HemYH-utbildningar och kurserUX-designer
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-fre, kl. 9-12

08-466 60 00 (menyval 1 i växeln)

antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

Telefontid: mån-fre, kl. 08.00-12.00

08-466 60 00 (menyval 3 i växeln)

expeditionen@nackademin.se

Den fysiska expeditionen kommer att, p.g.a. rådande omständigheter, hålla stängt tills vidare. Ni når oss via telefon och mail.

YH Praktik 20 veckor Solna 2 år 400 YH-poäng

UX-designer

Utbilda dig inom user experience design (UX-design) och bli UX-designer.

Ansökan öppnar:
12 januari 2024
Ansökan stänger:
2 maj 2024
Sista kompletteringsdag:
10 juni
Utbildningsstart:
augusti 2024
Utbildningslängd:
2 år
YH-poäng:
400
Plats:
Solna
Antagningskrav:
Grundläggande behörighet och Svenska B/2 eller Svenska som andraspråk 2, Engelska B/6, Matematik B/2, Programmering A/1

Överblick

Antagningskrav

Kurser som ingår

Ledningsgrupp

UX står för User Experience och handlar om interaktionen mellan en användare och en produkt eller tjänst. Det kan gälla digitala appar för mobiltelefoner och webbtjänster, men även fysiska produkter. En UX–Designers roll är att förstå sig på användaren genom olika väletablerade metoder, där slutmålet är att tillsammans med utvecklare kunna skapa användarvänliga produkter. Är du socialt lagd, intresserad av psykologi, nyfiken på människor och deras beteende så kan UX-designer utbildningen vara något för dig!

Utbildningen

Sedan Nackademin började bedriva UX-designer utbildningen har efterfrågan ökat kontinuerligt för varje år. För många företag är det helt avgörande att de implementerar UX processer i sitt dagliga arbete, för att klara av konkurrensen i samband med den digitalisering som pågår just nu. Helt enkelt, ett tydligt och användarvänligt gränssnitt är ofta helt avgörande för om en konsument väljer att klicka på ”köp”.

UX-utbildningen på Nackademin är en väletablerad utbildning med höga resultat. Exempel på detta är utvärderingar på i snitt 5 av 6 möjliga, starkt nätverk med UX-branschen, 90% av de studerande får jobb och då bland några av de hetaste företagen inom UX-området. De utbildare som Nackademin använder sig av är några av de mer framstående UX-designers i branschen.

 • Andel anställda studenter från utbildningen UX-designer efter examen 2022 97%

Vad säger branschen?

UX utbildningen på Nackademin är superbra! Den la grunden för mig att snabbt kunna komma ut i arbetslivet efter examen. Kurserna hade bra upplägg med fokus på det praktiska och innehöll det som är aktuellt i branschen just nu. De två LIA-perioderna var guld värda för att förstå hur det är att arbeta som UX designer och få kontakter.

Emma Nilsson
UX Designer, SEB

En riktig toppen utbildning som håller hög kvalité och som har ett nära samarbete med UX branschen! Alltid lika kul att samarbeta med dom studerande från Nackademins UX program, där deras stora engagemang smittar av sig och där vi ser ett stort värde i att ta emot studerande på LIA. 

Mikaela Saletti
UX Lead, Schibsted Products & Technology AB

2015 valde jag att byta bana, 2016 kom jag in på Nackademins och Sveriges då enda renodlade yrkesutbildning för UX-designer. Där upptäckte jag mitt kall, att specialisera mig inom digital tillgänglighet och inkludering. Tack vare de utbildarna som kom direkt från näringslivet fick jag en bra inblick i vad det innebar i praktiken och de vinsterna de innebar. Idag är jag med och driver sakfrågan framåt på en av Sveriges största myndigheter och får vara med och skriva historia som Sveriges enda Chief Accessibility Officer. Jag får vara med att göra Sverige till ett mer digitalt inkluderande samhälle.

Elisabeth ”Elli” Aguilera
Chief Accessibility Officer (CAO)
Enheten Strategisk styrning | VO-IT | Arbetsförmedlingen

Jag utbildar i tillgänglighet och inkluderande design på flera yh- och högskolor och det märks tydligt för mig att Nackademin har det lilla extra. Det är ofta en extra bra sammanhållning i klasserna, lite extra taggade studenter, lite extra bra bemötande från skolledningen och så vidare. Jag känner att jag får support när jag behöver det, men också att de ger mig tillit och frihet att utforma min undervisning på det sätt som passar mig och mina studenter bäst. Det känns som de alltid är beredda att göra det lilla extra för att jag och studenterna ska känna oss trygga, välkomna och trivas under deras vingar.

