HemByggutbildningarVA-projektör Distans
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-fre, kl. 9-12

08-466 60 00 (menyval 1 i växeln)

antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

Telefontid: mån-fre, kl. 08.00-12.00

08-466 60 00 (menyval 3 i växeln)

expeditionen@nackademin.se

Den fysiska expeditionen kommer att, p.g.a. rådande omständigheter, hålla stängt tills vidare. Ni når oss via telefon och mail.

YH Praktik 20 veckor Distans 1.5 år 300 YH-poäng

VA-projektör Distans

Utbilda dig till projektör med inriktning mot VA!

Ansökan:
Öppen
Ansökan stänger:
2 maj 2024
Sista kompletteringsdag:
10 juni
Utbildningsstart:
Augusti 2024
Utbildningslängd:
1,5 år
YH-poäng:
300
Plats:
Distans
Antagningskrav:
Grundläggande behörighet och Svenska B/2, Matematik B/2

Överblick

Antagningskrav

Kurser som ingår

Ledningsgrupp

Vatten är vår mest värdefulla resurs och trots att vi i Sverige har tillgång till mycket vatten så är inte rent vatten en självklarhet. När befolkningen i Sverige ökar och klimatförändringar påverkar uppstår ett antal vattenrelaterade utmaningar. VA-projektörer är en viktig yrkesgrupp för att möta dessa utmaningar, då de har kompetenser för att dimensionera och projektera hållbara VA-system. Vill du anta utmaningen? Då borde du studera till VA-projektör på distans! Denna utbildning öppnar upp många möjligheter för dig till att arbeta som VA-ingenjör.

Utbildningen

Utbildningen ger de studerande kunskaper om byggprocessens alla tekniska såväl som juridiska och administrativa delar. Arbetet innebär att designa VA-tekniska lösningar genom att bl.a. skapa modeller, ritningar och tekniska beskrivningar. Vanliga arbetsuppgifter är dimensionering och detaljprojektering av VA-anläggningar, att upprätta ritningar i 3D och att ta fram nödvändiga handlingar för projekt inom vatten och avlopp.

Efter avslutad utbildning ska du utifrån fastställd detaljplan, kravspecifikation och med hänsyn till miljöperspektiv, lagar och förordningar kunna ansvara för och självständigt genomföra en VA-projektering. Du ska kunna använda CAD-program och framställa ritningar och modeller, samt med kunskap om material, utrustning, metoder och tekniker dimensionera vatten-, spillvatten och dagvattensystem samt ta fram delar av upphandlingsunderlag.

Att studera på distans

Utbildningen är på heltid och du behöver lägga cirka 40 timmar i veckan på dina studier. Du förväntas delta aktivt i projektarbeten, föreläsningar och seminarier.

Yrkesroller efter utbildningen

Efter avslutade studier kommer du att jobba för konsult- eller entreprenörsföretag, vattenbolag eller kommuner främst i storstadsregionerna. Det finns också möjligheter till jobb i övriga landet. På grund av klimatförändringar och ökad nederbörd, som i förlängningen orsakar översvämningar och förorenat grundvatten, behöver flera hundratusen enskilda avlopp utanför städerna åtgärdas inom en snar framtid.

Efter avslutad utbildning kan du arbeta som:

 • VA-projektör
 • VA-ingenjör
 • VA-handläggare
 • VA-konsult
 • VA-/dagvattenutredare
 • Abonnentingenjör, vatten och avlopp

Lärande i Arbete (LIA)

En fjärdedel av din utbildning är förlagd på en verklig arbetsplats. Där får du, under erfaren handledning, omsätta teori i praktisk arbetslivserfarenhet och utveckla, fördjupa och befästa dina lärdomar till kunskap. Dessutom får du chansen att lära dig mer om vilka utmaningar som finns i yrkesrollen, skaffa värdefulla kontakter och lära känna branschen på ett djupare plan. 

