HemIT-utbildningarWebbutvecklare fullstack open source
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-fre, kl. 9-12

08-466 60 00 (menyval 1 i växeln)

antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

Telefontid: mån-fre, kl. 08.00-12.00

08-466 60 00 (menyval 3 i växeln)

expeditionen@nackademin.se

Den fysiska expeditionen kommer att, p.g.a. rådande omständigheter, hålla stängt tills vidare. Ni når oss via telefon och mail.

YH Praktik 24 veckor Solna 2 år 400 YH-poäng

Webbutvecklare fullstack open source

Utbilda dig inom webbutveckling med fullstack open source!

Ansökan:
Öppen
Ansökan stänger:
2 maj 2024
Sista kompletteringsdag:
10 juni
Utbildningsstart:
Augusti 2024
Utbildningslängd:
2 år
YH-poäng:
400
Plats:
Solna
Antagningskrav:
Grundläggande behörighet och Matematik B/2, Programmering A/1

Överblick

Antagningskrav

Kurser som ingår

Ledningsgrupp

Vill du jobba med att utveckla moderna interaktiva webbplatser, webbapplikationer eller e-handelssystem? Som fullstack-webbutvecklare jobbar du med att utveckla avancerade, dynamiska och användarvänliga webblösningar. Det här är utbildningen för dig som gillar kreativ problemlösning och som vill ha en bred webbutvecklarkompetens inom open source och med kunskap inom både backend och frontend!

Som webbutvecklare skriver du koden som körs av webbläsare för nya webbsidor samt underhåller och uppdaterar befintliga webbsidor för både stora som små webbsystem. Utbildningen ger dig en bred kunskap inom programmering och specialiserade kunskaper inom webbläsarens förutsättningar, webbstandarder och specifikationer. Utbildningen riktar sig till dig som gillar att samarbeta och tillsammans hitta kreativa lösningar och driva projekt framåt.

Allt fler företag på programvarumarknaden efterfrågar open source-lösningar, så kallad öppen källkod, efter att flera stora och innovativa aktörer använt open source-lösningar med goda resultat. Både företag och olika myndigheter ser vilka fördelar open source kan ge i form av ökad flexibilitet, kostnadsbesparingar och att skräddarsydda lösningar för den egna verksamhetens tillväxt.

Utbildningen

Utbildningen Webbutvecklare fullstack open source ger dig en bred programmeringskompetens inom både backend och frontend. Du kommer att kunna utveckla interaktiva webbapplikationer i bland annat NodeJS, PHP och JavaScript för komplexa miljöer med hänsyn till prestanda och stora datamängder. Du kommer även att kunna utveckla moderna applikationer med hjälp av HTML, CSS och olika JavaScript-bibliotek. Utbildningen Webbutvecklare fullstack open source ger dig kunskap om de specifika utvecklingsmiljöer, programspråk och riktlinjer som webben ställer krav på idag.

Utöver detta lär du dig även att samarbeta i agila projekt, från kodning till implementation. Du kommer att vara van att arbeta på ett lösningsorienterat sätt, både självständigt och i ett utvecklingsteam.

Utbildningen webbutvecklare fullstack open source bedrivs delvis på engelska då det är det ledande internationella språket inom IT och det är viktigt att du som utvecklare kan kommunicera lösningar och ta till dig uppdragsbeskrivningar på engelska samt arbeta med yrkesrelaterade programvaror och verktyg som oftast är på engelska. Det här är en utmanande och rolig utbildning i hög takt där du förbereds inför ditt nya jobb och kommer i kontakt med rätt personer på rätt plats. Den nära kopplingen till branschen ger dig koll på det senaste inom IT.

Lärande i Arbete (LIA)

En fjärdedel av din utbildning är förlagd på en verklig arbetsplats. Där får du, under erfaren handledning, omsätta teori i praktisk arbetslivserfarenhet och utveckla, fördjupa och befästa dina lärdomar till kunskap. Dessutom får du chansen att lära dig mer om vilka utmaningar som finns i yrkesrollen, skaffa värdefulla kontakter och lära känna branschen på ett djupare plan. 

På Nackademin har vi en unik närhet till anställande företag och du får en mycket relevant kunskap, eftersom näringslivet medverkar i både innehåll, upplägg och lärande. Genom LIA (praktik på arbetsplats) så fungerar Nackademin också som en självklar rekryteringsbas, och våra elever har gott rykte i branschen.

