HemKommunikationsutbildningarSocial media manager - distans
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-fre, kl. 9-12

08-466 60 00 (menyval 1 i växeln)

antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

Telefontid: mån-fre, kl. 08.00-12.00

08-466 60 00 (menyval 3 i växeln)

expeditionen@nackademin.se

Den fysiska expeditionen kommer att, p.g.a. rådande omständigheter, hålla stängt tills vidare. Ni når oss via telefon och mail.

YH Praktik 26 veckor Distans 1.5 år 300 YH-poäng

Social Media Manager – distans

Ansökan:
Öppen
Ansökan stänger:
2 maj 2024
Sista kompletteringsdag:
10 juni
Utbildningsstart:
Augusti 2024
Utbildningslängd:
1,5 år
YH-poäng:
310
Plats:
100% distans (inga fysiska träffar)
Antagningskrav:
Grundläggande behörighet och Svenska B/2, Engelska B/2, Matematik B/2

Överblick

Antagningskrav

Kurser som ingår

Ledningsgrupp

Idag är sociala medier en av företagens viktigaste kommunikationskanaler. De är ständigt närvarande vilket sätter högre krav på hur kanalerna används och är utformade vilket idag är avgörande för hur bilden på företag förmedlas. Information och budskap sprids snabbt, vilket öppnar upp för stora möjligheter om mediet används på rätt sätt.
Som Social Media Manager förmedlar du ett tydligt syfte för ett företags kommunikation utåt, det kan till exempel handla om att öka antalet sålda produkter, skapa varumärkeskännedom eller attrahera nya medarbetare. Som Social media manager kan du arbeta fokuserat mot främst “paid” och även mot ”organisk” marknadsföring.

 

Med organiskt innehåll menas att man når ut med innehåll utan att du har betalat för att sprida det vidare genom annonsering eller sponsrat inlägg, du som digital kommunikatör skapar med kunskap och verktyg en story som berör. Du sätter upp en tydlig strategi utifrån syfte, tilltänkt målgrupp och budskap. Att jobba med ”paid” innebär att du ansvarar för att sköta ett företags annonsering i sociala medier, du hanterar budget och arbetar hela tiden för att optimera annonserna för bästa uppsatta mål. Det innebär även mycket analys och att tolka data för att dra slutsatser inför nästa steg.

Utbildningen

Under utbildningen ges du grunderna till att komma ut och arbeta på olika kommunikationsenheter eller på avdelningar för marknadskommunikation på mediehus, företag eller inom organisationer med marknads- och kommunikationsfrågor.

Fokus kommer också att ligga på hur du med kommunikation och analys kan utveckla ett företags närvaro i sociala medier. Utbildningen kommer att ge dig både tekniska kunskaper så som att arbeta direkt i annonseringsverktygen, följa upp och analysera data och mäta detta mot uppsatta KPI:er. Utbildningen ger dig även möjlighet att kreativt tolka affärsnytta och strategier inom kommunikation och marknadsföring.

Att studera på Nackademin innebär att du studerar till ett yrke och inte ett ämne. Detta kräver av dig som student disciplin, stor drivkraft och eget ansvar för dina studier. Du ansvarar själv för dina studier och vi ger dig förutsättningar för att lyckas! Utbildningen bedrivs på heltid men vissa dagar är förlagda för självstudier. Dessa dagar kan till exempel vara till för att du på egen hand ska kunna fördjupa dig inom de områden i utbildningen som du önskar få mer kunskap inom.

Utbildningen passar dig som vill lära dig mer om:

 • Skapa och ta fram värdeskapande copy, bild och enklare rörligt material till rätt kvalité utifrån kanal och målgrupper.
 • Vikten av att arbeta utifrån uppsatta mål för att stärka organisationers varumärke genom att attrahera, engagera och behålla publik i sociala kanaler.
 • Nätkultur, social listening och kommunikation i sociala medier.
 • Skapa och upprätthålla kundnära verksamheter.
 • Vikten av att följa riktlinjer, tonalitet och grafisk profil utan att känna dig begränsad av det.
 • Branschledande verktyg såsom Business Manager, Ads Manager, Campaign Manager men även program som Photoshop, Adobe Premiere Pro och Office365.


