Samhällsbyggnad
YH

Miljöcertifiering och hållbartbyggande

YH-kursen miljöcertifiering och hållbartbyggande passar såväl dig som redan är i branschen och vill utöka din kompetens, som dig som vill komplettera eller bygga på tidigare studier. Utbildningen är kostnadsfri och ger dig YH-poäng.

 

Energi- och byggbranschen genomgår en klimatomställning. Behöver du och din organisation öka er kunskap om miljöbyggnader?
Vår YH-kurs Miljöcertifiering och hållbart byggande ger dig verktygen för att tillämpa en övergripande hållbarhetsfilosofi, kunskap om vilka typer av miljöcertifieringar som existerar samt vilka aktörer som är verksamma inom energiområdet.

I takt med vår ökade medvetenhet kring användandet av naturens resurser, ökar också kravet på hållbarhet och klimatomställning inom energi- och byggbranschen. Allt fler byggnader miljöcertifieras, vilket gör att efterfrågan på kompetens inom miljöcertifiering idag är stor. Företagen behöver medarbetare som kan problematisera kring energieffektivisering och klimatomställning samt bistå med rådgivning gällande miljöcertifiering.

Läs mer

Kursens innehåll

 

Kursens syfte är att ge dig kunskap om centrala miljöcertifieringar för byggnader i Sverige, och hur dessa bidrar till hållbarhet inom bygg- och fastighetssektorn. Kursen ska även ge kunskap om olika aktörer som leder och reglerar hållbarhetsfrågor, hållbarhetsområdets juridiska aspekter, samt de standarder och ledningssystem som vanligen används inom området.

Efter avslutad kurs kommer du ha färdighet att tillämpa de verktyg och stödmaterial som finns kopplade till hållbarhetsområdet, samt kunna utföra enklare LCAberäkningar. Du kommer även att kunna bistå en organisation med rådgivning i val av miljöcertifieringar och förstå hur miljöcertifieringar bidrar till en hållbar utveckling och produktion inom bygg- och fastighetssektorn.

Läs mer

Nya karriärmöjligheter

 

Det saknas kompetens inom miljöcertifieringar i byggbranschen. Att ha kompetens inom miljöcertifiering och hållbart byggande är nödvändigt för att nå klimatmålen 2030.  Efter kursen i Miljöcertifiering och hållbart byggande, finns det flera olika karriärvägar och arbetsområden som du kan överväga. Här är några möjliga jobb och områden:

 

  • Miljökonsult
  • Miljöansvarig
  • Projektledare för hållbara byggprojekt
  • Hållbarhetsstrateg
Läs mer

Så funkar det

 

Distansutbildningen har ett flexibelt upplägg och du kan välja att gå den i 25% eller 50% studietakt. Utbildningen består av ett flertal webbmöten. Mellan dessa träffar bedriver du självstudier med verksamhetsnära case. Utbildningen kan med fördel kombineras med befintlig anställning. Samtliga föreläsningar spelas in så du kan ta del av dem under hela utbildningen.

Läs mer

Utbildningsledare

Marie Johansson
Marie Johansson
Kontakta mig om du har specifika frågor om kursinnehållet.
Startdatum & plats

Start: V 37 (startdatum kan komma att ändras)
Distans


Omfattning

20 YH-poäng
8 veckor halvfart

50% studiefart


Ansökningsperiod

Öppen


Förkunskaper

Grundläggande behörighet samt 2 års relevant yrkeserfarenhet inom bygg, fastighets- eller engergibranschen

Läs mer

CSN & Finansiering
Utbildningen är kostnadsfri och kvalificerar för CSN-studiemedel. Observera att kostnader för kurslitteratur tillkommer. Läs mer