PRESSMEDDELANDE

Aktörer inom dataspelindustrin: ”behovet av skickliga utvecklare är kritiskt”

Publicerat
27 mars 2024
Copy LinkLinkedInXFacebook

Trots rådande ekonomiskt läge fortsätter den svenska spelindustrin att blomstra och behovet av kompetens inom spelutveckling är fortsatt stort. Det menar utbildningsanordnaren Nackademin, baserat på insikter och data från branschen. Särskilt stort är efterfrågan på VR-utvecklare och 3D-artister inom spelindustrin.


Ekonomisk osäkerhet, senaste årens höga inflation och en svag krona har fått många att känna sig oroliga för sin karriär och inkomst – inte minst nyanställda och nyutexaminerade. Men en bransch med goda framtidsutsikter är spelbranschen. I en rapport från Dataspelsbranschen förväntas det behövas 25 000 nya spelutvecklare kommande decenniet*. Företag inom industrin vittnar om ett fortsatt stort behov av utbildad personal.

– Sverige har en världsledande ställning när det kommer till spelutveckling. För att behålla våra konkurrensfördelar och säkra branschens kompetensförsörjning behövs fler kompetenta och utbildade talanger som kan arbeta inom sektorn och driva den framåt. Därför har vi på Nackademin satsat på ett brett utbud av utbildningar inom spelutveckling som ligger i linje med vad branschen behöver, säger Astrid Westfeldt Corneman, VD på Nackademin.

Särskilt stort uppges behovet vara inom VR-utveckling, en sektor som idag är i sin linda men som på några års sikt bedöms nå full potential**. Men för att fullt kunna dra nytta av den potentialen krävs betydligt fler spelutvecklare än som idag finns på marknaden.

– Vi ser ett ökat behov av virtual-realityutvecklare då fältet är ungt men kraftigt växande. Eftersom branschen är ny och under ständig utveckling krävs en utbildningsform som är högst anpasslig och i nära kontakt med näringslivet, säger Jakob Ulvenfalk, Utvecklare på Warpin Reality.

På Nackademin erbjuds tre utbildningar som är skräddarsydda för spelindustrin – spelanimatör, VR-utvecklare samt teknisk 3D-artist inom spel. Utbudet av utbildningar tas fram i nära samarbete med industrin, för att säkerställa att utbildningarna verkligen motsvarar branschens behov och den kompetens som efterfrågas.

– Den tekniska utvecklingen kommer att påverka branschen och efterfrågan positivt då den möjliggör bättre och mer engagerande immersiva upplevelser med en högre kvalitet både gällande grafik och storytelling samt en ökad tillgänglighet. Vi ser redan idag ett ökat intresse och högre efterfrågan bland våra kunder. Det är också flera av de största techbolagen som satsar mycket inom XR både gällande utveckling av hårdvara (VR/XR-headsets) samt mjukvara (Unity, Omniverse, Unreal), säger Mikael Spuhl VD på 3D Interactive Sthlm

Det rådande ekonomiska världsläget har bidragit till att många människor upplever en otrygghet i sin anställning och karriär. Men i den ekonomiska oron ser Nackademin en möjlighet till tillväxt och en positiv utbildningsboom.

– Ingen vill uppleva otrygghet i sin anställning. Men vi ser också att utmanande tider ofta leder till perioder av stark tillväxt och utveckling inom nya sektorer. Kanske är det nu tid att ta steget och hoppa på den där utbildningen man varit sugen på, och kanske våga byta både yrkesroll och bransch. Det kan bidra till ökad konkurrenskraft både för enskild individ som för svensk industri, säger Astrid Westfeldt Corneman.

Nackademins YH-utbildningar är öppna för ansökan till och med den 2 maj 2024. Mer information om utbildningarna och hur du ansöker hittar du här.

* https://dataspelsbranschen.se/nyheter/2024/1/15/fler-vgar-in-i-spelbranschen-om-kompetens-mjligheter-och-framtidens-spelskapare

** https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/business%20functions/mckinsey%20digital/our%20insights/the%20top%20trends%20in%20tech%202022/mckinsey-tech-trends-outlook-2022-full-report.pdf