Hampus Sethfors
Accessibility specialist, Axess lab

Jag har både varit mentor åt flera studenter från UX programmet på Nackademin under deras LIA, kursansvarig och gästföreläsare, och jag kan varmt rekommendera UX programmet på Nackademin. Det är en av få utbildningar i Stockholmsområdet som spänner över hela UX processen och dessutom djupdyker ner i flera beröringsområden såsom tillgänglighet, användningstester och etik inom design.

Michaela Zetterström
UX Lead, Gjensidige

Jag är så otroligt tacksam över mina år på Nackademin, som skapade en stabil grund att stå på tack vare all praktisk övning i kombination med väldigt engagerade och inspirerande lärare. Det kändes verkligen som att kursplanen var väl genomtänkt och att vi fick med oss kunskap och verktyg som är aktuella och samtidigt inte helt självklara inom branschen, som t ex tillgänglighet och etik inom design. Det är långt ifrån alla utbildningar som ger en så tydlig ”försmak” av arbetslivet efter examen.

Sofie Werme
UX Designer, CAB Healthcare

Lärarnas genuina intresse för sitt ämne avspeglade sig i kurserna. De delade med sig av en bred kunskap direkt från branschen, alla utifrån sitt perspektiv. Det förberedde mig för hur det faktiskt skulle vara att arbeta som UX-designer utanför skolan.

Moa Westerdahl
UX Designer, Bonnier News

Det absolut bästa med Nackademins utbildning är hur otroligt lyhörda dom är mot det senaste inom UX och vad marknaden eftersöker. Det gör dig som student väldigt attraktiv. En sak dom arbetar väldigt hårt för är att se till att du får arbete genom att skapa situationer mellan dig som student och arbetsgivare.  Sköter du inte din del av arbetssökeriet så kommer utbildningsledaren vara på dig som en hök 🙂  – Väldigt uppskattat.

Emil Ullberger
UX Designer, Knowit Experience

Jag är väldigt nöjd med UX programmet på Nackademin. Engagerade och kunniga lärare, ledningsgrupp och utbildningsledare, kombinerat med högst relevanta och intressanta kurser gjorde mig fullt rustad att stiga ut i rollen som UX designer efter examen – detta trots att jag var ny inom fältet sen innan.

Yichu Chung
UX Designer, Hemnet

Lärande i Arbete (LIA)

En fjärdedel av din utbildning är förlagd på en verklig arbetsplats. Där får du, under erfaren handledning, omsätta teori i praktisk arbetslivserfarenhet och utveckla, fördjupa och befästa dina lärdomar till kunskap. Dessutom får du chansen att lära dig mer om vilka utmaningar som finns i yrkesrollen, skaffa värdefulla kontakter och lära känna branschen på ett djupare plan. 

På Nackademin har vi en unik närhet till anställande företag och du får en mycket relevant kunskap, eftersom näringslivet medverkar i både innehåll, upplägg och lärande. Genom LIA (praktik på arbetsplats) så fungerar Nackademin också som en självklar rekryteringsbas, och våra elever har gott rykte i branschen.

Två gånger per år anordnar Nackademin sina Branschdagar där du som student får möjlighet att träffa och nätverka med företag inom branschen. Det är ett unik tillfälle att knyta kontakter för en framtida LIA-praktik, och en potentiell anställning.

%

Yrkesroller efter utbildningen

Det finns en stark efterfrågan på användbarhetsspecialister som har kunskap om användarcentrerad design med hänsyn till olika webbplattformar och skärmstorlekar. Som UX Designer har du möjligheten att jobba inom en mängd branscher, allt från produktbolag, banker, byråer, IT företag mm. Efter utbildningen UX-designer ska du självständigt och i grupp kunna jobba i agila projekt, för att kunna designa och skapa produkter med en hög användarvänlighet.

Här är några av de yrkesroller som du kan jobba med efter den här utbildningen:

 • UX-designer
 • Användbarhetsdesigner

Vad säger branschen om UX-utbildningen?

Är du intresserad av att läsa en UX-design kurs istället? Ansök till vår korta YH utbildning UX-writing som går på distans!

Intervjuer

Liknande utbildningar

Frontend-utvecklare

2 år
Platsbunden

Virtual Reality-utvecklare

2 år
Platsbunden

Det finns två olika typer av behörighet du måste uppfylla för att ha möjlighet att bli antagen på en utbildning: Grundläggande behörighet och särskild behörighet.

