HemElteknik och energi-utbildningarElingenjör konstruktion
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-fre, kl. 9-12

08-466 60 00 (menyval 1 i växeln)

antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

Telefontid: mån-fre, kl. 08.00-12.00

08-466 60 00 (menyval 3 i växeln)

expeditionen@nackademin.se

Den fysiska expeditionen kommer att, p.g.a. rådande omständigheter, hålla stängt tills vidare. Ni når oss via telefon och mail.

YH Praktik 22 veckor Solna 2 år 400 YH-poäng

Elingenjör konstruktion

Utbilda dig till Elingenjör med fokus på konstruktion

Ansökan:
Öppen
Ansökan stänger:
2 maj 2024
Sista kompletteringsdag:
10 juni
Utbildningsstart:
Augusti 2023
Utbildningslängd:
2 år
YH-poäng:
400
Plats:
Solna
Antagningskrav:
Grundläggande behörighet och Matematik B/2, Ellära A/1

Överblick

Antagningskrav

Kurser som ingår

Ledningsgrupp

Är du intresserad av modern teknik och smarta lösningar? Gillar du tanken på att väcka liv i en hel byggnad; skapa förutsättningar för värme, ljus och kontakt mellan människor? Som Elingenjör konstruktion är det du som gör ritningarna för all elektronik som ska dras och monteras i en byggnad – som belysning, datanät och elinstallationer. Det kan gälla bostadshus, kontor, industrimiljöer eller andra ny-, till- och ombyggnationer som behöver avancerad teknik. Du blir nyckelpersonen genom hela processen, från ritning till färdig produktion!

 

Kanske har du gått ett tekniskt program på gymnasiet, provat på att jobba i byggbranschen eller som elektriker, men vill nu vidare? På två korta år kan du skaffa dig en riktigt bra och attraktiv utbildning som Elingenjör inom konstruktion. Sen är dörren öppen för ett omväxlande, kreativt och socialt arbete i en dynamisk bransch, där du kan jobba som egenföretagare eller anställd på konsultföretag med uppdrag hos olika typer av kunder.

Om du har de yrkesår som krävs som elektriker – kan du efter avslutad utbildning ansöka om auktorisation AL hos Elsäkerhetsverket.

Utbildningen

Utbildningen ger dig övergripande kunskap om elteknik och vi kommer att genomföra mycket av beräkningar, kalkyler, CAD-ritningar, tidplaner och rapporter. Utbildningen behandlar även ämnen som teletekniska system, ljusdesign, projektledning, kommunikation, gruppdynamik och ledarskapets grunder. Viktiga delar är också säkerhet, miljö, och regelverk. Dessutom ingår grundläggande arbets- och avtalsrätt. Utbildningen avslutas med ett examensarbete.

Att studera på Nackademin innebär att du studerar till ett yrke och inte ett ämne. Detta kräver av dig som student disciplin, stor drivkraft och eget ansvar för dina studier. Du ansvarar själv för dina studier och vi ger dig förutsättningar för att lyckas! Utbildningen bedrivs på heltid men vissa dagar är förlagda för självstudier. Dessa dagar kan tillexempel vara till för att du på egen hand ska kunna fördjupa dig inom de områden i utbildningen som du önskar få mer kunskap inom.

Moment som ingår i utbildningen:

 • Energikällor och miljökonsekvenser
 • Energibesparande konstruktion och design
 • Effektivitetanalys och energiberäkningar
 • Ljusberäkningar och ljusdesign
 • Projektering och installation
 • Elkonstruktion, kretsscheman och installationsritningar
 • CAD-programvara såsom AutoCAD, Electric EasyEL eller MagiCAD
 • Ritningsanalys och tredimensionellt tänkande
 • Installationsmiljöer och el material
 • Installationsregler och standarder
 • Elsäkerhetslagstiftning, arbetsmiljölagstiftning och brandskydd
 • Teori lik- och växelström
 • Upphandling och anbudsförfarande
 • Distribution av elkraft inom och mellan låg och högspänningsnät

Lärande i Arbete (LIA)

En fjärdedel av din utbildning är förlagd på en verklig arbetsplats. Där får du, under erfaren handledning, omsätta teori i praktisk arbetslivserfarenhet och utveckla, fördjupa och befästa dina lärdomar till kunskap. Dessutom får du chansen att lära dig mer om vilka utmaningar som finns i yrkesrollen, skaffa värdefulla kontakter och lära känna branschen på ett djupare plan. 

