Samhällsbyggnad
YH

VA-projektör – distans

VA-projektör i gul arbetsväst kontrollerar vatten och avfall projekt på arbetsplats
Vatten är en ovärderlig resurs, men trots Sveriges rikliga tillgångar är rent vatten inte en garanti. Med ökad nederbörd och klimatförändringar behöver hundratusentals enskilda avlopp utanför städerna åtgärdas snart. Som VA-projektör spelar du en nyckelroll i att dimensionera hållbara VA-system för att möta dessa utmaningar. Utbildningen VA-projektör på distans öppnar också dörrar till spännande möjligheter som VA-ingenjör.
Läs mer

Programmet

 

Den här utbildningen ger dig djupgående kunskaper om alla tekniska, juridiska och administrativa aspekter av byggprocessen. Du kommer att lära dig att designa VA-tekniska lösningar genom att skapa modeller, ritningar och tekniska beskrivningar.

Efter avslutad utbildning kommer du att ha förmågan att självständigt genomföra VA-projekteringar med hänsyn till detaljplaner, kravspecifikationer och miljölagstiftning. Du kommer att behärska CAD-program för att producera ritningar och modeller och ha kunskap om material, utrustning, metoder och tekniker för att dimensionera vatten-, spillvatten- och dagvattensystem samt att ta fram upphandlingsunderlag.

Typiska arbetsuppgifter inkluderar dimensionering och detaljprojektering av VA-anläggningar, 3D-modellering av ritningar och skapande av nödvändiga dokument för projekt inom vatten och avlopp.

 

 • En fjärdedels LIA-praktik ( lärande i arbete )
 • Utbildare kommer direkt från branschen
 • Näringslivet är med och formar innehållet 
 •  9 av 10 får jobb efter examen
Läs mer

LIA – praktik

 

En fjärdedel av din utbildning är förlagd på en verklig arbetsplats, så kallad LIA-praktik. Där får du, under erfaren handledning, omsätta teori i praktisk arbetslivserfarenhet och utveckla, fördjupa och befästa dina lärdomar till kunskap. Dessutom får du chansen att lära dig mer om vilka utmaningar som finns i yrkesrollen, skaffa värdefulla kontakter och lära känna branschen på ett djupare plan.

 

Du har en stor fördel av att vara nära ett stort nätverk av anställande företag under hela din utbildning, där LIA-praktiken fungerar som en självklar rekryteringsbas.

 

Läs mer

Karriärvägar

 

När du är klar med dina studier kommer du att ha möjlighet att arbeta för konsult- eller entreprenörsföretag, vattenbolag eller kommuner, framför allt i större stadsområden. Möjligheter till anställning finns även i andra delar av landet. Med tanke på klimatförändringar och ökad nederbörd, som leder till översvämningar och förorenat grundvatten, är det ett akut behov att åtgärda flera hundratusen enskilda avlopp utanför tätorterna inom en snar framtid.Karriärmöjligheter efter examen:

 

 • VA-projektör
 • VA-handläggare
 • VA-ingenjör
 • VA-handläggare
 • VA-konsult
 • VA-/dagvattenutredare
 • Abonnentingenjör, vatten och avlopp
Läs mer

Studera på distans

 

Alla våra distansutbildningar erbjuder dig som student en självständig och strukturerad utbildningsform där undervisningen sker i ett digitalt klassrum. Våra yh-program på distans är heltidsstudier som erbjuder en inlärningsmiljö med 2-3 stycken föreläsningar i veckan ledd av branschexperter och övrig tid är självstudier. Här förväntas du närvara i schemalagda livelektioner och bidra aktivt i gruppdiskussioner och workshops, du får också tillgång till digitalt material som du kan ta del av när det passar dig.

Läs mer
Kursutbud

Affärsmannaskap

Anläggningsmetoder

Dimensionering och konstruktion av VA-system

Drift och underhåll av VA-system

Engelskt fackspråk

Examensarbete

Kommunalt VA-ansvar och arbetsmiljö

LIA1 ( lärande i arbete )

LIA2 ( lärande i arbete )

Planering och beredning av VA

Upphandling och affärsprocess för VA-projekt

VA-Projektering

VA-projektering CAD

VA-system och teknik

Visa mer

Utbildningsledare

Utbildningsledare Therese Junesäter Blomkvist
Therese Junesäter Blomkvist
Kontakta mig om du har specifika frågor om kursinnehållet.

 

Studera på Nackademin

 

Gör dig redo för din framtida karriär! På Nackademin går du en utbildning som din nya bransch efterfrågar och som näringslivet är med och formar. Dina utbildare kommer direkt från branschen och all undervisning är baserad på sådant vi vet kommer att vara till nytta för din framtida yrkesroll. Faktum är att utbildningen är så pricksäker att 9 av 10 får jobb efter examen. Idag erbjuder Nackademin över 60 pricksäkra utbildningar inom samhällsbyggnad, elteknik, energi, IT, spelutveckling, kommunikation, design och vård.

Läs mer
Startdatum & plats

Augusti 2024

Distans

 


Omfattning

1,5 år

Heltid

300 YH-poäng


Ansökningsperiod

3 maj – 9 juni 2024

Sista kompletteringsdag: 10 juni


Antagningskrav

Grundläggande behörighet och Svenska B/2, Matematik B/2

Läs mer

CSN & Finansiering
Utbildningen är kostnadsfri och kvalificerar för CSN-studiemedel. Observera att kostnader för kurslitteratur tillkommer. Läs mer

Våra samarbetspartners

 

För att säkerställa att utbildningen leder till rätt kompetens och arbete finns en tillsatt ledningsgrupp som består av företag från branschen. 

Relaterade artiklar
Michelle karriärväxlar från sjuksköterska till VA-projektör
Intervjuer
Michelle karriärväxlar från sjuksköterska till VA-projektör
Läs mer
Mitt stora intresse för vatten- och miljöfrågor sökte mig till VA-projektör på Nackademin
Intervjuer
Mitt stora intresse för vatten- och miljöfrågor sökte mig till VA-projektör på Nackademin
Läs mer
Daniel Berglund, VA på Tyréns AB om framtiden inom VA och yrkesrollen
Samhällsbyggnad
Daniel Berglund, VA på Tyréns AB om framtiden inom VA och yrkesrollen
Läs mer

Frågor och svar

 

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om din framtida yrkesroll och studier på Nackademin


Får jag jobb efter min examen från Nackademin?

Hur mycket tid behöver jag lägga på mina studier?

Vad erbjuder ni för alternativ om jag saknar behörighet?

Vad innebär min LIA-praktik?

Vad innebär det att studera på distans?