Samhällsbyggnad
YH

Cirkulärt byggande och återbruk

två kvinnor i arbetsuniform arbetar som Arbetsledare bygg och anläggning

Kursen Cirkulärt byggande och återbruk passar såväl dig som redan är i branschen och vill utöka din kompetens, som dig som vill komplettera eller bygga på tidigare studier. Utbildningen är kostnadsfri och ger dig YH-poäng.

 

Byggbranschen svarar för en stor del av klimatavtrycket, inte minst genom materialanvändning och de
väldiga avfallsströmmarna som de genererar. Enligt Boverket står branschen för ca 21% av Sveriges
totala utsläpp och har till år 2045 på sig att ställa om för att nå kravet om att bli fossilfritt.
Ett sätt att nå de högt uppsatta klimatmålen är återbruk och cirkulärt byggande där man istället för att riva återanvänder allt material i byggprocessen.

Jobbar du idag inom bygg- eller fastighetsbranschen och vill få en ökad förståelse för Cirkulärt byggande och återbruk?
YH-kursen kommer att ge dig kunskap inom återbruk och cirkulärt byggande, en kompetens med stor efterfråga både nu och framåt. Du kommer att få verktyg för att kunna använda återbruk som en del i din strategi. På så sätt kommer du att kunna arbeta mer resurseffektivt samt möjliggöra och
designa för framtida cirkulära materialflöden.

Läs mer

Kursens syfte är att ge dig specialiserade kunskaper om cirkulärt byggande och återbruk för bygg-, fastighets-, och entreprenadsektorn. Kursen utgår från
fördelarna med cirkulära flöden och återbruk ur såväl klimatsom resursperspektiv, tillämpningsområden och goda exempel, samt den juridik och de lagkrav som reglerar området. Därtill behandlas processer och arbetssätt, och hur dessa kan implementeras på projekt- och organisationsnivå.

Efter avslutad kurs kommer du att kunna omvärldsbevaka och utvärdera potentialen i lösningar för cirkulära flöden och återbruk, ta fram beslutsunderlag, samt föreslå hur dessa lösningar kan implementeras i olika nivåer av byggprocessen. Därtill ska du kunna identifiera möjligheter, begränsningar och utmaningar med cirkularitet och återbruk i bygg- och fastighetssektorn, till exempel avseende funktionalitet, hållbarhet, lagkrav och lönsamhet.

Läs mer

Nya karriärmöjligheter

 

Just nu råder en enorm kunskapsbrist inom cirkulärt byggande och återbruk. I och med de nya miljökraven måste nu hela byggbranschen ställa om mot ett grönare arbetssätt.  Efter kursen i Cirkulärt byggande och återbruk finns det flera olika karriärvägar och arbetsområden som du kan överväga. Här är några möjliga jobb och områden beroende på din tidigare arbetslivsfarenhet:

  • Cirkulär ekonomikonsult
  • Återbrukskoordinator
  • Hållbarhetschef inom byggbranschen
  • Återbruksstrateg
  • Byggprojektledare med fokus på cirkulärt byggande
  • Återbruksdesigner
  • Juridisk rådgivare inom hållbarhetsfrågor
  • Digitaliseringsspecialist för återbruk
Läs mer

Så funkar det

 

Distansutbildningen har ett flexibelt upplägg och du kan välja att gå den i 25% eller 50% studietakt. Utbildningen består av ett flertal webbmöten. Mellan dessa träffar bedriver du självstudier med verksamhetsnära case. Utbildningen kan med fördel kombineras med befintlig anställning. Samtliga föreläsningar spelas in så du kan ta del av dem under hela utbildningen.

Läs mer

Utbildningsledare

Marie Johansson
Marie Johansson
Kontakta mig om du har specifika frågor om kursinnehållet.

 

Studera på Nackademin

 

Gör dig redo för din framtida karriär! På Nackademin går du en utbildning som din nya bransch efterfrågar och som näringslivet är med och formar. Dina utbildare kommer direkt från branschen och all undervisning är baserad på sådant vi vet kommer att vara till nytta för din framtida yrkesroll. Faktum är att utbildningen är så pricksäker att 9 av 10 får jobb efter examen. Idag erbjuder Nackademin över 60 pricksäkra utbildningar inom samhällsbyggnad, elteknik, energi, IT, spelutveckling, kommunikation, design och vård.

Läs mer
Startdatum & plats

Start: v 41 (startdatum kan komma att ändras)
Distans


Omfattning

12 veckor
30 YH-poäng
50% fart


Ansökningsperiod

Sista ansökningsdag: 1 sep


Antagningskrav

Grundläggande behörighet samt minst 1 års yrkeserfarenhet från bygg- och fastighetsbranschen, alternativt närliggande branscher eller roller inom entreprenad, underhåll, renoveringar eller rivningar

Läs mer

CSN & Finansiering
Utbildningen är kostnadsfri och kvalificerar för CSN-studiemedel. Observera att kostnader för kurslitteratur tillkommer. Läs mer

Ansök nu till VT eller HT 2024

Välj kursstart

Välj den kursstart du vill gå och skicka in din ansökan:

 

Höstterminen: 

Start: v 41
Längd: 12 v

Ansök här>>

 

Vårterminen:

Start: v 11
Längd: 12 v

Ansök här>>