HemIT-utbildningarData Engineer
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-fre, kl. 9-12

08-466 60 00 (menyval 1 i växeln)

antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

Telefontid: mån-fre, kl. 08.00-12.00

08-466 60 00 (menyval 3 i växeln)

expeditionen@nackademin.se

Den fysiska expeditionen kommer att, p.g.a. rådande omständigheter, hålla stängt tills vidare. Ni når oss via telefon och mail.

YH Praktik 20 veckor Solna 2 år 400 YH-poäng

Data Engineer

Utbilda dig till Data Engineer

Ansökan:
Öppen
Sista kompletteringsdag:
12 juni
Utbildningsstart:
Augusti 2023
Utbildningslängd:
2 år
YH-poäng:
400
Plats:
Solna
Antagningskrav:
Grundläggande behörighet och Matematik C/3, Programmering A/1

Överblick

Antagningskrav

Kurser som ingår

Ledningsgrupp

Data Engineer är en relativt ny roll inom IT-branschen. Vi har aldrig haft så mycket data som vi har idag och behovet av att förstå sina kunder har aldrig varit större. Förmågan att ta fram rätt data är kritiskt för företag och det rådande digitaliseringstrycket ökar kundernas behov och krav på nya moderna tjänster. Som Data Engineer filtrerar du fram den data som efterfrågas och som ligger till grund för att kunna fatta rätt beslut. En Data Engineer är bryggan mellan Data Scientist, Data Analyst och resten av IT-funktionen. De kommande tio åren väntas efterfrågan på en Data Engineers specialistkunskaper att öka i det dagliga arbetet och bli mer eftertraktade.

Utbildningen

Nackademins YH-utbildning Data Engineer ger dig kunskaper inom flera olika områden, det rör sig bland annat om att hantera olika databaser, programmering i bla. SQL, bearbeta data och implementera data pipelines samt datavisualisering. Du lär dig också om machine learning och hur man får data i produktion via DevOps.

Utbildningen ger dig djupare kunskaper inom SQL och relevanta databashanteringsverktyg samt kunskaper så som ETL (Extract, Transform, Load) och ELT (Extract, Load, Transform) som används för att hämta och organisera data.

I rollen som Data Engineer är det viktigt att ha god förmåga att kommunicera på engelska, både för att kunna ta till sig material och för att kunna samarbeta med medarbetare på arbetsplatser. I utbildningen Data Engineer krävs avancerade kunskaper inom matematik, minimumkrav är matematik 3.

Lärande i Arbete (LIA)

En fjärdedel av din utbildning är förlagd på en verklig arbetsplats. Där får du, under erfaren handledning, omsätta teori i praktisk arbetslivserfarenhet och utveckla, fördjupa och befästa dina lärdomar till kunskap. Dessutom får du chansen att lära dig mer om vilka utmaningar som finns i yrkesrollen, skaffa värdefulla kontakter och lära känna branschen på ett djupare plan. 

På Nackademin har vi en unik närhet till anställande företag och du får en mycket relevant kunskap, eftersom näringslivet medverkar i både innehåll, upplägg och lärande. Genom LIA (praktik på arbetsplats) så fungerar Nackademin också som en självklar rekryteringsbas, och våra elever har gott rykte i branschen.

Två gånger per år anordnar Nackademin sina Branschdagar där du som student får möjlighet att träffa och nätverka med företag inom branschen. Det är ett unik tillfälle att knyta kontakter för en framtida LIA-praktik, och en potentiell anställning.

%

Yrkesroller efter utbildningen

Yrkesrollen Data Engineer återfinns i samtliga branscher, i både offentlig och privat sektor, kommuner, myndigheter, banker, elbolag, byggbolag, konsultbolag, e-handel, hälsosektorn, försäkringsbolag, etc.

 • Data Engineer

Intervjuer

Liknande utbildningar

Business Intelligence

2 år
Platsbunden

Det finns två olika typer av behörighet du måste uppfylla för att ha möjlighet att bli antagen på en utbildning: Grundläggande behörighet och särskild behörighet.

Grundläggande behörighet:
 • Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning med minst 2250 poäng samt godkända betyg i Engelska 5, Matematik 1 och Svenska 1.
 • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
 • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Läs mer under Reell kompetens.

   

  Alla våra utbildningar bedrivs på svenska. För att du ska kunna genomföra utbildningen krävs det väldigt goda kunskaper i det svenska språket både skriftligt och muntligt.

  Här kan du läsa mer om grundläggande behörighet.

Särskilda förkunskaper krävs i följande kurser:
Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper

 • Matematik C/3 (det spelar ingen roll om du har 3b eller 3c)
 • Programmering 1

Här kan du läsa mer om vad du kan göra för att bli behörig till utbildningen,

Affärsmannaskap

Yh-poäng: 10

Syftet med kursen är att den studerande ska förstå innebörden av Affärsmannaskap kopplat till det personliga agerandet och ansvaret att bidra till varje verksamhetsresultat och lönsamhet på både kort och långsikt. Målet är att den studerande ska förstå hur det personliga
agerandet och den egna kommunikationen påverkar kundens uppfattning och relation till företaget samt kopplingen till företagets slutliga resultat och lönsamhet.

Data Engineer och dess roll i företaget

Yh-poäng: 10

Syftet med kursen är att ge de studerande förståelse för yrkesområdet, marknaden och användningen av Data Engineering på nationell samt internationell nivå. De studerande får även insikt i de affärsmöjligheter som finns med BI samt hur lagar och etiska överväganden gällande hantering av data är starkt kopplade till verksamheter idag.

