HemByggutbildningarPlatschef - Distans
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-fre, kl. 9-12

08-466 60 00 (menyval 1 i växeln)

antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

Telefontid: mån-fre, kl. 08.00-12.00

08-466 60 00 (menyval 3 i växeln)

expeditionen@nackademin.se

Den fysiska expeditionen kommer att, p.g.a. rådande omständigheter, hålla stängt tills vidare. Ni når oss via telefon och mail.

YH Distans 15 månader 200 YH-poäng

Platschef bygg och anläggning – Distans 15 månader

Utbilda dig till platschef på distans

Ansökan:
Öppen
Ansökan stänger:
2 maj 2024
Utbildningsstart:
Augusti 2024
Utbildningslängd:
15 månader
YH-poäng:
200
Plats:
Distans
Studietakt:
75%
Antagningskrav:
3 års yrkeserfarenhet

Överblick

Antagningskrav

Kurser som ingår

Ledningsgrupp

Utbildningen Platschef är en av de mest efterfrågade yrkesrollerna inom Byggbranschen och har ett stort rekryteringsbehov de närmaste åren. Denna distansutbildning är för dig som arbetar inom Byggbranschen och nu känner dig redo att investera i din framtida karriär och vill vidareutbilda dig till platschef.
Utbildningen platschef är anpassad för att möjliggöra att man fortsätter arbeta på sin befintliga arbetsplats.

Utbildningen

Detta är en vidareutbildning för dig som redan arbetar inom byggbranschen med arbetsledning eller projektledning.

Fokus i platschefutbildningen är ekonomi, juridik, arbetsmiljö och ledarskap dvs nyckelkompetenserna för en Platschef.

Utbildningen platschef inom bygg är helt på distans och studietakten är 75% av en heltid. Studieupplägget är sådant att det skall gå att genomföras samtidigt som man arbetar, dvs få schemalagda aktiviteter. Eftersom att utbildningen är på distans spelar det ingen roll var i Sverige du arbetar utan utbildningen har ett riksintag. Utbildningen består av livemöten, inspelat innehåll, projektarbeten i grupp samt självstudier. Materialet för självstudier får du från din utbildare.

De livesända möten infaller dagtid och kommer främst ske fredagar men andra dagar kan förekomma. För att kunna genomföra utbildningen så rekommenderar vi att du har en tjänst på ca 60-70% vid sidan om studierna.

Efter genomförd utbildning får du en yrkeshögskoleexamen som Platschef inom bygg.

Yrkesroller efter utbildningen

Efter avslutad utbildning kan du arbeta som:

  • Platschef, bygg och anläggning

Intervjuer

Liknande utbildningar

Arbetsledare Bygg och Anläggning

1,5 år
Satellitutbildning

Det finns två olika typer av behörighet du måste uppfylla för att ha möjlighet att bli antagen på en utbildning: Grundläggande behörighet och särskild behörighet.

Grundläggande behörighet:
  • Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning med minst 2250 poäng samt godkända betyg i Engelska 5, Matematik 1 och Svenska 1.
  • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
  • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
  • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Läs mer under Reell kompetens.

    Alla våra utbildningar bedrivs på svenska. För att du ska kunna genomföra utbildningen krävs det väldigt goda kunskaper i det svenska språket både skriftligt och muntligt.

    Här kan du läsa mer om grundläggande behörighet.

 

Särskilda förkunskaper:

Sökande till utbildningen ska ha arbetat som arbetsledare, entreprenadingenjör, kalkylator eller projektledare inom bygg och anläggning under minst 3 år heltid. Arbetslivserfarenheten kan ha erhållits inom olika typer av verksamheter inom bygg och anläggning.

OBS: Ladda upp CV och arbetsgivarintyg i din ansökan för att styrka att du har minst 3 års yrkeserfarenhet.

Affärsmannaskap och förhandling

Yh-poäng: 15

Syfte: Kursens syfte är att de studerande ska utveckla kunskaper i affärsmannaskap och kommunikation samt färdigheter i presentations- och förhandlingsteknik.

Mål: Kursens mål är att de studerande har metoder och verktyg för att på ett affärsmässigt sätt kunna kommunicera och leda möten samt motivera egna val vid upphandling, avtal och kalkylering.

Arbetsmiljö

Yh-poäng: 10

Syfte: Syftet med kursen är att ge de studerande förutsättningar för att kunna hantera krav och kravställa arbetet med arbetsmiljö på ett bygg- eller anläggningsprojekt.

Mål: Målet med kursen är att de studerande ska få kunskaper och färdigheter för att inneha rollen som BAS-P och BAS-U och förstå hur svensk lagstiftning påverkar ett företags arbetsmiljökrav.

Ledarskap

Yh-poäng: 30

Syfte: Syftet med kursen är att ge de studerande förutsättningar för att kunna hantera krav och kravställa arbetet med arbetsmiljö på ett bygg- eller anläggningsprojekt.

