HemAnsökan
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-fre, kl. 9-12

08-466 60 00 (menyval 1 i växeln)

antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

Telefontid: mån-fre, kl. 08.00-12.00

08-466 60 00 (menyval 3 i växeln)

expeditionen@nackademin.se

Den fysiska expeditionen kommer att, p.g.a. rådande omständigheter, hålla stängt tills vidare. Ni når oss via telefon och mail.

Ansökan

1. Hur du gör ansökan steg för steg

  • Välj vilken utbildning du vill ansöka till via länken.
  • I din ansökan laddar du upp dokument som styrker din behörighet. (Ladda upp dina filer/dokument i pdf-format)
    Dubbelkolla utbildningens antagningskrav.
  • Namnge dina dokument/filer baserat på innehållet. Tex: ”Gymnasiebetyg” eller ”Matematik 2B”
  • Om du har dina betyg på antagning.se kan du ta en skärmdump och ladda upp. Viktigt att det är bra skärpa och att betyg, ditt fullständiga namn och personnummer finns med.
  • Har du utländska betyg behöver du skicka dem på översättning hos t.ex. Universitets- och högskolerådet (UHR) innan du laddar upp dem i din ansökan.
  • Även nedanstående dokument ska skickas in om du söker via reell kompetens, 20%-regeln eller om utbildningen kräver arbetslivserfarenhet:- Arbetsintyg eller ett välskrivet CV. Glöm inte att ange arbetad period, arbetets omfattning (heltid/deltid) samt vilka arbetsuppgifter du haft.
    – Betyg från högre studier som högskola eller universitet.

2. Behörighet

När du har skickat in din ansökan gör vi en behörighetsbedömning. Det finns två olika typer av behörighet du måste uppfylla för att ha möjlighet att bli antagen till en utbildning:

Grundläggande behörighet
Gymnasieexamen eller kommunal vuxenutbildning med minst 2250 poäng inklusive matematik 1, svenska 1 och engelska 5 eller motsvarande.

Motsvarande kan vara att du läst på folkhögskola eller studerat på en utländsk gymnasieskola. Du kan också ha annan utbildning eller praktisk erfarenhet som gör att du har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.
Läs mer om grundläggande behörighet här.

Särskild behörighet
Varje utbildning har en särskild behörighet som krävs för att bli antagen till just den utbildningen. Det kan t.ex. vara betyg i en specifik gymnasiekurs eller krav på yrkeserfarenhet.
Läs mer om särskild behörighet och vad som gäller för just den utbildningen du är intresserad av.

3. Urval

Då det oftast är fler antal sökande än antal platser till en utbildning så sker ett urval. Det innebär att de sökande med högst meritpoäng blir antagna. Vårt urval består av två olika delar:

1. Gymnasiebetyg
2. Antagningsprov

Gymnasiebetyg
Dina betyg poängsätts i de särskilda förkunskapskraven och räknas enligt följande:

A(MVG) = 4 poäng
B = 3 poäng
C (VG) = 2 poäng
D = 1 poäng
E (G) = 0 poäng

Antagningsprov
Antagningsprov ger flest meritpoäng och är den del i urvalet som ökar dina chanser allra mest att komma in. Om du inte skriver antagningsprovet är det svårt att bli antagen till utbildningen och vi rekommenderar därför alla att skriva antagningsprovet. Du kommer att bli inbjuden till antagningsprovet när du har gjort din ansökan. Antagningsprovet är på distans och sker under perioden mars-maj vid olika provtillfällen.

Antagningen

Frågor om antagning till våra utbildningar, t.ex. behörighet eller prov.
Telefontid: mån-fre kl.09.00-12.00 (menyval 1 i växeln)

08-466 60 00
Mejla gärna din fråga till oss på:
antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om CSN, eller allmänna studieärenden
08-466 60 00 (vardagar kl. 09.00-13.00)
expeditionen@nackademin.se

Vill du ta emot en lia-praktikant?

Formulär