HemElteknik och energi-utbildningarElingenjör konstruktion
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-fre, kl. 9-12

08-466 60 00 (menyval 1 i växeln)

antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

Telefontid: mån-fre, kl. 08.00-12.00

08-466 60 00 (menyval 3 i växeln)

expeditionen@nackademin.se

Den fysiska expeditionen kommer att, p.g.a. rådande omständigheter, hålla stängt tills vidare. Ni når oss via telefon och mail.

YH Praktik 22 veckor Solna 2 år 400 YH-poäng

Elingenjör konstruktion

Utbilda dig till Elingenjör med fokus på konstruktion

Ansökan:
Öppen
Sista kompletteringsdag:
12 juni
Utbildningsstart:
Augusti 2023
Utbildningslängd:
2 år
YH-poäng:
400
Plats:
Solna
Antagningskrav:
Grundläggande behörighet och Matematik B/2, Ellära/Praktisk ellära/Fysik 1

Överblick

Antagningskrav

Kurser som ingår

Ledningsgrupp

Är du intresserad av modern teknik och smarta lösningar? Gillar du tanken på att väcka liv i en hel byggnad; skapa förutsättningar för värme, ljus och kontakt mellan människor? Som Elingenjör konstruktion är det du som gör ritningarna för all elektronik som ska dras och monteras i en byggnad – som belysning, datanät och elinstallationer. Det kan gälla bostadshus, kontor, industrimiljöer eller andra ny-, till- och ombyggnationer som behöver avancerad teknik. Du blir nyckelpersonen genom hela processen, från ritning till färdig produktion!

Kanske har du gått ett tekniskt program på gymnasiet, provat på att jobba i byggbranschen eller som elektriker, men vill nu vidare? På två korta år kan du skaffa dig en riktigt bra och attraktiv utbildning som Elingenjör inom konstruktion. Sen är dörren öppen för ett omväxlande, kreativt och socialt arbete i en dynamisk bransch, där du kan jobba som egenföretagare eller anställd på konsultföretag med uppdrag hos olika typer av kunder.

Om du har de yrkesår som krävs som elektriker – kan du efter avslutad utbildning ansöka om auktorisation AL hos Elsäkerhetsverket.

Utbildningen

Utbildningen ger dig övergripande kunskap om elteknik och vi kommer att genomföra mycket av beräkningar, kalkyler, CAD-ritningar, tidplaner och rapporter. Utbildningen behandlar även ämnen som teletekniska system, ljusdesign, projektledning, kommunikation, gruppdynamik och ledarskapets grunder. Viktiga delar är också säkerhet, miljö, och regelverk. Dessutom ingår grundläggande arbets- och avtalsrätt. Utbildningen avslutas med ett examensarbete.

Att studera på Nackademin innebär att du studerar till ett yrke och inte ett ämne. Detta kräver av dig som student disciplin, stor drivkraft och eget ansvar för dina studier. Du ansvarar själv för dina studier och vi ger dig förutsättningar för att lyckas! Utbildningen bedrivs på heltid men vissa dagar är förlagda för självstudier. Dessa dagar kan tillexempel vara till för att du på egen hand ska kunna fördjupa dig inom de områden i utbildningen som du önskar få mer kunskap inom.

Moment som ingår i utbildningen:

 • Energikällor och miljökonsekvenser
 • Energibesparande konstruktion och design
 • Effektivitetanalys och energiberäkningar
 • Ljusberäkningar och ljusdesign
 • Projektering och installation
 • Elkonstruktion, kretsscheman och installationsritningar
 • CAD-programvara såsom AutoCAD, Electric EasyEL eller MagiCAD
 • Ritningsanalys och tredimensionellt tänkande
 • Installationsmiljöer och el material
 • Installationsregler och standarder
 • Elsäkerhetslagstiftning, arbetsmiljölagstiftning och brandskydd
 • Teori lik- och växelström
 • Upphandling och anbudsförfarande
 • Distribution av elkraft inom och mellan låg och högspänningsnät

Lärande i Arbete (LIA)

En fjärdedel av din utbildning är förlagd på en verklig arbetsplats. Där får du, under erfaren handledning, omsätta teori i praktisk arbetslivserfarenhet och utveckla, fördjupa och befästa dina lärdomar till kunskap. Dessutom får du chansen att lära dig mer om vilka utmaningar som finns i yrkesrollen, skaffa värdefulla kontakter och lära känna branschen på ett djupare plan. 

