HemIT-utbildningarDevOps Engineer
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-fre, kl. 9-12

08-466 60 00 (menyval 1 i växeln)

antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

Telefontid: mån-fre, kl. 08.00-12.00

08-466 60 00 (menyval 3 i växeln)

expeditionen@nackademin.se

Den fysiska expeditionen kommer att, p.g.a. rådande omständigheter, hålla stängt tills vidare. Ni når oss via telefon och mail.

YH Praktik 20 veckor Solna 2 år 400 YH-poäng

DevOps Engineer

Utbilda dig inom devops – development + operation

Ansökan:
Öppen
Ansökan stänger:
2 maj 2024
Sista kompletteringsdag:
10 juni
Utbildningsstart:
Augusti 2024
Utbildningslängd:
2 år
YH-poäng:
400
Plats:
Solna
Antagningskrav:
Grundläggande behörighet och Matematik B/2, Programmering A/1

Överblick

Antagningskrav

Kurser som ingår

Ledningsgrupp

DevOps Engineer är ett av IT-branschens hetaste yrken med mycket stor efterfrågan! DevOps är en kombination av drifttekniker och systemutvecklare där du deltar i hela servicelivscykeln, från design av process till produktionsstödd utveckling och drifttagning. Fokus för en DevOps Engineer är att höja värdet av IT-leveransen genom att skapa ett snabbt och effektivt flöde från kravspecifikation till driftsatt tjänst. Du kommer under utbildningen att få kunskaper både inom programmering och drift.

Development Operations, eller DevOps, är den relativt nya yrkesgrupp inom IT som står mellan utvecklingsavdelningens (Development) snabbföränderliga mål och visioner och systemförvaltningens (Operations) ansvar för att systemen faktiskt fungerar som de ska.

Utbildningen

På Nackademins utbildning DevOps Engineer får du lära dig om processoptimering, att planera och identifiera resurser för att designa infrastrukturlösningar för utveckling, testning, automatisering, driftsättning och drift. En DevOps Engineer måste ha kunskap om och färdigheter i de tekniker som används, från programmering till Configuration Management-verktyg samt metoder för Continuous Integration och Continuous Delivery.

Då IT-branschen generellt är internationell och verktyg och system som används för DevOps engineering har engelskt gränssnitt och terminologi sker en del av utbildningen på engelska eller med engelsk litteratur.

Lärande i Arbete (LIA)

En fjärdedel av din utbildning är förlagd på en verklig arbetsplats. Där får du, under erfaren handledning, omsätta teori i praktisk arbetslivserfarenhet och utveckla, fördjupa och befästa dina lärdomar till kunskap. Dessutom får du chansen att lära dig mer om vilka utmaningar som finns i yrkesrollen, skaffa värdefulla kontakter och lära känna branschen på ett djupare plan. 

På Nackademin har vi en unik närhet till anställande företag och du får en mycket relevant kunskap, eftersom näringslivet medverkar i både innehåll, upplägg och lärande. Genom LIA (praktik på arbetsplats) så fungerar Nackademin också som en självklar rekryteringsbas, och våra elever har gott rykte i branschen.

Två gånger per år anordnar Nackademin sina Branschdagar där du som student får möjlighet att träffa och nätverka med företag inom branschen. Det är ett unik tillfälle att knyta kontakter för en framtida LIA-praktik, och en potentiell anställning.

%

Yrkesroller efter utbildningen

Branschen är i ständig förändring och en viktig del i yrkesrollen DevOps Engineer är att optimera och effektivisera utvecklingscykeln för en IT-avdelning. Du behöver därför alltid ha koll på nya metoder och de senaste teknikerna. Efter utbildningen ska du självständigt och i team med kollegor och uppdragsgivare, enligt kravspecifikation och tidplan, kunna automatisera och effektivisera drift och arbetsflöden med hjälp av verktyg, skript och/eller programmering.

