HemIT-utbildningarKvalitetssäkrare och testare inom IT
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

08-466 60 00
antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

08-466 60 00
expeditionen@nackademin.se

Vi som jobbar på Nackademin

Möt personalen på Nackademin

Overlay link

Övrigt

Samarbeten, kompetensutveckling och övriga frågor.

Overlay link

YH Praktik 20 veckor Stockholm 2 år

Kvalitetssäkrare och testare inom IT

Utbilda dig inom kvalitetssäkring och testning

Överblick

Kurser som ingår

Ledningsgrupp

Antagningskrav

Vänligen observera att den här utbildningen inte har garanterad start hösten 2019.

Är du buggarnas Sherlock Holmes? 2012 belönades en tonåring med 60 000 dollar av Google för att ha uppmärksammat dem på en allvarlig bugg i webbläsaren Google Chrome (enl. artikel i IDG). Det var säkert kul för Pinkie Pie (som tonåringen kallar sig) att lyckas hitta det pyttelilla säkerhetshålet som ingen annan hade upptäckt, och att dessutom få en slant för besväret. Är du själv en smart, uppfinningsrik och envis person som gillar analytiskt arbete – då har du nu chansen att lära dig metoder för att testa och säkra programvaror.

Idag finns programvara i alla möjliga produkter; från kaffeapparater och bilar till datorer och industrimaskiner. Att hitta fel och förbättringsåtgärder för att IT-systemen ska fungera som det är tänkt och göra användarna nöjda, är som ett detektivarbete. Hur du blir bra på det får du lära dig i utbildningen Kvalitetssäkrare och testare inom IT.

Yrkesroller efter utbildningen

Behovet av kvalitetssäkrare och testare fortsättare att kraftigt öka. IT-projekt blir allt mer komplexa och mer resurser läggs på att kvalitetssäkra systemutvecklingsprojekt. I och med detta så ökar efterfrågan på testare kraftigt. Det finns därför stora möjligheter för både anställning och konsultuppdrag inom branschen lång tid framöver. Efter utbildningen kan du arbeta som IT-konsult eller på ett företags interna IT-avdelning som till exempel:

 • Mjukvarutestare
 • Quality Assurance
 • Testledare
 • Testdesigner
 • QA Lead

Utbildningen

Du kommer att lära dig grundläggande datorkunskap såsom serveradministration i Unix- och Windows-miljö, och att förstå programmering och databasteknik ur en testares perspektiv. Du får kunskap om vilka testmetoder som är lämpliga i diverse situationer, om olika testverktyg och att testa och kvalitetssäkra programvaror. Vi går också igenom branschens olika områden inom kvalitetssäkring och testning av IT.

Efter utbildningen har du fått nödvändiga kunskaper och färdigheter för att kunna kvalitetssäkra och testa programvara och leverera tjänster som skapar nöjda kunder. Du kommer att fungera för såväl självständigt arbete som tillsammans med leverantörer och kollegor i en arbetsgrupp.

En tredjedel av utbildningen är förlagd på en verklig arbetsplats genom en LIA-praktik. Tidigare studenter som har läst den här utbildningen har gjort LIA-praktik hos företag som Nordea, TV4, Ica gruppen, Handelsbanken, SVT, Innofactor, Aurora Innovation och Treetop Innovation.

Några av punkterna på schemat:

 • IT-projekt och yrkesroller
 • Testprocessen
 • Testledning, styrning och rapportering
 • Testdokumentation och mallar
 • Utforskande testning
 • Test i olika utvecklingsmetoder
 • Testverktyg
 • Krav/spårbarhet
 • Testfall och testexekvering
 • Automatisering
 • Felrapportering
 • Excel
 • Introduktion till certifikatet ISTQB Foundation

Att arbeta i IT-projekt

Yh-poäng: 15

I denna kurs får du förståelse för yrkesrollens arbetsmodell och dess funktion i ett IT-projekt. Under kursen får du prova på att arbeta med olika projektmetoder och får med dig verktyg och förståelse för arbete i projektform.

Backend

Yh-poäng: 20

I denna kurs kommer du genom praktisk övning med fiktiva och realistiska case få kunskaper om hur man interagerar och kommunicerar med servermjukvara, bygga en enklare tjänsteserver samt förmåga att arbeta mot befintliga servrar genom API:er.

Databasteknik för testare

Yh-poäng: 20

Efter avslutad kurs kommer du känna till principerna för hur ett modernt databassystem är uppbyggt samt kunna orientera dig bland metoder för databasdesign och välja relevanta metoder.

