PRESSMEDDELANDE

OT-säkerhet och hållbarhet i fokus: Nackademin lanserar 18 nya YH-kurser

Published
28 May 2024
Copy LinkLinkedInXFacebook

Nackademin har återigen fått ett utökat förtroende i årets tilldelning från Myndigheten för Yrkeshögskolan, och kommer att starta totalt 18 YH-kurser i höst. Bland dessa debuterar 5 helt nya inom bland annat OT-säkerhet, blå-grön infrastruktur och inkluderande design. En av de mest framträdande är kursen inom OT-säkerhet, som fyller ett helt nytt behov och är högst relevant för industrin.

Myndigheten för yrkeshögskolan har nu beviljat 22 000 nya utbildningsplatser fördelade på 451 kurser. Alla YH-kurser är utformade för att möta den ökade efterfrågan och prioritera branscher med kompetensbrist. I årets tilldelning har Nackademin fått beviljat 18 nya YH-kurser inom sina specialområden: IT, samhällsbyggnad och kommunikation. Detta innebär att Nackademin fick alla sina ansökningar till Myh beviljade.

-Vi är mycket stolta över att återigen få utökat förtroende från Myndigheten för Yrkeshögskolan. Med totalt 18 nya YH-kurser är vi väl förberedda för att möta den växande efterfrågan och stödja branscher med akut kompetensbrist. Vi har lagt ner ett gediget arbete på att ta fram och utveckla dessa kurser för att svara på framtidens behov. Särskilt kursen inom OT-säkerhet kommer att fylla ett kritiskt behov inom industrin, säger Astrid Westfeldt Corneman VD på Nackademin

Ny kurs i OT-säkerhet (Operational Technology Security).

I höst introducerar Nackademin en helt ny kurs inom OT-säkerhet. Kursen är utformad för att möta det växande behovet av specialister som kan hantera och skydda kritiska infrastrukturer/anläggningar och cyberfysiska system från yttre hot.

Magnus Rosendahl, Business Advisor Cybersecurity på Plantvision, ser med spänning fram emot att lanseringen av denna kurs och identifierar ett betydande behov av kompetens inom området framöver.

– Behovet av säkerhet växer i takt med att fler system kopplas upp mot nätet, vilket kräver nya rutiner och tekniska lösningar. Med tanke på det aktuella säkerhetsläget inom NATO och EU, samt införandet av NIS2-direktivet, är behovet ännu mer påtagligt. Vi är glada att Nackademin nu startar en kurs för att vi ska kunna möta detta behov, säger Magnus Rosendahl på Plantvision

Med den ökande digitaliseringen av kritiska infrastrukturer som kraftnät, vattenförsörjning och industriella processer, har efterfrågan på kvalificerade OT-säkerhetsexperter aldrig varit större.

Blå-grön infrastruktur – ett prioriterat område

Ett annat prioriterat utbildningsområde i årets tilldelning från MYh är inom blå-grön infrastruktur, där Nackademin nu startar YH-kursen Skyfalls- och dagvattenhantering.

Efterfrågan på hållbara lösningar ökar i ljuset av klimatförändringar och extrema väderhändelser, och det finns ett stort behov av specialister inom området som kan integrera miljövänliga och hållbara metoder i samhällsplaneringen och dagvattenhanteringen.

Patrik Andersson, FVB Sverige, är glad över beskedet och poängterar att efterfrågan på denna kompetens är hög och kommer att öka i framtiden.

– Vi är glada över Myndighetens beviljande och att Nackademin kommer att starta denna kurs. Vi ser en hög efterfrågan på dagvattenkompetens. Även skyfallskompetens efterfrågas och spås fortsätta vara ett hett ämne givet klimatförändringarna och översvämningsproblemen i Sverige. Att tillgången på denna kompetens ökar är en förutsättning för fortsatt expansion inom dagvattenområdet, både för oss och resten av branschen, säger Patrik Andersson, VA motor på FVB Sverige AB

Inkluderande UX design – mer relevant och viktigt än någonsin

I höst startar också en YH-kurs inom området inkluderande design och UX. Inkluderande UX design är mer relevant än någonsin i dagens digitala värld. EU har nyligen fastställt ett direktiv* som kräver tillgänglighet för vissa produkter och tjänster, vilket understryker vikten av inkluderande design. Användarna kommer från olika bakgrunder, med varierande behov och förmågor, vilket är avgörande att skapa digitala lösningar som är tillgängliga och användbara för alla.

– Genom att designa med mångfald i åtanke säkerställer vi att produkter och tjänster kan användas av så många som möjligt, vilket inte bara förbättrar användarupplevelsen utan också bidrar till socialt ansvarstagande och affärsmässig framgång. Inkluderande UX ökar användartillfredsställelse och lojalitet, och hjälper företag att nå en bredare publik i en alltmer konkurrensutsatt marknad, avslutar Astrid Westfeldt Corneman

Här är YH-kurserna som startar hösten 2024 på Nackademin ( ansökan öppnar inom kort )

Bim verktyg: parametrisk design och programmering/

Bim verktyg: punktmolnsmodellering och vr

Cirkulärt byggande och återbruk

Cloud fundamentals

Cyber security

Energioptimering med förnybara källor för fastigheter och infrastruktur

Fördjupning i relationsdatabaser för utvecklare

Hälso och välfärdsteknik: framtidens vårt och omsorg

Inkluderande design

Kalkyl och inköp resurseffektiv byggprocess

Klimatdeklarationer

Miljöcertifiering

OT-säkerhet

https://nackademin.se/utbildningar/prompt-engineering-och-generativ-ai-for-utvecklare/

Robotic process automation

Skyfall och dagvattenhantering

Underhåll och renovering av broar och vägar

UX-writing