Två gånger per år anordnar Nackademin sina Branschdagar där du som student får möjlighet att träffa och nätverka med företag inom branschen. Det är ett unik tillfälle att knyta kontakter för en framtida LIA-praktik, och en potentiell anställning.

%

Yrkesroller efter utbildningen

För att jobba som fullstack webbutvecklare behöver du vara en problemlösare med god kommunikationsförmåga. I ditt arbete kommer du att samarbeta med olika discipliner både internt och med konsulter; det kan handla om allt från UX-designers, backend-utvecklare och frontend-utvecklare till testare, designers och produktägare.

Allt fler företag inom alla branscher efterfrågar webbutvecklare inom open source. Det handlar om allt från konsultbolag, webbyråer, digitala byråer till både små och stora företag. Många företag är fortfarande i en digitaliseringsprocess och en betydande del av alla fullstack webbutvecklare inom open source arbetar med att uppdatera och underhålla befintliga system.

Efter utbildningen kan du bland annat att jobba som:

Intervjuer

Liknande utbildningar

Webbutvecklare .NET

2 år
Platsbunden

Det finns två olika typer av behörighet du måste uppfylla för att ha möjlighet att bli antagen på en utbildning: Grundläggande behörighet och särskild behörighet.

Grundläggande behörighet:
  • Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning med minst 2250 poäng samt godkända betyg i Engelska 5, Matematik 1 och Svenska 1.
  • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
  • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
  • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Läs mer under Reell kompetens.

    Alla våra utbildningar bedrivs på svenska. För att du ska kunna genomföra utbildningen krävs det väldigt goda kunskaper i det svenska språket både skriftligt och muntligt.

    Här kan du läsa mer om grundläggande behörighet.

 

Särskild behörighet:

  • Matematik 2/B (Du behöver ha godkända betyg i antingen matematik 2a, 2b eller 2c. Motsvarar även matematik B)
  • Programmering A/1

Saknar du behörighet?
Här kan du läsa mer om vad du kan göra för att bli behörig till utbildningen.

År. 1

Affärsmannaskap

Yh-poäng: 10

Syftet är att du ska förstå innebörden av affärsmannaskap kopplat till det personliga agerandet och ansvaret att själv bidra till varje verksamhets resultat och lönsamhet på både kort och lång sikt. Målet är att du ska förstå hur det personliga agerandet och den egna kommunikationen påverkar kundens uppfattning och relation till företaget samt kopplingen till företagets slutliga resultat och lönsamhet. Vidare ska kursen även ge dig förmågan att identifiera nuvarande och framtida kompetensbehov i branschen och aktivt förstå och kunna ta ansvar för ditt egna framtida kompetensutvecklingsbehov.

Frontend 1 – HTML, CSS och JavaScript

Yh-poäng: 40

Syftet med kursen är att ge dig förståelse för grundläggande programmering och kompetensen att utveckla programmeringslösningar i JavaScript. Du kommer även ges en förståelse för vad yrkesrollen innebär, relationen mellan frontend, backend och fullstack samt en förståelse för begreppet open source.

Målet är att du ska kunna göra enklare applikationer i JavaScript och kunna skriva, testa och felsöka kod. Du lär dig hur språket skrivs, hur det exekveras samt om språkets olika möjligheter och begränsningar.

Frontend 2 – JavaScript-bibliotek och ramverk

Yh-poäng: 50

Syftet med kursen är att ge dig kunskaper och färdigheter om HTML och CSS så du kan skapa en interaktiv upplevelse med ett dynamiskt innehåll på en webbsida. Du lär dig att anpassa webbsidor efter olika förutsättningar genom responsiv webbdesign. Målet är att du genom praktiska övningar ska lära sig koda i HTML och CSS och kunna konvertera en designskiss till HTML och CSS. Utöver det lär du dig vikten av användbarhet och hur en applikation kan utvecklas på olika sätt med hänsyn till användbarhet och tillgänglighetsstandarder.

Under kursen kommer du bl.a. få jobba med ett projekt där du skapar en interaktiv upplevelse med ett dynamiskt innehåll som ska kunna tillgängliggöras för externa användare.

Databasteknik

Yh-poäng: 30

Syftet med kursen är att ge dig kunskap om databaser och databasutveckling. Efter avslutad kurs förstår du  skillnaderna mellan dokumentdatabaser och relationsdatabaser samt kan programmera mot databaser.

Målet är att kunna utveckla och använda en optimerad databas med MySQL i enlighet med yrkesmässiga riktlinjer samt även kunna använda en dokumentdatabas som MongoDB. Du lär dig effektivisera och optimera informationshantering och programmera och kommunicera med databaser, samt har förståelse för de olika designbeslut som behöver fattas i arbetet.

