HemIT-utbildningarProgramutvecklare .NET
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-fre, kl. 9-12

08-466 60 00 (menyval 1 i växeln)

antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

Telefontid: mån-fre, kl. 08.00-12.00

08-466 60 00 (menyval 3 i växeln)

expeditionen@nackademin.se

Den fysiska expeditionen kommer att, p.g.a. rådande omständigheter, hålla stängt tills vidare. Ni når oss via telefon och mail.

YH Praktik 22 veckor Solna 2 år 400 YH-poäng

Programutvecklare .NET

Utbilda dig till Programutvecklare .NET

 

Ansökan är nu stängd till den här utbildningen men det går bra att göra en intresseanmälan.

Ansökan:
Stängd
Sista kompletteringsdag:
13 juni
Utbildningsstart:
Augusti 2022
Utbildningslängd:
2 år
YH-poäng:
400
Plats:
Solna
Antagningskrav:
Grundläggande behörighet och Matematik B/2, Programmering A/1

Överblick

Antagningskrav

Kurser som ingår

Ledningsgrupp

Tycker du om att lösa problem och vill arbeta inom IT-världen, en snabb och dynamisk bransch i ständig förändring? Utbilda dig då till programutvecklare .NET och arbeta med den senaste webbtekniken samtidigt som du har full koll på morgondagens teknik.

Som Programutvecklare inom .NET specialiserar du dig på webbutveckling med utgångspunkt i Microsofts .NET-plattform och programmeringsspråket C#. Tillsammans ligger dessa till grund för de flesta av dagens kommersiella applikationer och är starkt etablerade både i Sverige och resten av världen. Med denna yrkesinriktning kommer du med andra ord att vara högst intressant på arbetsmarknaden.

Utbildningen

Utbildningen ger specialiserade kunskaper inom programmering och .NET med kringliggande tekniker. Efter utbildningen kan du planera och identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter som kännetecknar en programutvecklare inom .NET samt har förståelse för en verksamhets behov. Du kommer även ha kunskaper om de arbetsprocesser och kvalitetskriterier som är nödvändiga för att göra effektiva lösningar. De kan också lösa sammansatta problem inom sitt arbetsområde. Du kommer att få kompetens att utifrån en kravspecifikation bygga eller modifiera en lösning samt utveckla applikationer utifrån specifika behov, som löser specifika problem och uppfyller olika krav.

Lärande i Arbete (LIA)

En fjärdedel av din utbildning är förlagd på en verklig arbetsplats. Där får du, under erfaren handledning, omsätta teori i praktisk arbetslivserfarenhet och utveckla, fördjupa och befästa dina lärdomar till kunskap. Dessutom får du chansen att lära dig mer om vilka utmaningar som finns i yrkesrollen, skaffa värdefulla kontakter och lära känna branschen på ett djupare plan. 

På Nackademin har vi en unik närhet till anställande företag och du får en mycket relevant kunskap, eftersom näringslivet medverkar i både innehåll, upplägg och lärande. Genom LIA (praktik på arbetsplats) så fungerar Nackademin också som en självklar rekryteringsbas, och våra elever har gott rykte i branschen.

Två gånger per år anordnar Nackademin sina Branschdagar där du som student får möjlighet att träffa och nätverka med företag inom branschen. Det är ett unik tillfälle att knyta kontakter för en framtida LIA-praktik, och en potentiell anställning.

%

Yrkesroller efter utbildningen

Efter utbildningen kan du bland annat att jobba som:

  • Webbutvecklare .NET
  • Programutvecklare .NET

Liknande utbildningar

Javautvecklare

2 år
Platsbunden

Programutvecklare .NET CMS

2 år Platsbunden

Det finns två olika typer av behörighet du måste uppfylla för att ha möjlighet att bli antagen på en utbildning: Grundläggande behörighet och särskild behörighet.

Grundläggande behörighet:
  • Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning med minst 2250 poäng samt godkända betyg i Engelska 5, Matematik 1 och Svenska 1
  • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
  • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
  • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Läs mer under Reell kompetens.

Här kan du läsa mer om grundläggande behörighet.

Särskilda förkunskaper krävs i följande kurser:
Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper

  • Matematik 2
  • Programmering 1

Här kan du läsa mer om vad du kan göra för att bli behörig till utbildningen,

1. Programmering C#

Yh-poäng: 40

I denna kurs lär du dig grundläggande programmering och får kompetens att utveckla programmeringslösningar i C#.

2. Affärsmannaskap

Yh-poäng: 10

Under denna kurs lär du dig att förstå innebörden av affärsmannaskap kopplat till det personliga agerandet och ansvaret att bidra till varje verksamhets resultat och lönsamhet på både kort och lång sikt. Du får också träna på genomförandet av en säljprocess, samt ha en förståelse för att säljarbetet sker direkt eller indirekt, i varje roll, oavsett ansvar och funktion.

