PRESSMEDDELANDE

Nackademin tar fram nya åtgärder för en mer jämställd framtid inom samhällsbyggnad

Publicerat
04 juli 2023
Copy LinkLinkedInXFacebook

I linje med Regeringens mål att minst 25% av de som nyanställs i bygg- och anläggningsbranschen ska vara kvinnor senast år 2030 har Nackademin tagit fram nya åtgärder för en mer jämställd byggbransch. Genom att ta bort förkunskapskrav som diskriminerar det underrepresenterade könet i branschen samt att öka antalet distansutbildningar hoppas Nackademin nå fler kvinnliga sökanden till samhällsbyggnad.

Tar bort vissa förkunskapskrav som en åtgärd för en mer jämställd bransch
Jämställdhet och mångfald är en viktig fråga som Nackademin kontinuerligt strävar efter att förbättra, i allt från ledningsgruppsarbete till extern marknadsföring. I samband med årets anbudsansökan till MYH ( Myndigheten för Yrkeshögskola ) har Nackademin valt att ta bort förkunskapskravet Bygg och anläggning 1 som finns på flera utbildningar inom samhällsbyggnad, och istället bakat in nödvändiga kunskaper i utbildningen.

Ökad jämställdhet är avgörande för ett framgångsrikt och hållbart samhällsbyggande. Genom att ta bort förkunskapskravet Bygg och anläggning 1, som vi ser att många kvinnor inte har med sig från gymnasiet, möjliggör vi för fler kvinnor att söka till våra utbildningar säger Lars Svärdling Marknadschef på Nackademin

Fler kvinnor söker distansprogram – Byggnadsingenjör digitalt byggande över 50% kvinnliga sökanden
Nackademin kan hittills i 2023 års ansökningsstatistik se att kvinnor som vill starta en karriär inom samhällsbyggnad till en högre grad söker distansutbildningar. Till exempel har distansutbildningen Byggnadsingenjör digitalt byggande över 50% kvinnliga sökanden. Utbildningen VA-projektör på distans har dubbelt så hög andel kvinnor som sökt mot om man jämför med den platsbundna utbildningen. Nackademin har i år därför ansökt om 6 fler utbildningar på distans till MYH jämfört med förra året.

– Under höstterminen 2022 fylldes 33% av totalt 350 beviljade studerandeplatser inom samhällsbyggnad och byggteknik av kvinnor. I år tror och hoppas vi på ett ännu bättre resultat! Brist på mångfald och jämställdhet leder till en brist på perspektiv som riskerar att bromsa innovationstakten avslutar Lars Svärdling

Kort om årets anbud till MYH

I årets anbud till Myndigheten för Yrkeshögskola är 625 företag inom samhällsbyggnad och IT med och stöttar Nackademins alla utbildnings- och kursstarter genom att garantera framtida arbetstillfällen. Nackademin har ansökt om totalt 25 utbildningar inom samhällsbyggnad, IT, design och kommunikation där det finns uttalad kompetensbrist.