HemByggutbildningarArbetsledare bygg och anläggning
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-fre, kl. 9-12

08-466 60 00 (menyval 1 i växeln)

antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

Telefontid: mån-fre, kl. 08.00-12.00

08-466 60 00 (menyval 3 i växeln)

expeditionen@nackademin.se

Den fysiska expeditionen kommer att, p.g.a. rådande omständigheter, hålla stängt tills vidare. Ni når oss via telefon och mail.

YH Praktik 22 veckor Solna 1.5 år 300 YH-poäng

Arbetsledare bygg och anläggning

Utbilda dig till arbetsledare inom bygg och anläggning

Ansökan:
Öppen
Ansökan stänger:
2 maj 2024
Sista kompletteringsdag:
10 juni
Utbildningsstart:
Augusti 2024
Utbildningslängd:
1,5 år
YH-poäng:
300
Plats:
Solna eller Visby
Antagningskrav:
Grundläggande behörighet och Matematik B/2

Överblick

Antagningskrav

Kurser som ingår

Ledningsgrupp

Är du organiserad och tycker om att arbeta med människor? En arbetsledare inom bygg och anläggning är länken mellan platschef och yrkesarbetare, och samordnar arbetet under ett projekt! Utbildningen är en satellitutbildning som kan läsas i Solna eller Visby.

Utbildningen ger dig kunskaper inom flera olika områden för att kunna optimera och lyckas med sitt arbete. I rollen är det viktigt att ha kunskap om till exempel byggprocessen, byggteknik, arbetsmiljö, entreprenadjuridik, projektekonomi, kommunikation och ledarskap. Således krävs det en bred kunskap men det är också detta som gör det till ett yrke där ingen dag är den andra lik. Utmaningen ligger ofta i att leda projekt och produktioner där arbetsledaren är en genomförare med öga för detaljer och har i uppgift att peppa teamet från start till mål.

Utbildningen

Utbildningen arbetsledare bygg och anläggning är förlagd på plats i Solna och i Visby. Det innebär att utbildningen går på två orter samtidigt, via videokonferens. Rent praktiskt sitter du i ett klassrum medan läraren undervisar via videokonferens från ett klassrum i Stockholm som sänder till Visby. Ni kommunicerar med lärare och övriga kurskamrater via medieanläggningar. Utbildningen läses på heltid med undervisning flera dagar i veckan och har, precis som våra andra YH-utbildningar, minst en fjärdedels praktik (LIA) under studietiden. Du kan antingen läsa den i Solna eller Visby.

Kurser
I kurserna kommer vi titta närmare på projektprocessen och vad arbetsledarens roll är i den. Det kommer exempelvis handla om att ta fram planer, räkna på kostnader och att hålla koll på att alla vet vem som ska göra vad och till när. Kurserna ger dig också grundläggande kunskap i ledarskap och gruppdynamik.

Utbildningen ger dig en allmän orientering samt grundläggande praktiska kunskaper och färdigheter inom följande områden:

 • Byggteknik, byggritningar och symboler, samt relevanta digitala verktyg
 • Logistiksamordning och planering
 • Entreprenadformer, entreprenadjuridik, avtal och samverkansprojekt inom byggsektorn
 • Ledaregenskaper och ledarskapstekniker
 • Problemlösning, konflikthantering och kvalitetssäkrad kommunikation
 • Jämställdhets- och mångfaldsfrågor
 • Ledarskap ur ekonomiska, säkerhets- och kvalitetsmässiga aspekter
 • Lagar, förordningar, föreskrifter och regler gällande byggsektorn och hur dessa ska tillämpas i arbetsledande roll
 • Projektekonomi och prognosarbete

Yrkesroller efter utbildningen

Efter avslutad utbildning kommer du att ha kompetens för att övervaka arbetsverksamhet, att leda ett arbetslag mot det uppsatta målet, och att arbeta utifrån de tidsramar och ekonomiska förutsättningar som finns. Tillsammans med platschefen planerar, leder, samordnar och fördelar du arbetet inom ett projekt.