Grundläggande behörighet:
 • Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning med minst 2250 poäng samt godkända betyg i Engelska 5, Matematik 1 och Svenska 1.
 • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
 • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Läs mer under Reell kompetens.

  Alla våra utbildningar bedrivs på svenska. För att du ska kunna genomföra utbildningen krävs det väldigt goda kunskaper i det svenska språket både skriftligt och muntligt.

  Här kan du läsa mer om grundläggande behörighet.

 

Särskild behörighet:

 • Svenska B/2 eller Svenska som andraspråk 2
 • Engelska B/6
 • Matematik 2/B (Du behöver ha godkända betyg i antingen matematik 2a, 2b eller 2c. Motsvarar även matematik B)
 • Programmering A/1

Här kan du läsa mer om vad du kan göra för att bli behörig till utbildningen

1. Introduktion till UX-produktion

Yh-poäng: 15

Kursen ger en introduktion till området UX (User Experience) som begrepp och som yrke/disciplin, och en överblick av dess centrala metoder och arbetsmetodik. Den studerande ska få en grundläggande förståelse för vad yrkesrollen som UX-designer innebär, samt vilka andra yrkesroller som helt eller delvis täcks in inom UX.

Målet med kursen är att den studerande förstår vilka ansvarsområden som ingår i UX-designerns yrkesroll, hur denna roll ser ut i praktiken inom olika organisationer, samt vilka vanliga metoder och arbetssätt som används inom rollen.

2. UX process 1 Behovsanalys och research

Yh-poäng: 35

Syftet med kursen är att den studerande ska lära sig metoder och praktiska övningar gällande kartläggning av målgrupper och deras behov, för att på så vis förstå om en organisation eller tjänst uppfyller dessa.

Målet med kursen är att den studerande ska kunna förstå hur man samlar in behov från målgrupper, både genom kvalitativa och kvantitativa metoder, för att ställa dessa i relation till organisationens mål.

3. Interaktionsdesign och prototyper

Yh-poäng: 35

 

Syftet med kursen är att den studerande ska förstå hur interaktionsdesign används, för att forma digitala tjänster med god användarupplevelse, samt hur prototyper kan användas för att testa en hypotes eller validera behovet hos en användargrupp.

Målet med kursen är att ge den studerande praktiska färdigheter i metoder och digitala verktyg som används vid utveckling av gränssnitt.

4. Utvärdering av användbarhet

Yh-poäng: 20

Syftet med kursen är att ge de studerande kunskap och färdighet i olika metoder för utvärdering av användbarhet med fokus på användarbaserade metoder.

Målet med kursen är att de studerande kan genomföra alla steg i en utvärdering av användbarhet: planering, metodval, prioriteringar, ansvarsfördelning, hantering av data samt agerande beroende på olika utfall och resultat.

5. Kvantitativa metoder

Yh-poäng: 15

Syftet med kursen är att introducera metoder och ge praktisk träning inom områdena kvantitativ analys, mätning, testning och uppföljning.

Målet med kursen är att de studerande ska kunna sätta upp mätbara mål samt att följa upp och validera dem. Den studerande ska ha förståelse för vilka metoder som är lämpliga, för att validera olika hypoteser. De ska även kunna använda verktyg för att analysera data, göra A/B-tester samt strukturera och visualisera insamlade insikter. Efter kursen ska den studerande har god förståelse för hur kvantitativa metoder kan användas inom området Research.

6. Användarcentrerad design

Yh-poäng: 30

Syftet med kursen är att ge de studerande kunskap om olika arbetssätt, metoder och verktyg som finns för att stödja en användarcentrerad designprocess, och hur dessa kan kombineras och struktureras för bästa effekt. Användar- (eller människo-) centrerad design används ofta synonymt med begrepp såsom Design Thinking.

Målet med kursen är att den studerande självständigt skall kunna planera och utföra UX-projekt enligt en användarcentrerad designprocess. Den studerande ska kunna välja samt använda lämpliga metoder för att samla in och analysera användarbehov, producera designlösningar, samt utvärdera dessa designlösningar gentemot användare. Samtidigt får den studerande även inblick i hur användarcentrerad design kan samverka och samexistera med olika sätt som organisationer väljer att genomföra projekt.

7. Workshopfacilitering

Yh-poäng: 10

Syftet med kursen är att utveckla de studerandes kunskap och färdigheter i att planera och facilitera workshops så att de möter uppsatta mål. De studerande ges kunskap i sin roll som facilitator att förstå grundläggande mänskliga behov och drivkrafter samt bemöta olika personlighetstyper och utmanande beteenden.

