HemIT-utbildningarProgramutvecklare .NET
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-to kl 10-12

08-466 60 00
antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

08-466 60 00 (vardagar kl. 9-13)
expeditionen@nackademin.se

Besökstider:
Måndag 9:00-13:00
Tisdag: 8:00-10:00
Onsdag: 8:00-10:00
Torsdag: 9:00-13:00
Fredag: 8:00-10:00

Expeditionen ligger på plan 4.

Hitta till Nackademin 
Tomtebodavägen 3A, 171 65 Solna

Vi som jobbar på Nackademin

Möt personalen på Nackademin

Overlay link

Kontakt

Hitta till Nackademin i Solna och Uppsala

Overlay link

YH Praktik 27 veckor Stockholm 2 år 400 YH-poäng

Programutvecklare .NET

Utbilda dig till programutvecklare .NET!

24 aug 2020 – 3 jun 2022

Denna utbildning är nu stängd för ansökan till HT 20. Sista ansökningsdag var 4 maj.

Sista kompletteringsdag:
10 juni
Utbildningslängd:
2 år
YH-poäng:
400
Plats:
Solna

Överblick

Kurser som ingår

Ledningsgrupp

Antagningskrav

Tycker du om att lösa problem och vill arbeta inom IT-världen, en snabb och dynamisk bransch i ständig förändring? Utbilda dig då till programutvecklare .NET och arbeta med den senaste webbtekniken samtidigt som du har full koll på morgondagens teknik.

Som Programutvecklare inom .NET specialiserar du dig på webbutveckling med utgångspunkt i Microsofts .NET-plattform och programmeringsspråket C#. Tillsammans ligger dessa till grund för de flesta av dagens kommersiella applikationer och är starkt etablerade både i Sverige och resten av världen. Med denna yrkesinriktning kommer du med andra ord att vara högst intressant på arbetsmarknaden.

Yrkesroller efter utbildningen

Efter utbildningen kan du bland annat att jobba som:

 • Webbutvecklare .NET
 • Programutvecklare .NET

Du kanske även är intresserad av:

Utbildningen

Utbildningen ger specialiserade kunskaper inom programmering och .NET med kringliggande tekniker. Efter utbildningen kan du planera och identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter som kännetecknar en programutvecklare inom .NET samt har förståelse för en verksamhets behov. Du kommer även ha kunskaper om de arbetsprocesser och kvalitetskriterier som är nödvändiga för att göra effektiva lösningar. De kan också lösa sammansatta problem inom sitt arbetsområde. Du kommer att få kompetens att utifrån en kravspecifikation bygga eller modifiera en lösning samt utveckla applikationer utifrån specifika behov, som löser specifika problem och uppfyller olika krav.

Utbildningen innehåller bl a:

 • Programmering i C# mot webb- och Windowsapplikationer
 • Databasdrivna webblösningar i ASP.NET
 • Hur nätverksapplikationer skapas
 • Implementering av molnbaserade lösningar
 • Systemarkitektur
 • Objektorienterad analys och design
 • Designa, skapa och optimera databaser med SQL-server
 • Agil projektmetodik

1. Affärsmannaskap

Yh-poäng: 10

Under denna kurs lär du dig att förstå innebörden av affärsmannaskap kopplat till det personliga agerandet och ansvaret att bidra till varje verksamhets resultat och lönsamhet på både kort och lång sikt. Du får också träna på genomförandet av en säljprocess, samt ha en förståelse för att säljarbetet sker direkt eller indirekt, i varje roll, oavsett ansvar och funktion.

2. Programmering C#

Yh-poäng: 35

I denna kurs lär du dig grundläggande programmering och får kompetens att utveckla programmeringslösningar i C#.

3. Databasteknik

Yh-poäng: 30

I den här kursen lär du dig hur relationsdatabaser är uppbyggda och fungerar. Målet är du ska kunna använda en optimerad databas med TSQL i enlighet med yrkesmässiga riktlinjer. Du kommer kunna effektivisera och optimera informationshantering, skapa stored procedures och programmera samt kommunicera med databaser med ADO.NET i C# och via Entity framework och LINQ. Du kommer även att ha förståelse för hur olika lösningar påverkar prestandan.

4. Frontend

Yh-poäng: 20

I denna kurs lär du dig om webbdesign och om hur webbdesign genomförs med relevanta tekniker och efter gällande riktlinjer. Efter kursen ska du kunna skapa applikationer med JavaScript samt HTML och CSS.

5. Programmering med C# ASP .NET 1

Yh-poäng: 30

I denna kursen får du kunskaper om och färdigheter i att bygga dynamiska, databasdrivna webbapplikationer i C# med ASP.NET.

