HemIT-utbildningarKvalitetssäkrare och testare inom IT
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-to kl 10-12

08-466 60 00
antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

08-466 60 00 (vardagar kl. 9-13)
expeditionen@nackademin.se

Besökstider:
Måndag 9:00-13:00
Tisdag: 8:00-10:00
Onsdag: 8:00-10:00
Torsdag: 9:00-13:00
Fredag: 8:00-10:00

Expeditionen ligger på plan 4.

Hitta till Nackademin 
Tomtebodavägen 3A, 171 65 Solna

Vi som jobbar på Nackademin

Möt personalen på Nackademin

Overlay link

Kontakt

Hitta till Nackademin i Solna och Uppsala

Overlay link

YH Praktik 20 veckor Stockholm 2 år

Kvalitetssäkrare och testare inom IT

Utbilda dig till testare inom mjukvaruutveckling

24 aug 2020 – 3 jun 2022

Ansökan är stängd.

Sista kompletteringsdag:
10 juni
Utbildningslängd:
2 år
YH-poäng:
400
Plats:
Solna

Överblick

Kurser som ingår

Ledningsgrupp

Antagningskrav

Du har säkerligen, som de flesta andra, varit i kontakt med olika IT-system. Kanske på jobbet, bokningssidan för tvättstugan eller vid nätshopping? Har du också blivit frustrerad över att saker inte alltid fungerar som de ska? Du kan vara med och förebygga detta genom att vara med som testare i processen när dessa IT-system utvecklas! Är du en nyfiken, uppfinningsrik och envis person som gillar analytiskt arbete så har du nu chansen att utbilda dig till en yrkesroll som branschen skriker efter. Engagemanget från arbetslivet är stort och det är hög efterfrågan på våra studenter för både LIA och jobb efter examen.

Yrkesroller efter utbildningen

Behovet av kvalitetssäkrare och testare inom IT fortsättare att kraftigt öka. IT-projekt blir allt mer komplexa och mer resurser läggs på att kvalitetssäkra systemutvecklingsprojekt. I och med detta så ökar efterfrågan på testare kraftigt. Det finns därför stora möjligheter för både anställning och konsultuppdrag inom branschen lång tid framöver. Efter utbildningen Kvalitetssäkrare och testare inom IT kan du arbeta som IT-konsult eller på ett företags interna IT-avdelning som till exempel:

  • Testautomatiserare
  • Testledare, IT
  • Teknisk testare
  • Programvarutestare

Utbildningen

Du kommer att lära dig grundläggande datorkunskap såsom serveradministration i Unix- och Windows-miljö, och att förstå programmering och databasteknik ur en testares perspektiv. Du får kunskap om vilka testmetoder som är lämpliga i diverse situationer, om olika testverktyg och att testa och kvalitetssäkra programvaror. Vi går också igenom branschens olika områden inom kvalitetssäkring och testning av IT.

Efter utbildningen har du fått nödvändiga kunskaper och färdigheter för att kunna kvalitetssäkra och testa programvara och leverera tjänster som skapar nöjda kunder. Du kommer att fungera för såväl självständigt arbete som tillsammans med leverantörer och kollegor i en arbetsgrupp.

En fjärdedel av utbildningen är förlagd på en verklig arbetsplats genom en LIA-praktik. Tidigare studenter som har läst den här utbildningen har gjort LIA-praktik hos företag som Polisen, ICA, Spotify, Bontouch, NordicStation, Handelsbanken, Redmind, Creuna, Expleo och Silverrail.

Att studera på Nackademin innebär att du studerar till ett yrke och inte ett ämne. Detta kräver av dig som student disciplin, stor drivkraft och eget ansvar för dina studier. Du ansvarar själv för dina studier och vi ger dig förutsättningar för att lyckas! Utbildningen bedrivs på heltid men vissa dagar är förlagda för självstudier. Dessa dagar kan till exempel vara till för att du på egen hand ska kunna fördjupa dig inom de områden i utbildningen som du önskar få mer kunskap inom.

År. 1

1. Grundläggande kvalitetssäkring och testning inom IT

Yh-poäng: 40

I denna kurs får du en förståelse för testningens roll i program- och IT-systemutvecklingsprocessen, men också för yrkesrollens ansvarsområden och funktion. Du får också kunskap kring metoder och test inom programutveckling, och vad det innebär att arbeta med dem. I kursen arbetar du bland annat med fallbaserade övningar och får på så vis möjlighet att arbeta praktiskt med olika metoder och modeller.

2. Objektorienterad programutveckling

Yh-poäng: 40

Genom praktiskt arbete med programmering får du kunskap om objektorienterad systemutveckling med fokus på programmering och utveckling inom programspråket JAVA. Målsättningen är att du efter kursen ska ha färdigheter att sätta upp en utvecklingsmiljö, arbeta med objektorienterad analys och design samt att felsöka redan skriven kod i ett givet fiktivt projekt.