Målet med kursen är att de studerande på ett tryggt sätt ska behärska hur man planerar och faciliterar en workshop för att uppnå målet. Efter kursen ska de studerande veta hur man hanterar olika utmaningar som kan uppstå i en grupp under en workshop.

Vidare ska de studerande efter avslutad kurs ha kunskap i val av metoder och kunna designa en process för en egen workshop. Studenten ska få en förståelse för hur man kan ha inkluderande möten från ett tillgänglighetsperspektiv.

8. LIA 1

Yh-poäng: 45

Syftet med kursen är att ge de studerande möjligheter att applicera de metoder och processer som de lärt sig från tidigare kurser på programmet på sin LIA. Detta innebär att de studerande ska kunna använda sig av effektkartläggning, ta fram målstyrning, kunna använda researchmetoder kring kundinsikter, hantera personas och kundresor, prototyper samt UX-processerna på sin LIA. De studerande ska under kursen vidareutveckla sin kompetens inom några av dessa huvudområden genom handledning från yrkesverksamma specialister.  Det är inget krav att de studerande ska applicera alla dessa metoder på sin LIA, men de ska ha fått kunskapen för att kunna göra det från tidigare kurser.

Målet med kursen är att de studerande kan redogöra för metodik och processer för utvecklingsprojekt som används inom den aktuella verksamheten/organisationen för LIA-praktiken. De studerande ska även kunna redogöra för kvalitetssäkringsarbetet och dokumentationsbehovet i ett skarpt utvecklingsprojekt och kunna beskriva de teknologier, plattformar och verktyg som används på arbetsplatsen.

9. Etik inom design

Yh-poäng: 15

Syftet med kursen är att ge den studerande förståelse, vokabulär och förmåga att beskriva hur design påverkar människor och miljö. Den studerande ska också få med sig verktyg för att arbeta med etisk, hållbar och inkluderande design.

Målet med kursen är att den studerande ska bli mer medveten om risker och konsekvenser av arbete med design, och få insikter i hur hen kan motverka risker och hantera konsekvenser. Den studerande skall även få kunskap om de lagar och regler som ska skydda individer på Internet.

 

10. Programmering

Yh-poäng: 20

Syftet med kursen är att ge de studerande en övergripande förståelse för de centrala märkspråken (HTML och CSS) för att skapa möjlighet till ett bättre samarbete med utvecklare, ge förståelse för hur man kvalitetssäkrar design mot kod och jobbar med återanvändningsbara komponenter.

 Målet med kursen är att de studerande ska få förståelse för programmering som ska främja samarbetet med utvecklare och skapa lösningar och design som är genomförbar att utveckla i kod. De studerande ska få grundläggande kunskaper om programmering i HTML och CSS för att få förståelse för hur de studerande kan designa efter de standardiserade modellerna för utveckling. De studerande ska förstå hur man jobbar med återanvändningsbara komponenter, designsystem och hur design och kod fungerar tillsammans genom t.ex “inspect element” i webbläsaren.

11. Tillgänglighet

Yh-poäng: 15

Syftet med kursen är att de studerande ska få en inblick i området tillgänglighet inom design. De studerande ska få en förståelse för hur en tillgänglig design är nödvändig för vissa, men bra för alla. Detta betyder att de studerande kommer få en insikt i olika användares förutsättningar och sätt att interagera med gränssnitt, produkter och tjänster.

Målet med kursen är att de studerande ska kunna designa tillgängliga och inkluderande produkter som blir användbara för så många som möjligt, oavsett funktionsförmåga. Efter kursen ska de studerande veta hur man tillämpar olika verktyg och processer för att kartlägga och tillgodose behov hos personer med funktionsnedsättningar. De studerande ska även ha fått en förståelse för hur man genomför ett användartest med en person med funktionsnedsättningar genom praktiskt genomförande.

12. Informationsarkitektur och Innehållsstrategi

Yh-poäng: 15

Syftet med kursen är att ge de studerande kunskap och färdigheter för att skapa en användarvänlig struktur och ett varumärkesanpassat textinnehåll i sina designlösningar.

 Målet med kursen är att de studerande kan strukturera, organisera och prioritera innehåll. De studerande ska även kunna ta fram och visualisera en tänkt informationsarkitektur i sina designlösningar samt kunna applicera ett varumärkes tone of voice i digital skriftlig kommunikation.

