PRESSMEDDELANDE

Nackademin går in som stödpartner till Kodcentrum – ett steg för en mer jämställd IT-bransch

Publicerat
30 maj 2023
Copy LinkLinkedInXFacebook
Kodcentrum arbetar för att stärka barns digitala kunskaper och förmågor genom att introducera programmering till barn. Nackademin går nu in som stödpartner till Kodcentrum i syfte att hjälpa till att bredda bilden av vem som kan programmera, och vem som kan vara med och utveckla morgondagens lösningar.


Behovet av digital kompetens i både näringsliv och offentlig sektor ökar
och beräknas sakna 70 000 medarbetare år 2024. Samtidigt visar flera rapporter att betydligt färre kvinnor än män arbetar i IT-relaterade yrken och det är vanligare att kvinnor med högre IT-utbildning arbetar med sådant som inte är relaterat till deras utbildning än att män gör det. Brist på mångfald och jämställdhet leder till en brist på perspektiv som riskerar att bromsa innovationstakten.

För att få in mångfald och jämställdhet i branschen behöver vi möta barn tidigt
Kodcentrum är en ideell förening som sedan 2014, med hjälp av ideella krafter i skolor, myndigheter, kommuner och näringsliv, gratis introducerar barn till programmering och digitalt skapande. Kodcentrums syfte är att väcka intresset för digitalt skapande och ge varje barn möjligheten, självförtroendet och förmågan att skapa med kod. Att lära sig programmering och digitalt skapande ska vara lika självklart som att lära sig läsa, räkna och skriva.

” Att stötta Kodcentrum är inte bara en investering i vårt arbete med att öka digital kompetens hos barn och unga, utan också en investering i framtiden. Genom att lära sig programmering och digital teknik idag, kommer dessa barn och ungdomar att vara rustade för att möta de utmaningar som vår snabbt föränderliga värld kommer att ställa på dem i morgon. Våra stödpartners bidrag ger oss möjligheten att nå ännu fler unga och hjälpa dem att utveckla en kritisk förmåga att förstå och använda teknik på ett sätt som gynnar samhället som helhet.” säger Kristina Bjerka, Generalsekreterare Kodcentrum

Stärk barns digitala kunskaper – ett steg för en mer jämställd IT-bransch
Programmering är en demokratifråga och en förutsättning för att kunna påverka samhällsutvecklingen, men också för att få jobb i framtiden. I en rapport från Tillväxtverket kan vi läsa om fem olika huvudförklaringar till varför kvinnor i lägre utsträckning än män utbildar sig och arbetar inom IT. En förklaring som tas upp är intressen, erfarenheter och förmågor och att flickor inte får lika mycket tidiga erfarenheter av teknik och programmering som pojkar, detta kan leda till att pojkar redan från start får ett försprång inom dessa områden. Det i sin tur kan göra det svårare för flickor att bygga upp en tilltro till sin egen förmåga inom området, vilket är betydelsefullt, både för att vilja börja inom och för att slutföra en utbildning inom IT. Därför menar Nackademin att Kodcentrums arbete är mer aktuellt än någonsin.

“ Barn kan konsten att drömma! Genom att stärka alla barns digitala kunskaper och förmågor tar vi ytterligare ett steg i rätt riktning för en mer jämställd IT-bransch. Digital demokrati är en förutsättning för att stärka Sveriges framtida kompetensförsörjning, därför är vi stolta över att gå in som stödpartner till Kodcentrum och deras viktiga arbete. ” säger Lina Ingemyr, Marknadskoordinator PR och Kommunikation Nackademin

Kodcentrum
Läs mer om deras arbete här:
https://kodcentrum.se/

IT på Nackademin
Nackademin erbjuder 17 yrkeshögskoleutbildningar inom IT. Alla utbildningar matchar branschens behov vilket leder till att 9 av 10 får jobb efter examen. Ansök till höstens utbildningar här:
https://nackademin.se/yrkeshogskoleutbildningar-inom-it-pa-nackademin/

Källor:
https://tillvaxtverket.se/tillvaxtverket/publikationer/publikationer2021/utmaningarochatgarderforokadjamstalldhetinomitsektorn.1433.html