3. Frontend

Yh-poäng: 20

Genom praktiska övningar får du kunskap om webbutveckling och aktuella webbstandarder. Målsättningen är att du efter avslutad kurs ska ha färdigheter att med hjälp av HTML, CSS och JavaScript skapa enklare verksamhetsspecifika webbapplikationer för test.

4. Backend

Yh-poäng: 20

I denna kurs kommer du genom praktisk övning med fiktiva och realistiska case få kunskaper om hur man interagerar och kommunicerar med servermjukvara, bygga en enklare tjänsteserver samt förmåga att arbeta mot befintliga servrar genom API:er.

5. Databasteknik för testare

Yh-poäng: 20

Efter avslutad kurs kommer du känna till principerna för hur ett modernt databassystem är uppbyggt samt kunna orientera dig bland metoder för databasdesign och välja relevanta metoder.

6. Metoder för test och kvalitetskontroll av programvara

Yh-poäng: 60

I denna kurs får du, genom övning med upprepade testprojekt och enskilda testfall, föreläsningar och workshops, en förståelse för testprocessen och vilka testmetoder som är lämpliga i vilka situationer, de olika testmetodernas för och nackdelar samt när det är bäst att använda en kombination.

År. 2

7. Kravarbete

Yh-poäng: 15

Under den här kursen får du kunskap om kravprocessens samtliga delar, tekniska modeller för kvalitetssäkring samt kunskap om vilka verktyg som används vid kvalitetssäkring inom IT.

8. Testverktyg och hjälpmedel

Yh-poäng: 25

Den essentiella funktionen Testning inom IT-området är komplex då varje situation, applikation och integrationsmiljö är unik samt att det existerar en stor volym av olika testverktyg inom området. I denna kurs får du en bred kunskapsbas vad gäller befintliga testverktyg på marknaden och hur dessa används baserat på vad man ska testa och hur ofta man avser testa.

9. Testautomatisering

Yh-poäng: 30

I den här kursen får du som student en djup förståelse för och förmåga att utveckla och genomföra effektiva tester med testautomatisering. Du lär dig bland annat att ta fram, utveckla och utföra automatiserade tester, förvalta testmiljöer och använda dig av testverktyg.

10. Examensarbete

Yh-poäng: 30

Syftet med kursen är att du ska omsätta utbildningens kunskaper och färdigheter i ett fördjupningsprojekt med tydlig koppling till yrket testautomatiserings samtliga delar. Målet med kursen är att du ska kunna upprätta en projektplan med realistisk tidsestimering samt fördjupa din kompetens att praktiskt ta fram kravformulering, testplan, testmatris och testfall där arbetet dokumenteras enligt arbetsrollens standard.

11. LIA

Yh-poäng: 100

Efter avslutad kurs kommer du ha varit på en arbetsplats och arbetat aktivt med yrkesrollens uppgiften med en inblick i hur arbetsrollen fungerar i verkligheten. Du kommer även ha tagit del i ett projekt där du får praktisera och fördjupa kunskapen om teorimomenten i utbildningen.

Ledningsgruppen består av potentiella arbetsgivare som kvalitetssäkrar utbildningen och ser till så att du lär dig precis det som branschen efterfrågar.

Varje yrkeshögskoleutbildning styrs av en ledningsgrupp som består av olika arbetsgivare från branschen, en utbildningsansvarig, nuvarande studenter och representanter för kommun och högskola. Ledningsgruppens uppgift är att se till att utbildningen ger rätt kompetens och håller den höga kvalitet som krävs för att du ska kunna jobba som den yrkesroll som utbildningen leder till. Ledningsgruppen sammanträder fyra gånger per år och diskuterar allt ifrån kursinnehåll och kursmål till gästföreläsningar och utbildningens kvalitet. Flera av de arbetsgivare som är med i ledningsgruppen tar även emot LIA-praktikanter och vill anställa yrkesrollen.

Grundläggande behörighet:

  • Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
  • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
  • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
  • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Läs mer under Reell kompetens.

Särskild behörighet:

Saknar du behörighet i programmering eller matematik B/2? Då kanske någon av följande preparandkurser är något för dig:

Antagningen

Har du frågor gällande följande:
Din ansökan, hur du ansöker, ej behörig, behörighetsprov, preparandkurser, reell kompetens och 20%-regeln.
Vänligen kontakta antagningen.

antagningen@nackademin.se
08-466 60 00

Utbildningsledare

 

Lotta Holmgren

Programutvecklare Java, Kvalitetssäkrare och testare inom IT
lotta.holmgren@nackademin.se 
073-850 13 22

Anmäl intresse för den här utbildningen!

Fyll i formuläret nedan så får du vårt nyhetsbrev samt information om när ansökan för denna utbildning öppnar.

Vill du ta emot en lia-praktikant?

Formulär