På Nackademin har vi en unik närhet till anställande företag och du får en mycket relevant kunskap, eftersom näringslivet medverkar i både innehåll, upplägg och lärande. Genom LIA (praktik på arbetsplats) så fungerar Nackademin också som en självklar rekryteringsbas, och våra elever har gott rykte i branschen.

Två gånger per år anordnar Nackademin sina Branschdagar där du som student får möjlighet att träffa och nätverka med företag inom branschen. Det är ett unik tillfälle att knyta kontakter för en framtida LIA-praktik, och en potentiell anställning.

%

Yrkesroller efter utbildningen

Byggbranschen präglas generellt av stora pensionsavgångar vilket ger ett stort behov av just elkonstruktörer.

Yrkesroller efter avslutad utbildning:

 • Elingenjör
 • Elkonstruktör
 • Elkraft- och elektronikkonstruktör
 • Elkraft- och elektronikingenjör
 • Projektledare el
 • Elprojektör
 • CAD-Konsult med inriktning mot elteknik

Om du har de yrkesår som krävs som elektriker – kan du efter avslutad utbildning ansöka om auktorisation AL hos Elsäkerhetsverket. 

Liknande utbildningar

Elkraftingenjör - distans

2 år
Platsbunden

Energiingenjör

2 år
Platsbunden

Det finns två olika typer av behörighet du måste uppfylla för att ha möjlighet att bli antagen på en utbildning: Grundläggande behörighet och särskild behörighet.

Grundläggande behörighet:
 • Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning med minst 2250 poäng samt godkända betyg i Engelska 5, Matematik 1 och Svenska 1.
 • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
 • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Läs mer under Reell kompetens.

  Alla våra utbildningar bedrivs på svenska. För att du ska kunna genomföra utbildningen krävs det väldigt goda kunskaper i det svenska språket både skriftligt och muntligt.

  Här kan du läsa mer om grundläggande behörighet.

 

Särskild behörighet:

 • Matematik 2/B (Du behöver ha godkända betyg i antingen matematik 2a, 2b eller 2c. Motsvarar även matematik B)
 • Ellära 1 eller Praktisk ellära eller motsvarande kunskaper. Fysik 1 motsvarar Ellära 1.

Saknar du behörighet?

Här kan du läsa mer om vad du kan göra för att bli behörig till utbildningen.

 

ÅR 1

Elenergi och miljö

Yh-poäng: 15

Syftet med kursen är att du ska få specialiserade kunskaper om elförsörjningssystemets uppbyggnad, sett ur ett energiperspektiv. Målet med kursen är att du har kunskaper om hur elenergi framställs, vilka energikällor som för närvarande används och vilka energikällor som kan komma att användas inom den närmsta framtiden. Du ges kunskaper om olika miljökonsekvenser som är förknippade med elkonsumtion och om hur man värderar konstruktions- och designval ur miljö- och energisynpunkt. Du får även färdigheter i att formulera och lösa energiberäkningar samt att genomföra effektivitetsanalyser.

 

Projektmetodik

Yh-poäng: 15

Syftet med kursen är att du får kunskaper och färdigheter för att på ett professionellt sätt kunna kommunicera med intressenter och samarbeta med övriga deltagare i en projektgrupp. Målet med kursen är att du får kunskaper om projektgruppers utveckling och struktur samt om konflikthantering, intressekonflikter och vad som karaktäriserar ett effektivt team. Du får färdigheter i presentationsteknik, målstyrning, projektarbete och medarbetarskap. Dessutom behandlas grundläggande arbetsrätt samt avtalsrätt.

 

Affärsmannaskap

Yh-poäng: 10

Syftet med kursen är att du ska förstå innebörden av Affärsmannaskap kopplat till det personliga agerandet och ansvaret att bidra till varje verksamhetsresultat och lönsamhet på både kort och lång sikt.

Mål: Kursens mål är att du ska förstå hur det personliga agerandet och den egna kommunikationen påverkar kundens uppfattning och relation till företaget samt kopplingen till företagets slutliga resultat och lönsamhet. Vidare ska kursen även ge dig förmågan att identifiera nuvarande och framtida kompetensbehov i branschen och aktivt förstå och kunna ta ansvar för sitt eget framtida kompetensutvecklingsbehov

Elinstallation i byggnader

Yh-poäng: 40

Kursen ger kunskaper i att utföra projektering av installationer för elkraft och belysning samt förståelse för vikten av att kontrollera en installation innan den tas i bruk. Dessutom ger kursen kunskaper i konstruktionsberäkningar, upprättande av ritningar, kretsscheman och elektromagnetisk kompatibilitet. Kursen ska också ge nödvändig kännedom om mekanisk hållfasthet och materiallära som behövs för beräkningarna.