Mål: Målet med kursen är att de studerande ska få kunskaper och färdigheter för att inneha rollen som BAS-P och BAS-U och förstå hur svensk lagstiftning påverkar ett företags arbetsmiljökrav.

Byggplanering, ekonomistyrning och uppföljning

Yh-poäng: 35

Syfte: Syftet med kursen är att de studerande ska kunna planera och följa upp arbetet samt de ekonomiska förutsättningarna under ett bygg- eller anläggningsprojekt.

Mål: Målet med kursen är att de studerande ska kunna genomföra prognoser och budgetera vid ett byggprojekt. Vidare ska de studerande få kunskaper för att kunna ta fram tidsplaner och andra projektövergripande planer för bygg- eller anläggningsprojektet.

Digitalisering av byggbranschen

Yh-poäng: 10

Syfte: Syftet är att de studerande ska få en förståelse för digitalisering inom byggbranschen och hur detta påverkar byggprocessen och hur digitalisering av byggbranschen är en avgörande faktor för dess framtida utveckling. Den studerande ska förstå hur digital byggprocessledning kan effektivisera byggandet av bostäder och infrastruktur samt möjliggöra en mer hållbar samhällsutveckling med klimatmål och kostnadseffektivt byggande i fokus.

l: Målet är att de studerande förstår syftet med digitalisering av byggbranschen, vilka resultat man kan uppnå genom digitalisering samt hur digitalisering kan bidra till en ökad innovationskraft inom byggbranschen.

De ska även få förståelse för hur man i rollen som Platschef kan bidra med en digitalisering av byggbranschen.

Entreprenadjuridik

Yh-poäng: 35

Syfte: Syftet med kursen är att de studerande ska få avancerad kunskap kring dokumentation, upphandling och de avtal och entreprenadformer som finns på bygg- eller anläggningsprojekt.

l: Målet med kursen är att de studerande ska få fördjupade kunskaper i hur ändringar, tillägg och avgående arbeten, s k ÄTA, administreras, dokumenteras och hanteras enligt de avtal som finns. Kursen ska även ge studenterna fördjupade kunskaper i olika entreprenadformer, hur dessa avtalas kring och hur upphandling bedrivs.

Examensarbete

Yh-poäng: 20

Kursen syftar till att utveckla den studerandes förmåga att självständigt planera, genomföra, presentera samt argumentera för valda metoder för ett fördjupningsarbete som genomförs hos/på beställning av ett företag som verkar inom samhällsbyggnadsbranschen. Fördjupningsarbetet ska fokusera på något område inom utbildningen.

Kursen syftar också till att ge en teoretisk och praktisk fördjupning inom ett relevant område för utbildningen, där de studerande tillämpar kunskaper som förvärvats under utbildningen på verkliga problem genom att undersöka, analysera och bearbeta relevanta frågeställningar.

Kalkyl och inköp

Yh-poäng: 20

Syfte: Syftet är att de studerande ska utveckla specialiserade kunskaper om hela kalkyl- och inköpsprocessen med färdigheter i att hantera budgetkalkyler och underlag till anbud samt beställa inköp och kontrollera leveranser.

Mål: Målet är att de studerande efter kursen har kunskaper inom kalkylering och inköp. Kunna räkna på jobb, framställa olika sorts kalkyler och göra underlag till anbud. Vidare vara insatt i inköpsprocessen och att övervaka leveranser.

Kvalitet och miljö

Yh-poäng: 25

Syfte: Syftet med kursen är att de studerande ska få förutsättningar att se till att ett bygg- eller anläggningsprojekt lever upp till de krav som är ställda kring kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Mål: Målet med kursen är att de studerande ska kunna ta fram korrekt dokumentation och underlag vid ett byggprojekt för arbetet med kvalitet och miljö.

Varje yrkeshögskoleutbildning styrs av en ledningsgrupp som består av olika arbetsgivare från branschen, en utbildningsansvarig, nuvarande studenter och representanter för kommun och högskola. Ledningsgruppens uppgift är att se till att utbildningen ger rätt kompetens och håller den höga kvalitet som krävs för att du ska kunna jobba som den yrkesroll som utbildningen leder till. Ledningsgruppen sammanträder fyra gånger per år och diskuterar allt ifrån kursinnehåll och kursmål till gästföreläsningar och utbildningens kvalitet. Flera av de arbetsgivare som är med i ledningsgruppen tar även emot LIA-praktikanter och vill anställa yrkesrollen.

Antagningen

Har du frågor gällande följande:
Din ansökan, hur du ansöker, ej behörig, behörighetsprov, preparandkurser och 20%-regeln. Vänligen kontakta antagningen.

antagningen@nackademin.se
08-466 60 00

Utbildningsledare Platschef

Kontakta mig om du har specifika frågor om kursinnehåll.

Madelene Stassais
Mejla mig

Anmäl intresse för den här utbildningen!

Fyll i formuläret nedan så får du vårt nyhetsbrev samt information om när ansökan för denna utbildning öppnar.

YH Distans 15 månader 200 YH-poäng

Vill du ta emot en lia-praktikant?

Formulär