På Nackademin har vi en unik närhet till anställande företag och du får en mycket relevant kunskap, eftersom näringslivet medverkar i både innehåll, upplägg och lärande. Genom LIA (praktik på arbetsplats) så fungerar Nackademin också som en självklar rekryteringsbas, och våra elever har gott rykte i branschen.

Två gånger per år anordnar Nackademin sina Branschdagar där du som student får möjlighet att träffa och nätverka med företag inom branschen. Det är ett unik tillfälle att knyta kontakter för en framtida LIA-praktik, och en potentiell anställning.

%

Intervjuer

Liknande utbildningar

VA-projektör

1,5 år
Platsbunden

Det finns två olika typer av behörighet du måste uppfylla för att ha möjlighet att bli antagen på en utbildning: Grundläggande behörighet och särskild behörighet.

Grundläggande behörighet:
 • Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning med minst 2250 poäng samt godkända betyg i Engelska 5, Matematik 1 och Svenska 1.
 • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
 • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Läs mer under Reell kompetens.

  Alla våra utbildningar bedrivs på svenska. För att du ska kunna genomföra utbildningen krävs det väldigt goda kunskaper i det svenska språket både skriftligt och muntligt.

  Här kan du läsa mer om grundläggande behörighet.

 

Särskilda förkunskaper krävs i följande kurser:
Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper

 • Svenska B/2
 • Matematik 2/B (Du behöver ha godkända betyg i antingen matematik 2a, 2b eller 2c. Motsvarar även matematik B)

Här kan du läsa mer om vad du kan göra för att bli behörig till utbildningen,

Affärsmannaskap

Yh-poäng: 10

Syftet är att du som studerande ska förstå innebörden av Affärsmannaskap kopplat till det personliga agerandet och ansvaret att bidra till varje verksamhets resultat och lönsamhet på både kort och lång sikt.

Anläggningsmetoder

Yh-poäng: 20

Kursen skall ge dig kunskaper om hur samhällets infrastruktur planeras, projekteras och utförs. Du får kunskap om geotekniska begrepp och hur anläggnings- och VA-arbet påverkas av olika jordarters egenskaper att grund- och ytvattenflöden.

Dimensionering och konstruktion av VA-system

Yh-poäng: 20

Kursen ger dig insikt och kunskaper om bakomliggande faktorer som styr val vid dimensionering, konstruktion och utformning av vatten- , spillvatten samt dagvattensystem.

Drift och underhåll av VA-system

Yh-poäng: 20

Den här kursen ger dig specialiserade kunskaper i underhållsplanering av VA-ledningsnät och förmåga att kunna upprätta underhållsplaner för vatten respektive avlopp. Målet är att du efter avslutad kurs har kunskaper om metoder för brunnsrenovering, rörinspektion, schaktfria tekniker för att renovera vatten och avloppsledningar samt de EU-direktiv som berör vattentjänstbranschen.

Engelskt fackspråk

Yh-poäng: 5

Du får kunskaper i vanligt förekommande engelska juridiska termer och uttryck som den studerande kommer att möta i sitt framtida yrkesliv som VA-projektör.

Examensarbete

Yh-poäng: 20

Under kursen utvecklar du förmåga att upprätta ritningar och teknisk beskrivning utifrån aktuella, planerade och pågående VA-projekt. efter kursen ska du utifrån tillhandahållna förutsättningar upprätta ett komplett förfrågningsunderlag som inkluderar hänsynstagande till miljöaspekter (MKB).

Kommunalt VA-ansvar och arbetsmiljö

Yh-poäng: 15

VA-försörjningen är huvudsakligen ett kommunalt ansvar, därför utbildas du i hur kommunallagen tillsammans med lagen för allmänna vattentjänster utövas i olika delar av de kommunala organisationerna som miljöprovning, bygglovsprövning, projektering och drift.

LIA 1

Yh-poäng: 40

Syftet med LIA-period 1 är att du under handledning skall kunna utföra yrkesrollens arbetsuppgifter. LIA:n ska ge dig möjlighet att tillämpa dina kunskaper i praktiken med allt vad detta innebär i form av kunder, personal och arbetslivssituationer.