På Nackademin har vi en unik närhet till anställande företag och du får en mycket relevant kunskap, eftersom näringslivet medverkar i både innehåll, upplägg och lärande. Genom LIA (praktik på arbetsplats) så fungerar Nackademin också som en självklar rekryteringsbas, och våra elever har gott rykte i branschen.

Två gånger per år anordnar Nackademin sina Branschdagar där du som student får möjlighet att träffa och nätverka med företag inom branschen. Det är ett unik tillfälle att knyta kontakter för en framtida LIA-praktik, och en potentiell anställning.

%

Yrkesroller efter utbildningen

Byggbranschen präglas generellt av stora pensionsavgångar vilket ger ett stort behov av just elkonstruktörer.

Yrkesroller efter avslutad utbildning:

 • Elingenjör
 • Elkonstruktör
 • Elkraft- och elektronikkonstruktör
 • Elkraft- och elektronikingenjör
 • Projektledare el
 • Elprojektör
 • CAD-Konsult med inriktning mot elteknik

Om du har de yrkesår som krävs som elektriker – kan du efter avslutad utbildning ansöka om auktorisation AL hos Elsäkerhetsverket. 

Liknande utbildningar

Elkraftingenjör - distans

2 år
Platsbunden

Energiingenjör

2 år
Platsbunden

Det finns två olika typer av behörighet du måste uppfylla för att ha möjlighet att bli antagen på en utbildning: Grundläggande behörighet och särskild behörighet.

Grundläggande behörighet:
 • Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning med minst 2250 poäng samt godkända betyg i Engelska 5, Matematik 1 och Svenska 1.
 • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
 • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Läs mer under Reell kompetens.

   

  Alla våra utbildningar bedrivs på svenska. För att du ska kunna genomföra utbildningen krävs det väldigt goda kunskaper i det svenska språket både skriftligt och muntligt.

  Här kan du läsa mer om grundläggande behörighet.

Särskild behörighet:

 • Matematik 2/B (Du behöver ha godkända betyg i antingen matematik 2a, 2b eller 2c. Motsvarar även matematik B)
 • Ellära 1 eller Praktisk ellära eller motsvarande kunskaper. Fysik 1 motsvarar Ellära 1.

Saknar du behörighet?

Här kan du läsa mer om vad du kan göra för att bli behörig till utbildningen.

 

Beräkningar och dimensionering

Yh-poäng: 25

Kursen bygger vidare på gymnasiets kurser i ellära och syftar till att fördjupa din kunskap i beräkningar på lik- och växelströmskretsar. Dessutom ska den du tillgodogöra sig fördjupad kunskap om kretsuppbyggnad, komponenter och el-scheman som du behöver i de senare kurserna samt vid praktisk yrkesutövning. Kursen inriktas i första hand mot starkströmstillämpningar, men man går också igenom moment som induktiva och kapacitiva laster, faskompensering, störningar och tillämpningar i olika installationer.

Efter avklarad kurs ska du kunna analysera enklare uppställningar och utföra för området relevanta beräkningar samt klara av att självständigt dimensionera enklare kretsfunktioner med utgångspunkt från en funktions och kravspecifikation. I kursen ingår praktiska mätövningar som syftar till att utveckla dina färdigheter.

Bygg och anläggningsteknik för elkonstruktörer

Yh-poäng: 20

Målet med kursen är att du ska tillgodogöra dig den kunskap om bygg- och anläggningstekniska lösningar som yrkesrollen kräver. Du ska känna till vilket material som används när man konstruerar och projekterar eltekniska lösningar vid ny- och ombyggnation, i såväl bostadshus som kommersiella lokaler.

Kursen syftar till att ge dig fördjupad ritningsteknisk kunskap, inklusive regelverk för upprättande av ritningar samt kännedom om olika typer av ritningar och dess funktion. Du ska också tillägna dig förståelse för platssamordning vid installation samt stom- och bjälklagskonstruktion. Kursen tar upp olika aspekter rörande infrastruktur.

