Elteknik & energi
YH

Elkraftingenjör – distans

kvinnlig elkraftingenjör i gul väst studerar ett elkraftverk på en arbetsplats
Vill du rädda Sveriges framtida energiförsörjning? För att uppnå ett hållbart samhälle behövs elkraftingenjörer för att möta behovet av modernisering, utbyggnad och anpassning av elsystem. Samtidigt behövs ett elnät som svarar mot dagens miljö- och hållbarhetskrav. Branschen lider av brist på utbildad arbetskraft, vilket gör din roll viktig för att säkra elkraften för framtiden.
Läs mer

Programmet

 

Programmet för elkraftingenjörer fokuserar på att möta behovet av kompetens för att säkra Sveriges framtida energiförsörjning. Det omfattar planering och drift av energiproduktionsanläggningar samt renovering och modernisering av elnätet, inklusive installation av moderna kablar för att minska energiförluster och öka säkerheten genom att förflytta elnätet under marken. 

 

Energimyndigheten strävar mot ett hållbart kraftsystem till 2050, vilket kräver kompetensuppbyggnad och engagemang från alla inblandade. I programmet ingår ämnen som materialkunskap, miljöperspektiv för energieffektivisering, CAD-ritning, PLC-system och programmering, samt juridiska och säkerhetsaspekter av arbete inom elkraft.  Efter utbildningen har du insikt om olika energiformer som vattenkraft, kärnkraft, vågkraft, vindkraft och solenergi. Du förstår hur elförsörjningssystemet är strukturerat, kan planera och genomföra elkraftsprojekt och fatta beslut om hållbara och kostnadseffektiva energilösningar.

 

Välkommen att bli en del av lösningen för en trygg och hållbar energiframtid!

 

  • En fjärdedels LIA-praktik ( lärande i arbete )
  • Utbildare kommer direkt från branschen
  • Näringslivet är med och formar innehållet 
  •  9 av 10 får jobb efter examen
Läs mer

LIA – praktik

 

En fjärdedel av din utbildning är förlagd på en verklig arbetsplats, så kallad LIA-praktik. Där får du, under erfaren handledning, omsätta teori i praktisk arbetslivserfarenhet och utveckla, fördjupa och befästa dina lärdomar till kunskap. Dessutom får du chansen att lära dig mer om vilka utmaningar som finns i yrkesrollen, skaffa värdefulla kontakter och lära känna branschen på ett djupare plan.

 

Du har en stor fördel av att vara nära ett stort nätverk av anställande företag under hela din utbildning, där LIA-praktiken fungerar som en självklar rekryteringsbas.

Läs mer

Karriärvägar

 

Det finns en betydande och växande efterfrågan på utbildade elkraftspecialister, som förväntas öka i takt med både samhällsutvecklingen och miljöhänsyn. Dessutom kommer behovet att förstärkas av den kommande stora pensionsavgången. Branschen är stabil och mindre konjunkturkänslig tack vare lagstadgat underhåll av kraftnäten.Karriärmöjligheter efter examen:

 

  • Anslutningsingenjör inom elkraftsbolag, elnätsbolag och andra verksamheter
  • Beredare och projektör inom elnätsbolag och andra verksamheter
  • Elkraftingenjör inom elkraftsbolag, elnätsbolag och andra verksamheter
  • Projektledare inom elkraftsbolag, elnätsbolag och andra verksamheter
Läs mer

Studera på distans

 

Alla våra distansutbildningar erbjuder dig som student en självständig och strukturerad utbildningsform där undervisningen sker i ett digitalt klassrum. Våra yh-program på distans är heltidsstudier som erbjuder en inlärningsmiljö med 2-3 stycken föreläsningar i veckan ledd av branschexperter och övrig tid är självstudier. Här förväntas du närvara i schemalagda livelektioner och bidra aktivt i gruppdiskussioner och workshops, du får också tillgång till digitalt material som du kan ta del av när det passar dig.

Läs mer
Kursutbud

Projektledning och projektmetodik

Ellära med beräkningar

Elmaskiner och applikationer

Elkraftssystem – elnät

Kontrollutrustningar och smarta elnät

ELCAD-system

El-ekonomi och dokumentation

Elenergi och miljöaspekter

Affärsmannaskap

KMA med elsäkerhet

Entrepenad och juridik

LIA1 ( lärande i arbete )

Byggkonstruktion av elanläggningar

Projektering och beredning

LIA2 ( lärande i arbete )

Examensarbete

Visa mer

Utbildningsledare

Utbildningsledare Veronica Liiv
Veronica Liiv
Kontakta mig om du har specifika frågor om kursinnehållet.

 

Studera på Nackademin

 

Gör dig redo för din framtida karriär! På Nackademin går du en utbildning som din nya bransch efterfrågar och som näringslivet är med och formar. Dina utbildare kommer direkt från branschen och all undervisning är baserad på sådant vi vet kommer att vara till nytta för din framtida yrkesroll. Faktum är att utbildningen är så pricksäker att 9 av 10 får jobb efter examen. Idag erbjuder Nackademin över 60 pricksäkra utbildningar inom samhällsbyggnad, elteknik, energi, IT, spelutveckling, kommunikation, design och vård.

Läs mer
Startdatum & plats

Augusti 2024

 

Distans

 

4 fysiska träffar


Omfattning

2 år

 

Heltid

 

400 YH-poäng


Ansökningsperiod

12 januari – 2 maj 2024

 

Sista kompletteringsdag: 10 juni


Antagningskrav

Grundläggande behörighet och Ellära A/1 ( praktisk ellära eller Fysik 1 )

Läs mer

CSN & Finansiering
Utbildningen är kostnadsfri och kvalificerar för CSN-studiemedel. Observera att kostnader för kurslitteratur tillkommer. Läs mer

Våra samarbetspartners

 

För att säkerställa att utbildningen leder till rätt kompetens och arbete finns en tillsatt ledningsgrupp som består av företag från branschen. 

Relaterade artiklar
Aktörer inom energi: ”behovet av kompetens är kritiskt”
Pressmeddelande
Aktörer inom energi: ”behovet av kompetens är kritiskt”
Trots rådande ekonomiskt läge står svensk energisektor inför en stor kom…
Läs mer
Nackademin tar fram nya åtgärder för en mer jämställd framtid inom samhällsbyggnad
Pressmeddelande
Nackademin tar fram nya åtgärder för en mer jämställd framtid inom samhällsbyggnad
I linje med Regeringens mål att minst 25% av de som nyanställs i bygg- och…
Läs mer
Omställningsstudiestödet öppnar upp för karriärväxling för Nackademins studenter
Pressmeddelande
Omställningsstudiestödet öppnar upp för karriärväxling för Nackademins studenter
Läs mer

Frågor och svar

 

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om din framtida yrkesroll och studier på Nackademin


Får jag jobb efter min examen från Nackademin?

Hur mycket tid behöver jag lägga på mina studier?

Vad erbjuder ni för alternativ om jag saknar behörighet?

Vad innebär min LIA-praktik?

Vad innebär det att studera på distans?