Vård & hälsa

Tandsköterska – validering

tandsköterska validerar sin kompetens
Är du yrkesverksam inom tandvården men saknar en formell examen? Få dina kunskaper validerade och ta ut en examen som tandsköterska! Valideringens längd anpassas utefter dina individuella behov och du kan välja att göra den på plats på Nackademin eller på distans.
Läs mer

Validering

 

Kursen riktar sig till privatpersoner som idag är yrkesverksamma inom tandvården men saknar den formella examen. Men också kliniker som genom validering kan erbjuda yrkesverksam personal att få formell examen.

 

Nackademins valideringsprocess är uppbyggd i fem olika steg:

 

  • Steg 1: Antagning
  • Steg 2: Teoretiskt prekliniskt prov omfattande sju olika kunskapsområden

 

Munhålans och tändernas anatomi
Odontologi
Material och miljö
Vårdhygien och smittskydd
Oral hälsa
Anestesi/farmakologi
Tandvårdens verksamhet och organisation
Etik, bemötande och kommunikation
Examensarbete

 

  • Steg 3: Muntligt prekliniskt prov
  • Steg 4: Praktisk klinisk test
  • Steg 5: Utfärdande av examen som Tandsköterska

 

Efter att man gått igenom alla steg i valideringsprocessen med godkänt resultat erhåller man sitt examensbevis.

 

Provet

 

Du har möjlighet att göra de teoretiska delarna och det muntliga provet i Nackademins lokaler i Solna men det går även att gör detta på distans.

Läs mer

Pris och finansiering

 

Full validering för yrkesrollen Tandsköterska kostar 29500 SEK ex. moms ( 36 875 SEK inkl. moms) och då ingår följande:

 

  • Samtliga steg i valideringsprocessen inklusive ett (1) omprov i steg 2, 3 och 4. Extra omprov utöver dessa debiteras med 900 SEK ex moms per
  • kunskapsområde i Steg 2 och 1500 SEK ex moms för steg 3.
  • Tillgång till allt utbildningsmaterial för Tandsköterska i digital form via Nackademins lärportal i syfte att på egen hand kunna studera och komplettera eventuella bristområden innan och/eller efter provtillfällen.
  • Utfärdande av examensbevis efter godkänd validering (samtliga steg)

 

Finansiering

 

I samarbete med Human Finans erbjuder vi möjligheten att låna på kredit till anmälningsavgiften. Besök www.humanfinans.se, och följ instruktionerna.

 

Valideringen till tandsköterska är inte CSN-berättigad.

 

Ångerrätt

 

För privatpersoner tillämpar Nackademin Distans- och Hemförsäljningslagen samt Konsumentköplagen. Kunden har alltid rätt att ångra sitt köp inom 14 dagar efter att avtal om tjänsten ingåtts och utan att behöva uppge någon speciell anledning. Avtalet ingås den dagen då du betalar utbildningen.

 

Ångerrätt 14 dagar gäller endast privatpersoner. Är du osäker på omfattningen av ångerrätten ber vi dig kontakta oss på 08-466 60 00 eller mail info@nackademin.se

 

Om du vill använda dig av ångerrätten:

 

Meddela oss på info@nackademin.se inom 14 dagar efter att du som privatperson betalat kursavgiften.

Läs mer

Lokal

 

Du har möjlighet att göra de teoretiska delarna och det muntliga provet i Nackademins lokaler i Solna men det går även att gör detta på distans.

Läs mer

Ansökan

 

Ansök idag via länken ovan. Valideringen sker baserat på förfrågan, så starterna varierar.

 

Arbetsgivarintyg är ett kav och måste vara ifyllt och bifogat i ansökan (Arbetsgivarintyg_Validering_Nackademin_TSK). Läs mer under antagningskrav.

Läs mer
Startdatum & plats

 

Flexibla starter baserat på förfrågan

 

Distans och Solna


Omfattning

Anpassas utefter dina individuella behov


Ansökningsperiod

Öppen

 

 


Antagningskrav

Lägst godkänt betyg i Svenska 2/SAS 2 och Engelska 5. Minst 1 års arbetslivserfarenhet från tandvårdsklinik.

Läs mer

36 875 SEK inkl. moms