HemIT-utbildningarIT-infrastrukturspecialist
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

08-466 60 00
antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

08-466 60 00
expeditionen@nackademin.se

Vi som jobbar på Nackademin

Möt personalen på Nackademin

Overlay link

Övrigt

Samarbeten, kompetensutveckling och övriga frågor.

Overlay link

YH Praktik 20 veckor Stockholm 2 år 400 YH-poäng

IT-infrastrukturspecialist

Utbilda dig inom IT och bli infrastrukturspecialist!

Överblick

Kurser som ingår

Ledningsgrupp

Antagningskrav

Den här utbildningen är öppen för ansökan inför hösten 2019. Sista ansökningsdagen är den 30 april.

IT finns idag i stort sett på alla arbetsplatser och det blir det allt viktigare för företag och organisationer att både underhålla och modernisera sin IT-infrastruktur. När IT-system blir en större och viktigare del av verksamheter och allt fler system läggs ut i molntjänster så krävs det kompetens som kan konfigurera och drifta systemen – det är här som IT-infrastrukturspecialisten kommer in i bilden!

Som IT-infrastrukturspecialist jobbar du med installera och konfigurera infrastruktur för publika, privata och hybrida molntjänster. Användningen av molntjänster har ökat starkt de senaste åren då dessa flexibla system möjliggör platsobundenhet, anpassningsbarhet och kostnadsbesparingar för företag, organisationer och myndigheter som inte längre behöver betala för mjuk- och hårdvara.

I rollen som IT-infrastrukturspecialist har du kompetens om alla de pusselbitarna som bilder en molnleverans. Det innefattar infrastruktur som tjänst (IaaS) och plattform som tjänst (PaaS). Iaas är ett virtuellt datacenter som omfattar serverutrymme, nätverk, lastbalansering, lagring och säkerhet vilket utgör grunden för ett privat eller publikt moln. PaaS innefattar operativsystem och annan programvara som möjliggör att utvecklare kan bygga, testa och driftsätta applikationer utan hjälp för att sätta upp IT-infrastrukturen.

Yrkesroller efter utbildningen

Som IT-infrastrukturspecialist planerar och genomför du installationer, drift och underhåll på IT-infrastruktur som servrar, nätverk och virtualiserade resurser. Efterfrågan på yrkesrollen stiger i takt med att användningen av molntjänster har ökat starkt de senaste åren. Främst inom industri, bank och tjänstesektorn, men även kommuner och myndigheter har uppmärksammat fördelarna. Efter utbildningen har du därför en bredd av arbetsgivare att välja mellan och du kan komma att jobba på en IT-avdelningen, i en supportgrupp eller som konsult.

Efter utbildningen kan du bland annat att jobba som:

 • IT-infrastrukturspecialist
 • Teknisk konsult IT-infrastruktur
 • Drifttekniker, IT
 • Operations manager, IT
 • IT-tekniker inom molntjänster

Utbildningen

Efter utbildningen kommer du ha kompetensen att planera, designa, installera och konfigurera infrastrukturlösningar för privata, offentliga och hybrida molnlösningar. Utbildningen fokuserar på infrastruktur som tjänst (IaaS) och plattform som tjänst (PaaS) och du lär du dig hur en säker infrastruktur byggs upp och om automatisering av infrastrukturlösningar.

I utbildningen ingår bland annat:

 • Publika och privata moln samt Infrastructure as a Service (IaaS) och  Platform as a Service (PaaS)
 • Planering, design och drift av LAN, WAN och nätverk
 • Planering, installation, konfiguration och administration av Windows Server
 • Planering, design, installation, konfiguration och administration av Linuxbaserade serversystem
 • Hur DevOps och Infrastructure as Code (IaC) används för utveckling, testning, implementation och drift samt förståelse för Continuous Integration (CI)/ Continuous Delivery (CD)
 • Programmering för konfigurering och automatisering samt i Python
 • IT-säkerhet inom LAN, WAN och publika moln
 • Identitetshantering och kollaboreringstjänster i det publika molnet, t.ex. Office  365 och publika mailtjänster

Saknar du behörigheten som krävs för att komma in på den här utbildningen? Läs mer om hur du kan gå tillväga här

Drift av tjänster och applikationer i publika moln

Yh-poäng: 20

Examensarbete

Yh-poäng: 20

Hantering av privata moln

Yh-poäng: 20

Infrastruktur konfigurering och deployment med programmering

Yh-poäng: 20

Infrastrukturtjänster

Yh-poäng: 25

Klientoperativ

Yh-poäng: 15

LAN

Yh-poäng: 25

LIA 1

Yh-poäng: 50

LIA 2

Yh-poäng: 50

Linux 1

Yh-poäng: 20

Linux 2

Yh-poäng: 20

Mailadministration, Office 365 och identitetshantering i moln

Yh-poäng: 20

Programmering i Python

Yh-poäng: 30

Projektmetodik och agila metoder

Yh-poäng: 15

WAN

Yh-poäng: 20

Windows server

Yh-poäng: 30

Ledningsgruppen består av potentiella arbetsgivare som kvalitetssäkrar utbildningen och ser till så att du lär dig precis det som branschen efterfrågar.

Varje yrkeshögskoleutbildning styrs av en ledningsgrupp som består av olika arbetsgivare från branschen, en utbildningsansvarig, nuvarande studenter och representanter för kommun och högskola. Ledningsgruppens uppgift är att se till att utbildningen ger rätt kompetens och håller den höga kvalitet som krävs för att du ska kunna jobba som den yrkesroll som utbildningen leder till. Ledningsgruppen sammanträder fyra gånger per år och diskuterar allt ifrån kursinnehåll och kursmål till gästföreläsningar och utbildningens kvalitet. Flera av de arbetsgivare som är med i ledningsgruppen tar även emot LIA-praktikanter och vill anställa yrkesrollen.

Grundläggande behörighet samt lägst godkänt betyg i:

 • Matematik B/2
 • Dator och nätverksteknik 1

Saknar du behörighet i någon av ovanstående kurser? Då kanske en preparandkurs är något för dig:

Anmäl intresse för den här utbildningen!

Fyll i formuläret nedan för mer information!

Anmäl dig till kursen!

Anmäl dig till kursen genom att fylla i formuläret nedan.