PRESSMEDDELANDE

Aktörer inom energi: ”behovet av kompetens är kritiskt”

Publicerat
02 april 2024
Copy LinkLinkedInXFacebook

Trots rådande ekonomiskt läge står svensk energisektor inför en stor kompetensutmaning. Det menar utbildningsanordnaren Nackademin, baserat på insikter och data från branschen. Särskilt stort är efterfrågan på energiingenjörer och byggnadsingenjörer inom hållbart byggande och ROT.

Ekonomisk osäkerhet, senaste årens höga inflation och en svag krona har fått många att känna sig oroliga för sin karriär och inkomst – inte minst nyanställda och nyutexaminerade. Ser man däremot till svensk energisektor så står de inför en stor tillväxtresa.

– Det är helt tydligt att energisektorn lider av kompetensbrist och efterlyser arbetskraft. Dels har vi miljöutmaningen där vi behöver en stark tillväxt av förnybar energi, men vi har också utmaningar med ett föråldrat och dåligt utbyggt elnät. Här kommer det behövas spetskompetens för en lång tid framåt, säger Astrid Westfeldt Corneman, VD på Nackademin.

EU-kommissionen förutspår en ökning av elkonsumtionen på 60 procent till år 2030. Det ställer mycket höga krav på utbyggnaden och underhållet av det svenska elnätet.*

2022 utannonserades 13 391 tjänster på Platsbanken för energiingenjörer. Det är en ökning på närmare 50 procent på två år. I SCB:s senaste Arbetskraftsbarometer uppger även 60 procent av företagen att det råder brist på utbildade energiingenjörer – ett behov som kommer att öka kommande år**.

– För varje senior vi anställer behöver vi även en nyexaminerad. Det råder stor efterfrågan gällande energideklarationer, energioptimeringar samt energiberäkningar. Vi står inför nya utmaningar med framför allt rådande energipriser, därmed finns en stor efterfrågan hos våra kunder att spara energi, vilket ökar efterfrågan på yrkesrollen, säger Maria Hyborn, VD på Energi och miljöanalys.

Behovet kommer även vara stort av kompetens inom hållbart byggande. I Sverige står bygg- och fastighetssektorn för en betydande del av samhällets klimatpåverkan. Boverket lade nyligen fram ett förslag på skärpta krav och styrmedel för hur branschen ska minska utsläppen vid nyproduktion av byggnader. Detta kommer i sin tur öka behovet av kompetent personal inom området.

– Vi ser en stor efterfrågan efter hållbart byggande som kompetens från våra beställare. Idag kravställs inte detta i förfrågningar i den utsträckning som vi tror att det kommer att göra inom 5 år. Därför ser vi ett behov av att stärka kompetensen i vår organisation, säger Jonathan Bryngelsson, VD på Infrakonsult STHLM Väst AB.

Det rådande ekonomiska världsläget har bidragit till att många människor upplever en otrygghet i sin anställning och karriär. Men i den ekonomiska oron ser Nackademin en möjlighet till tillväxt och en positiv utbildningsboom.

– Ingen vill uppleva otrygghet i sin anställning. Men vi ser också att utmanande tider ofta leder till perioder av stark tillväxt och utveckling inom nya sektorer. Kanske är det nu tid att ta steget och hoppa på den där utbildningen man varit sugen på, och kanske våga byta både yrkesroll och bransch. Det kan bidra till ökad konkurrenskraft både för enskild individ som för svensk industri, säger Astrid Westfeldt Corneman.

Nackademins YH-utbildningar är öppna för ansökan till och med den 2 maj 2024. Mer information om utbildningarna och hur du ansöker hittar du här och här.

*https://www.energiforetagen.se/medlemsportalen/medlemsnyheter2/2023/november/ny-handlingsplan-for-att-klara-av-utbyggnaden-av-elnatet/

**https://www.scb.se/contentassets/a12b37a263104dca9f9b1f69107f7b00/uf0505_2022a01_am78br2203.pdf