Examensarbete

Yh-poäng: 30

Syftet med kursen är att du ska omsätta utbildningens kunskaper och färdigheter i ett fördjupningsprojekt med tydlig koppling till yrket testautomatiserings samtliga delar. Målet med kursen är att du ska kunna upprätta en projektplan med realistisk tidsestimering samt fördjupa din kompetens att praktiskt ta fram kravformulering, testplan, testmatris och testfall där arbetet dokumenteras enligt arbetsrollens standard.

Frontend

Yh-poäng: 20

Genom praktiska övningar får du kunskap om webbutveckling och aktuella webbstandarder. Målsättningen är att du efter avslutad kurs ska ha färdigheter att med hjälp av HTML, CSS och JavaScript skapa enklare verksamhetsspecifika webbapplikationer för test.

Introduktion till kvalitetssäkring och testning inom IT

Yh-poäng: 20

Kursen ger dig förståelse för kvalitetssäkringens och testningens roll i program- och IT-systemutvecklingsprocessen. Genom casebaserade övningar får du goda kunskaper om den kommande yrkesrollen samt uppbyggnaden av IT-system och systemutvecklingsfasen.

Kravarbete för kvalitetssäkring inom IT

Yh-poäng: 15

Under den här kursen får du kunskap om kravprocessens samtliga delar, tekniska modeller för kvalitetssäkring samt kunskap om vilka verktyg som används vid kvalitetssäkring inom IT.

LIA

Yh-poäng: 100

Efter avslutad kurs kommer du ha varit på en arbetsplats och arbetat aktivt med yrkesrollens uppgiften med en inblick i hur arbetsrollen fungerar i verkligheten. Du kommer även ha tagit del i ett projekt där du får praktisera och fördjupa kunskapen om teorimomenten i utbildningen.

Metoder för test och kvalitetssäkring av mjukvara

Yh-poäng: 45

I denna kurs får du, genom övning med upprepade testprojekt och enskilda testfall, föreläsningar och workshops, en förståelse för testprocessen och vilka testmetoder som är lämpliga i vilka situationer, de olika testmetodernas för och nackdelar samt när det är bäst att använda en kombination.

Objektorienterad programmering

Yh-poäng: 60

Genom praktiskt arbete med programmering får du kunskap om objektorienterad systemutveckling med fokus på programmering och utveckling inom programspråket JAVA. Målsättningen är att du efter kursen ska ha färdigheter att sätta upp en utvecklingsmiljö, arbeta med objektorienterad analys och design samt att felsöka redan skriven kod i ett givet fiktivt projekt.

Testverktyg och hjälpmedel

Yh-poäng: 55

Den essentiella funktionen Testning inom IT-området är komplex då varje situation, applikation och integrationsmiljö är unik samt att det existerar en stor volym av olika testverktyg inom området. I denna kurs får du en bred kunskapsbas vad gäller befintliga testverktyg på marknaden och hur dessa används baserat på vad man ska testa och hur ofta man avser testa.

Ledningsgruppen består av potentiella arbetsgivare som kvalitetssäkrar utbildningen och ser till så att du lär dig precis det som branschen efterfrågar.

Varje yrkeshögskoleutbildning styrs av en ledningsgrupp som består av olika arbetsgivare från branschen, en utbildningsansvarig, nuvarande studenter och representanter för kommun och högskola. Ledningsgruppens uppgift är att se till att utbildningen ger rätt kompetens och håller den höga kvalitet som krävs för att du ska kunna jobba som den yrkesroll som utbildningen leder till. Ledningsgruppen sammanträder fyra gånger per år och diskuterar allt ifrån kursinnehåll och kursmål till gästföreläsningar och utbildningens kvalitet. Flera av de arbetsgivare som är med i ledningsgruppen tar även emot LIA-praktikanter och vill anställa yrkesrollen.

Grundläggande behörighet samt lägst godkänt betyg i:

 • Svenska B/2
 • Engelska A/5
 • Matematik B/2
 • Programmering A/1

OBS! Tänk på att skicka in kopior på dina originalbetyg, utdrag från t.ex. antagning.se är ej giltiga.

Saknar du behörighet i programmering? Då kanske någon av följande preparandkurser är något för dig:

 • Preparandkurs i programmering A/1
 • Preparandkurs i programmering i samarbete med DataTjej

Anmäl intresse för den här utbildningen!

Fyll i formuläret nedan för mer information!

Anmäl dig till kursen!

Anmäl dig till kursen genom att fylla i formuläret nedan.