Eldistribution

Yh-poäng: 10

Elenergi och miljö

Yh-poäng: 15

Kursen ger fördjupade kunskaper om elförsörjningssystemets uppbyggnad ur ett energiperspektiv. Hur elenergi framställs och vilka energikällor som används i nutid samt orientering om energiforskningsläget och vilka energikällor som kan komma att användas inom den närmsta framtiden. Du får kunskaper om vilka olika miljökonsekvenser som är förknippade med elkonsumtion, och hur man värderar konstruktions- och designval ur miljö- och energisynpunkt. Du får färdigheter i att göra formulera och lösa energiberäkningar och effektivitetsanalyser.

Elkonstruktion – CAD

Yh-poäng: 40

Kursen ska ge dig kunskaper i framställning av olika typer av ritningsunderlag för installation av eltekniska system. Man ska självständigt kunna planera och ta fram underlag som kretsscheman och installationsritningar. Vid kursens slut ska du även ha färdigheter i 3D-modellering och BIM, inklusive integrering med byggnadsritningar.

Du får goda färdigheter i CAD-programvara specialiserad för elkonstruktion, såsom AutoCAD Electric, Eplan Electric, ElProcad eller MagiCAD. Kursen ger dig goda kunskaper om mallar, objekt- och symbolhantering, redigeringsmöjligheter och de ritverktyg som de olika programmen erbjuder. Vidare utvecklas din förmåga till ritningsanalys och tredimensionellt tänkande. Programvaran MagiCAD innehåller verktyg för att designa belysning, kraft, tele och el. Att arbeta i MagiCAD förutsätter inte att man kan AutoCAD och kursen bygger således inte på gymnasiets CAD-kurser.

Elprojektering

Yh-poäng: 35

Kursen ska ge dug avancerade kunskaper i elprojektering och elinstallationer i byggnader samt industrin med fokus på kraft, belysning och produktion. Du får färdigheter i att utföra beräkningar som ligger till grund för konstruktionsval samt dimensionering av kablar och annan elteknisk utrustning. Kursen behandlar även aspekter som planering, dokumentation, miljö, energieffektivisering och anläggningssäkerhet hos elanläggningar.

Dessutom får du kunskaper inom utredning och det förberedande arbete som föregår installation. Efter kursen ska den du självständigt kunna lösa problem och mer avancerade uppgifter inom yrkesområdet.

Elteknik –applikationer

Yh-poäng: 20

Kursen ska ge dig kunskaper och färdigheter för att kunna utföra beräkningar för val av vanligt förekommande elmaskiner och elanläggningar i byggnader och i industrier samt kablage och säkring i relation till deras strömförsörjning. Du lär sig om uppbyggnaden och funktionen hos olika roterande eldrifter såsom likströms-, synkron- och asynkronmaskinen och dess vanligaste applikationer.

Dessutom behandlas bland annat laster som resistansvärmare m.m. samt belysningsinstallationer av olika slag. Kursen ger vidare kunskap om olika metoder och utrustningar för att styra dessa samt kunskap om olika skyddsutrustningar för att skydda utrustningen samt skydd för EMC.

Eltekniska matematiska metoder

Yh-poäng: 20

Kursen ska ge dig färdigheter i att självständigt formulera, analysera och lösa matematiska problem av betydelse för tillämpningar inom det eltekniska området. Kursen ska ge dig kompetens att använda matematiska metoder och tekniker för att lösa problem och göra beräkningar i den framtida yrkesrollen som elkonstruktör/-projektör.

Entreprenad, upphandling och säkerhet

Yh-poäng: 20

Kursen ska ge dig fördjupad kunskap i de olika lagar, föreskrifter och normer som reglerar elsäkerhet och byggprocessen i allmänhet. Du ska efter avslutad kurs ha goda kunskaper om ELSÄK-FS. I kursen ingår även arbetsmiljö, arbetsmiljöverkets regler och arbetsgivarens ansvar. Du ska dessutom ges kompletterande kunskaper inom entreprenadjuridik. Bland annat ingår ESA, AMA, AB (i synnerhet ABK och ABT) och BBR.

Examensarbete

Yh-poäng: 30

Du ska enskilt eller i grupp genomföra ett projekt med sådan inriktning att de färdigheter och kunskaper som förvärvats under studietiden examineras. Arbetet är utformat så att du ges stort utrymme att själv forma och leda ditt projekt.

