HemIT-utbildningarPythonutvecklare inom AI
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-fre, kl. 9-12

08-466 60 00 (menyval 1 i växeln)

antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

Telefontid: mån-fre, kl. 08.00-12.00

08-466 60 00 (menyval 3 i växeln)

expeditionen@nackademin.se

Den fysiska expeditionen kommer att, p.g.a. rådande omständigheter, hålla stängt tills vidare. Ni når oss via telefon och mail.

YH Praktik 20 veckor Solna 2 år 400 YH-poäng

Pythonutvecklare inom AI

Studera till Pythonutvecklare inom AI på 2 år!

Ansökan:
Öppen
Ansökan stänger:
2 maj 2024
Sista kompletteringsdag:
10 juni
Utbildningsstart:
Augusti 2024
Utbildningslängd
2 år
YH-poäng:
400
Plats:
Solna
Antagningskrav:
Grundläggande behörighet och Engelska 6, Matematik C/3 och Programmering 1

Överblick

Antagningskrav

Kurser som ingår

Ledningsgrupp

AI är en högt eftertraktad kompetens som väntas öka ytterligare de kommande åren. Programspråket Python används frekvent inom AI-området. Med Python-kompetens har du möjlighet att arbeta inom flera olika branscher; exempelvis diagnostik inom sjukvården, underhållsoptimering för industrin och optimering av jordbruksproduktion. Bland annat lär du dig hur AI-lösningar och generativ AI kan implementeras i mjukvara samt hur ML kan integreras i riktiga applikationer.

Utbildningen

Under utbildningen kommer du möjlighet att förstå och förklara utvecklingsprocessens alla skeden och självständigt kunna välja arbets- och projektmetodik för att kunna skapa effektiv kod i Python för AI-lösningar. Specifikt kommer utbildningen behandla AI-utveckling, maskininlärning, djupinlärning och neurala nätverk. Arbetsgivarna behöver utvecklare som kan integrera AI och ML i befintliga produkter och mjukvarulösningar – efter genomförd utbildning kommer du att kunna leverera just detta.

Lärande i Arbete (LIA)

En fjärdedel av din utbildning är förlagd på en verklig arbetsplats. Där får du, under erfaren handledning, omsätta teori i praktisk arbetslivserfarenhet och utveckla, fördjupa och befästa dina lärdomar till kunskap. Dessutom får du chansen att lära dig mer om vilka utmaningar som finns i yrkesrollen, skaffa värdefulla kontakter och lära känna branschen på ett djupare plan.

På Nackademin har vi en unik närhet till anställande företag och du får en mycket relevant kunskap, eftersom näringslivet medverkar i både innehåll, upplägg och lärande. Genom LIA (praktik på arbetsplats) så fungerar Nackademin också som en självklar rekryteringsbas, och våra elever har gott rykte i branschen.

%

Yrkesroller efter utbildningen

Efter avslutad utbildning kan du arbeta som:

 • Pythonutvecklare inom AI
 • AI-utvecklare
 • Backend-utvecklare
 • Machine Learning Operations Engineer
 • Applikationsutvecklare inom AI
 • Systemutvecklare inom Python

Inspiration

Liknande utbildningar

Javautvecklare

2 år
Platsbunden

Programutvecklare .NET

2 år
Platsbunden

Det finns två olika typer av behörighet du måste uppfylla för att ha möjlighet att bli antagen på en utbildning: Grundläggande behörighet och särskild behörighet.

Grundläggande behörighet:
 • Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning med minst 2250 poäng samt godkända betyg i Engelska 5, Matematik 1 och Svenska 1.
 • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
 • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Läs mer under Reell kompetens.

  Alla våra utbildningar bedrivs på svenska. För att du ska kunna genomföra utbildningen krävs det väldigt goda kunskaper i det svenska språket både skriftligt och muntligt.

  Här kan du läsa mer om grundläggande behörighet.

 

Särskilda förkunskaper krävs i följande kurser:
Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper

 • Engelska 6
 • Matematik C/3 (det spelar ingen roll om du har 3b eller 3c)
 • Programmering 1

Här kan du läsa mer om vad du kan göra för att bli behörig till utbildningen,

Affärsmannaskap

Yh-poäng: 10

Syftet med kursen är att du ska förstå innebörden av Affärsmannaskap kopplat till det personliga agerandet och ansvaret att bidra till varje verksamhetsresultat och lönsamhet på både kort och långsikt.

Målet är att du ska förstå hur det personliga agerandet och den egna kommunikationen påverkar kundens uppfattning och relation till företaget samt kopplingen till företagets slutliga resultat och lönsamhet. Vidare ska kursen även ge dig förmågan att identifiera nuvarande och framtida kompetensbehov i branschen och aktivt förstå och kunna ta ansvar för sitt eget framtida kompetensutvecklingsbehov. Du ska förstå innebörden och fått träna på genomförandet av en säljprocess samt ha en förståelse för att säljbarhet sker i direkt eller indirekt, i varje roll, oavsett ansvar och funktion.

Databasteknik

Yh-poäng: 25

Syftet med kursen är att du ska lära dig använda korrekta och effektiva databaslösningar. Vidare ska du lära dig använda, modellera och konstruera relationsdatabaser.

Målet med kursen är att du, efter avslutad kurs, ska ha kunskap om olika arbetssätt kring användandet av olika databaser.

DevOps

Yh-poäng: 20

Syftet med kursen är att du ska få en förståelse för linux och cloudtjänster.

