HemIT-utbildningarTeknisk 3D-artist inom spel
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-fre, kl. 9-12

08-466 60 00 (menyval 1 i växeln)

antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

Telefontid: mån-fre, kl. 08.00-12.00

08-466 60 00 (menyval 3 i växeln)

expeditionen@nackademin.se

Den fysiska expeditionen kommer att, p.g.a. rådande omständigheter, hålla stängt tills vidare. Ni når oss via telefon och mail.

YH Praktik 25 veckor Solna 2.5 år 500 YH-poäng

Teknisk 3D-artist inom spel

Bli en del av den svenska spelbranschen och utveckla nya tekniska verktyg till framtidens spel.

Ansökan öppnar:
12 januari 2024
Ansökan stänger:
2 maj 2024
Sista kompletteringsdag:
10 juni
Utbildningsstart:
augusti 2024
Utbildningslängd:
2,5 år
YH-poäng:
500
Plats:
Solna
Antagningskrav:
Grundläggande behörighet och Engelska 6, Matematik 2 och Programmering 1

Överblick

Antagningskrav

Kurser som ingår

Ledningsgrupp

Svenska spel är älskade över hela världen och är idag vår snabbast växande exportindustri. Svenska dataspelsindustrins omsättning växte till 34,7 miljarder kronor under 2020 vilket är en ökning med 41%. Komplexiteten i spel ökar vilket i sin tur ökar kraven på att kunna leverera många smarta tekniska lösningar, något som görs med hjälp av tekniska 3D artister. Som teknisk 3D-artist så har du ett huvudansvar för att utveckla 3D verktyg och lösningar för att effektivisera arbetet vid skapandet av spel. Du kombinerar grafik och programmering vilket gör att du får en bred förståelse för många delar av spelutvecklingsprocessen och hjälper till att förenkla och effektivisera denna.

Utbildningen

Tekniska 3D artister har en nyckelroll i spelteamet eftersom de sammanflätar det tekniska med det konstnärliga. Ditt uppdrag som 3D-artist blir att modellera och texturera 3D modeller utifrån givna 2D concept. På Nackademins utbildning, Teknisk 3D-artist inom spel, kommer du lära dig att använda de välkända 3D programmen som Maya, Zbrush, Unreal Enginge, Houdini, Subtance Painter samt Photoshop, som alla används inom branschen. Du får även kunskaper om programmering inom Python scripting för att kunna skapa tekniska lösningar på en högre nivå med syfte att effektivisera arbetet inom 3D pipelinen.

Lärande i Arbete (LIA)

En fjärdedel av din utbildning är förlagd på en verklig arbetsplats. Där får du, under erfaren handledning, omsätta teori i praktisk arbetslivserfarenhet och utveckla, fördjupa och befästa dina lärdomar till kunskap. Dessutom får du chansen att lära dig mer om vilka utmaningar som finns i yrkesrollen, skaffa värdefulla kontakter och lära känna branschen på ett djupare plan. 

På Nackademin har vi en unik närhet till anställande företag och du får en mycket relevant kunskap, eftersom näringslivet medverkar i både innehåll, upplägg och lärande. Genom LIA (praktik på arbetsplats) så fungerar Nackademin också som en självklar rekryteringsbas, och våra elever har gott rykte i branschen.

%

Yrkesroller efter utbildningen

En teknisk 3D artist behöver kunskaper inom flera olika områden kopplat till spelindustrins mjukvaror, tekniker, utvecklingsteam och produktionsprocesser. Man behöver ha både en stark grund inom olika 3D program, ha ett kreativt tänk men även vara tekniskt lagd. Dessutom behöver man kunna samarbeta i grupp, ta emot och agera på feedback.

Efter avslutad utbildning kan du arbeta som:

 • 3D artist
 • 3D grafiker
 • Teknisk 3D artist

Liknande utbildningar

VR-utvecklare

2 år
Platsbunden

IoT-utvecklare

2 år
Platsbunden

Det finns två olika typer av behörighet du måste uppfylla för att ha möjlighet att bli antagen på en utbildning: Grundläggande behörighet och särskild behörighet.

Grundläggande behörighet:
 • Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning med minst 2250 poäng samt godkända betyg i Engelska 5, Matematik 1 och Svenska 1.
 • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
 • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Läs mer under Reell kompetens.

  Alla våra utbildningar bedrivs på svenska. För att du ska kunna genomföra utbildningen krävs det väldigt goda kunskaper i det svenska språket både skriftligt och muntligt.