Andra delar som du lär dig i utbildningen är:

 • Omvärldsbevakning och analys av sociala plattformar
 • Nätkultur och logik i sociala medier
 • Tonalitet och kriskommunikation i sociala medier
 • Värdeskapande och varumärkesbyggande kommunikation i sociala medier


Observera att delar av kurslitteraturen kan komma att vara på engelska
.

Att studera på distans

Detta är en distansutbildning där 100% av undervisningen sker på distans (utan fysiska träffar). Du kommunicerar med lärare och övriga kurskamrater via moderna medieanläggningar. 

Utbildningen är på heltid och du behöver lägga cirka 40 timmar i veckan på dina studier. Du förväntas delta aktivt i projektarbeten, föreläsningar och seminarier.

Lärande i Arbete (LIA)

En fjärdedel av din utbildning är förlagd på en verklig arbetsplats. Där får du, under erfaren handledning, omsätta teori i praktisk arbetslivserfarenhet och utveckla, fördjupa och befästa dina lärdomar till kunskap. Dessutom får du chansen att lära dig mer om vilka utmaningar som finns i yrkesrollen, skaffa värdefulla kontakter och lära känna branschen på ett djupare plan. 

På Nackademin har vi en unik närhet till anställande företag och du får en mycket relevant kunskap, eftersom näringslivet medverkar i både innehåll, upplägg och lärande. Genom LIA (praktik på arbetsplats) så fungerar Nackademin också som en självklar rekryteringsbas, och våra elever har gott rykte i branschen.

%

Yrkesroller efter utbildningen

Social Media Managers kan vara konsulter eller anställda på t.ex. kommunikations-, PR- och webbyråer eller på marknadsavdelningen på företag och myndigheter. I arbetet ingår att bevaka, bemöta, uppdatera/skapa innehåll, rapportera och genomföra aktiviteter utifrån verksamhetens strategi för sociala medier och vara delaktig i kampanj- och marknadsplanering. Det handlar framför allt om det operativa utförandet – att marknadsföra ett varumärke med text och bild.

Yrkesroller som utbildningen leder till:

 • Social Media Manager/Social media-ansvarig
 • Community Manager
 • Paid Social Specialist
 • Social marketing manager

Personliga egenskaper som passar för denna yrkesroll:

 • Lagspelare som trivs med att arbeta tvärfunktionellt.
 • Du är intresserad av omvärlden och har koll på såväl trender och nyheter som intressanta verktyg och ny teknik och se hur vi kan använda nya möjligheter och tekniker i vår kommunikation.
 • Ett pedagogiskt intresse för att kunna förklara för blivande kollegor om din kommande kompetens inom sociala medier och dess funktioner.
 • Nyfiken och nytänkande och kan paketera dina kreativa idéer

Intervjuer

Liknande utbildningar

Det finns två olika typer av behörighet du måste uppfylla för att ha möjlighet att bli antagen på en utbildning: Grundläggande behörighet och särskild behörighet.

Grundläggande behörighet:
 • Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning med minst 2250 poäng samt godkända betyg i Engelska 5, Matematik 1 och Svenska 1.
 • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
 • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Läs mer under Reell kompetens.

  Alla våra utbildningar bedrivs på svenska. För att du ska kunna genomföra utbildningen krävs det väldigt goda kunskaper i det svenska språket både skriftligt och muntligt.

  Här kan du läsa mer om grundläggande behörighet.

 

Antagningskrav

Särskild behörighet:

 • Svenska B/2
 • Engelska B/6
 • Matematik 2/B (Du behöver ha godkända betyg i antingen matematik 2a, 2b eller 2c. Motsvarar även matematik B)

Här kan du läsa mer om vad du kan göra för att bli behörig till utbildningen.

Affärsmannaskap

Yh-poäng: 20

Efter kursen ska du förstå hur det personliga agerandet och den egna kommunikationen påverkar kundens uppfattning och relation till företaget samt kopplingen till företagets slutliga resultat och lönsamhet. Vidare ger kursen dig förmågan att identifiera nuvarande och framtida kompetensbehov i branschen och aktivt förstå och kunna ta ansvar för sitt egna framtida kompetensutvecklingsbehov. Du får även färdigheter i hur digitala plattformar kan skapa affärsnytta.

Projektledning

Yh-poäng: 20

Du kommer under kursen driva ett eget projekt för ett företag/kund där du agerar projektledare eller projektmedlem. I kursen får du arbeta efter både agila (tekniska projekt) och andra projektmetoder. För att driva framgångsrika projekt inom sociala medier krävs god förståelse för hur man planerar och genomför en workshop, som tillhör researchfasen i projektet.