LIA 2

Yh-poäng: 50

Syfte med LIA-period 2 är att du självständigt ska kunna utföra yrkesrollens arbetsuppgifter. Detta för att du efter examen, utan inskolningsperiod, ska kunna börja arbeta inom någon av de befattningar som utbildningen leder till.

Planering och beredning av VA

Yh-poäng: 15

I denna kurs lär du dig att beräkna och upprätta en mängdbeskrivning i enlighet med AMA Anläggning och MER för ett mindre VA-projekt. Du lär dig att upprätta ett enklare förfrågningsunderlag innehållande kalkyl, tidplan, beskrivningstext, mängdförteckning och administrativa föreskrifter för ett VA-projekt.

Upphandling och affärsprocess för VA-projekt

Yh-poäng: 15

Kursens syfte är att den studerande ska ha förmåga att mängdberäkna och upprätta en mängdbeskrivning i enlighet med AMA Anläggning och MER för ett m Indre VA-projekt samt förstå vilka handlingar som ingår i ett förfrågningsunderlag respektive i ett entreprenadavtal och förstå sambandet mellan dessa. Målet är att du ska ha kunskap om markförlagda vatten- och avloppsnät samt dess miljöpåverkan, dimensionering, självfall och trycksätt.

VA-Projektering

Yh-poäng: 20

Kursen syftar till att ge kunskaper och färdigheter i de olika stegen i projekteringsfasen för VA för att du utifrån en fastställd detaljplan kan genomföra en VA-projektering. Kursen lär dig att hantera ritningar kopplade till VA och ger dig kunskaper i AMA (Allmän Material- och Arbetsbeskrivning).

VA-projektering CAD

Yh-poäng: 30

Den här kursen ger dig färdigheter i att producera modeller och ritningar inom olika VA-projekt och ta fram förslag-, system-, bygglovs- och byggbehandlingar som underlag för BIM-samordning samt använda dessa verktyg för presentationer och kalkylering.

VA-system och teknik

Yh-poäng: 20

Kursen lär dig att arbeta med uppbyggnad, hållbarhet och underhåll av VA-system för bostäder, småhus och industrier. Kursen behandlar flera olika typer av system för värme, kyla, el och data. Du kommer att bli väl förtrogen med de kommunala VA-systemen i nybyggda områden och i områden som förtätas och saknar kommunal VA. Kursen tar även upp AMA (allmänna material- och arbetsbeskrivningar), Trafikverkets tekniska föreskrifter och råd gällande dagvatten vid projektering av väg och järnväg.

Ledningsgruppen består av potentiella arbetsgivare som kvalitetssäkrar utbildningen och ser till så att du lär dig precis det som branschen efterfrågar.

Varje yrkeshögskoleutbildning styrs av en ledningsgrupp som består av olika arbetsgivare från branschen, en utbildningsansvarig, nuvarande studenter och representanter för kommun och högskola. Ledningsgruppens uppgift är att se till att utbildningen ger rätt kompetens och håller den höga kvalitet som krävs för att du ska kunna jobba som den yrkesroll som utbildningen leder till. Ledningsgruppen sammanträder fyra gånger per år och diskuterar allt ifrån kursinnehåll och kursmål till gästföreläsningar och utbildningens kvalitet. Flera av de arbetsgivare som är med i ledningsgruppen tar även emot LIA-praktikanter och vill anställa yrkesrollen.

Antagningen

Har du frågor gällande följande:
Din ansökan, hur du ansöker, ej behörig, behörighetsprov, preparandkurser och 20%-regeln. Vänligen kontakta antagningen.

antagningen@nackademin.se
08-466 60 00

Utbildningsledare VA-projektör

Kontakta mig om du har specifika frågor om kursinnehåll.

Therese Junesäter Blomkvist
Maila mig

Anmäl intresse för den här utbildningen!

Fyll i formuläret nedan så får du vårt nyhetsbrev samt information om när ansökan för denna utbildning öppnar.

YH Praktik 20 veckor Distans 1.5 år 300 YH-poäng

Vill du ta emot en lia-praktikant?

Formulär