6. Frontend fördjupning

Yh-poäng: 10

I kursen lär du dig att skapa webblösningar som innehåller effektiv och optimerad kod som körs på klienten, mer avancerade applikationer med SPA (Single Page Application) och AJAX, sam attt utveckla med JavaScript och kodbibliotek.

7. LIA 1

Yh-poäng: 65

Syftet med LIA 1 är att du på en arbetsplats ska få kännedom om och aktivt arbeta med för yrkesrollen relevanta uppgifter och  metoder, under handledning.

8. Programmering med C# ASP .NET 2

Yh-poäng: 25

I denna kurs får du en fördjupad kunskap kring programmering i ASP.NET, kompetensen att utveckla mer komplexa webbapplikationer i tekniken samt en grundläggande förståelse av agil projektmetodik

9. Objektorienterad analys och design

Yh-poäng: 15

I kursen lär du dig om vad kravanalys och systemdesign innebär samt att du praktiskt ska kunna genomföra kravanalys och systemdesign genom modellering, sammanställning av krav och utformning av design. Till modelleringen skall du kunna använda ett modelleringsverktyg och arbeta med UML.

10. Windowsprogrammering

Yh-poäng: 10

I kursen får du kunskaper, färdigheter och kompetenser att utveckla grafiska applikationer i C# WPF/UWP.

11. Application Lifecycle Management

Yh-poäng: 20

Kursen ger dig kunskap om programmeringsprojekt och deras miljöer, hur projekten sätts upp, konfigureras och slutligen installeras (deployas) till olika testmiljöer. Du får även kunskap kring bygg- och testautomatisering samt versionshantering.

12. Datakommunikation och nätverk

Yh-poäng: 15

Här får du kunskap om hur datakommunikation och olika nätverk fungerar och på så sätt få en vidare förståelse för din programmering men också att du ska ha kompetensen att utveckla egna nätverksapplikationer.

13. Teknikfördjupning

Yh-poäng: 20

Här får du möjligheten att bredda din kompetens genom en fördjupning i en eller flera aktuella tekniker. Ledningsgruppen beslutar vilken eller vilka tekniker som kursen tar upp. Det kan handla om tekniker som Episerver, mobilutveckling, versionshantering, CI, testning, analys och design, Patterns m.fl.

14. LIA 2

Yh-poäng: 70

LIA 2 syftar till att du ska utveckla dina kunskaper och färdigheter inom programmering för att nå en yrkesmässig nivå.

15. Examensarbete

Yh-poäng: 25

Du genomför examensarbetet genom ett praktiskt projekt, med fördel i samarbete med ett företag, från kravspecifikation till ett koncept och en färdig applikation eller tjänst i .NET eller annan för utbildningen relevant teknik. Du ska självständigt planera, genomföra, dokumentera och presenterna projektet. Alla steg ska dokumenteras enligt gällande affärspraxis. Du ska också använda ett versionshanteringssystem för projektet.

Ledningsgruppen består av potentiella arbetsgivare som kvalitetssäkrar utbildningen och ser till så att du lär dig precis det som branschen efterfrågar.

Varje yrkeshögskoleutbildning styrs av en ledningsgrupp som består av olika arbetsgivare från branschen, en utbildningsansvarig, nuvarande studenter och representanter för kommun och högskola. Ledningsgruppens uppgift är att se till att utbildningen ger rätt kompetens och håller den höga kvalitet som krävs för att du ska kunna jobba som den yrkesroll som utbildningen leder till. Ledningsgruppen sammanträder fyra gånger per år och diskuterar allt ifrån kursinnehåll och kursmål till gästföreläsningar och utbildningens kvalitet. Flera av de arbetsgivare som är med i ledningsgruppen tar även emot LIA-praktikanter och vill anställa yrkesrollen.

Antagningskrav:

 • Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
 • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
 • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Läs mer under Reell kompetens.

Särskild behörighet:

Saknar du behörighet? Då kanske någon av följande preparandkurser är något för dig:

Urval:

Gymnasiebetyg
Antagningsprov

Tips på hur du kan förbereda dig inför antagningsprovet inom IT.
Läs mer om urvalsprocessen här.

Antagningen

Har du frågor gällande följande:
Din ansökan, hur du ansöker, ej behörig, behörighetsprov, preparandkurser, reell kompetens och 20%-regeln.
Vänligen kontakta antagningen.

antagningen@nackademin.se
08-466 60 00

Anmäl intresse för den här utbildningen!

Fyll i formuläret nedan så får du vårt nyhetsbrev samt information om när ansökan för denna utbildning öppnar.

Vill du ta emot en lia-praktikant?

Formulär