13. UI – Design

Yh-poäng: 25

Syftet med kursen är att ge de studerande förståelse för hur visuell design används för att skapa estetiskt tilltalande, användbara och tillgängliga grafiska gränssnitt. Samt grundläggande principer för hur man med visuella komponenter bäst skapar en god användarupplevelse.

Målet med kursen är att de studerande ska kunna tillämpa principer för visuell design och interaktionsdesign för att kunna skapa gränssnitt som är både estetiskt tilltalande och användbart.

14. UX och agila metoder

Yh-poäng: 20

Syftet med kursen är att den studerande ska utveckla sina färdigheter i agila arbetssätt och ge studeranden kompetens att kunna organisera utveckling utifrån agil metodik ur ett UX perspektiv. Kursen ska ge kunskaper om UX agila arbetssätt och ge studeranden en förmåga att avgöra när de olika arbetssätten passar. Kursen blandar teori med praktik som ger den studerande de erfarenheter som behövs för att implementera agila processer i verkligheten som UX-designer.

Målet med kursen är att kunna planera och organisera agilt arbete samt ha praktisk och självständig förståelse för agila processer samt förstå hur det passar ihop med att jobba med UX i den kontexten. Den studerande ska ha kunskap om agila metoder, roller, planering, utförande och även känna till och använda arbetssätten Scrum, Lean Software Development, Kanban och känna till olika UX agila metoder såsom Lean UX.

15. LIA2

Yh-poäng: 55

Syftet med kursen är att de studerande ska få fördjupade kunskaper och färdigheter i att kunna utföra kvalificerat UX arbete inom ramen för självständigt arbete och uppdrag. LIA 2 bygger vidare på de skolförlagda kursmoment och de kunskaper som erhållits under LIA 1. Efter LIA 2 skall den studerande fått kunskaper för att kunna axla yrkesrollen som UX-designer. De studerande ska under kursen vidareutveckla sin kompetens inom utbildningens huvudområden genom handledning från yrkesverksamma specialister.

Målet med kursen är att de studerande ska kunna applicera utbildningens UX-metodik i de faktiska projekten, kunna ta fram målstyrning och effektkartläggning, kunna använda researchmetoder kring kundinsikter, hantera personas och kundresor, skapa gränssnittsdesign på grundlig nivå, arbeta i enlighet med agil projektmetodik samt visa på förmågan att praktiskt gå från insikter till faktisk design. Det är inget krav att den studerande ska applicera alla dessa metodiker under sin LIA2, men den studerande ska kunna utföra dem ifall det krävs.

16. Examensarbete

Yh-poäng: 20

Syftet med kursen är att den studerande ska genomföra ett projekt med sådan inriktning att de färdigheter och kunskaper som förvärvats under studietiden examineras. Kursen ska ge de studeranden djupare kunskap och färdighet inom UX-området. De studerande bör i samarbete med ett LIA-företag genomföra ett UX-projekt som ska inkludera samtliga moment från inledande kunddialog till genomförande och dokumentation.

Mål med kursen att de studerande ska ha genomfört ett projekt som omfattar alla centrala delar från utbildningen. Projektet bör vara genomfört i samarbete med ett LIA-företag.

 

Ledningsgruppen består av potentiella arbetsgivare som kvalitetssäkrar utbildningen och ser till så att du lär dig precis det som branschen efterfrågar.

Varje yrkeshögskoleutbildning styrs av en ledningsgrupp som består av olika arbetsgivare från branschen, en utbildningsansvarig, nuvarande studenter och representanter för kommun och högskola. Ledningsgruppens uppgift är att se till att utbildningen ger rätt kompetens och håller den höga kvalitet som krävs för att du ska kunna jobba som den yrkesroll som utbildningen leder till. Ledningsgruppen sammanträder fyra gånger per år och diskuterar allt ifrån kursinnehåll och kursmål till gästföreläsningar och utbildningens kvalitet. Flera av de arbetsgivare som är med i ledningsgruppen tar även emot LIA-praktikanter och vill anställa yrkesrollen.

Antagningen

Har du frågor gällande följande:
Din ansökan, hur du ansöker, ej behörig, behörighetsprov, preparandkurser och 20%-regeln. Vänligen kontakta antagningen.

antagningen@nackademin.se
08-466 60 00

Utbildningsledare

Kontakta mig om du har specifika frågor om kursinnehåll.

Mikael Boman
Mejla mig

Anmäl intresse för den här utbildningen!

Fyll i formuläret nedan så får du vårt nyhetsbrev samt information om när ansökan för denna utbildning öppnar.

YH Praktik 20 veckor Solna 2 år 400 YH-poäng

Vill du ta emot en lia-praktikant?

Formulär