HemIT-utbildningarJavautvecklare
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-fre, kl. 9-12

08-466 60 00 (menyval 1 i växeln)

antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

Telefontid: mån-fre, kl. 08.00-12.00

08-466 60 00 (menyval 3 i växeln)

expeditionen@nackademin.se

Den fysiska expeditionen kommer att, p.g.a. rådande omständigheter, hålla stängt tills vidare. Ni når oss via telefon och mail.

YH Praktik 25 veckor Solna 2 år 400 YH-poäng

Javautvecklare

Utbilda dig inom programutveckling med inriktning Java!

Ansökan:
Öppen
Ansökan stänger:
2 maj 2024
Sista kompletteringsdag:
10 juni
Utbildningsstart:
Augusti 2024
Utbildningslängd:
2 år
YH-poäng:
400
Plats:
Solna
Antagningskrav:
Grundläggande behörighet och Matematik B/2, Programmering A/1

Överblick

Antagningskrav

Kurser som ingår

Ledningsgrupp

Vill du jobba med ett av världens mest använda programmeringsspråk? Är du en kreativ problemlösare? Då borde du studera till Javautvecklare! Java hittar du i allt från spel och appar i mobiltelefoner till stora säkerhetskritiska banksystem.

Utbildningen

Java är ett plattformsoberoende, objektorienterat programmeringsspråk. Det används på många olika sorters företag då det passar för många typer av mjukvarusystem. Du hittar det i serverbaserade backend-system, webblösningar, olika inbyggda system t ex i flygplan och bilar samt mobila applikationer.

Utbildningen Javautvecklare ger dig verktygen för att arbeta med både Java Standard Edition och Java Enterprise Edition. Du kommer att lära dig att programmera applikationer för både desktop och webb. Du får även kunskaper i allt från databashantering till övergripande kodstruktur och JavaScript.

Vad säger våra studenter?

Hittills är jag väldigt nöjd med utbildningen som håller hög kvalitet på alla plan. Det vi fått göra känns brett och relevant för branschen. Vi har haft mycket bra utbildare som även kan hjälpa till med att hitta extrauppgifter och svara på frågor gällande sådant som inte helt är inkluderat i kurserna. Frihet under ansvar gäller såklart men vi alla ges möjligheten att utvecklas mycket under varje kurs!

Lemonia Dänhardt
Studerar till Javautvecklare

Lärande i Arbete (LIA)

En fjärdedel av din utbildning är förlagd på en verklig arbetsplats. Där får du, under erfaren handledning, omsätta teori i praktisk arbetslivserfarenhet och utveckla, fördjupa och befästa dina lärdomar till kunskap. Dessutom får du chansen att lära dig mer om vilka utmaningar som finns i yrkesrollen, skaffa värdefulla kontakter och lära känna branschen på ett djupare plan. 

På Nackademin har vi en unik närhet till anställande företag och du får en mycket relevant kunskap, eftersom näringslivet medverkar i både innehåll, upplägg och lärande. Genom LIA (praktik på arbetsplats) så fungerar Nackademin också som en självklar rekryteringsbas, och våra elever har gott rykte i branschen.

Två gånger per år anordnar Nackademin sina Branschdagar där du som student får möjlighet att träffa och nätverka med företag inom branschen. Det är ett unik tillfälle att knyta kontakter för en framtida LIA-praktik, och en potentiell anställning.

%

Yrkesroller efter utbildningen

Det råder brist på Javautvecklare i Sverige och under de senaste åren har behovet ökat. Fler och fler företag väljer att arbeta med plattformar baserat på fri mjukvara och i dagsläget är Java den mest välkända av dessa. Dessutom har Java varit ett av de största programmeringsspråken under många år vilket gör att det finns en stor mängd befintlig kod som behöver förvaltas och utvecklas. Efterfrågan av kunniga Java-programmerare ser ut att tydligt öka under de kommande åren. Branschen är positiv till YH-utbildade Javautvecklare eftersom deras praktiska kunnande gör att de snabbt kan komma in i arbetet och leverera.

 • Javautvecklare
 • Programutvecklare Java
 • Applikationsprogrammerare Java
 • Webbprogrammerare Java
 • Systemutvecklare

Intervjuer

Liknande utbildningar

Pythonutvecklare inom AI

2 år
Platsbunden

Javautvecklare - distans

2 år
Distans

Programutvecklare .NET

2 år
Platsbunden

Det finns två olika typer av behörighet du måste uppfylla för att ha möjlighet att bli antagen på en utbildning: Grundläggande behörighet och särskild behörighet.

Grundläggande behörighet:
 • Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning med minst 2250 poäng samt godkända betyg i Engelska 5, Matematik 1 och Svenska 1.
 • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
 • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Läs mer under Reell kompetens.

  Alla våra utbildningar bedrivs på svenska. För att du ska kunna genomföra utbildningen krävs det väldigt goda kunskaper i det svenska språket både skriftligt och muntligt.

  Här kan du läsa mer om grundläggande behörighet.

 

Särskild behörighet:

 • Matematik 2/B (Du behöver ha godkända betyg i antingen matematik 2a, 2b eller 2c. Motsvarar även matematik B)
 • Programmering A/1

Här kan du läsa mer om grundläggande behörighet.

År. 1

Java-utveckling

Yh-poäng: 20

I den här kursen ska de studerande få kunskap om grunderna inom objektorienterad programmering och Javasyntax samt lär sig att tillämpa dessa för att lösa enklare programmeringsuppgifter.

