PRESSMEDDELANDE

Omställningsstudiestödet öppnar upp för karriärväxling för Nackademins studenter

Publicerat
19 mars 2024
Copy LinkLinkedInXFacebook

Omställningsstudiestödet har blivit en stor hjälp för många som vill förändra sin karriärbana. Nackademin, ledande utbildningsanordnare inom IT och samhällsbyggnad, ser positivt på detta stöd och möjligheten den ger för sina studenter.

För många individer innebär yrkeslivet en ständig strävan efter förnyelse och utveckling. För Jon Lundmark, en tidigare brevbärare som nu utbildar sig till Programutvecklare. NET vid Nackademin, blev omställningsstudiestödet en avgörande faktor i att ta det avgörande steget mot en ny yrkesinriktning.

”Omställningsstudiestödet gjorde min möjlighet att karriärväxla mycket smidigare. Det gav mig den ekonomiska stabiliteten jag behövde för att fokusera på mina studier och utforska nya möjligheter inom IT” säger Jon.

Nackademin, som erbjuder en rad branschnära YH-utbildningar inom bland annat IT och samhällsbyggnad, har sett en ökning av antalet studenter som söker omställningsstudiestödet. Många av dessa studenter delar Jons positiva inställning till stödet och dess roll i att underlätta en smidig övergång till nya karriärmöjligheter.

”Vi är glada över att se att så många av våra studenter har dragit nytta av omställningsstudiestödet för att förverkliga sina karriärambitioner. Stödet ger en värdefull möjlighet för dem att få den utbildning de behöver för att göra en framgångsrik karriärväxling.” säger Astrid Westfeldt Corneman, VD Nackademin.

För Nackademins studenter är omställningsstödet en kraftfull resurs som öppnar dörrar till nya möjligheter och banar väg för en ljusare framtid inom digital utveckling och samhällsbyggnad. Till och med vecka 8 2024 har drygt 6000 personer fått beslut om bifall från CSN**

Från den 1 april går det att söka omställningsstudiestöd för studier som börjar mellan den 1 juli och 31 december 2024.


Möt Jon Lundmark som nu karriärväxlar till Programutvecklare. NET, med omställningsstudiestöd:
https://nackademin.se/omstallningsstudiestodet-mojliggor-karriarvaxling/


Ansökan till Nackademins yh-program ( start HT 2024 ) stänger 2 maj.

Samhällsbyggnad: https://nackademin.se/yrkeshogskoleutbildningar-inom-samhallsbyggnad-pa-nackademin/

Spelutveckling: https://nackademin.se/yrkeshogskoleutbildningar-inom-spel-pa-nackademin/

IT: https://nackademin.se/yrkeshogskoleutbildningar-inom-it-pa-nackademin/**https://www.csn.se/om-csn/statistik-och-rapporter/statistik-om-omstallningsstudiestod/statistik-om-omstallningsstudiestod-februari-2024.html