Kursens mål är att du ska få en förståelse för servermiljöer, såsom linux, för att lära sig produktionssättning av applikationer.

Examensarbete

Yh-poäng: 30

Syftet med examensarbetet är att du ska sammankoppla, fördjupa och utveckla sina kunskaper och färdigheter inom området pythonutveckling riktad mot AI på en nivå som motsvarar branschstandard. Det gör du genom att genomföra ett praktiskt projekt, med fördel i samarbete med ett företag, exempelvis skapa en AI-lösning från problem- eller kravspecifikation till en färdig applikation eller tjänst i Python eller annan för utbildningen relevant teknik.

Målet är att du självständigt ska kunna planera, genomföra, dokumentera och presenterna projektet. Resultatet av ditt examensarbete ska redovisas i både en rapport och projektdokumentation. Examensarbetets slutprodukt kommer att vara skrivet på engelska.

LIA 1

Yh-poäng: 50

Syftet med LIA 1 är att du genom praktiskt arbete hos ett företag ska få kännedom om och aktivt arbeta med för yrkesrollen relevanta arbetsuppgifter och metoder.

Målet är att du ska omsätta och utveckla sina kunskaper i programmering i en skarp arbetsmiljö samt skapa AI-lösningar eller applikationer utifrån kravställning. Kursen ska även ge dig en god förståelse för de arbetsmetoder och rutiner som används inom branschen. LIA kan genomföras både på nationella och internationella företag där både svenska och engelska är koncernspråket.

LIA 2

Yh-poäng: 70

Syftet med kursen är att du, genom praktiskt arbete hos ett företag ska få kvalificerade kunskaper och arbetsmetoder för att kunna nå en yrkesmässig nivå att arbeta självständigt som en Pythonutvecklare riktad mot AI.

Målet är att du med stor självständighet och enligt ett företags rutiner kunna utveckla komplexa applikationer och lösningar i en skarp arbetsmiljö och arbeta aktivt med avancerade uppgifter som tillhör yrkesrollen. Målet med kursen är även att den studerande ska bli anställningsbar som Pythonutvecklare inom AI.

Maskininlärning och Deep Learning

Yh-poäng: 50

Syftet med kursen är att du ska få en gedigen introduktion till Maskininlärning och Deep Learning, samt vidareutveckla dina färdigheter från kursen i Maskininlärning – teori och praktik. Syftet är även att du ska lära sig att tolka och preparera data utifrån färdiga modeller.

Målet med kursen är att du ska kunna formulera, strukturera och lösa praktiska problem som kan vara underlag för vidare bearbetning av Data Scientists.

Maskininlärning, teori och praktisk tillämpning

Yh-poäng: 45

Syftet med kursen är att du på en grundläggande nivå skall förstå maskininlärning konceptuellt, teoretiskt och till viss del praktiskt samt vilka fundament som utgör de vitala delarna.

Målet är att du ska kunna redogöra för de matematiska och statistiska fundament som ligger till grund för maskininlärning.

Pythonprogrammering I

Yh-poäng: 45

Syftet med kursen är att ge dig en introduktion till Python som programmeringsspråk och hur det används i relation till AI och ML.

Målet med kursen är att du, efter avslutad kurs, kan de grundläggande fundamenten för Python som programmeringsspråk, exempelvis dess bibliotek och versionshanteringssystem, och språkets fördelar inom AI och ML.

Webbramverk i Python

Yh-poäng: 55

Syftet med kursen är att du ska få en djupare förståelse i vad det innebär att vara med i ett projekt, och visa en förståelse för begreppen och tillvägagångssätten för att genomföra detta. Du ska även få kunskaper om webbramverk kopplade till Python, såsom Django och Flask. Du ska lära sig agila arbetsmetoder i en projektmiljö.

Målet är att du ska kunna använda sig av sina kunskaper inom webramverk för att själv kunna utveckla en applikation. Du ska även förstå hur man implementerar lämpliga säkerhetslösningar och hur man bäst strukturerar en applikation.

Ledningsgruppen består av potentiella arbetsgivare som kvalitetssäkrar utbildningen och ser till så att du lär dig precis det som branschen efterfrågar.

Varje yrkeshögskoleutbildning styrs av en ledningsgrupp som består av olika arbetsgivare från branschen, en utbildningsansvarig, nuvarande studenter och representanter för kommun och högskola. Ledningsgruppens uppgift är att se till att utbildningen ger rätt kompetens och håller den höga kvalitet som krävs för att du ska kunna jobba som den yrkesroll som utbildningen leder till. Ledningsgruppen sammanträder fyra gånger per år och diskuterar allt ifrån kursinnehåll och kursmål till gästföreläsningar och utbildningens kvalitet. Flera av de arbetsgivare som är med i ledningsgruppen tar även emot LIA-praktikanter och vill anställa yrkesrollen.

Antagningen

Har du frågor gällande följande:
Din ansökan, hur du ansöker, ej behörig, behörighetsprov, preparandkurser och 20%-regeln. Vänligen kontakta antagningen.

antagningen@nackademin.se
08-466 60 00

Utbildningsledare

Kontakta mig om du har specifika frågor om kursinnehåll.

Camilla Al Aokite
Mejla mig

Anmäl intresse för den här utbildningen!

Fyll i formuläret nedan så får du vårt nyhetsbrev samt information om när ansökan för denna utbildning öppnar.

YH Praktik 20 veckor Solna 2 år 400 YH-poäng

Vill du ta emot en lia-praktikant?

Formulär