HemWebbdesign
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-fre, kl. 9-12

08-466 60 00 (menyval 1 i växeln)

antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

Telefontid: mån-fre, kl. 08.00-12.00

08-466 60 00 (menyval 3 i växeln)

expeditionen@nackademin.se

Den fysiska expeditionen kommer att, p.g.a. rådande omständigheter, hålla stängt tills vidare. Ni når oss via telefon och mail.

Vad är egentligen webbdesign?

Att skapa en användarvänlig sida är viktigt för att nå bra resultat. Om sidan inte är användarvänlig kan man tappa trovärdighet enligt Googles algoritmer och målgruppen får det svårare att hitta in till sidan. Även om målgruppen hittar till din sida så kommer de snabbt att lämna om de inte på ett enkelt sätt hittar den information som de letar efter på sidan.

Webbdesign syftar ofta på det som syns utåt, dvs det som en besökare direkt ser när de kommer in på en hemsida och den typen av webbutveckling kallas front-end. För att bygga upp frontend-delen används språken JavaScript, HTML och CSS. Men webbdesign utgörs också av något som kallas back-end, vilket är den delen av webbsidan som du inte ser, och koden utförs på servern med hjälp av en mängd olika programmeringsspråk, ex Java, PHP, C#, Python. En full-stack utvecklare är någon som skriver både front- och back-end kod.

Webbdesign består av flera olika steg där varje steg är viktigt för att nå bästa resultat. Nedan följer ett grov plan på process, något som kan skilja sig åt hos olika webbyråer.

Analys

Innan man bygger en hemsida eller ett webbsystem så måste man ta reda på vad kunderna eller användarna vill ha. Man måste också ha en klar bild över vilken typ av användare man förväntas få.

Användbarhet

När analysen är gjord så är det dags att fundera på hur man kan skapa en användarvänlig webbplats som ger besökarna den information som de är ute efter. Ett bra sätt att uppnå användbarhet är att arbeta användarcentrerat. Metoden kan bl.a. bestå av att involvera användarna under hela processen och försöka förstå, och få insikter om, användarens behov och situation. För att säkerställa användbarhet och god user experience, kan man ta hjälp av en UX-designer.

Skisser

När du vet mer om vad kunderna vill ha så skapar en grafisk formgivare skisser, så kallade wireframes, med utgångspunkt i företagets grafiska profil. Dessa wireframes utgör beskrivningar av sidornas tänkta struktur, utseende (grafisk design/layout) och interaktivitet.

Webbutveckling

Formgivarens skisser och idéer implementeras med HTML-kod och stilmallar av en webbutvecklare, och olika färdiga skript väljs. Detta kan göras med verktyg såsom webbeditorer, eller direkt i det innehållshanteringssystem (CMS) som webbplatsen använder. Även kontinuerlig testning sker så att hemsidan fungerar likadant i alla typer av webbläsare.

Nedan ser du alla våra utbildningar inom webbdesign/-utveckling:

Webbutvecklare .NET
Programutvecklare .NET
Javautvecklare
Frontend-utvecklare
UX-designer
Webbutvecklare fullstack open source
Kvalitetssäkrare och testare inom IT

Vill du ta emot en lia-praktikant?

Formulär