3. Databasteknik

Yh-poäng: 25

I den här kursen lär du dig hur relationsdatabaser är uppbyggda och fungerar. Målet är du ska kunna använda en optimerad databas med TSQL i enlighet med yrkesmässiga riktlinjer. Du kommer kunna effektivisera och optimera informationshantering, skapa stored procedures och programmera samt kommunicera med databaser med ADO.NET i C# och via Entity framework och LINQ. Du kommer även att ha förståelse för hur olika lösningar påverkar prestandan.

4. Frontend

Yh-poäng: 25

I denna kurs lär du dig om webbdesign och om hur webbdesign genomförs med relevanta tekniker och efter gällande riktlinjer. Efter kursen ska du kunna skapa applikationer med JavaScript samt HTML och CSS.

5. Programmering med ASP .NET 1

Yh-poäng: 30

I denna kursen får du kunskaper om och färdigheter i att bygga dynamiska, databasdrivna webbapplikationer i C# med ASP.NET.

6. Objektorienterad analys och design

Yh-poäng: 15

I kursen lär du dig om vad kravanalys och systemdesign innebär samt att du praktiskt ska kunna genomföra kravanalys och systemdesign genom modellering, sammanställning av krav och utformning av design. Till modelleringen skall du kunna använda ett modelleringsverktyg och arbeta med UML.

7. Frontend fördjupning

Yh-poäng: 25

I kursen lär du dig att skapa webblösningar som innehåller effektiv och optimerad kod som körs på klienten, mer avancerade applikationer med SPA (Single Page Application) och AJAX, sam attt utveckla med JavaScript och kodbibliotek.

8. Programmering med ASP .NET 2

Yh-poäng: 30

I denna kurs får du en fördjupad kunskap kring programmering i ASP.NET, kompetensen att utveckla mer komplexa webbapplikationer i tekniken samt en grundläggande förståelse av agil projektmetodik

9. Datakommunikation och nätverk

Yh-poäng: 20

Här får du kunskap om hur datakommunikation och olika nätverk fungerar och på så sätt få en vidare förståelse för din programmering men också att du ska ha kompetensen att utveckla egna nätverksapplikationer.

10. Teknikfördjupning

Yh-poäng: 20

Här får du möjligheten att bredda din kompetens genom en fördjupning i en eller flera aktuella tekniker. Ledningsgruppen beslutar vilken eller vilka tekniker som kursen tar upp. Det kan handla om tekniker som Episerver, mobilutveckling, versionshantering, CI, testning, analys och design, Patterns m.fl.

11. Application Lifecycle Management

Yh-poäng: 20

Kursen ger dig kunskap om programmeringsprojekt och deras miljöer, hur projekten sätts upp, konfigureras och slutligen installeras (deployas) till olika testmiljöer. Du får även kunskap kring bygg- och testautomatisering samt versionshantering.

12. LIA

Yh-poäng: 110

Syftet med LIA är att du på en arbetsplats ska få kännedom om och aktivt arbeta med för yrkesrollen relevanta uppgifter och metoder, under handledning.

13. Examensarbete

Yh-poäng: 30

Du genomför examensarbetet genom ett praktiskt projekt, med fördel i samarbete med ett företag, från kravspecifikation till ett koncept och en färdig applikation eller tjänst i .NET eller annan för utbildningen relevant teknik. Du ska självständigt planera, genomföra, dokumentera och presenterna projektet. Alla steg ska dokumenteras enligt gällande affärspraxis. Du ska också använda ett versionshanteringssystem för projektet.

Ledningsgruppen består av potentiella arbetsgivare som kvalitetssäkrar utbildningen och ser till så att du lär dig precis det som branschen efterfrågar.

Varje yrkeshögskoleutbildning styrs av en ledningsgrupp som består av olika arbetsgivare från branschen, en utbildningsansvarig, nuvarande studenter och representanter för kommun och högskola. Ledningsgruppens uppgift är att se till att utbildningen ger rätt kompetens och håller den höga kvalitet som krävs för att du ska kunna jobba som den yrkesroll som utbildningen leder till. Ledningsgruppen sammanträder fyra gånger per år och diskuterar allt ifrån kursinnehåll och kursmål till gästföreläsningar och utbildningens kvalitet. Flera av de arbetsgivare som är med i ledningsgruppen tar även emot LIA-praktikanter och vill anställa yrkesrollen.

Antagningen

Har du frågor gällande följande:
Din ansökan, hur du ansöker, ej behörig, behörighetsprov, preparandkurser och 20%-regeln. Vänligen kontakta antagningen.

antagningen@nackademin.se
08-466 60 00

Anmäl intresse för den här utbildningen!

Fyll i formuläret nedan så får du vårt nyhetsbrev samt information om när ansökan för denna utbildning öppnar.

YH Praktik 22 veckor Solna 2 år 400 YH-poäng

 

Anmäl dig till kursen!

Anmäl dig till kursen genom att fylla i formuläret nedan.

Vill du ta emot en lia-praktikant?

Formulär