Bygg- och anläggningsteknik för elkonstruktörer

Yh-poäng: 20

Syftet med kursen är att ge dig grundläggande kunskaper i bygg- och anläggningsteknik som är relevanta för en elkonstruktör. Målet med kursen är att du efter kurs har kunskaper om bygg- och anläggningstekniska lösningar. Du ska också tillägna sig förståelse för de olika disciplinerna som ingår i projektering och även om platssamordning vid installation. Du får kunskaper om olika typer av ritningar, vilka regelverk som styr dem och vilka olika discipliner som är involverade.

Elkonstruktion – CAD

Yh-poäng: 40

Syftet med kursen är att ge dig färdigheter i att framställa olika typer av ritningsunderlag för installation av eltekniska system med hjälp av olika programvara  för elprojektering. Du får färdigheter i att analysera ritningar och utveckla ditt tredimensionella tänkande.

Målet med kursen är att du självständigt kan planera och ta fram underlag för elprojektering, som installationsritningar. Vid kursens slut ska du även ha färdigheter i 3D-modellering och BIM-metodik, inklusive hur installationsritningar integreras med byggnadsritningar. Du får goda färdigheter i att använda olika CAD-programvaror, valda av ledningsgruppen för utbildningen, som är specialiserad för elkonstruktion. Vidare får du färdigheter i att använda programvara för samgranskning av BIM-modeller från de olika disciplinerna som är involverade i ett projekt

Entreprenad och upphandling

Yh-poäng: 15

Syftet med kursen är att du har kunskaper om lagar, föreskrifter och normer gällande elsäkerhet, arbetsmiljö och upphandling som har relevans för den kommande yrkesrollen. Målet med kursen är att du har goda kunskaper om olika regelverk som styr elsäkerhet och arbetsmiljö liksom centrala delar av lagstiftning som berör byggprocessen i stort. I kursen ingår även entreprenadjuridik och upphandling. Bland annat ingår ESA, AMA, AB (i synnerhet ABK och ABT) och BBR.

Elprojektering

Yh-poäng: 23

Målet med kursen är att erhålla specialiserade färdigheter i elprojektering  som ligger till grund för konstruktionsval och val av elteknisk utrustning. Du får kunskaper om det förberedande och utredande arbete som föregår installation. Kursen behandlar även planering, dokumentation, miljöfrågor, energieffektivisering och elanläggningars anläggningssäkerhet.

Efter kursen ska du självständigt kunna lösa problem och mer avancerade uppgifter inom yrkesområdet. Kursen ger grundläggande kunskaper som du fördjupar under LIA.

Regler och standarder

Yh-poäng: 12

Kursen ska ge kunskaper om regler och standarder inom elinstallationsområdet med inriktning på lågspänningsanläggningar samt om de specifika krav som ställs på en auktoriserad elinstallatör. Dessutom ska kursen ge kännedom om gällande regler för arbete där det finns risk för elektrisk fara samt bygg- och brandskyddsföreskrifter som har betydelse inom elinstallationsområdet.

Ljusberäkningar och ljusdesign

Yh-poäng: 10

Kursens syfte är att du får grundläggande kunskaper i ämnet ljusdesign och en förståelse för de villkor som styr ljussättning. Målet med kursen är att du har tillräckliga kunskaper om ljussättning för att i större projekt kunna samarbeta med en ljusdesigner och i mindre projekt ta eget ansvar för ljussättning och i att utföra beräkningar.

ÅR 2

 

Teletekniska system

Yh-poäng: 25

Målet med kursen är att du får övergripande kunskaper om uppbyggnad av teletekniska system såsom nät för kommunikation ( fibernät, fastighetsnät, bussystem ), brand- och utrymningslarm, passerkontroll- och säkerhetssystem, CCTV-system, samt övriga telesystem (kallelsesignalsystem, Rakel, Wi-Fi, mobiltelenät, ljudsystem). Du lär dig göra beräkningar av strömförbrukning, batteritider och spänningsfall. Slutligen får du även en förståelse för hur olika teletekniska system samverkar och viktiga aspekter att beakta vid arbete med teletekniska system. Det gäller till exempel hur säkerhetskrav och utrymningskrav samverkar, hur beställarkrav och myndighetskrav skapar grunden för brandskyddsdokumentationen, samt de juridiska aspekterna kring CCTV.

