HemIT-utbildningarKvalitetssäkrare och testare inom IT
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-fre, kl. 9-12

08-466 60 00 (menyval 1 i växeln)

antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

Telefontid: mån-fre, kl. 08.00-12.00

08-466 60 00 (menyval 3 i växeln)

expeditionen@nackademin.se

Den fysiska expeditionen kommer att, p.g.a. rådande omständigheter, hålla stängt tills vidare. Ni når oss via telefon och mail.

YH Praktik 20 veckor Solna 2 år 400 YH-poäng

Kvalitetssäkrare och testare inom IT

Utbildning inom mjukvaruutveckling

Ansökan:
Stängd
Sista kompletteringsdag:
13 juni
Utbildningsstart:
Augusti 2022
Utbildningslängd:
2 år
YH-poäng:
400
Plats:
Solna
Antagningskrav:
Grundläggande behörighet och Matematik B/2, Programmering A/1

Överblick

Antagningskrav

Kurser som ingår

Ledningsgrupp

Är du en nyfiken, uppfinningsrik och envis person som gillar analytiskt arbete, så har du nu chansen att utbilda dig till en yrkesroll som IT-branschen skriker efter – kvalitetssäkrare och testare inom IT. Som kvalitetssäkrare och testare inom IT säkerställer du hög kvalitet i produkter och tjänster innan de släpps till release på marknaden. Du har en viktig roll inom utvecklingen av ny programvara, för att säkerställa att tekniken möter användarnas behov på ett tillfredsställande sätt, och att ni levererar fungerande och kvalitetssäkrade produkter. Engagemanget från arbetslivet är stort och det är hög efterfrågan på våra studenter för både LIA och jobb efter examen.

Utbildningen

Du kommer att lära dig kvalitetssäkring och testning grundligt, genom att både teoretisk och praktisk få tillämpa hela testprocessen i olika verklighetstrogna situationer. Du får kunskap om vilka metoder som passar för olika typer av uppdrag, vilka testtekniker du kan använda i olika situationer, olika testverktyg samt hur man testar och kvalitetssäkrar programvaror. Vi går också igenom branschens olika områden inom kvalitetssäkring och testning av IT.

Du får också förståelse för olika typer av programmering och systemutveckling, såsom frontend, backend och databasteknik ur en testares perspektiv, vilket är en stor fördel för att förstå testning och när du ska samarbeta med andra yrkesroller.
Vi lägger stor vikt vid att förbereda dig inför en kommande anställning och utbildningen innehåller därför längre, verklighetstrogna projekt där du får samarbeta med andra yrkesroller, t ex systemutvecklare, kravställare och projektledare.

Efter utbildningen har du fått nödvändiga kunskaper och färdigheter för att kunna kvalitetssäkra och testa programvara och leverera tjänster som skapar nöjda kunder. Du kommer att vara bekväm med hela testprocessen och vara väl bekant med begrepp som ”agil systemutveckling” och metoder och verktyg som ”SCRUM” och ”JIRA”. Du kommer att fungera såväl i självständigt arbete som tillsammans med leverantörer och kollegor i en arbetsgrupp.

Lärande i Arbete (LIA)

En fjärdedel av din utbildning är förlagd på en verklig arbetsplats. Där får du, under erfaren handledning, omsätta teori i praktisk arbetslivserfarenhet och utveckla, fördjupa och befästa dina lärdomar till kunskap. Dessutom får du chansen att lära dig mer om vilka utmaningar som finns i yrkesrollen, skaffa värdefulla kontakter och lära känna branschen på ett djupare plan. 

På Nackademin har vi en unik närhet till anställande företag och du får en mycket relevant kunskap, eftersom näringslivet medverkar i både innehåll, upplägg och lärande. Genom LIA (praktik på arbetsplats) så fungerar Nackademin också som en självklar rekryteringsbas, och våra elever har gott rykte i branschen.

Två gånger per år anordnar Nackademin sina Branschdagar där du som student får möjlighet att träffa och nätverka med företag inom branschen. Det är ett unik tillfälle att knyta kontakter för en framtida LIA-praktik, och en potentiell anställning.

%

Yrkesroller efter utbildningen

Behovet av kvalitetssäkrare och testare inom IT fortsätter att kraftigt öka. IT-projekt blir allt mer komplexa och mer resurser läggs på att kvalitetssäkra systemutvecklingsprojekt. I och med detta så ökar efterfrågan på testare kraftigt. Det finns därför stora möjligheter för både anställning och konsultuppdrag inom branschen lång tid framöver. Efter utbildningen Kvalitetssäkrare och testare inom IT kan du arbeta som IT-konsult eller på ett företags interna IT-avdelning som till exempel:

 • Mjukvarutestare
 • Testautomatiserare
 • Testledare, IT
 • Teknisk testare
 • Programvarutestare

Det finns två olika typer av behörighet du måste uppfylla för att ha möjlighet att bli antagen på en utbildning: Grundläggande behörighet och särskild behörighet.

Grundläggande behörighet:
 • Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning med minst 2250 poäng samt godkända betyg i Engelska 5, Matematik 1 och Svenska 1
 • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
 • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Läs mer under Reell kompetens.

Här kan du läsa mer om grundläggande behörighet.

Särskild behörighet:

 • Matematik 2/B (Du behöver ha godkända betyg i antingen matematik 2a, 2b eller 2c. Motsvarar även matematik B)
 • Programmering A/1

Här kan du läsa mer om vad du kan göra för att bli behörig till utbildningen.

