HemIT-utbildningarCyber security
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-fre, kl. 9-12

08-466 60 00 (menyval 1 i växeln)

antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

Telefontid: mån-fre, kl. 08.00-12.00

08-466 60 00 (menyval 3 i växeln)

expeditionen@nackademin.se

Den fysiska expeditionen kommer att, p.g.a. rådande omständigheter, hålla stängt tills vidare. Ni når oss via telefon och mail.

YH Distans 16 veckor på halvfart 30 YH-poäng

Cyber Security

Läs den kostnadsfria YH-utbildningen Cyber Security på distans

Stängd

Anmälan:
Stängd
Kursstart:
v 37.
Studietakt:
50%
Antal YH-poäng:
30
Plats:
Distans
Antagningskrav:
Grundläggande behörighet, Matematik 2/B samt 2 års relevant arbetslivserfarenhet inom IT och/eller IT-säkerhet

YH-utbildningen Cyber Security passar såväl dig som redan är i branschen och vill utöka din kompetens, som dig som vill komplettera eller bygga på tidigare studier. Utbildningen är kostnadsfri och ger dig YH-poäng.

Cyber Security

Med den accelererande digitaliseringen har även de digitala attackerna ökat. Det är knappast längre
en fråga om man kommer att bli utsatt för intrångsförsök eller säkerhetshot, frågan är hur riskerna kan
minimeras och effekterna kan mildras. Att inte ha ett fungerande säkerhetssystem mot dataintrång
kan få förödande konsekvenser för företag och myndigheter, tex. att affärssystem blivit hackade.

Kursen Cyber Security kommer att ge dig en förståelse och kunskap kring vilka olika typer av hot,
intrång och sociala manipulationer som finns och hur företag och myndigheter bör sätta upp sin strategi för att förhindra detta. Du kommer även att få en förståelse för vilka olika tekniker och tillvägagångssätt som finns på marknaden för att kunna säkerställa säker datoranvändning.

Kursens mål

Kursen ger kunskaper i/om…
 • Olika typer av hot, intrång och social manipulation som finns, samt vilka hotaktörer som kan utföra
  dessa och vilka konsekvenser det kan leda till.
 • Olika verktyg, tekniker och tillvägagångssätt som stödjer säker datoranvändning, tex. active directory
  tiering och identitets- och infrastruktursäkerhet.
 • Olika tekniker, teknologier och verktyg som kan utgöra lämpliga lösningar på förberedelse inför,
  försvar mot, och återställande efter cyberintrång, tex. slutpunktssäkerhet EDR och network detection
  and response NDR.
 • Olika lämpliga och samtida tillvägagångssätt och standarder för att hantera cyberrisker och -hot för
  att säkerställa nätverkssäkerhet, tex. sårbarhetscanning och analys av risker samt tolka resultatet
  därav.
 • Legala och etiska frågor som rör cybersäkerhetsaktiviteter med hänsyn till effekter av cyberintrång
  på samhällsfunktioner och företag.
Kursen ger färdigheter i att…
 • Att kritiskt bedöma hotnivån i en digital miljö, samt välja ut och anamma lämpliga verktyg och
  tekniker för att kunna säkerställa nätverkssäkerhet.
 • Att kritiskt kunna välja ut och anamma en rad olika analytiska, undersökande och problemlösande
  tekniker, inklusive systemprofilering och sårbarhetsanalys.
 • Att identifiera intressenter av cybersäkerhets- och försvarsrelaterade frågor samt kommunicera,
  nätverka och samarbeta med dessa enligt deras personliga krav och önskemål.
 • Att applicera teorier, verktyg och tekniker på datorrelaterade utmaningar.
Kursen ger kompetens för att…
 • Att kritiskt utvärdera processer och disruptiva teknologier för cybersäkerhet som är såväl samtida
  som under utveckling.
 • Att framgångsrikt planera, utföra och hantera olika aktiviteter och cyber-relaterade projekt över tid, i
  enlighet med relevanta legala och etiska krav och principer.

Utbildningskoncept

Distansutbildningen har ett flexibelt upplägg och du kan välja att gå den i 50%. Utbildningen består av 8 webbmöten. Mellan dessa träffar bedriver du självstudier med verksamhetsnära case. Utbildningen kan med fördel kombineras med befintlig anställning. Samtliga föreläsningar spelas in så du kan ta del av dem under hela utbildningen.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet:

 • Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
 • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkten ovan.
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
 • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.
  Läs mer om grundläggande behörighet här.

Särskilda förkunskaper

 • 2 års relevant arbetslivserfarenhet inom IT och/eller IT-säkerhet; utveckling och/eller drift eller 2 år
  YH/högskola inom IT och/eller IT-säkerhet.
 • Matematik 2/B (Du behöver ha godkända betyg i antingen matematik 2a, 2b eller 2c. Motsvarar även matematik B)

Anmäl intresse för den här utbildningen!

Fyll i formuläret nedan så får du vårt nyhetsbrev samt information om när ansökan för denna utbildning öppnar.

YH Distans 16 veckor på halvfart 30 YH-poäng

Kontakt

Har du frågor om behörighet och ansökan kan du kontakta oss på antagningen@nackademin.se.
För mer information om kursens innehåll och upplägg, kontakta emma.westerlund@nackademin.se.

Anmäl intresse för den här utbildningen!

Fyll i formuläret nedan så får du vårt nyhetsbrev samt information om när ansökan för denna utbildning öppnar.

YH Distans 16 veckor på halvfart 30 YH-poäng

Vill du ta emot en lia-praktikant?

Formulär