Efter utbildningen kan du jobba som:

 • Bitr. Arbetsledare, bygg och anläggning
 • Arbetsledare, bygg och anläggning

Var jobbar en arbetsledare?

Alla byggarbetsplatser som arbetar med någon typ av produktioner i projektform behöver en arbetsledare!

Lärande i Arbete (LIA)

En fjärdedel av din utbildning är förlagd på en verklig arbetsplats. Där får du, under erfaren handledning, omsätta teori i praktisk arbetslivserfarenhet och utveckla, fördjupa och befästa dina lärdomar till kunskap. Dessutom får du chansen att lära dig mer om vilka utmaningar som finns i yrkesrollen, skaffa värdefulla kontakter och lära känna branschen på ett djupare plan. 

På Nackademin har vi en unik närhet till anställande företag och du får en mycket relevant kunskap, eftersom näringslivet medverkar i både innehåll, upplägg och lärande. Genom LIA (praktik på arbetsplats) så fungerar Nackademin också som en självklar rekryteringsbas, och våra elever har gott rykte i branschen.

Två gånger per år anordnar Nackademin sina Branschdagar där du som student får möjlighet att träffa och nätverka med företag inom branschen. Det är ett unik tillfälle att knyta kontakter för en framtida LIA-praktik, och en potentiell anställning.

%

Intervjuer

Liknande utbildningar

Det finns två olika typer av behörighet du måste uppfylla för att ha möjlighet att bli antagen på en utbildning: Grundläggande behörighet och särskild behörighet.

Grundläggande behörighet:
 • Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning med minst 2250 poäng samt godkända betyg i Engelska 5, Matematik 1 och Svenska 1.
 • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
 • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Läs mer under Reell kompetens.

  Alla våra utbildningar bedrivs på svenska. För att du ska kunna genomföra utbildningen krävs det väldigt goda kunskaper i det svenska språket både skriftligt och muntligt.

  Här kan du läsa mer om grundläggande behörighet.

 

Särskild behörighet:

 • Matematik 2/B (Du behöver ha godkända betyg i antingen matematik 2a, 2b eller 2c. Motsvarar även matematik B)

Här kan du läsa mer om vad du kan göra för att bli behörig till utbildningen.

Byggprocessen

Yh-poäng: 15

Kursens syfte är att du som studerar ska få en introduktion och inblick i byggprocessens olika skeden samt kunskaper om entreprenadformer och samverkansprojekt. Du kommer även att utveckla färdigheter i dokumentationsteknik.

Kursens mål är att du som studerar ska få förståelse för en arbetsledares roll och arbetsuppgifter och kan reflektera över och se ditt eget sammanhang i byggprocessen. Utöver det ska du förstå värdet av både dokumentation och hanteringen av denna.

Byggteknik

Yh-poäng: 45

Kursens syfte är att du som student ska utveckla dina tidigare kunskaper och färdigheter i väsentliga områden inom byggteknik.

Efter avslutad kurs ska du ha grundläggande kunskaper i materiallära, mätteknik och utsättning samt byggnadsfysik, men även kunna tolka ritningar, förstå installationer samt lära dig om skillnader i krav mellan äldre och modernare byggteknik.

Examensarbete

Yh-poäng: 20

Examensarbetet handlar om att genomföra ett självständigt arbete genom att använda kunskap och förståelse som behandlats inom utbildningen, om möjligt, på uppdrag av en extern uppdragsgivare. Vidare syftar kursen även till att uppfylla utbildningens övergripande resultat av lärande, där den studerande ska kunna planera, utföra samt identifiera resurser, formulera, analysera, lösa problem och utföra komplexa uppgifter kopplade till yrkesrollen arbetsledare inom bygg och anläggning.

Kursens mål är att du som student genom teori och praktiska övningar utvecklar specialiserade kunskaper i ett ämne inom yrkesområdet som du själv valt att fördjupa dig i.

KMA Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Yh-poäng: 35

Kursens syfte är att du som studerar ska förstå vikten av och utveckla kunskaper om systematiskt kvalitets-, miljö och arbetsmiljöarbete samt erhålla metoder för hantering och verktyg för dokumentation av detta.