Du skall efter kursen självständigt kunna handha ett projekt mot kund, eller en del av ett större projekt, med ansvar för analys, problemformulering, lösning, dokumentation och kommunikation.

LIA 1

Yh-poäng: 55

LIA1 bygger vidare på kunskaper som inhämtats det första året. Före LIA 1 har man gått igenom bl.a. projektering, konstruktion och integration med andra installationer. Under LIA 1 fördjupar du dina kunskaper i en praktisk situation och lär sig hantera utmaningar och frågor i det dagliga arbetet. LIA är en viktig del av utbildningens ”röda tråd”, med kursplanen som främsta styrdokument. LIA-platsen kvalitetssäkras i förväg av anordnaren.

Moment som kan ingå är ritningsläsning, skapa installationsritningar, uppmätning av elektriska komponenter och apparater, granskning av bygghandlingar, enklare dimensioneringsarbeten, installation, kalkylering. Du ska under LIA1 delta i de praktiska moment som ingår vid elkonstruktion eller projektering och ska efter LIA1 självständigt kunna utföra ett flertal arbetsuppgifter. Man ska ha tagit del av företagets kultur och fått en tydlig bild av vad som förväntas av yrkesrollen och sociala och arbetsrättsliga samspel på en arbetsplats.

LIA 2

Yh-poäng: 55

LIA2 bygger på kunskap från samtliga teorikurser och dy ska praktisera dina tillgodogjorda kunskaper som medarbetare i pågående projekt. Fokus ligger på du ska applicera dina kunskaper inom konstruktion, projektering och driftsättning av elektriska system. Du ska efter LIA2 ha utvecklat en relativ självständighet och kunna utöva de yrkesroller utbildningen leder till. Specifikt ingår moment som avancerad ritningsläsning, skapa 3D modeller och övriga ritningar i CAD, dimensionering och konstruktion av elektriska system, utföra energi- och effektivitetsanalyser. Delta i planering, förberedelsearbete, dokumentation och installation och driftsättning av system.

Även granskning av mål- och kvalitetsplaner samt resursplanering. Efter LIA2 ska du vara väl förtrogen med yrkesrollen och dess villkor. Anordnaren har inför LIA 2 säkerställt handledarens kompetens och LIA-platsens relevans för utbildningen så att den studerande kan nå kursplanens kunskapsmål.

Ljusberäkningar och ljusdesign

Yh-poäng: 10

Ingen beskrivning finns

Projektmetodik och dokumentation

Yh-poäng: 20

Kursen ska ge den dig färdigheter i presentationsteknik, målstyrning, projektarbete och förståelse för medarbetarskap. Grundläggande kunskaper ges i projektgruppers utveckling och struktur samt förståelse för konflikthantering, intressekonflikter och vad som karaktäriserar ett effektivt team. Dessutom behandlas grundläggande arbetsrätt samt avtalsrätt.

Teletekniska system

Yh-poäng: 25

Ingen beskrivning finns

Ledningsgruppen består av potentiella arbetsgivare som kvalitetssäkrar utbildningen och ser till så att du lär dig precis det som branschen efterfrågar.

Varje yrkeshögskoleutbildning styrs av en ledningsgrupp som består av olika arbetsgivare från branschen, en utbildningsansvarig, nuvarande studenter och representanter för kommun och högskola. Ledningsgruppens uppgift är att se till att utbildningen ger rätt kompetens och håller den höga kvalitet som krävs för att du ska kunna jobba som den yrkesroll som utbildningen leder till. Ledningsgruppen sammanträder fyra gånger per år och diskuterar allt ifrån kursinnehåll och kursmål till gästföreläsningar och utbildningens kvalitet. Flera av de arbetsgivare som är med i ledningsgruppen tar även emot LIA-praktikanter och vill anställa yrkesrollen.

Antagningen

Har du frågor gällande följande:
Din ansökan, hur du ansöker, ej behörig, behörighetsprov, preparandkurser och 20%-regeln. Vänligen kontakta antagningen.

antagningen@nackademin.se
08-466 60 00

Utbildningsledare

Kontakta mig om du har specifika frågor om kursinnehåll.

Eva Johnsson
Mejla mig

Vill du ta emot en lia-praktikant?

Formulär