HemNätverk och IT-säkerhet – framtidens kompetens!
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-fre, kl. 9-12

08-466 60 00 (menyval 1 i växeln)

antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

Telefontid: mån-fre, kl. 08.00-12.00

08-466 60 00 (menyval 3 i växeln)

expeditionen@nackademin.se

Den fysiska expeditionen kommer att, p.g.a. rådande omständigheter, hålla stängt tills vidare. Ni når oss via telefon och mail.

Nätverk och IT-säkerhet – framtidens kompetens!

Utbildningen IT och nätverkssäkerhet är en utbildning som är helt rätt i sin tid. Cyberattacker utgör idag ett allvarligt hot mot både organisationer och individer över hela världen. Med den ständiga utvecklingen av teknologi och ökningen av digitala nätverk har cyberkriminella fått nya möjligheter att infiltrera system, stjäla känslig information och störa viktiga verksamheter. Sverige, som ett av världens mest digitaliserade länder, har inte undgått dessa allvarliga hot. Från attacker mot regeringsinstitutioner till störningar i viktiga infrastrukturer har cyberattacker blivit en påtaglig och allvarlig verklighet för svenska organisationer och medborgare.

 De 5 mest utsatta branscherna för cyberattacker idag är, enligt Check point security, transport, militär, sjukvård, IT och kommunikation. TV4 nyheterna rapporterar att den svenska sjukvården har sedan årsskiftet drabbats av hela 1039 cyberattacker. Denna siffra talar för hur stort behovet är av yrkesrollen och personer med rätt kompetens som kan säkra upp och hindra verksamheter att utsättas för dessa attacker.

 

Brist på kompetens – fler jobbmöjligheter

Bristen på IT kompetens är ett ämne som är på allas läppar just nu.I takt med att digitaliseringen ökar, ökar cyberbrotten, och tyvärr kompetensbristen i området också. I en artikel hos IDG talar man om att kompetensgapet inom IT växte med 26 % under året 2022 och att det globalt skulle behövas 3,4 miljoner fler specialister för att kunna hänga med digitaliseringen och säkra upp mot de brott som kommer med det.

Efterfrågan på arbetsmarknaden efter personer med kompetens inom området är alltså väldigt hög med tanke på dessa siffror och den takt digitaliseringen rör sig framåt.

 

Din nya karriär efter utbildningen

Utbildningen kommer ge dig den kompetens som är högt efterfrågad på arbetsmarknaden. Efter avslutade studier så kommer du ha kunskapen som krävs för en ny karriär som bland annat IT-koordinator, IT-säkerhetskonsult eller säkerhetsanställd.

Vad gör en IT-koordinator?

En och samma tjänst kan variera betydligt mellan olika arbetsplatser, trots att det handlar om samma yrkesroll och titel. Detta beror på att varje organisation har olika behov och krav när det gäller de uppgifter som ska utföras i en viss tjänst. Arbetsplats, bransch, företagskultur och mål är faktorer som alla spelar in i utformningen av en tjänst. 

Generellt sett är en IT-koordinators huvudsakliga uppgift att stödja och samordna IT-verksamheten och olika IT-relaterade aktiviteter inom en organisation.

Vad gör en IT-säkerhetskonsult?

Arbetsuppgifterna för en IT-säkerhetskonsult kan, precis som för en IT-koordinator, se olika ut beroende på vilken arbetsplats man är på.

Det huvudsakliga ansvaret en IT-säkerhetskonsult har är att skydda organisationens digitala tillgångar, data och IT-infrastruktur från potentiella hot och angrepp.

 

Vad tjänar en IT-koordinator och IT-säkerhetskonsult?

Ingångslönen för en IT-koordinator och en IT-säkerhetskonsult i Sverige kan variera beroende på flera faktorer, såsom utbildning, erfarenhet, arbetsplats och geografiskt läge. 

IT-koordinator 

Ingångslönen för en IT-koordinator kan vara mellan 25 000 och 35 000 kronor brutto per månad. Denna lön kan variera beroende på faktorer som arbetsplatsens storlek, bransch och geografiskt läge.

IT-säkerhetskonsult 

Ingångslönen för en IT-säkerhetskonsult kan vara mellan 30 000 och 40 000 kronor brutto per månad. Precis som för IT-koordinatorn kan ingångslönen variera baserat på faktorer som bransch, utbildning och arbetsplats.

 

Framtiden

Enligt en rapport från Cybersecurity Ventures förväntas kostnaderna för cyberbrott nå en otrolig summa av 10,5 biljoner dollar årligen fram till år 2025. Detta betyder att behovet av IT-säkerhetsspecialister kommer att vara högt och att deras roll kommer att vara avgörande för att skydda organisationer och samhällen från cyberattacker och dataintrång. För dig som har ett intresse för IT och vill gå en relevant utbildning rätt i sin tid, så är detta utbildningen för dig. Ansök idag!

 

Distansutbildning inom Nätverks och IT-säkerhet hos Noroff

Nackademin har teamat ihop sig med Norges största utbildare inom online-utbildningar och kan nu tillsammans med Noroff erbjuda studenter via Nackademin möjligheten att gå relevanta och högt efterfrågade utbildningar. När vi valt vilka utbildningar vi, tillsammans med Noroff ska erbjuda, har vi tagit stor hänsyn till den svenska arbetsmarknaden och de kompetensbrister och tomrum vi ser behöver fyllas. 

Vill du ta emot en lia-praktikant?

Formulär