Backend 1 – JavaScript

Yh-poäng: 50

Målet är att ge dig grundläggande kunskaper om och färdigheter i backendutveckling med NodeJS samt programmering mot och kommunikation med olika relationsdatabaser. Du lär dig  skapa API:er och göra anrop mot dessa samt att hantera och arbeta med olika databaser.

Efter kursen har du förståelse för vad kravanalys och systemdesign utifrån ett objektorienterat synsätt innebär och kan genomföra modellering med hjälp av ett modelleringsverktyg.

Application Lifecycle Management

Yh-poäng: 20

Målet med kursen är att du ska få kunskap om webbprojekt och deras miljöer, hur projekten sätts upp, konfigureras och slutligen installeras (deployas) till olika testmiljöer. Du lär dig även bygg- och testautomatisering samt versionshantering.

Syftet är att du ska förstå verkliga projektuppsättningar med miljöer och konfiguration för automation och kvalitetssäkring.

År. 2

Webbutveckling med CMS

Yh-poäng: 20

Du får en överblick över vilka stora CMS (Content Management System) som finns i branschen och kan koda och bygga lösningar med hjälp av ett CMS. Du lär dig även använda ett CMS ur ett redaktionellt och administrativt perspektiv.

Efter kursen har du kompetensen och färdigheterna att arbeta med en av de ledande CMS-plattformarna på marknaden och kan utveckla avancerade webblösningar med ett CMS.

Backend 2 – TypeScript

Yh-poäng: 40

Kursen ger kunskaper och färdigheter i TypeScript med fokus på syntax, dess olika  möjligheter och begränsningar, samt hur det förhåller sig till JavaScript. De studerande lär sig även hur TypeScript används för att bygga applikationer i backend-miljöer.

Kursens mål:
Målet är att de studerande efter kursen ska ha fått en god förståelse för TypeScript i backend och hur det interagerar med frontend. Studenterna kommer också få kompetensen att ta fram applikationer i TypeScript med kopplingar till databaser och  frontend.

 

Kunskaper från denna kurs är en förutsättning för att gå ut på LIA.

LIA

Yh-poäng: 110

Syftet med LIA-perioden är att du får möjligheten att komma ut på en arbetsplats och aktivt arbeta med utveckling samt får omsätta och utveckla dina teoretiska och praktiska utvecklarkunskaper i en skarp arbetsmiljö.

Examensarbete

Yh-poäng: 30

Under examenskursen får du omsätta dina kunskaper och färdigheter inom utveckling på en nivå som motsvarar branschstandard. Du får självständigt planera, utföra, utvärdera och presentera ett utvecklingsprojekt, med fördel i samarbete med ett företag. Du gör research och genomför projektet enligt tidplan, samt argumenterar för ditt val av arbetsuppgift, metod, avgränsningar, resultat och slutsatser.

Ledningsgruppen består av potentiella arbetsgivare som kvalitetssäkrar utbildningen och ser till så att du lär dig precis det som branschen efterfrågar.

Varje yrkeshögskoleutbildning styrs av en ledningsgrupp som består av olika arbetsgivare från branschen, en utbildningsansvarig, nuvarande studenter och representanter för kommun och högskola. Ledningsgruppens uppgift är att se till att utbildningen ger rätt kompetens och håller den höga kvalitet som krävs för att du ska kunna jobba som den yrkesroll som utbildningen leder till. Ledningsgruppen sammanträder fyra gånger per år och diskuterar allt ifrån kursinnehåll och kursmål till gästföreläsningar och utbildningens kvalitet. Flera av de arbetsgivare som är med i ledningsgruppen tar även emot LIA-praktikanter och vill anställa yrkesrollen.

Antagningen

Har du frågor gällande följande:
Din ansökan, hur du ansöker, ej behörig, behörighetsprov, preparandkurser och 20%-regeln. Vänligen kontakta antagningen.

antagningen@nackademin.se
08-466 60 00

Utbildningsledare

Kontakta mig om du har specifika frågor om kursinnehåll.

Sara Strömvall
Mejla mig

Anmäl intresse för den här utbildningen!

Fyll i formuläret nedan så får du vårt nyhetsbrev samt information om när ansökan för denna utbildning öppnar.

YH Praktik 24 veckor Solna 2 år 400 YH-poäng

Vill du ta emot en lia-praktikant?

Formulär