Samhällsbyggnad
YH

Klimatdeklarationer

YH-kursen Klimatdeklarationer passar såväl dig som redan är i branschen och vill utöka din kompetens, som dig som vill komplettera eller bygga på tidigare studier. Utbildningen är kostnadsfri och ger dig YH-poäng.

 

Behöver du och din organisation öka er kunskap kring klimatdeklarationer och vikten av dessa?

Kravet på att klimatdeklarera är lagstadgat sedan en lång tid tillbaka. Trots detta är kunskapen kring Klimatdeklarationer låg och behovet på kompetensen är idag stor och fortsätter att öka.

I kursen kommer du att få en ökad medvetenhet och kunskap om byggnaders klimatpåverkan för att på så sätt skapa insikter hos olika aktörer i byggprocessen som bidrar till att minska klimatpåverkan. Du kommer även att få förståelse för hur arbetet med klimatdeklarationer påverkar företag och hur detta arbete kan implementeras och praktiskt genomföras i ett företag för att på så sätt faktiskt minska klimatpåverkan från byggnader.

Vill du ansvara för att samla in, analysera och rapportera data om er klimatpåverkan och öka medvetenheten om klimatförändringar för att hjälpa företag och organisationer att fatta genomtänkta beslut för att minska miljöpåverkan i byggbranschen?

Läs mer

Kursens innehåll

 

Kursen syftar till att erbjuda en teoretisk översikt av klimatdeklarationer, hur deklarationsförfarandet genomförs och hur det påverkar organisationer som är verksamma i
samhällsbyggnadssektorn. Kursen behandlar klimatdeklarationers mål, syfte och anknytning till andra globala och nationella hållbarhetsmål, de handledningar och det material som utfärdas som stöd för arbetet, samt den lagstiftning och juridik som ligger till grund för hållbarhet inom samhällsbyggnadssektorn.

Efter avslutad kurs kommer du kunna slutföra arbetsuppgifter inom ramen för arbetet med klimatdeklarationer, till exempel att planera produktion och genomföra analyser och beräkningar utifrån ett klimatdeklarationsperspektiv. Därtill kommer du att kunna redogöra för hur lagen om klimatdeklarationer påverkar olika organisationer och projekt, samt föreslå lösningar för hur arbetet med klimatdeklarationer kan integreras och implementeras i verksamheten.

Läs mer

Nya karriärmöjligheter

 

Sedan några år tillbaka är det lagstadgat att byggföretag måste göra klimatdeklarationer. Tyvärr är kunskapen kring detta fortsatt låg och branschen behöver den här kompetensen.  Efter kursen i Klimatdeklarationer, finns det flera olika karriärvägar och arbetsområden som du kan överväga. Här är några möjliga jobb och områden:

  • Hållbarhetskonsult
  • Hållbarhetschef
  • Byggprojektledare med fokus på hållbarhet
Läs mer

Så funkar det

 

Distansutbildningen har ett flexibelt upplägg i 50% studietakt. De moment som t.ex. grupparbeten kommer att ske kvällstid. Utbildningen består av en kombination av inspelade föreläsningar och webbmöten. Mellan dessa träffar bedriver du självstudier med verksamhetsnära case. Utbildningen kan med fördel kombineras med befintlig anställning. Samtliga föreläsningar spelas in så du kan ta del av dem närsomhelst under hela utbildningen.

Läs mer

Utbildningsledare

Marie Johansson
Marie Johansson
Kontakta mig om du har specifika frågor om kursinnehållet.

 

Studera på Nackademin

 

Gör dig redo för din framtida karriär! På Nackademin går du en utbildning som din nya bransch efterfrågar och som näringslivet är med och formar. Dina utbildare kommer direkt från branschen och all undervisning är baserad på sådant vi vet kommer att vara till nytta för din framtida yrkesroll. Faktum är att utbildningen är så pricksäker att 9 av 10 får jobb efter examen. Idag erbjuder Nackademin över 60 pricksäkra utbildningar inom samhällsbyggnad, elteknik, energi, IT, spelutveckling, kommunikation, design och vård.

Läs mer
Startdatum & plats

Preliminär start hösten 2023
Distans


Omfattning

20 YH-poäng
8 veckor halvfart


Ansökningsperiod

Stängd


Förkunskaper

Grundläggande behörighet samt 2 års relevant yrkeserfarenhet inom bygg- eller fastighetsbranschen.

Läs mer

CSN & Finansiering
Utbildningen är kostnadsfri och kvalificerar för CSN-studiemedel. Observera att kostnader för kurslitteratur tillkommer. Läs mer

Intresseanmälan

Fyll i formuläret nedan så får du vårt nyhetsbrev samt information om när ansökan för denna utbildning öppnar.

*” anger obligatoriska fält

GDPR*