  Här kan du läsa mer om grundläggande behörighet.

 

Särskilda förkunskaper krävs i följande kurser:
Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper

 • Engelska 6
 • Matematik 2/B (Du behöver ha godkända betyg i antigen matematik 2a, 2b eller 2c. Motsvarar även matematik B)
 • Programmering 1

Här kan du läsa mer om vad du kan göra för att bli behörig till utbildningen,

3D grafik, modellering och texturering

Yh-poäng: 35

Syftet med kursen är att du ska lära dig grunderna i 3D- grafik och få en introduktion till de verktygen som används inom modellering. Du får även en inblick i ljussättning inom 3D, där vikten kommer ligga på tre punkts ljussättning för att visualisera sina 3D modeller.

Målet med kursen är du ska få en introduktion till 3D för spel och att skapa 3D modeller med texturer från egen design eller givet koncept som är redo att användas i en spelmotor. Du ska kunna genomföra ljussättning av sin 3D scen med hjälp av tre punkts ljussättning. Du ska även få en inblick i Photoshop och skapandet av texturer för texturering i Maya, samt skapandet av Shaders till sina 3D modeller.

Examensarbete

Yh-poäng: 30

Syftet med kursen är att du ska skapa en väl avgränsad undersökning/arbetsuppgift som du själv eller i grupp valt och utformat i samråd med handledare. Kursen syftar till att utveckla din förmåga att självständigt planera, genomföra, presentera samt argumentera för en undersökning eller arbetsuppgift inom ett relevant område för utbildningen. Vidare avser kursen att utveckla din förmåga att kritiskt granska och bedöma såväl rapporter, vetenskapliga skrifter eller för området annan viktig fakta. Kursen syftar också till att ge en teoretisk och/eller praktisk fördjupning inom ett relevant område för utbildningen. Exempel på detta kan vara ett verktyg för att effektivisera en process i 3D arbetet eller en 3D modell. 

3D projekt

Yh-poäng: 35

Syftet med kursen är att du ska få tiden att jobba upp dina förmågor i de olika områdena som tagits upp tidigare kurser. Du ska även få kunskaper inom det agila arbetssättet, tidsestimering och vikten av att kunna jobba mot given deadline. 

Målet med kursen är att du ska kunna lösa ett problem från en given uppgift. Målet är även att du ska kunna skapa portfolio material som kan användas vid sökandet av LIA längre fram i utbildningen. 

Animation inom 3D

Yh-poäng: 15

Syftet med kursen är att ge dig en introduktion till Animation. Kursen ska förbereda dig för kommande kurser i Rigging. 

Målet med kursen är att ge dig förståelse för animation och vad det innebär att ta sin 3D-model från ett statiskt objekt till ett rörligt. 

Avancerad 3D grafik

Yh-poäng: 30

Syftet med kursen är att du ska få mer avancerade kunskaper inom 3D. Du ska få mer kunskap i skulptering i Zbrush samt hur man kan använda normal maps för att ta fram högupplösta detaljer på lågupplöst geometri. Du ska även förstå skillnaden mellan normal maps och displacement maps. 

Målet med kursen är att fördjupa dig i 3D modellering riktat mot realtidsgrafik. Efter kursen ska du ha färdigheter för att kunna skapa mer detaljerade 3D modeller och texturer. 

Avancerad Shading och Texturering

Yh-poäng: 30

Syftet med kursen är att ge dig fördjupade kunskaper om shading och texturering. Detta innefattar att du ska kunna använda olika typer av shading metoder för att visualisera ytor och skapa olika typer av materialegenskaper. 

Målet med kursen är att du ska få en fördjupad kunskap om shading och texturering. Efter kursen ska du kunna skapa mer verklighetstrogna material till dina 3D modeller. Du ska även få kunskaper i programmet Substance Designer och skapandet av material och texturer. 

Fördjupning inom Houdini och procedurella miljöer 2

Yh-poäng: 40

Syftet med kursen är att du ska få fördjupade kunskaper i Houdini och hur Houdini kan användas för att bygga mer komplexa verktyg kopplade till Unreal Engine. Du kommer även lära dig hur houdinis scripting språk Vex kan användas i processen av skapandet av procedurella miljöer. Du kommer också få en introduktion till Quixel/megascans och hur man kan skapa en mer presentabel scen i Unreal Engine. 

Målet med kursen är att ge dig en djupare kunskap om Houdini och skapandet av procedurella verktyg. Du ska också få en djupare förståelse om Unreal Engine och hur Houdini kan användas för att skapa procedurella verktyg i Unreal Engine. 

