsrik som möjligt i dina studier. För även om kursmål och kriterier för godkänd examination är samma för alla studenter så kan vägen dit se lite olika ut.

 

Stödet man får individanpassas och det kan handla om olika former av pedagogiskt stöd eller svenska med yrkesinriktning, alltifrån att få hjälp med sin studieteknik till anteckningsstöd, inläst litteratur eller stöd i branschspråket. För stöd som inte är kopplat till pedagogiskt stöd hänvisar vi till allmänvården.

Vem kan söka särskilt pedagogiskt stöd och svenska med yrkesinriktning på Nackademin?

 

Om du är antagen till någon av våra utbildningar samt har en varaktig funktionsnedsättning eller andra utmaningar som kan styrkas med läkarintyg så kan du bli berättigad särskilda pedagogiska stödinsatser. Du kan även bli berättigad stöd om du tidigare haft särskilda pedagogiska stödinsatser.

 

Svenska med yrkesinriktning kan erbjudas de studerande som inte har svenska som modersmål och som behöver stöd i branschspråket. Svenska med yrkesinriktning syftar inte till att ge kunskap om allmänsvenska, utan är endast ett stöd för att öva upp färdigheter kopplat till din kommande yrkesroll. För mer information om svenska med yrkesinriktning så hänvisar vi dig att mejla till vår avdelning för pedagogiskt stöd och svenska med yrkesinriktning: PS@nackademin.se.

 

Hur ansöker jag om särskilt pedagogiskt stöd?

 

Om du vet med dig att du ska söka pedagogiskt stöd, så bör du ansöka så snart du blir antagen till programmet genom vår ansökningslänk. När ansökan inkommit så handläggs det därefter av vår avdelning för pedagogiskt stöd, som återkommer med ytterligare information. Det kan hända att du behöver träffa ansvarig för pedagogiskt stöd för att diskutera dina behov. I annat fall kommer stödinsatserna att sättas in så snart som möjligt. Vänligen notera att handläggningstiden kan ta mellan 2-6 veckor, det är därför viktigt att ansöka om stödinsatserna så snart som möjligt för att vi ska kunna ge dig den hjälp du behöver i god tid innan studiestart.

 

Om jag meddelar att jag har behov av stöd under antagningsomgången, påverkar det min ansökan till utbildningen?

 

Nej, om du anmäler stödbehov så kommer det inte att påverka din ansökan eller plats på utbildningen.

 

Vilka vet att jag får pedagogiskt stöd?

 

Personer som är involverade i det pedagogiska stödet kommer att få vetskap om detta för att du som studerande ska få rätt förutsättningar i dina studier. Din utbildningsledare kommer att få reda på vilka stödinsatser som beslutats men inte orsaken till detta. Intyg och känsliga personuppgifter hanteras i riktlinje med nuvarande GDPR-lagstiftning.

 

Om du vet med dig att du ska söka pedagogiskt stöd, då bör du ansöka så snart du blivit antagen till programmet genom vår ansökningslänk.