HemIT-utbildningarWebbutvecklare fullstack open source
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

08-466 60 00
antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

08-466 60 00
expeditionen@nackademin.se

Vi som jobbar på Nackademin

Möt personalen på Nackademin

Overlay link

Övrigt

Samarbeten, kompetensutveckling och övriga frågor.

Overlay link

YH Praktik 24 veckor Stockholm 2 år 400 YH-poäng

Webbutvecklare fullstack open source

Utbilda dig inom webbutveckling med fullstack open source!

Överblick

Kurser som ingår

Ledningsgrupp

Antagningskrav

Du kan tyvärr inte ansöka till den här utbildningen då den hade sista ansökningsdag den 7 juni

Vill du jobba med att utveckla moderna interaktiva webbplatser, webbapplikationer eller e-handelssystem? Som fullstack-webbutvecklare jobbar du med att utveckla avancerade, dynamiska och användarvänliga webblösningar. Det här är utbildningen för dig som gillar kreativ problemlösning och som vill ha en bred webbutvecklarkompetens inom open source och med kunskap inom både backend och frontend!

Som webbutvecklare skriver du koden som körs av webbläsare för nya webbsidor samt underhåller och uppdaterar befintliga webbsidor för både stora som små webbsystem. Utbildningen ger dig en bred kunskap inom programmering och specialiserade kunskaper inom webbläsarens förutsättningar, webbstandarder och specifikationer. Utbildningen riktar sig till dig som gillar att samarbeta och tillsammans hitta kreativa lösningar och driva projekt framåt.

Allt fler företag på programvarumarknaden efterfrågar open source-lösningar, så kallad öppen källkod, efter att flera stora och innovativa aktörer använt open source-lösningar med goda resultat. Både företag och olika myndigheter ser vilka fördelar open source kan ge i form av ökad flexibilitet, kostnadsbesparingar och att skräddarsydda lösningar för den egna verksamhetens tillväxt.

Läs intervjun med nuvarande webbutvecklarstudenten Robert!

Är du intresserad av den här utbildningen? Då kanske även följande utbildningar skulle kunna vara något för dig:

Yrkesroller efter utbildningen

För att jobba som fullstack webbutvecklare behöver du vara en problemlösare med god kommunikationsförmåga. I ditt arbete kommer du att samarbeta med olika discipliner både internt och med konsulter; det kan handla om allt från UX-designers, backend-utvecklare och frontend-utvecklare till testare, designers och produktägare.

Allt fler företag inom alla branscher efterfrågar webbutvecklare inom open source. Det handlar om allt från konsultbolag, webbyråer, digitala byråer till både små och stora företag som efterfrågar inhouse utvecklare. Många företag är fortfarande i en digitaliseringsprocess och en betydande del av alla fullstack webbutvecklare inom open source arbetar med att uppdatera och underhålla befintliga system.

Efter utbildningen kan du bland annat att jobba som:

 • Webbutvecklare
 • Fullstackutvecklare
 • Frontendutvecklare

Utbildningen

Utbildningen Webbutvecklare fullstack open source ger dig en bred programmeringskompetens inom både backend och frontend. Du kommer att kunna utveckla interaktiva webbapplikationer i bland annat NodeJS, PHP och JavaScript för komplexa miljöer med hänsyn till prestanda och stora datamängder. Du kommer även att kunna utveckla moderna applikationer med hjälp av HTML, CSS och olika JavaScript-bibliotek. Utbildningen Webbutvecklare fullstack open source ger dig kunskap om de specifika utvecklingsmiljöer, programspråk och riktlinjer som webben ställer krav på idag.

Utöver detta lär du dig även att samarbeta i agila projekt, från kodning till implementation. Du kommer att vara van att arbeta på ett lösningsorienterat sätt, både självständigt och i ett utvecklingsteam.

Utbildningen webbutvecklare fullstack open source bedrivs delvis på engelska då det är det ledande internationella språket inom IT och det är viktigt att du som utvecklare kan kommunicera lösningar och ta till dig uppdragsbeskrivningar på engelska samt arbeta med yrkesrelaterade programvaror och verktyg som oftast är på engelska.

