HemByggutbildningarArbetsledare bygg och anläggning
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-to kl 10-12

08-466 60 00
antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

08-466 60 00 (vardagar kl. 9-13)
expeditionen@nackademin.se

Besökstider:
Måndag 9:00-13:00
Tisdag: 8:00-10:00
Onsdag: 8:00-10:00
Torsdag: 9:00-13:00
Fredag: 8:00-10:00

Expeditionen ligger på plan 4.

Hitta till Nackademin 
Tomtebodavägen 3A, 171 65 Solna

Vi som jobbar på Nackademin

Möt personalen på Nackademin

Overlay link

Kontakt

Hitta till Nackademin i Solna och Uppsala

Overlay link

YH Praktik 16 veckor Stockholm Visby 1.5 år 300 YH-poäng

Arbetsledare bygg och anläggning

Utbilda dig till arbetsledare!

Utbildningen startar augusti 2021, ansökan öppnar den 11/1-2021.  Gör en intresseanmälan så håller vi dig informerad. 

Sista kompletteringsdag:
14 juni
Utbildningslängd:
1,5 år
YH-poäng:
300
Plats:
Satellitutbildning

Överblick

Kurser som ingår

Ledningsgrupp

Antagningskrav

Är du spindeln i nätet som älskar att driva projekt framåt? Är du organiserad och tycker om att arbeta med människor? En arbetsledare inom bygg och anläggning är länken mellan platschef och yrkesarbetare, och samordnar arbetet under ett projekt! Utbildningen är en satellitutbildning som kan läsas i Solna eller Visby.

En arbetsledare ansvarar för att planera, leda, samordna och fördela arbetet för arbetslaget och att bevaka maskiner och material. Det kan innebära uppsikt över maskiner och material, kontroll över att arbetet utförs enligt gällande ritningar och anvisningar/beskrivningar, samt att säkerhetsföreskrifter följs och att samordning av arbeten sker med de underentreprenörer som är engagerade i projektet. Arbetsledaren ska också samordna egna och underentreprenörers arbeten och hålla i planeringen för inköp av förbrukningsmaterial på arbetsplatsen.

Hör Elin Kebert från Byggföretagen berätta om anställningsbehovet i byggbranschen »

Yrkesroller efter utbildningen

Efter avslutad utbildning kommer du att ha kompetens för att övervaka arbetsverksamhet, att leda ett arbetslag mot det uppsatta målet, och att arbeta utifrån de tidsramar och ekonomiska förutsättningar som finns. Tillsammans med platschefen planerar, leder, samordnar och fördelar du arbetet inom ett projekt.

Efter utbildningen kan du jobba som:

 • Arbetsledare, bygg och anläggning

Utbildningen


Det här är en Satellitutbildning. Det innebär att utbildningen går på flera orter samtidigt, via videokonferens. Rent praktiskt sitter du i ett klassrum medan läraren undervisar via videokonferens från ett klassrum i Stockholm. Ni kommunicerar med lärare och övriga kurskamrater via moderna medieanläggningar. Utbildningen läses på heltid med undervisning flera dagar i veckan och har, precis som våra andra Yh-utbildningar, minst en fjärdedels praktik under studietiden.

Den här utbildningen ger dig färdigheter att arbeta som arbetsledare inom bygg och anläggning. Rollen som arbetsledare innebär att vara lite som spindeln i nätet – och det är viktigt att ha kunskap inom flera av de områden som rör ett projekt.

Utbildningen är en satellitutbildning och kan läsas i Solna eller Visby.

I utbildningen lär du dig bland annat om:

 •  Byggteknik, byggritningar och symboler, samt relevanta digitala verktyg
 •  Ledaregenskaper och ledarskapstekniker
 •  Problemlösning, konflikthantering och kvalitetssäkrad kommunikation
 • Jämställdhets- och mångfaldsfrågor
 •  Ledarskap ur ekonomiska, säkerhets- och kvalitetsmässiga aspekter
 •  Lagar, förordningar, föreskrifter och regler gällande byggsektorn och hur dessa ska tillämpas i arbetsledande roll
 •  Projektekonomi och prognosarbete
 • Logistiksamordning och planering
 • Entreprenadformer, entreprenadjuridik, avtal och samverkansprojekt inom byggsektorn

Byggprocessen

Yh-poäng: 15

Byggteknik

Yh-poäng: 45

Examensarbete

Yh-poäng: 20

KMA Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Yh-poäng: 35

Ledarskap och kommunikation

Yh-poäng: 40

LIA

Yh-poäng: 80

Logistik

Yh-poäng: 25

Projektekonomi och entreprenadjuridik

Yh-poäng: 40

Ledningsgruppen består av potentiella arbetsgivare som kvalitetssäkrar utbildningen och ser till så att du lär dig precis det som branschen efterfrågar.

Varje yrkeshögskoleutbildning styrs av en ledningsgrupp som består av olika arbetsgivare från branschen, en utbildningsansvarig, nuvarande studenter och representanter för kommun och högskola. Ledningsgruppens uppgift är att se till att utbildningen ger rätt kompetens och håller den höga kvalitet som krävs för att du ska kunna jobba som den yrkesroll som utbildningen leder till. Ledningsgruppen sammanträder fyra gånger per år och diskuterar allt ifrån kursinnehåll och kursmål till gästföreläsningar och utbildningens kvalitet. Flera av de arbetsgivare som är med i ledningsgruppen tar även emot LIA-praktikanter och vill anställa yrkesrollen.

Antagningskrav:


Grundläggande behörighet:

 • Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
 • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
 • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Läs mer under Reell kompetens.

Särskild behörighet::

Urval:

 • Gymnasiebetyg
 • Antagningsprov

Läs mer om urvalsprocessen här.

Antagningen

Har du frågor gällande följande:
Din ansökan, hur du ansöker, ej behörig, behörighetsprov, preparandkurser, reell kompetens och 20%-regeln.
Vänligen kontakta antagningen.

antagningen@nackademin.se
08-466 60 00

Utbildningsledare

Therese Andersson

Utbildningsledare – Arbetsledare Bygg och Anläggning (Satellit) och Byggnadsingenjör hållbart byggande

therese.andersson@nackademin.se
073-688 34 55

Vill du ta emot en lia-praktikant?

Formulär