IT

Cyber security

Cyber security är en hett eftertraktad kompetens just nu och framåt. I takt med den snabba digitaliseringen har också hoten på nätet ökat exponentiellt. Det är inte längre en fråga om ifall du kommer att utsättas för intrångsförsök eller säkerhetshot, utan när det kommer att hända. Risken är verklig, men åtgärder kan vidtas för att minimera den och mildra dess påverkan. Att sakna ett effektivt säkerhetssystem mot dataintrång kan ha katastrofala konsekvenser, inklusive att företag och myndigheter kan bli offer för hackerattacker som hotar deras affärssystem.

Läs mer

Kursens innehåll

 

Kursens syfte är att ge dig fördjupad kompetens inom ämnesområdet cybersäkerhet ur både ett tekniskt och strategiskt perspektiv. Kursens teoretiska moment inkluderar aktuella säkerhetshot och fientliga aktörer såväl som cybersäkerhetsrelaterade angrepp samt juridiska och etiska dimensioner kopplade till området. Under kursen utvecklar du färdigheter att tillämpa och implementera branschetablerade metoder, tekniker och tillvägagångssätt. Därtill utvecklas färdighet i det förebyggande arbetet, och hur riskbedömningar och sårbarhetsanalyser ligger till grund för cybersäkerhetsarbetet i en organisation.

 

Efter avslutad kurs har du verktyg att kunna arbeta systematiskt med cybersäkerhet, från riskbedömningar och förebyggande åtgärder till incidenthantering, inom ramen för sitt yrkesutövande. Du ska därtill ha förmåga att planera, utföra och dokumentera arbetsuppgifter i cybersäkerhetsrelaterade projekt samt föreslå lösningar och förbättringsåtgärder.

Läs mer

Nya karriärmöjligheter

 

Just nu saknas ca 70 000 personer inom IT-branschen där cybersäkerhet är ett kompetensområde där särskillt många saknas inom. Cyberhoten är ett ökande problem och att få in ny kompetens inom cyber security är akut. Efter kursen i Cyber security, finns det flera olika karriärvägar och arbetsområden som du kan överväga. Här är några möjliga jobb och områden:

  • Cybersäkerhetskonsult
  • Säkerhetsanalytiker
  • Systemadministratör med fokus på säkerhet
  • Säkerhetschef eller IT-säkerhetsansvarig
Läs mer

Så funkar det

 

Distansutbildningen har ett flexibelt upplägg och du kan välja att gå den i 25% eller 50% studietakt. Utbildningen består av ett flertal webbmöten. Mellan dessa träffar bedriver du självstudier med verksamhetsnära case. Utbildningen kan med fördel kombineras med befintlig anställning. Samtliga föreläsningar spelas in så du kan ta del av dem under hela utbildningen.

Läs mer

Utbildningsledare

Marie Johansson
Marie Johansson
Kontakta mig om du har specifika frågor om kursinnehållet.

 

Studera på Nackademin

 

Gör dig redo för din framtida karriär! På Nackademin går du en utbildning som din nya bransch efterfrågar och som näringslivet är med och formar. Dina utbildare kommer direkt från branschen och all undervisning är baserad på sådant vi vet kommer att vara till nytta för din framtida yrkesroll. Faktum är att utbildningen är så pricksäker att 9 av 10 får jobb efter examen. Idag erbjuder Nackademin över 60 pricksäkra utbildningar inom samhällsbyggnad, elteknik, energi, IT, spelutveckling, kommunikation, design och vård.

Läs mer
Startdatum & plats

Start: v 41 (startdatum kan komma att ändras)
Distans


Omfattning

12 veckor

30 YH-poäng

50% halvfart


Ansökningsperiod

Sista ansökningsdag: 1 sep


Antagningskrav

Minst 1 års yrkeserfarenhet inom områden som:
– IT-, informations- eller cybersäkerhet
– Nätverks-, data- eller telekommunikation
– Systemadministration eller systemförvaltning

ELLER:

Minst 1 års yrkeserfarenhet inom områden som:
– IT-, informations- eller cybersäkerhet
– Nätverks-, data- eller telekommunikation
– Systemadministration eller systemförvaltning

Läs mer

CSN & Finansiering
Utbildningen är kostnadsfri och kvalificerar för CSN-studiemedel. Observera att kostnader för kurslitteratur tillkommer. Läs mer