Efter utbildningen kan du bland annat att jobba som:

 • DevOps Engineer
 • DevOps utvecklare
 • System- och driftsautomatiserare
 • Configuration Manager

Intervju med Thomas Talving, fd. student

Liknande utbildningar

IT-infrastrukturspecialist

2 år
Platsbunden

Det finns två olika typer av behörighet du måste uppfylla för att ha möjlighet att bli antagen på en utbildning: Grundläggande behörighet och särskild behörighet.

Grundläggande behörighet:
 • Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning med minst 2250 poäng samt godkända betyg i Engelska 5, Matematik 1 och Svenska 1.
 • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
 • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Läs mer under Reell kompetens.

  Alla våra utbildningar bedrivs på svenska. För att du ska kunna genomföra utbildningen krävs det väldigt goda kunskaper i det svenska språket både skriftligt och muntligt.

  Här kan du läsa mer om grundläggande behörighet.

 

Särskilda förkunskaper krävs i följande kurser:
Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper

 • Matematik 2/B (Du behöver ha godkända betyg i antingen matematik 2a, 2b eller 2c. Motsvarar även matematik B)
 • Programmering 1

Här kan du läsa mer om vad du kan göra för att bli behörig till utbildningen,

År 1

 

1. Programmering 1

Yh-poäng: 30

Syftet med kursen är främst att förbereda studenterna för de kommande kurserna Programmering 2 och Programmering 3, kursen syftar dock även till att ge de studerande förståelse för DevOps-yrkesrollen samt att ge de studerande tillräckliga kunskaperna inom systemering för att kunna medverka i mjukvaruutvecklingsprojekt.

2. Programmering 2

Yh-poäng: 25

Syftet med kursen är att genom en fördjupning i programspråket Python, i första hand ge de studerande de kunskaper i Python och färdigheter i Pythonutveckling som krävs för att utveckla applikationer, bygga utvecklings- och testmiljöer så väl som att automatisera flöden inom Configuration Management och Integration med programspråket Python. Kursen syftar vidare till att förbereda studenterna för den kommande kursen Automatisering med Configuration Management program.

3. Databashantering

Yh-poäng: 15

Syftet med kursen är att ge de studerande de kunskaper och färdigheter som krävs för att använda databaser i utvecklingsprojekt.

4. Projektmetodik och agila metoder

Yh-poäng: 15

Syftet med kursen är att du ska få färdigheter i agil projektledning och kompetens att självständigt kunna leda och driva projekt utifrån agil metodik. Kursen ger dig kunskaper om förberedandet, genomförandet och att lämna över samt avsluta ett projekt.

5. Programmering 3

Yh-poäng: 20

Syftet med kursen är dels att ge de studerande tillräckliga kunskaper i Java och färdigheter i Javautveckling för att kunna delta i Javabaserade applikationsutvecklingsprojekt och där installera och sätta upp fungerande utvecklings- och testmiljöer, kursen syftar vidare till att ge studenterna de kunskaper och färdigheter som krävs för att tolka och felsöka Javakod.

6. Windows Server

Yh-poäng: 30

Syftet med kursen är att ge de studerande de kunskaper och färdigheter som krävs för att planera, implementera och drifta en Windows Servermiljö med grundläggande infrastrukturtjänster åt mindre företag. Kursen syftar vidare till att ge studenterna en mer generell inblick i, och förståelse för IT- driftarens yrkesroll. Kursen ska även introducera studerande till PowerShell skriptning

7. Linux 1

Yh-poäng: 30

Syftet med kursen är dels att ge de studerande de kunskaper och färdigheter som krävs för att installera och konfigurera Linuxbaserade operativsystem i drifts- och utvecklingsmiljöer. Kursen syftar vidare till att förbereda studenterna för de kommande kurserna Linux 2 och Automatisering med Configuration Management program.