LIA1

Yh-poäng: 50

Syftet med LIA 1 är att du under handledning av ansvarig handledare fördjupar dina kunskaper från utbildningen i en praktisk situation, och lär dig hantera utmaningar och frågor i det dagliga arbetet. Målet är att du har deltagit i de praktiska moment som ingår vid till exempel projektering av elanläggningar, och efter LIA 1 kan utföra ett flertal arbetsuppgifter. Du ska ha tagit del av företagets kultur och fått en tydlig bild av vad som förväntas av yrkesrollen och det sociala och arbetsrättsliga samspelet på en arbetsplats.Moment som kan ingå är konstruktion, projektering och planering av elektriska system. De praktiska moment som ingår under LIA-perioden säkras av utbildningsledaren genom en LIA-arbetsbeskrivning som skrivs med handledaren och dig som studerar.

 

Anläggningar för produktion och överföring av el samt industriella anläggningar

Yh-poäng: 40

Kursen ger kunskaper om elproduktion, elöverföring och elanvändning i Sverige samt dimensionering av enklare nät för lågspänning samt kontaktledningsanläggningar för bandrift, som exempelvis spårvägs- och tunnelbanedrift. Kursen ger också kunskaper om olika typer av strömförsörjningsanläggningar samt underhåll, säkerhet och elkvalitet. Dessutom ger kursen kännedom om störningar, elektromagnetisk kompatibilitet, övertoner och överspänningar samt hur de undviks eller begränsas.

Elmaskiner och drivsystem

Yh-poäng: 12

Kursen ska ge kunskaper om uppbyggnad och funktion hos en- och trefastransformatorer och de vanligast förekommande roterande elmaskinerna, med tyngdpunkten på trefas asynkronmaskiner, samt deras användning. Dessutom ska kursen ge kunskaper om kraftelektronik och dess tillämpning i olika typer av drivsystem. Kursen ska också ge översiktliga kunskaper om gällande standarder inom elmaskinområdet.

LIA 2

Yh-poäng: 50

Syftet med LIA 2 är att praktisera tillgodogjorda kunskaper som medarbetare i pågående projekt och fördjupa sina kunskaper och färdigheter från de teoretiska kurserna samt de erfarenheter som inhämtats under utbildningen och LIA 1.

Målet med LIA 2 är att du, efter avslutad kurs, är väl förtrogen med yrkesrollen och dess villkor och har tillräcklig kompetens för att få arbete inom någon av yrkesrollerna som utbildningen syftar till. Du ska fördjupa dina kunskaper, färdigheter och kompetenser inom elkonstruktion med fokus på tolkning och framställning av ritningar, dimensionering och installationssamordning.

Examensarbete

Yh-poäng: 23

Syftet med kursen är att utveckla din förmåga att självständigt planera, genomföra och presentera en undersökning/arbetsuppgift inom ett för utbildningen relevant område. Du ska även kunna argumentera för sina val i genomförandet av sin undersökning/arbetsuppgift.

Målet med kursen är att genomföra en väl avgränsad undersökning/ arbetsuppgift som du valt själv eller i grupp och utformat i samråd med handledare. Vidare avser kursen att utveckla din förmåga att kritiskt granska och bedöma rapporter, vetenskapliga skrifter eller andra för området viktiga fakta. Kursen syftar också till att ge en teoretisk och/eller praktisk fördjupning inom ett för utbildningen relevant område.

Ledningsgruppen består av potentiella arbetsgivare som kvalitetssäkrar utbildningen och ser till så att du lär dig precis det som branschen efterfrågar.

Varje yrkeshögskoleutbildning styrs av en ledningsgrupp som består av olika arbetsgivare från branschen, en utbildningsansvarig, nuvarande studenter och representanter för kommun och högskola. Ledningsgruppens uppgift är att se till att utbildningen ger rätt kompetens och håller den höga kvalitet som krävs för att du ska kunna jobba som den yrkesroll som utbildningen leder till. Ledningsgruppen sammanträder fyra gånger per år och diskuterar allt ifrån kursinnehåll och kursmål till gästföreläsningar och utbildningens kvalitet. Flera av de arbetsgivare som är med i ledningsgruppen tar även emot LIA-praktikanter och vill anställa yrkesrollen.

Antagningen

Har du frågor gällande följande:
Din ansökan, hur du ansöker, ej behörig, behörighetsprov, preparandkurser och 20%-regeln. Vänligen kontakta antagningen.

antagningen@nackademin.se
08-466 60 00

Utbildningsledare

Kontakta mig om du har specifika frågor om kursinnehåll.

Eva Johnsson
Mejla mig

Anmäl intresse för den här utbildningen!

Fyll i formuläret nedan så får du vårt nyhetsbrev samt information om när ansökan för denna utbildning öppnar.

YH Praktik 22 veckor Solna 2 år 400 YH-poäng

Vill du ta emot en lia-praktikant?

Formulär