Att studera på Nackademin innebär att du studerar till ett yrke och inte ett ämne. Detta kräver av dig som student disciplin, stor drivkraft och eget ansvar för dina studier. Du ansvarar själv för dina studier och vi ger dig förutsättningar för att lyckas! Utbildningen bedrivs på heltid men vissa dagar är förlagda för självstudier. Dessa dagar kan tillexempel vara till för att du på egen hand ska kunna fördjupa dig inom de områden i utbildningen som du önskar få mer kunskap inom.

I utbildningen ingår bland annat:

 • Programmering i JavaScript
 • JavaScript-bibliotek och ramverk
 • Objektorienterad analys och design
 • Backend-programmering
 • Webbutveckling med CMS och PHP
 • Application Lifecycle Management
 • Bygg- och testautomatisering
 • Versionshantering
 • LIA/Praktik

Application Lifecycle Management

Yh-poäng: 20

Kursen ger dig kunskap om programmeringsprojekt och deras miljöer, hur projekten sätts upp, konfigureras och slutligen installeras (deployas) till olika testmiljöer. Du får även kunskap kring bygg- och testautomatisering samt versionshantering.

Examensarbete

Yh-poäng: 30

I denna kurs får du omsätta dina kunskaper och färdigheter inom webbutveckling från tidigare kurser från utbildningen. Efter avslutad kurs ska du ha teoretisk och praktisk fördjupning inom webbutveckling på en nivå som motsvarar branschstandard.

I denna kurs lär du dig att självständigt kunna planera, utföra, utvärdera och presentera ett utvecklingsprojekt, med fördel i samarbete med ett företag.

Utifrån en idé eller en beställning ska du under examensarbetet ta fram en färdig och fullt fungerande webbapplikation eller -lösning och genomföra alla relevanta steg från kravspecifikation och projektplan till utveckling och installation av applikationen/lösningen,,systemdokumentation och rapportskrivning samt presentation.

JavaScript 1

Yh-poäng: 30

I denna kurs får du förståelse för grundläggande programmering, samt kompetens att utveckla programmeringslösningar i JavaScript. Målet är att du, efter avslutad kurs ska kunna göra enklare applikationer i JavaScript och ha kompetens att skriva, testa och felsöka kod.

I kursen får du lära dig hur språket skrivs, hur det exekveras samt om språkets olika möjligheter och begränsningar. Du lär dig också olika datatyper i språket som t.ex. string, number, array, object, m.m. Kursen behandlar även den miljö som JavaScript exekveras i och dess koppling till DOM och HTML

Förkunskaper från denna kurs är en förutsättning för LIA.

JavaScript 2

Yh-poäng: 30

I denna kurs får du fördjupade kunskaper och färdigheter i frontend-utveckling med JavaScript. Du lär dig bland annat att skapa applikationer med HTML, CSS och JavaScript, och att skapa responsiva webblösningar som innehåller effektiv och optimerad kod. Du får också kunskap om olika webbläsare och deras kompatibilitet.

Under kursen arbetar du delvis med ett längre projekt där du får skapa en interaktiv upplevelse med ett dynamiskt innehåll och du får  även lära dig om ogilla arbetsmetoder.

Förkunskaper från denna kurs är en förutsättning för LIA.

JavaScript-bibliotek och ramverk

Yh-poäng: 35

I denna kurs lär du dig att skapa webblösningar som innehåller effektiv och optimerad kod, mer avancerade applikationer med SPA (Single Page Application) och AJAX, samt att utveckla med JavaScript, relevanta ramverk och kodbibliotek. Webblösningarna ska även ta hänsyn till bl.a. användbarhet och tillgänglighet. Arbetet sker enligt agil projektmetodik.

Efter avslutad kurs ska du självständigt kunna utveckla fullständiga och optimerade frontend-applikationer i JavaScript, kodbibliotek och ramverk, med koppling till webb-API:er som kommunicerar med databaser.

LIA 1

Yh-poäng: 50

Under din LIA-period får du möjlighet att komma ut på en arbetsplats för att aktivt arbeta med webbutveckling. På så vis får du omsätta och utveckla dina teoretiska och praktiska kunskaper från utbildningens tidigare delar i en arbetsmiljö.