Databasdesign och modellering

Yh-poäng: 50

Syftet med kursen är att de studerande ska få kunskap om och kompetens att arbeta med databasdesign och modellering.

Målet med kursen är att de studerande har kunskaper och färdigheter i olika metoder för databasdesign och kompetensen att arbeta med effektiv design av datalager och datakluster. De studerande får arbeta i projekt med kravhantering samt pröva olika metoder för modellering (från verksamhets- via informations- till databasmodellering).

Datafångst, migrering och förädling (ETL/ELT)

Yh-poäng: 40

Syftet med kursen är att gå igenom koncepten ETL och ELT samt hur insamling av stora mängder data sker. Målet med kursen är att de studerande ska kunna strukturera stora mängder data. Kursen ger de studerande specifik och fördjupad kunskap i SSIS och SSAS och de studerande får också arbeta med att utföra processen – från rådata till strukturerad information.

Dataplattformar och molnlösningar

Yh-poäng: 20

Syftet med kursen är att orientera studenterna om principerna runt hantering av Big Data samt några varianter på plattformar
samt använda olika lösningar för datalagring och hur molntjänster ska fungera i en verksamhet. Målet med kursen är att de studerande kan förstå och hantera skillnaderna med traditionella dataplattformar och parallellbearbetande plattformar, samt på marknaden förekommande plattformstyper och molnlösningar.

DevOps, DataOps och MLOps

Yh-poäng: 20

Syftet med kursen är att ge de studerande insikt i DevOps fokuserad kring rollen som Data Engineer. Målet med kursen är att ge eleverna ökade förståelse i hela kedjan i DevOps från Development till Operations och hur rollen som Data Engineer passar in.

Examensarbete

Yh-poäng: 20

Syftet med examensarbetet är att de studerande ska omsätta kunskaper och färdigheter i arbetet med en praktisk lösning för en verklig kund. Kursen ska fördjupa den studerandes kompetens inom Data Engineering genom att den studerande utför och/eller deltar i ett utvecklingsprojekt hos ett företag eller organisation.

LIA

Yh-poäng: 100

Syftet med LIA är att de studerande på en arbetsplats ska få kännedom om, samt aktivt arbeta med, för yrkesrollen relevanta uppgifter och metoder. LIA ska även ge de studerande en god förståelse för arbetsmetoder och rutiner som används inom branschen.

Programmering i Python

Yh-poäng: 20

Syftet med kursen är att den studerande ska få testa på att arbeta med de mest förekommande programspråken som används inom DE.
Målet med kursen är att de studerande kan hantera något programspråk som används för DE-relaterade system. De studerande ska även förstå skillnaden mellan olika typer av programspråk, t.ex. scriptspråk och rena objektorienterade språk.

SQL 1 (Grundläggande)

Yh-poäng: 40

Syftet med kursen är att ge de studerande grundläggande kunskap, färdighet och kompetens i SQL för att kunna använda sig av detta i yrkesrollen som DE. Målet med kursen är att de studerande ska få grundläggande kunskap om SQL och dess dialekter samt kunna skriva SQLkod och skapa databaser.

SQL 2 (Fördjupning)

Yh-poäng: 40

Syftet med kursen är att ge de studerande fördjupad kunskap, färdighet och kompetens i SQL för att kunna använda sig av detta i yrkesrollen som DE. Målet med kursen är att de studerande ska få fördjupad kunskap om SQL och dess dialekter samt kunna hantera och förstå när vilka funktioner ska användas. De studerande ska även ha kunskaper inom hantering av såväl traditionella datasystem som lagring av stora datamängder.

Systemförståelse och verksamhetsprocesser inom Data
Engineering

Yh-poäng: 30

Syftet med kursen är att ge de studerande insikt i hur och vikten av att använda BI som verktyg för beslutsstöd. Målet med kursen är att de studerande vet vilka data som tillhör vilka typer av funktioner och hur data kan och ska hanteras, integreras och kombineras för en specifik målgrupp, organisation eller verksamhet. De studerande ska även få kunskap om hur verksamheter kan utveckla strategier för
hantering, lagring och förädling av komplexa datastrukturer.

Ledningsgruppen består av potentiella arbetsgivare som kvalitetssäkrar utbildningen och ser till så att du lär dig precis det som branschen efterfrågar.

Varje yrkeshögskoleutbildning styrs av en ledningsgrupp som består av olika arbetsgivare från branschen, en utbildningsansvarig, nuvarande studenter och representanter för kommun och högskola. Ledningsgruppens uppgift är att se till att utbildningen ger rätt kompetens och håller den höga kvalitet som krävs för att du ska kunna jobba som den yrkesroll som utbildningen leder till. Ledningsgruppen sammanträder fyra gånger per år och diskuterar allt ifrån kursinnehåll och kursmål till gästföreläsningar och utbildningens kvalitet. Flera av de arbetsgivare som är med i ledningsgruppen tar även emot LIA-praktikanter och vill anställa yrkesrollen.

Antagningen

Har du frågor gällande följande:
Din ansökan, hur du ansöker, ej behörig, behörighetsprov, preparandkurser och 20%-regeln. Vänligen kontakta antagningen.

antagningen@nackademin.se
08-466 60 00

Utbildningsledare

Kontakta mig om du har specifika frågor om kursinnehåll.

Ottilia Westskytte
Mejla mig

Vill du ta emot en lia-praktikant?

Formulär