IT
YH

Data Engineer

Data Engineer
Vi har aldrig haft så mycket data som vi har idag och behovet av att förstå sina kunder har aldrig varit större. Som Data Engineer filtrerar du fram den data som efterfrågas och som ligger till grund för att kunna fatta rätt beslut. De kommande tio åren väntas efterfrågan på Data Engineers specialistkunskaper att öka i det dagliga arbetet och bli mer eftertraktade.
Läs mer

Programmet

 

Nackademins YH-program Data Engineer ger dig kunskaper för att kunna hantera olika databaser, programmering i bla. SQL, bearbeta data och implementera data pipelines samt datavisualisering. Du lär dig också om machine learning och hur man får data i produktion via DevOps.

Programmet ger dig djupare kunskaper inom SQL och relevanta databashantering verktyg samt kunskaper såsom ETL (Extract, Transform, Load) och ELT (Extract, Load, Transform) som används för att hämta och organisera data.

 

  • En fjärdedels LIA-praktik ( lärande i arbete )
  • Utbildare kommer direkt från branschen
  • Näringslivet är med och formar innehållet 
  •  9 av 10 får jobb efter examen
Läs mer

Karriärvägar

 

Yrkesrollen Data Engineer finns i samtliga branscher, i allt från offentlig och privat sektor, kommuner, myndigheter, banker, elbolag, byggbolag, konsultbolag, e-handel, hälsosektorn, försäkringsbolag, etc.

 

  • Data Engineer
Läs mer

LIA-praktik

 

Prova på din karriär innan examen. En fjärdedel av din utbildning är förlagd på en verklig arbetsplats, så kallad LIA-praktik. Där får du, under erfaren handledning, omsätta teori i praktisk arbetslivserfarenhet och utveckla, fördjupa och befästa dina lärdomar till kunskap. Dessutom får du chansen att lära dig mer om vilka utmaningar som finns i yrkesrollen, skaffa värdefulla kontakter och lära känna branschen på ett djupare plan.


Du har en stor fördel av att vara nära ett stort nätverk av anställande företag under hela din utbildning, där LIA-praktiken fungerar som en självklar rekryteringsbas.

Läs mer

Studera på plats

 

Att läsa ett YH-program på plats i Solna innebär att du behöver lägga cirka 40 timmar i veckan på dina studier. Utbildningen är på heltid och du förväntas delta aktivt i projekt– och grupparbeten, föreläsningar och seminarier för att förbereda dina kunskaper för yrkesrollen

Läs mer
Kursutbud

Affärsmannaskap

Data Engineer och dess roll i företaget

Databasdesign och modellering

Datafångst, migrering och förädling (ETL/ELT)

Dataplattformar och molnlösningar

DevOps, DataOps och MLOps

Examensarbete

LIA

Programmering i Python

SQL 1 (Grundläggande)

SQL 2 (Fördjupning)

Systemförståelse och verksamhetsprocesser inom Data Engineering

Visa mer

Utbildningsledare

Ottilia Westskytte utbildningsledare
Ottilia Westskytte
Kontakta mig om du har specifika frågor om kursinnehållet.

 

Studera på Nackademin

 

Gör dig redo för din framtida karriär! På Nackademin går du en utbildning som din nya bransch efterfrågar och som näringslivet är med och formar. Dina utbildare kommer direkt från branschen och all undervisning är baserad på sådant vi vet kommer att vara till nytta för din framtida yrkesroll. Faktum är att utbildningen är så pricksäker att 9 av 10 får jobb efter examen. Idag erbjuder Nackademin över 60 pricksäkra utbildningar inom samhällsbyggnad, elteknik, energi, IT, spelutveckling, kommunikation, design och vård.

Läs mer
Startdatum & plats

Augusti 2024
Stockholm, Solna


Omfattning

2 år


Ansökningsperiod

12 januari – 2 maj 2024
Sista kompletteringsdag: 10 juni


Antagningskrav

Grundläggande behörighet och matematik C/3, programmering A/1

Läs mer

CSN & Finansiering
Utbildningen är kostnadsfri och kvalificerar för CSN-studiemedel. Observera att kostnader för kurslitteratur tillkommer. Läs mer

Våra samarbetspartners

 

För att säkerställa att utbildningen leder till rätt kompetens och arbete finns en tillsatt ledningsgrupp som består av företag från branschen. 

Relaterade artiklar
Angela karriärväxlar till Data Engineer!
Intervjuer
Angela karriärväxlar till Data Engineer!
Läs mer
Amir fick drömjobbet som Azure Data Engineer på Swedbank!
Intervjuer
Amir fick drömjobbet som Azure Data Engineer på Swedbank!
Läs mer
Nackademin går in som stödpartner till Kodcentrum  – ett steg för en mer jämställd IT-bransch
Pressmeddelande
Nackademin går in som stödpartner till Kodcentrum – ett steg för en mer jämställd IT-bransch
Kodcentrum arbetar för att stärka barns digitala kunskaper och förmågor …
Läs mer

Frågor och svar

 

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om din framtida yrkesroll och studier på Nackademin


Får jag jobb efter min examen från Nackademin?

Hur mycket tid behöver jag lägga på mina studier?

Vad erbjuder ni för alternativ om jag saknar behörighet?

Vad innebär min LIA-praktik?