8. LAN

Yh-poäng: 25

Syftet med kursen är att ge de studerande de kunskaper och färdigheter som krävs för att sätta upp och konfigurera nätverk i utvecklingsprojekt av applikationer och annan mjukvara samt att sätta upp och konfigurera nätverk i mindre driftsmiljöer.

9. IT-säkerhet och sårbarhetsanalys

Yh-poäng: 10

Syftet med kursen är att ge de studerande de kunskaper och färdigheter inom IT-säkerhet som krävs för att implementera säkerhet i utvecklingsprojekt.

År 2

 

10. Linux 2

Yh-poäng: 20

Syftet med kursen är att ge de studerande de kunskaper och färdigheter som krävs för att planera och implementera Linuxbaserade tjänster i både utvecklings- och driftsmiljöer.

11. Molndrift av tjänster och applikationer

Yh-poäng: 15

Syftet med kursen är att ge de studerande de kunskaper och färdigheter som krävs för att drifta applikationer och IT- tjänster i publika moln.

12. Automatisering med configuration management program

Yh-poäng: 15

Syftet med kursen är att ge de studerande de kunskaper och färdigheter som krävs för att automatisera, strukturera och optimera utveckling av applikationer och annan mjukvara med hjälp av configuration management program.

13. Continuous integration och continuous delivery

Yh-poäng: 20

Syftet med kursen är att ge de studerande de kunskaper och färdigheter som krävs för att automatisera utveckling och utrullning/deployment av applikationer och systemkonfigurationer med hjälp av continuous integration och continuous delivery.

14. Affärsmannaskap

Yh-poäng: 10

Syftet är att den studerande ska förstå innebörden av Affärsmannaskap kopplat till det personliga agerandet och ansvaret att bidra till varje verksamhets resultat och lönsamhet på både kort och lång sikt.

15. LIA

Yh-poäng: 100

Syftet är att de studerande skall tillämpa och fördjupa sina färdigheter från utbildningens övriga kurser och därigenom erhålla den kompetens som yrkesrollen kräver.

Kursen avslutar utbildningen och genomförs i samband med kursen Examensarbete då den studerande ska jobba med projekt ute hos LIA-anordnaren.

16. Examensarbete

Yh-poäng: 20

Syftet med kursen är att de studerande skall kombinera och i viss mån fördjupa, sina kunskaper och färdigheter från utbildningens övriga kurser och där igenom självständigt designa och skapa en komplett automatiseringslösning.

Ledningsgruppen består av potentiella arbetsgivare som kvalitetssäkrar utbildningen och ser till så att du lär dig precis det som branschen efterfrågar.

Varje yrkeshögskoleutbildning styrs av en ledningsgrupp som består av olika arbetsgivare från branschen, en utbildningsansvarig, nuvarande studenter och representanter för kommun och högskola. Ledningsgruppens uppgift är att se till att utbildningen ger rätt kompetens och håller den höga kvalitet som krävs för att du ska kunna jobba som den yrkesroll som utbildningen leder till. Ledningsgruppen sammanträder fyra gånger per år och diskuterar allt ifrån kursinnehåll och kursmål till gästföreläsningar och utbildningens kvalitet. Flera av de arbetsgivare som är med i ledningsgruppen tar även emot LIA-praktikanter och vill anställa yrkesrollen.

Antagningen

Har du frågor gällande följande:
Din ansökan, hur du ansöker, ej behörig, behörighetsprov, preparandkurser och 20%-regeln. Vänligen kontakta antagningen.

antagningen@nackademin.se
08-466 60 00

Utbildningsledare

Kontakta mig om du har specifika frågor om kursinnehåll.

Martin Devins
Mejla mig

Anmäl intresse för den här utbildningen!

Fyll i formuläret nedan så får du vårt nyhetsbrev samt information om när ansökan för denna utbildning öppnar.

YH Praktik 20 veckor Solna 2 år 400 YH-poäng

Vill du ta emot en lia-praktikant?

Formulär