Houdini och procedurella miljöer

Yh-poäng: 40

Syftet med kursen är att du ska lära dig grunderna i Houdini och procedurella miljöer. Du ska kunna och förstå houdinis olika kontexter obj, sops, dops och rops. 

Målet med kursen är att ge dig en grund i Houdini och skapandet av procedurella verktyg. Du ska även få kunskaper kring Tool Houdini samt Houdinis kontexter. 

Introduktion till 3D

Yh-poäng: 10

Syftet med kursen är att du ska få en inblick om de olika 3D rollerna som finns och hur 3D branschen ser ut. Du ska ska även få en överblick av hur arbetet går till inom 3D rollen, vad som krävs för att lyckas i branschen och vilken kompetens som förväntas. Du kommer få en grundlig inblick i Maya inför kommande kurser. 

Målet med kursen är att du ska få en inblick i 3D branschen. Du ska ha en förståelse för vilka roller som finns, vad dom innebär och hur dom kolorerar med varandra. Du ska även efter kursen kunna förklara olika basala begrepp inom 3D området. 

Python Scripting i Maya

Yh-poäng: 20

Syftet med kursen är att du ska få kunskaper i Python, scripting och Mayas kommandomodul. 

Målet med kursen är att du ska få verktyg till inom scripting för att kunna skapa verktyg i Maya. 

Rigging

Yh-poäng: 40

Syftet med kursen är att du ska få förståelse för hur man tar sin statiska 3D modell till en rörlig 3D modell. Kursen kommer täcka området Rigging och hur man via programmeringsspråket Python kan skapa bättre riggar. 

Målet med kursen är att du ska kunna skapa riggar, förstå dom grundläggande koncepten inom Rigging och hur man skapar bättre riggar med hjälp av programmeringsspråket Python. Du ska även få en introduktion till linjär algebra, vektorer och matriser. 

Unreal Engine

Yh-poäng: 20

Syftet med kursen är att du ska få en introduktion till spelmotorn Unreal Engine. Du ska få en kunskap inom dom olika funktionerna i Unreal Engine samt hur man jobbar mellan Unreal Engine och Maya. 

Målet med kursen är att du ska kunna skapa 3D- scener i spelmotorn Unreal Engine och ge en förståelse av realtids motorer. Du ska även kunna skapa texturer, shaders och visualisera sina 3D modeller i Unreal Engine.

LIA

Yh-poäng: 125

Syftet med kursen är att du ska få fördjupade kunskaper och färdigheter i att kunna utföra kvalificerat 3D- arbete inom ramen för självständigt arbete och uppdrag. Du ska under kursens gång vidareutveckla din kompetens inom utbildningens huvudområden genom handledning från yrkesverksamma specialister. 

Målet med kursen är att du ska kunna applicera utbildningens 3D kurser i riktiga projekt. Praktiska moment som ingår i LIA-perioden säkras av utbildningsledaren genom en LIA-arbetsbeskrivning som skrivs av LIA-handledaren och dig. Du kan genomföra LIA på nationella och internationella företag, där både svenska och engelska är koncernspråk.

Ledningsgruppen består av potentiella arbetsgivare som kvalitetssäkrar utbildningen och ser till så att du lär dig precis det som branschen efterfrågar.

Varje yrkeshögskoleutbildning styrs av en ledningsgrupp som består av olika arbetsgivare från branschen, en utbildningsansvarig, nuvarande studenter och representanter för kommun och högskola. Ledningsgruppens uppgift är att se till att utbildningen ger rätt kompetens och håller den höga kvalitet som krävs för att du ska kunna jobba som den yrkesroll som utbildningen leder till. Ledningsgruppen sammanträder fyra gånger per år och diskuterar allt ifrån kursinnehåll och kursmål till gästföreläsningar och utbildningens kvalitet. Flera av de arbetsgivare som är med i ledningsgruppen tar även emot LIA-praktikanter och vill anställa yrkesrollen.

Antagningen

Har du frågor gällande följande:
Din ansökan, hur du ansöker, ej behörig, behörighetsprov, preparandkurser och 20%-regeln. Vänligen kontakta antagningen.

antagningen@nackademin.se
08-466 60 00

Anmäl intresse för den här utbildningen!

Fyll i formuläret nedan så får du vårt nyhetsbrev samt information om när ansökan för denna utbildning öppnar.

YH Praktik 25 veckor Solna 2.5 år 500 YH-poäng

Vill du ta emot en lia-praktikant?

Formulär