År. 1

1. Grundläggande kvalitetssäkring och testning inom IT

Yh-poäng: 40

I denna kurs får du en förståelse för testningens roll i program- och IT-systemutvecklingsprocessen, men också för yrkesrollens ansvarsområden och funktion. Du får också kunskap kring metoder och test inom programutveckling, och vad det innebär att arbeta med dem. I kursen arbetar du bland annat med fallbaserade övningar och får på så vis möjlighet att arbeta praktiskt med olika metoder, tekniker och modeller.

2. Objektorienterad programutveckling

Yh-poäng: 40

Genom praktiskt arbete med programmering får du kunskap om objektorienterad systemutveckling med fokus på programmering och utveckling inom programspråket JAVA. Målsättningen är att du efter kursen ska ha färdigheter att sätta upp en utvecklingsmiljö, arbeta med objektorienterad analys och design samt att felsöka redan skriven kod i ett givet fiktivt projekt.

3. Frontend

Yh-poäng: 20

Genom praktiska övningar får du kunskap om webbutveckling och aktuella webbstandarder. Målsättningen är att du efter avslutad kurs ska ha färdigheter att med hjälp av HTML, CSS och JavaScript skapa enklare verksamhetsspecifika webbapplikationer för test.

4. Backend

Yh-poäng: 20

I denna kurs kommer du genom praktisk övning med fiktiva och realistiska case få kunskaper om hur man interagerar och kommunicerar med servermjukvara, bygga en enklare tjänsteserver samt förmåga att arbeta mot befintliga servrar genom API:er.

5. Databasteknik för testare

Yh-poäng: 20

Efter avslutad kurs kommer du känna till principerna för hur ett modernt databassystem är uppbyggt samt kunna orientera dig bland metoder för databasdesign och välja relevanta metoder.

6. Metoder för test och kvalitetskontroll av programvara

Yh-poäng: 60

I denna kurs får du, genom övning med upprepade testprojekt och enskilda testfall, föreläsningar och workshops, en förståelse för testprocessen och vilka metoder och tekniker som är lämpliga i vilka situationer, de olika metodernas/teknikernas för- och nackdelar samt när det är bäst att använda en kombination.

År. 2

7. Kravarbete

Yh-poäng: 15

Under den här kursen får du kunskap om kravprocessens samtliga delar, tekniska modeller för kvalitetssäkring samt kunskap om vilka verktyg som används vid kvalitetssäkring inom IT.

8. Testverktyg och hjälpmedel

Yh-poäng: 25

Den essentiella funktionen Testning inom IT-området är komplex då varje situation, applikation och integrationsmiljö är unik samt att det existerar en stor volym av olika testverktyg inom området. I denna kurs får du en bred kunskapsbas vad gäller befintliga testverktyg på marknaden och hur dessa används baserat på vad man ska testa och hur ofta man avser testa.

9. Testautomatisering

Yh-poäng: 30

I den här kursen får du som student en djup förståelse för och förmåga att utveckla och genomföra effektiva tester med testautomatisering. Du lär dig bland annat att ta fram, utveckla och utföra automatiserade tester, förvalta testmiljöer och använda dig av testverktyg.

10. Examensarbete

Yh-poäng: 30

Syftet med kursen är att du ska omsätta utbildningens kunskaper och färdigheter i ett fördjupningsprojekt med tydlig koppling till yrkets testautomatiserings samtliga delar. Målet med kursen är att du ska kunna upprätta en projektplan med realistisk tidsestimering samt fördjupa din kompetens att praktiskt ta fram kravformulering, testplan, testmatris och testfall där arbetet dokumenteras enligt arbetsrollens standard.

11. LIA

Yh-poäng: 100

Efter avslutad kurs kommer du ha varit på en arbetsplats och arbetat aktivt med yrkesrollens uppgifter med en inblick i hur arbetsrollen fungerar i verkligheten. Du kommer även ha tagit del i ett projekt där du får praktisera och fördjupa kunskapen om teorimomenten i utbildningen.

Ledningsgruppen består av potentiella arbetsgivare som kvalitetssäkrar utbildningen och ser till så att du lär dig precis det som branschen efterfrågar.

Varje yrkeshögskoleutbildning styrs av en ledningsgrupp som består av olika arbetsgivare från branschen, en utbildningsansvarig, nuvarande studenter och representanter för kommun och högskola. Ledningsgruppens uppgift är att se till att utbildningen ger rätt kompetens och håller den höga kvalitet som krävs för att du ska kunna jobba som den yrkesroll som utbildningen leder till. Ledningsgruppen sammanträder fyra gånger per år och diskuterar allt ifrån kursinnehåll och kursmål till gästföreläsningar och utbildningens kvalitet. Flera av de arbetsgivare som är med i ledningsgruppen tar även emot LIA-praktikanter och vill anställa yrkesrollen.

Antagningen

Har du frågor gällande följande:
Din ansökan, hur du ansöker, ej behörig, behörighetsprov, preparandkurser och 20%-regeln. Vänligen kontakta antagningen.

antagningen@nackademin.se
08-466 60 00

Utbildningsledare Kvalitetssäkrare och testare inom IT

Kontakta mig om du har specifika frågor om kursinnehåll.

Anna Granholm Thorén
Maila mig

Anmäl intresse för den här utbildningen!

Fyll i formuläret nedan så får du vårt nyhetsbrev samt information om när ansökan för denna utbildning öppnar.

 

Vill du ta emot en lia-praktikant?

Formulär