Elteknik & energi
YH

Energioptimering och förnybara energikällor

Kursen Energioptimering med förnybara källor för fastigheter och infrastruktur passar dig som idag jobbar med energidistribution eller inom fastighetsbranschen och vill specialisera dig inom förnybar energi.

Sverige är inne i en intensiv utvecklingsfas där elnäten behöver en omfattande utbyggnad och förnyelse över hela landet för att nå målet om ett helt förnybart energisystem till år 2040. En bedömning är att elanvändningen kan komma att fördubblas inom 20–25 år. Under samma period kommer nära hälften av Sveriges elproduktion behöva bytas ut mot nyare och modernare varianter.

Vill du specialisera dig inom förnybara energikällor och hållbara lösningar? Utbildningen är uppdelad i två delar där den första går igenom Hållbarhet och energiförbrukning – fastighet och infrastruktur och den
andra går igenom energieffektivisering och driftoptimering med förnybara källor. Detta för att kunna täcka alla de delar som det idag saknas viktig kompetens inom. Efter kursen kommer du att kunna arbeta som ansvarig inom energioptimering med förnybara källor.

Läs mer

Kursens innehåll

 

Kursen syftar till att ge de studerande specialiserad kompetens inom energioptimering av fastigheter, anläggningar och industriella processer i relation till klimatpåverkan. Kursens teoretiska moment inkluderar aktuella miljö- och myndighetskrav inom energiområdet, energislag och deras klimatpåverkan, samt gröna investeringar och finansiella incitament kopplade till energiprestanda. Därtill utvecklar du färdigheter i branschetablerade metoder för energieffektivisering, samt att upprätta energisparkalkyler och livscykelanalyser.

 

Efter avslutad kurs kommer du att ha kompetens att genom energioptimering bidra till reducerat klimatavtryck för en byggnad, anläggning eller process. Därtill kommer du kunna bistå vid en energikartläggning samt föreslå förbättringsåtgärder med fokus på uppfyllnad av miljö- och myndighetskrav samt förnybara energikällor.

Läs mer

Nya karriärmöjligheter

 

I och med den intensiva utvecklingsfas Sverige just nu står inför behövs ny kompetens inom energioptimering med förnybara källor.  Genom att läsa en kurs i Energioptimering med förnybara källor boostar du din karriär och kan ta nya karriärvägar.

Efter kursen kan du jobba med:

  • Energikonsult
  • Miljö- och hållbarhetsansvarig
  • Fastighetsförvaltare med inriktning på hållbarhet
  • Projektledare för hållbara energiprojekt
  • Hållbarhetskonsult för bygg- och fastighetssektorn
  • Energi- och miljöanalytiker
  • Hållbarhetsrådgivare för fastighetsutveckling

 

Läs mer

Så funkar det

Distansutbildningen har ett flexibelt upplägg och du kan välja att gå den i 25% eller 50% studietakt. Utbildningen består av ett flertal webbmöten. Mellan dessa träffar bedriver du självstudier med verksamhetsnära case. Utbildningen kan med fördel kombineras med befintlig anställning. Samtliga föreläsningar spelas in så du kan ta del av dem under hela utbildningen.

Läs mer

Utbildningsledare

Marie Johansson
Marie Johansson
Kontakta mig om du har specifika frågor om kursinnehållet.

 

Studera på Nackademin

 

Gör dig redo för din framtida karriär! På Nackademin går du en utbildning som din nya bransch efterfrågar och som näringslivet är med och formar. Dina utbildare kommer direkt från branschen och all undervisning är baserad på sådant vi vet kommer att vara till nytta för din framtida yrkesroll. Faktum är att utbildningen är så pricksäker att 9 av 10 får jobb efter examen. Idag erbjuder Nackademin över 60 pricksäkra utbildningar inom samhällsbyggnad, elteknik, energi, IT, spelutveckling, kommunikation, design och vård.

Läs mer
Startdatum & plats

Start: v 40 (startdatum kan komma att ändras)
Distans


Omfattning

30 yh-poäng

12 v

50% fart


Ansökningsperiod

Sista ansökningsdag: 4 aug


Antagningskrav

1 års relevant yrkeserfarenhet från bygg-, fastighetsbranschen.

Läs mer

CSN & Finansiering
Utbildningen är kostnadsfri och kvalificerar för CSN-studiemedel. Observera att kostnader för kurslitteratur tillkommer. Läs mer