HemByggutbildningarKlimatdeklarationer
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-fre, kl. 9-12

08-466 60 00 (menyval 1 i växeln)

antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

Telefontid: mån-fre, kl. 08.00-12.00

08-466 60 00 (menyval 3 i växeln)

expeditionen@nackademin.se

Den fysiska expeditionen kommer att, p.g.a. rådande omständigheter, hålla stängt tills vidare. Ni når oss via telefon och mail.

YH Distans 8 veckor 20 YH-poäng

Klimatdeklarationer

Läs den kostnadsfria YH-utbildningen Klimatdeklarationer på distans

Anmälan är stängd

Anmälan:
stängd
Kursstart:
v 33
Studietakt:
50%
Antal YH-poäng:
20
Plats:
Distans
Antagningskrav:
Grundläggande behörighet samt 2 års relevant yrkeserfarenhet inom bygg- eller fastighetsbranschen.

YH-utbildningen Klimatdeklarationer passar såväl dig som redan är i branschen och vill utöka din kompetens, som dig som vill komplettera eller bygga på tidigare studier. Utbildningen är kostnadsfri och ger dig YH-poäng.

Klimatdeklarationer

Behöver du och din organisation öka er kunskap kring klimatdeklarationer och vikten av dessa?

Kravet på att klimatdeklarera är lagstadgat sedan en lång tid tillbaka. Trots detta är kunskapen kring Klimatdeklarationer låg och behovet på kompetensen är idag stor och fortsätter att öka.

I kursen kommer du att få en ökad medvetenhet och kunskap om byggnaders klimatpåverkan för att på så sätt skapa insikter hos olika aktörer i byggprocessen som bidrar till att minska klimatpåverkan. Du kommer även att få förståelse för hur arbetet med klimatdeklarationer påverkar företag och hur detta arbete kan implementeras och praktiskt genomföras i ett företag för att på så sätt faktiskt minska klimatpåverkan från byggnader.

Vill du ansvara för att samla in, analysera och rapportera data om er klimatpåverkan och öka medvetenheten om klimatförändringar för att hjälpa företag och organisationer att fatta genomtänkta beslut för att minska miljöpåverkan i byggbranschen?

Kursens mål

Kursen ger kunskaper i/om…

– Lagen om klimatdeklarationen och dess bakomliggande syfte och mål.
– De delar av globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030.
– Cirkulär ekonomi inom byggbranschen.
– Lagstiftning – EU:s Avfallsdirektiv.
– Livscykelanalyser (LCA) och hur de ligger till grund för klimatdeklarationer.
– Diskontering av utsläpp.
– Kostnadseffektivitet i utsläppsminskning.
– Koldioxidekvivalenter och klimatavtryck.
– Begränsningar, utmaningar och möjligheter i klimatavtryck och klimatdeklaration.
– Digitala verktyg och metoder för klimatdeklarationen (boverket och Trafikverket).
– Klimatdatabas och klimatdeklarationsregister.
– Klimatpåverkan vid uppförande av byggnader.
– Hur vissa större företag arbetar med Klimatdeklarationer.

Kursen ger färdigheter i att…

– Att använda LCA-metoden för att identifiera och kvantifiera byggnaders klimatpåverkan.
– Att använda olika digitala verktyg och metoder för att kunna genomföra en klimatdeklaration.

Kursen ger kompetens för att…

– Förstå hur olika aktörer i byggprocessen kan bidra till att minska klimatpåverkan.
– Minska klimatpåverkan från byggnader som uppförs.
– Förstå hur arbetet med klimatdeklarationer påverkar företag och hur detta arbete kan implementeras
och praktiskt genomföras i ett företag.

Utbildningskoncept

Distansutbildningen kommer att gå på 50% med webbmöten. Utbildningen består av 8 webbmöten. Mellan dessa träffar bedriver du självstudier med verksamhetsnära case. Utbildningen kan med fördel kombineras med befintlig anställning. Samtliga föreläsningar spelas in så du kan ta del av dem under hela utbildningen.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet:

  • Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
  • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkten ovan.
  • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
  • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.
    Läs mer om grundläggande behörighet här.

Särskilda förkunskaper

  • 2 års relevant yrkeserfarenhet inom bygg- eller fastighetsbranschen.

Kontakt

Har du frågor om behörighet och ansökan kan du kontakta oss på antagningen@nackademin.se.
För mer information om kursens innehåll och upplägg, kontakta emma.westerlund@nackademin.se.

Anmäl intresse för den här utbildningen!

Fyll i formuläret nedan så får du vårt nyhetsbrev samt information om när ansökan för denna utbildning öppnar.

YH Distans 8 veckor 20 YH-poäng

Vill du ta emot en lia-praktikant?

Formulär