Innan din LIA-period startar måste du ha tillgodogjort dig kunskap i JavaScript 1 och 2, Programmering backend 1 samt Webbutveckling med PHP.

LIA 2

Yh-poäng: 70

Syftet med LIA 2 är att du ska få möjlighet att utveckla dina kunskaper och färdigheter inom webbutveckling/programmering, för att sedan kunna nå en yrkesmässig nivå. Du ska lära dig att självständighet kunna utveckla webbapplikationer och lösningar inom open sorce-baserad teknik, från en kravspecifikation till en färdig applikation. Du kan göra din LIA på både nationella och internationella företag, där svenska och/eller engelska är koncernspråk.

Objektorienterad analys och design

Yh-poäng: 15

I denna kurs lär du dig om vad kravanalys och systemdesign innebär och hur du praktiskt ska kunna hantera dessa genom modellering, sammanställning av krav och utformning av design. Med hjälp av diagram ska du vid kursslut kunna genomföra och dokumentera ett relevant designförslag till ett utvecklingsprojekt, och utifrån givna krav kunna välja ut relevanta designpatterns för att utforma olika lösningar.

Programmering backend 1

Yh-poäng: 35

Denna kurs ger dig grundläggande kunskaper om och färdigheter i backendutveckling med NodeJ, samt programmering mot och kommunikation med olika relations- och dokumentationsdatabaser. Du lär dig bland annat även att skapa API:er och göra anrop mot dessa, samt att hantera och arbeta med olika databaser.

Förkunskaper från denna kurs är en förutsättning för att gå ut på LIA.

Programmering backend 2

Yh-poäng: 30

Kursen ger dig fördjupad praktisk och teoretisk kunskap inom utveckling i NodeJS, samt hur applikationer kan kopplas mot olika tjänster och molnlösningar. Kursen ger dig även fördjupade kunskaper i driftsättning av NodeJS-applikationer på olika plattformar och mot olika webbservrar. Efter avslutad kurs ska du kunna arbeta mer självständigt som programmerare och fatta egna beslut kring dina projekt. Du får även fördjupad kunskap om agil projektmetodik.

Webbutveckling med CMS

Yh-poäng: 30

I denna kurs får du överblick över vilka stora CMS (Content Management System) som finns i branschen. Du lär dig att koda och bygga lösningar med hjälp av ett CMS, samt att använda ett CMS ur ett redaktionellt och administrativt perspektiv.

Målet är att du ska ha kompetensen och färdigheterna att arbeta med en av de ledande CMS-plattformarna på marknaden och kunna utveckla avancerade webblösningar med ett CMS.

Webbutveckling med PHP

Yh-poäng: 25

Denna kurs ger dig kunskaper och färdigheter i PHP med fokus på syntax, dess olika möjligheter och begränsningar samt hur PHP exekveras. Du lär dig även hur PHP interagerar med relationsdatabaser samt att arbeta mot databaser via PDO.

Ledningsgruppen består av potentiella arbetsgivare som kvalitetssäkrar utbildningen och ser till så att du lär dig precis det som branschen efterfrågar.

Varje yrkeshögskoleutbildning styrs av en ledningsgrupp som består av olika arbetsgivare från branschen, en utbildningsansvarig, nuvarande studenter och representanter för kommun och högskola. Ledningsgruppens uppgift är att se till att utbildningen ger rätt kompetens och håller den höga kvalitet som krävs för att du ska kunna jobba som den yrkesroll som utbildningen leder till. Ledningsgruppen sammanträder fyra gånger per år och diskuterar allt ifrån kursinnehåll och kursmål till gästföreläsningar och utbildningens kvalitet. Flera av de arbetsgivare som är med i ledningsgruppen tar även emot LIA-praktikanter och vill anställa yrkesrollen.

Grundläggande behörighet samt lägst godkänt betyg i:

 • Matematik B/2
 • Programmering A/1

Saknar du behörighet? Då kanske någon av följande preparandkurser är något för dig:

Anmäl intresse för den här utbildningen!

Fyll i formuläret nedan för mer information!

Anmäl dig till kursen!

Anmäl dig till kursen genom att fylla i formuläret nedan.