HemByggutbildningarPlatschef
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-fre kl 10-12

08-466 60 00
antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

08-466 60 00
expeditionen@nackademin.se

Hitta till Nackademin 
Tomtebodavägen 3A, 171 65 Solna

Vi som jobbar på Nackademin

Möt personalen på Nackademin

Overlay link

Kontakt

Hitta till Nackademin i Solna och Uppsala

Overlay link

YH Praktik 12 veckor Stockholm 1 år 200 YH-poäng

Platschef

Vidareutbilda dig till platschef inom bygg

Överblick

Kurser som ingår

Ledningsgrupp

Antagningskrav

Ansökan för den här utbildningen är nu öppen t.o.m 4 maj.
Sista dag för komplettering är den 10 juni 2020.

Vill du ta nästa steg i karriären och avancera till platschef? Det här är utbildningen för dig som jobbar inom byggbranschen och som nu vill ta ett större ledaransvar som platschef!

Under ett år kan du som varit yrkesverksam som arbetsledare eller entreprenadingenjör inom bygg i minst tre år vidareutbilda dig till platschef på Nackademin. Utbildningen riktar sig till dig som jobba som platschef och fördjupa dina kunskaper inom ledarskap, ekonomi och juridik så att du kan ha helhetsansvaret för stora bygg- eller anläggningsprojekt – från kontrakt till överlämnande och med ansvar för att projektet lever upp till de krav om kvalitet, miljö och arbetsmiljö som finns.

Som platschef spelar ditt arbete en viktig roll i att kunna möta de höga krav som ställs på byggandet inför såväl dagens som framtidens kraftiga befolkningsökning, som kräver fler bostäder, lokaler och anläggningar.

För att vi ska kunna implementera besluten om bostadsbyggen och infrastruktursprojekt i praktiken spelar platschefen en stor roll. Förmågan att på rätt sätt leda medarbetare i sådana projekt har stor inverkan på projektets utfall och huruvida de leder till den önskade förändringen som samhället behöver.

Behovet av platschefer fortsätter att öka i de flesta kommuner och arbetsgivarna har expansiva anställningsplaner inför framtiden för att kunna möta dagens bostadsbrist som råder i 243 av landets 290 kommuner.

Läs också:
Intervjun med Elisabet Granström från ByggPartner som sitter med i ledningsgruppen och har varit med och tagit fram utbildningen!

Yrkesroller efter utbildningen

Efter utbildningen kommer du ha den kompetens som krävs för att arbeta som platschef inom byggproduktion eller mark och anläggning. Utbildningen ger dig de färdigheter du behöver för att kunna ha helhetsansvaret för att ett byggprojekt möter ekonomiska och tidsangivna ramar i avtalet samt att arbetet i projektet följer angivna kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav. Du kommer att ha kompetens för att kunna leda projektteamet bestående av arbetsledare, yrkesarbetare, entreprenadingenjörer, inköpare och underentreprenörer.

Efter utbildningen kan du jobba som:

 • Platschef, bygg och anläggning 

Utbildningen

Den här vidareutbildningen riktar sig till dig som varit yrkesverksam i minst tre år som arbetsledare eller entreprenadingenjör inom bygg- eller anläggningsbranschen och som vill utveckla din kompetens för att kunna gå vidare till nästa steg som platschef.

Under utbildningen behöver du ta mycket eget ansvar och undervisningen fokuserar framförallt på praktiska moment och workshops. Det är en platsbunden utbildning med ett varierat upplägg med både fysiska träffar och digitalt instuderingsmaterial så att du ska kunna kombinera utbildningen med jobb vid sidan av. Undervisning sker ca 1-2 dagar i veckan och du kan jobba ca 60-80% vid sidan av utbildningen beroende på intensitet i kursen. Detta gäller dock inte under LIA-praktiken då du är heltid ute på ett företag.

Som platschef med helhetsansvar för ett bygg- eller anläggningsprojekt har du personalansvar och ansvar för byggprojektets ekonomi- och projektstyrning. Under utbildningen får du den kunskap du behöver inom lagstiftning som påverkar upphandling, personalfrågor, arbetsmiljö och ÄTA. Du lär dig att upprätta och följa upp budgetkalkyler och olika typer av övergripande planer som styr verksamheten och som är avgörande för att du ska kunna ha helhetsansvaret för ett byggprojekt.

För att kunna leda medarbetare och arbetslag på byggarbetsplatsen fokuserar en stor del av utbildningen på att utveckla dina ledarskapsegenskaper för du ska kunna hantera och samordna såväl egen som extern personal under projektets gång.

I utbildningen ingår bland annat:

 • Personalansvar inom ett bygg- eller anläggningsprojekt med medföljande arbetsrätt
 • Ledarskapsmetoder för motivering av individer och grupper samt hur man skapar framgångsrika arbetslag
 • Arbetsplatsens utformning, arbetsmiljöplaner och arbetsmiljölagen
 • Olika entreprenadformer, avtal och administrativ hantering av ÄTA
 • Ekonomistyrning och planering vid ett bygg- eller anläggningsprojekt och de verktyg som används
 • Dokumentation för upprätthållande av kvalitet, miljö och arbetsmiljö vid ett bygg- eller anläggningsprojekt
 • Projektövergripande planer för bygg- eller anläggningsprojekt.

Arbetsmiljö

Yh-poäng: 10

I denna kurs får du kunskaper i att hantera krav och att kravställa arbetet med arbetsmiljö på ett bygg- eller anläggningsprojekt. Kursen ger dig de färdigheter som behövs för att inneha rollen som BAS-P och BAS-U och förstå hur svensk lagstiftning påverkar ett företags arbetsmiljökrav. Du lär dig bland annat om Arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen, Arbetsmiljöavtalet och om hur man utformar en arbetsmiljöplan.