Målet efter kursavslut är att du kan medverka i KMA-arbetet och följa riktlinjer och regelverk både i handling och dokumentation. Du ska även kunna delta i skyddsronder samt följa upp säkerhetsföreskrifter och säkerhetsrutiner samt verka för förbättringsarbete vid brister i rutiner i syfte att undvika arbetsplatsolyckor.

Ledarskap och kommunikation

Yh-poäng: 40

Syftet med kursen är att de studerande ska utveckla specialiserade kunskaper och färdigheter i att kunna samordna och leda arbetslag samt kommunicera och samverka med olika intressenter i genomförandet av ett bygg- och anläggningsprojekt.

Kursens mål är att de studerande ska kunna använda olika metoder och verktyg för att utveckla sina kunskaper inom ledarskap, konflikthantering och problemlösning i grupp. Vidare ska de studerande ha kunskap om olika ledarstilar och ledartekniker, kommunikationsmetoder för olika sammanhang och målgrupper, samt hur det sociala samspelet mellan individer påverkar arbetsmiljön.

LIA

Yh-poäng: 80

Kursen syftar till att den studerande utvecklar kunskap om och förståelse för att självständigt kunna utföra kvalificerade arbetsuppgifter inom bygg och anläggningsbranschen med hjälp av relevanta arbetsmetoder. Kursen knyter till stora delar ihop utbildningens läranderesultat och den studerande får applicera kunskaperna i praktisk tillämpning. Läranderesultaten för kunskaper kommer löpande och behandlas under LIA-perioden. I den LIA arbetsbeskrivning som skrivs med handledaren inför LIA säkerställs att kursens moment är relevanta för utbildningen.

Kursen mål är att den studerande genom teori och praktiska övningar utvecklar specialiserade kunskaper om arbetsprocesser och i ledarskap.

Logistik

Yh-poäng: 25

Kursens syfte är att de studerande ska utveckla specialiserade kunskaper och färdigheter i planering och logistiksamordning på arbetsplatsen och ha insikt om arbetsplatsdispositionens betydelse.

Kursens mål är att de studerande har verktyg för att medverka i logistiksamordning och arbetsplatsplanering.

Projektekonomi och entreprenadjuridik

Yh-poäng: 40

Kursens syfte är att de studerande ska få en inblick i entreprenadjuridik och olika entreprenadformer samt insikt om lagar och regelverk som påverkar byggprojekt. De studerande ska även utveckla färdighet i prognosarbete och ha kunskap om verktyg vid ekonomiska kostnadsförändringar.

Kursens mål är att de studerande kan leda arbetet med kännedom om juridiska avtal och med ekonomisk insikt.

Ledningsgruppen består av potentiella arbetsgivare som kvalitetssäkrar utbildningen och ser till så att du lär dig precis det som branschen efterfrågar.

Varje yrkeshögskoleutbildning styrs av en ledningsgrupp som består av olika arbetsgivare från branschen, en utbildningsansvarig, nuvarande studenter och representanter för kommun och högskola. Ledningsgruppens uppgift är att se till att utbildningen ger rätt kompetens och håller den höga kvalitet som krävs för att du ska kunna jobba som den yrkesroll som utbildningen leder till. Ledningsgruppen sammanträder fyra gånger per år och diskuterar allt ifrån kursinnehåll och kursmål till gästföreläsningar och utbildningens kvalitet. Flera av de arbetsgivare som är med i ledningsgruppen tar även emot LIA-praktikanter och vill anställa yrkesrollen.

Antagningen

Har du frågor gällande följande:
Din ansökan, hur du ansöker, ej behörig, behörighetsprov, preparandkurser och 20%-regeln. Vänligen kontakta antagningen.

antagningen@nackademin.se
08-466 60 00

Utbildningsledare

Kontakta mig om du har specifika frågor om kursinnehåll.

Iryna Holovko
Maila mig

Anmäl intresse för den här utbildningen!

Fyll i formuläret nedan så får du vårt nyhetsbrev samt information om när ansökan för denna utbildning öppnar.

YH Praktik 22 veckor Solna 1.5 år 300 YH-poäng

Vill du ta emot en lia-praktikant?

Formulär