Sociala mediers roll i marknadsföring

Yh-poäng: 20

Kursen går igenom hur användandet av sociala medier historiskt har sett ut från 1980 fram till idag. Du får förståelse för det digitala paradigmskiftet som skett de senaste åren och kommunikationens roll hos ett företag med hänsyn till dagens krav på digital närvaro.

Content marketing

Yh-poäng: 30

Du lär dig skapa ett strategiskt tillvägagångssätt i att ta fram relevant innehåll fortlöpande, regelbundet och konsekvent, med målet att attrahera och behålla en publik från en väldefinierad målgrupp, i syfte att vinna deras förtroende – även reklam och säljbudskap. Kursen ger dig kunskaper i att förstå vilken typ av effekt grafiska bilder har i sin kommunikation samt kunna kravställa bildleveranser.

Community management

Yh-poäng: 10

Du kommer efter kursen att ha kunskaper i hur ett varumärkes relationer styrs i digitala kanaler utifrån ett varumärkes uppsatta mål.

Annonsering och uppföljning i sociala medier

Yh-poäng: 50

Kursens mål är att du ska få kunskaper i marknadsföring via digitala medier vilket omfattar banners, annonsering i sociala medier, influencer-marketing och SEM. Du ska självständigt kunna rapportera och analysera digital närvaro för valt eller givet företag. Du kommer även lära dig om och förstå vad API är och hur de kan användas i arbetet, samt kunna göra enklare dashboards.

LIA 1

Yh-poäng: 50

Under LIA (praktik) kommer du omsätta och utveckla dina kunskaper inom digital kommunikation på en arbetsplats i en skarp miljö. Kursen innefattar även att leverera utifrån en kravställning.

Examensarbete

Yh-poäng: 30

Målet med examensarbetet är att du får god insikt i att analysera och utveckla ett företags närvaro i sociala medier. Du kommer utvärdera, analysera och ta fram en enkel strategi utifrån valt projektområde för att ha operativt arbete med framtagande och genomförande av en närvaro i sociala medier. Efter kursen kommer du ha insikt i planering, analysarbete, implementering, operativ verksamhet och uppföljning av arbete i sociala medier.

Efter kursen kan du använda digitala verktyg, som e-postmarknadsföring, trello och mailchimp. Du förväntas förstå hur man arbetar tekniskt med de olika verktygen. Delar av kursen genomförs i samråd med ett valt eller tilldelat företag

LIA 2

Yh-poäng: 80

Efter kursen ska du ha praktisk arbetslivserfarenhet av att jobba kvalificerat med sociala medier ur ett marknad- och/eller kommunikationsperspektiv samt ha fördjupad kännedom om hur yrkesrollen fungerar på en arbetsplats.

Ledningsgruppen består av potentiella arbetsgivare som kvalitetssäkrar utbildningen och ser till så att du lär dig precis det som branschen efterfrågar.

Varje yrkeshögskoleutbildning styrs av en ledningsgrupp som består av olika arbetsgivare från branschen, en utbildningsansvarig, nuvarande studenter och representanter för kommun och högskola. Ledningsgruppens uppgift är att se till att utbildningen ger rätt kompetens och håller den höga kvalitet som krävs för att du ska kunna jobba som den yrkesroll som utbildningen leder till. Ledningsgruppen sammanträder fyra gånger per år och diskuterar allt ifrån kursinnehåll och kursmål till gästföreläsningar och utbildningens kvalitet. Flera av de arbetsgivare som är med i ledningsgruppen tar även emot LIA-praktikanter och vill anställa yrkesrollen.

Antagningen

Har du frågor gällande följande:
Din ansökan, hur du ansöker, ej behörig, behörighetsprov, preparandkurser och 20%-regeln. Vänligen kontakta antagningen.

antagningen@nackademin.se
08-466 60 00

Utbildningsledare

Kontakta mig om du har specifika frågor om kursinnehåll.

Maya Sanneh
Mejla mig

Anmäl intresse för den här utbildningen!

Fyll i formuläret nedan så får du vårt nyhetsbrev samt information om när ansökan för denna utbildning öppnar.

YH Praktik 26 veckor Distans 1.5 år 300 YH-poäng

Vill du ta emot en lia-praktikant?

Formulär