Byggplanering, ekonomistyrning och uppföljning

Yh-poäng: 45

I denna kurs lär du dig att genomföra prognoser, ekonomistyrning, kalkyler och att budgetera ett byggprojekt. Du får även kunskaper i att ta fram tidsplaner och andra projektövergripande planer för bygg- eller anläggningsprojekt. Du lär dig också om materialval ur ett hållbarhets och kostnadsperspektiv, om resursplanering och riskhantering. Efter avslutad kurs ska du ha förutsättningar för att, utifrån de ekonomiska handlingarna, förutse utmaningar i bygg- eller anläggningsprojektet och styra resursfördelning mot dessa .

Juridik

Yh-poäng: 35

I denna kurs får du avancerad kunskap kring upphandling och de avtal och entreprenadformer som finns på bygg- eller anläggningsprojekten. Du får fördjupade kunskaper i hur ändringar, tillägg och avgående arbeten administreras och hanteras enligt de avtal som finns. Du lär dig också om vilka olika entreprenadformer som förekommer på bygg- eller anläggningsprojekten samt om avtal och upphandling av dessa. Efter avslutad kurs ska du kunna redogöra för tidsförlängning, forcering och påslag samt hur dessa påverkar byggproduktionen. Du ska även självständigt kunna hantera avvikelser i avtal och kommunicera med såväl kund, som leverantör/UE

Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Yh-poäng: 20

I denna kurs lär du dig att kontrollera att bygg- eller anläggningsprojekt lever upp till de krav som är ställda kring kvalitet, miljö och arbetsmiljö, genom korrekt dokumentation och underlag vid ett byggprojekt. Du får bland annat kunskaper i att genomföra en arbetsberedning, framställa relevant slutdokumentation vid ett bygg- eller anläggningsprojekt, att framställa relevant dokumentation vid ett driftunderhåll, samt att framställa KMA-planer. Efter avslutad kurs ska du kunna genomföra, delegera och ansvara för att dokumentationen kring KMA- arbetet genomförs på ett korrekt sätt vid ett bygg- eller anläggningsprojekt.

 

Ledarskap

Yh-poäng: 30

I denna kurs får du förutsättningar för att kunna leda arbetet i ett bygg- eller anläggningsprojekt, samt att kunna leda de arbetslag och individer som är involverade i projektet. Du lär dig också att anpassa ditt ledarskap mot individer och grupper efter ett företags värderingar, samt att motverka destruktiva sociala konstruktioner.

I kursen får du lära dig om grundläggande förhandlingsteknik, medarbetarsamtal, mötesteknik, konflikthantering, sociala konstruktioner och normer på arbetsplatsen och hur dessa påverkar arbetsmiljön. Du lär dig om mångfald och jämställdhet, samt om de personalansvar som en platschef har.

LIA

Yh-poäng: 60

I denna kurs får du praktisera tillgodogjorda kunskaper från utbildningen, som platschef i ett pågående projekt – och efter LIA-periodens slut har du tillräcklig kompetens för att axla rollen som platschef.

Under LIA kommer du att ha avstämningsmöten med ansvarig handledare och utbildas i att ta eget ansvar, samt att utföra arbetsuppgifterna på ett professionellt sätt. Du lär dig också att leda ett bygg- eller anläggningsprojekt utifrån ekonomiska och juridiska ramverk.

 

Ledningsgruppen består av potentiella arbetsgivare som kvalitetssäkrar utbildningen och ser till så att du lär dig precis det som branschen efterfrågar.

Varje yrkeshögskoleutbildning styrs av en ledningsgrupp som består av olika arbetsgivare från branschen, en utbildningsansvarig, nuvarande studenter och representanter för kommun och högskola. Ledningsgruppens uppgift är att se till att utbildningen ger rätt kompetens och håller den höga kvalitet som krävs för att du ska kunna jobba som den yrkesroll som utbildningen leder till. Ledningsgruppen sammanträder fyra gånger per år och diskuterar allt ifrån kursinnehåll och kursmål till gästföreläsningar och utbildningens kvalitet. Flera av de arbetsgivare som är med i ledningsgruppen tar även emot LIA-praktikanter och vill anställa yrkesrollen.

Antagningskrav

Grundläggande behörighet

 • Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
 • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
 • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Läs mer under Reell kompetens.


Särskild behörighet:

 • Minst 3 års yrkeserfarenhet på heltid som arbetsledare, entreprenadingenjör, kalkylator eller projektledare inom bygg och anläggning. Arbetslivserfarenheten kan ha erhållits inom olika typer av verksamheter inom bygg och anläggning. Observera att du behöver skicka med arbetsgivarintyg på detta i din ansökan. 
 • Bygg och anläggning 1

Saknar du den behörighet som krävs, men ändå har motsvarande kompetens eller erfarenheter? Då kanske du kan få behörighet genom exempelvis reell kompetens. Läs mer här om hur du kan bli behörig!

Antagningen

Har du frågor gällande följande:
Din ansökan, hur du ansöker, ej behörig, behörighetsprov, preparandkurser, reell kompetens och 20%-regeln.
Vänligen kontakta antagningen.

antagningen@nackademin.se
08-466 60 00

Utbildningsledare

Ulrika Hargö

Byggnadsingenjör hållbart byggande, Järnvägsingenjör, Platschef

ulrika.hargo@nackademin.se
073-682 34 84

Anmäl intresse för den här utbildningen!

Fyll i formuläret nedan för mer information!