Objektorienterad programmering och java

Yh-poäng: 50

Målet med den här kursen är att den studerande utifrån en given idé ska kunna utveckla komplexa programmeringslösningar i Java, från grunden till färdig lösning, både självständigt och tillsammans med andra. Den studerande ska även kunna arbeta med versionshantering och med testdriven utveckling.

Designmönster, Analys och design

Yh-poäng: 20

Målet är att de studerande ska kunna analysera krav och att designa ett informationssystem utifrån ett objektorienterat synsätt och förstå betydelsen av design vid implementering av ett informationssystem.

Funktionell programmering

Yh-poäng: 15

I den här kursen ska de studerande tillägna sig kunskaper inom funktionell programmering för att kunna använda sig av avancerade programmeringstekniker.

Databasteknik

Yh-poäng: 25

Målet med kursen är att den studerande ska kunna utveckla och använda en optimerad databas med SQL i enlighet med yrkesmässiga riktlinjer.

Klientutveckling

Yh-poäng: 30

I denna kurs ska de studerande tillgodogöra sig kunskaper och färdigheter inom frontend-utveckling samt hur backend kopplas till frontend. Målet med kursen är att den studerande kan skapa webbsidor med aktuella ramverk och tekniker för frontend samt att koppla sin klient mot ett existerande backend för att konsumera någon webbservice.

Backend 1

Yh-poäng: 25

Kursen syftar till att ge den studerande en förståelse för backendlösningar med Java som programspråk genom de ramverk och serverlösningar som finns tillgängliga. De studerande ska i denna kurs få en inblick i utveckling av Enterprise software samt kunna använda sig av de viktigaste delarna av Java EE.

Java backend 2

Yh-poäng: 25

Syftet med kursen är att den studerande ska ha fördjupad kunskap om utveckling av backend i Java samt ha kompetensen att integrera backendsystem med varandra. De studerande ska även få fördjupad kunskap inom hur flernivåarkitektur (multi-tier) fungerar och känna till dess fördelar samt kunna använda sig av exempelvis MicroServices.

År. 2

Affärsmannaskap

Yh-poäng: 10

Syftet är att den studerande ska förstå innebörden av Affärsmannaskap kopplat till det personliga agerandet och ansvaret att bidra till varje verksamhets resultat och lönsamhet på både kort och lång sikt.

DevOps

Yh-poäng: 15

I den här kursen ska de studerande få kunskap om programmeringsprojekt och deras miljöer, hur projekten sätts upp, konfigureras och slutligen installeras (deployas) till olika testmiljöer. De studerande ska också få kunskap kring bygg- och testautomatisering samt versionshantering.

LIA 1

Yh-poäng: 55

Under denna kurs ska de studerande på en arbetsplats få kännedom om och aktivt arbeta med för yrkesrollen relevanta uppgifter och metoder, under handledning.

Teknikfördjupning

Yh-poäng: 20

I den här kursen ska de studerande självständigt och med viss vägledning fördjupa sig inom en ny teknik på marknaden för javautveckling. Studenten ska skriva sin egen projektplan med tidsestimering som sedan efterföljs.

LIA 2

Yh-poäng: 60

Denna kurs är en progression av LIA 1 och syftar till att de studerande ska utveckla sina kunskaper och färdigheter inom programmering för att nå en yrkesmässig nivå.

Examensarbete

Yh-poäng: 30

Kursen syftar till att de studerande ska omsätta sina kunskaper och färdigheter inom programmering i Java eller kringliggande tekniker på en nivå som motsvarar branschstandard. Det gör de genom att genomföra ett praktiskt projekt, med fördel i samarbete med ett företag, från kravspecifikation till ett koncept och en färdig applikation eller tjänst i Java eller annan för utbildningen relevant teknik.

Ledningsgruppen består av potentiella arbetsgivare som kvalitetssäkrar utbildningen och ser till så att du lär dig precis det som branschen efterfrågar.

Varje yrkeshögskoleutbildning styrs av en ledningsgrupp som består av olika arbetsgivare från branschen, en utbildningsansvarig, nuvarande studenter och representanter för kommun och högskola. Ledningsgruppens uppgift är att se till att utbildningen ger rätt kompetens och håller den höga kvalitet som krävs för att du ska kunna jobba som den yrkesroll som utbildningen leder till. Ledningsgruppen sammanträder fyra gånger per år och diskuterar allt ifrån kursinnehåll och kursmål till gästföreläsningar och utbildningens kvalitet. Flera av de arbetsgivare som är med i ledningsgruppen tar även emot LIA-praktikanter och vill anställa yrkesrollen.

Antagningen

Har du frågor gällande följande:
Din ansökan, hur du ansöker, ej behörig, behörighetsprov, preparandkurser och 20%-regeln. Vänligen kontakta antagningen.

antagningen@nackademin.se
08-466 60 00

Utbildningsledare

Kontakta mig om du har specifika frågor om kursinnehåll.

Lotta Holmgren
Mejla mig

Anmäl intresse för den här utbildningen!

Fyll i formuläret nedan så får du vårt nyhetsbrev samt information om när ansökan för denna utbildning öppnar.

YH Praktik 25 veckor Solna 2 år 400 YH-poäng

Vill du ta emot en lia-praktikant?

Formulär