Samhällsbyggnad
YH

Skyfalls- och dagvattenhantering

YH-kursen Skyfalls- och dagvattenhantering passar såväl dig som redan är i branschen och vill utöka din kompetens, som dig som vill komplettera eller bygga på tidigare studier. Utbildningen är kostnadsfri och ger dig YH-poäng.

Läs mer

Kursens innehåll

 

Efter kursen kommer du att ha fördjupad kompetens om dagvattenutredningar samt olika metoder för att planera för och hantera skyfall. Kursen behandlar exempelvis dagvattenlösningar, recipientfrågor och den blågröna infrastrukturen, samt konsekvenser och skadeverkan vid översvämning eller dagvattenproblematik. Därtill behandlas ämnesområdet ur ett juridiskt perspektiv, samt hur olika aktörer samverkar i frågor som rör dagvatten.

 

Efter avslutad kurs kommer du att ha kompetens att genomföra beräkningar samt föreslå metoder och tekniker för dagvattenhantering, fördröjning och hantering av skyfall. Du kommer även att kunna biträda vid och slutföra arbetsuppgifter inom ramen för dagvattenutredningar i både små- och storskaliga miljöer.

Läs mer

Nya karriärmöjligheter

 

I och med klimatförändringarnas negativa effekt på Sverige ställs högre krav på nya sätt att bygga för att motverka översvämningar. Efter kursen i Skyfalls- och dagvattenhantering, finns det flera olika karriärvägar och arbetsområden som du kan överväga. Här är några möjliga jobb och områden:

  • Dagvattenspecialist
  • Miljö- och vattenkonsult
  • Projektledare för dagvattenprojekt
  • Dagvattenplanerare
Läs mer

Så funkar det

 

Distansutbildningen har ett flexibelt upplägg och du kan välja att gå den i 25% eller 50% studietakt. Utbildningen består av ett flertal webbmöten. Mellan dessa träffar bedriver du självstudier med verksamhetsnära case. Utbildningen kan med fördel kombineras med befintlig anställning. Samtliga föreläsningar spelas in så du kan ta del av dem under hela utbildningen.

Läs mer

Utbildningsledare

Marie Johansson
Marie Johansson
Kontakta mig om du har specifika frågor om kursinnehållet.

 

Studera på Nackademin

 

Gör dig redo för din framtida karriär! På Nackademin går du en utbildning som din nya bransch efterfrågar och som näringslivet är med och formar. Dina utbildare kommer direkt från branschen och all undervisning är baserad på sådant vi vet kommer att vara till nytta för din framtida yrkesroll. Faktum är att utbildningen är så pricksäker att 9 av 10 får jobb efter examen. Idag erbjuder Nackademin över 60 pricksäkra utbildningar inom samhällsbyggnad, elteknik, energi, IT, spelutveckling, kommunikation, design och vård.

Läs mer
Startdatum & plats

Start: V 42
Distans


Omfattning

25 YH-poäng

10 veckor

50% studietakt


Ansökningsperiod

Sista ansökningsdag: 1 sep


Förkunskaper
Minst 1 års yrkeserfarenhet i roller som VA-projektör, mark- eller anläggningsprojektör, landskaps- eller planarkitekt, kommunala tjänstemän inom området eller andra roller med relevans för vatten och miljö eller Minst 1,5 års eftergymnasiala heltidsstudier inom motsvarande områden
Läs mer

CSN & Finansiering
Utbildningen är kostnadsfri och kvalificerar för CSN-studiemedel. Observera att kostnader för kurslitteratur tillkommer. Läs mer