HemIT-utbildningarWebbutvecklare .NET
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-fre, kl. 9-12

08-466 60 00 (menyval 1 i växeln)

antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

Telefontid: mån-fre, kl. 08.00-12.00

08-466 60 00 (menyval 3 i växeln)

expeditionen@nackademin.se

Den fysiska expeditionen kommer att, p.g.a. rådande omständigheter, hålla stängt tills vidare. Ni når oss via telefon och mail.

YH Praktik 22 veckor Solna 2 år 400 YH-poäng

Webbutvecklare .NET

Studera en utbildning inom webbutveckling

Ansökan:
Öppen
Sista kompletteringsdag:
12 juni
Utbildningsstart:
Augusti 2023
Utbildningslängd:
2 år
YH-poäng:
400
Plats:
Solna
Antagningskrav:
Grundläggande behörighet och Matematik B/2, Programmering A/1

Överblick

Antagningskrav

Kurser som ingår

Ledningsgrupp

Vill du jobba med att utveckla moderna webbplatser i ett av marknadens mest använda programmeringsspråk C#, samt Microsofts .NET-plattform? Då kanske utbildningen Webbutvecklare .NET är något för dig!

I takt med att digitaliseringen i samhället ökar och tekniken utvecklas öppnas det upp för nya tjänster och lösningar. Därför är efterfrågan på webbutvecklare med kombinationen .NET och spetskompetens inom ett eller flera CMS väldigt stor. CMS står för Content Management System, och idag är nästan alla webbplatser byggda med ett CMS, exempelvis WordPress eller Episerver.

Utbildningen

Utbildningen Webbutvecklare .NET ger dig en bred programmeringsgrund inom den väletablerade Microsoftbaserade plattformen .NET. Du lär dig att utveckla komplexa lösningar för webben som är funktionella, användarvänliga och attraktiva för besökaren. Det kan vara allt från olika typer av webbapplikationer till avancerade e-handelssystem.

Inriktningen mot CMS, Content Management System, innebär att du också får en expertis inom webbutveckling med ett webbaserat publiceringsverktyg som gör det enkelt för en redaktör eller administratör att underhålla en webbplats. Med ett CMS kan flera olika användare enkelt logga in och redigera en webbplats innehåll utan att behöva redigera varje sida med ett webbredigeringsprogram.

YH-utbildningen Webbutvecklare .NET är för dig som gillar problemlösning, och vill ha en bred grund inom programmering och webbutveckling med många olika typer av anställningsmöjligheter. Denna utbildning kommer att bedrivas delvis på engelska.

Yrkesroller efter utbildningen

Efter avslutad utbildning kommer du ha en bred grund i programmering och webbutveckling, men även en spetskompetens inom CMS. Det ger dig en möjlighet att hamna på många olika typer av arbetsplatser, exempelvis på någon typ av konsultföretag men även dataavdelningar på företag samt webbyråer.

För att trivas i rollen som webbutvecklare bör du vara lösningsorienterad, logisk, noggrann och självklart gilla programmering.

Efter utbildningen kan du bland annat att jobba som:
 • Webbutvecklare
 • Programutvecklare
 • Systemutvecklare
 • Fullstackutvecklare
 • Apputvecklare
 • Frontendutvecklare
 • Andel anställda studenter från utbildningen Webbutvecklare .NET CMS efter examen 2020 92%

Lärande i Arbete (LIA)

En fjärdedel av din utbildning är förlagd på en verklig arbetsplats. Där får du, under erfaren handledning, omsätta teori i praktisk arbetslivserfarenhet och utveckla, fördjupa och befästa dina lärdomar till kunskap. Dessutom får du chansen att lära dig mer om vilka utmaningar som finns i yrkesrollen, skaffa värdefulla kontakter och lära känna branschen på ett djupare plan. 

På Nackademin har vi en unik närhet till anställande företag och du får en mycket relevant kunskap, eftersom näringslivet medverkar i både innehåll, upplägg och lärande. Genom LIA (praktik på arbetsplats) så fungerar Nackademin också som en självklar rekryteringsbas, och våra elever har gott rykte i branschen.

Två gånger per år anordnar Nackademin sina Branschdagar där du som student får möjlighet att träffa och nätverka med företag inom branschen. Det är ett unik tillfälle att knyta kontakter för en framtida LIA-praktik, och en potentiell anställning.

%

Intervjuer

Liknande utbildningar

UX-designer

2 år
Platsbunden

Javautvecklare

2 år
Platsbunden

Programutvecklare .NET

2 år
Platsbunden

Det finns två olika typer av behörighet du måste uppfylla för att ha möjlighet att bli antagen på en utbildning: Grundläggande behörighet och särskild behörighet.

Grundläggande behörighet:
 • Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning med minst 2250 poäng samt godkända betyg i Engelska 5, Matematik 1 och Svenska 1.
 • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
 • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Läs mer under Reell kompetens.

   

  Alla våra utbildningar bedrivs på svenska. För att du ska kunna genomföra utbildningen krävs det väldigt goda kunskaper i det svenska språket både skriftligt och muntligt.

  Här kan du läsa mer om grundläggande behörighet.

Särskilda förkunskaper krävs i följande kurser:
Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper

 • Matematik 2
 • Programmering 1

Här kan du läsa mer om vad du kan göra för att bli behörig till utbildningen,

Affärsmannaskap

Yh-poäng: 15

Syftet är att den studerande ska förstå innebörden av Affärsmannaskap kopplat till det personliga agerandet och ansvaret att bidra till varje verksamhets resultat och lönsamhet på både kort och lång sikt.

Devops

Yh-poäng: 20

Kursen ger dig kunskap om programmeringsprojekt och deras miljöer, hur projekten sätts upp, konfigureras och slutligen installeras (deployas) till olika testmiljöer. Du får även kunskap kring bygg- och testautomatisering samt versionshantering.

Databasteknik

Yh-poäng: 20

I den här kursen lär du dig hur relationsdatabaser är uppbyggda och fungerar. Målet är du ska kunna använda en optimerad databas med TSQL i enlighet med yrkesmässiga riktlinjer. Du kommer kunna effektivisera och optimera informationshantering, skapa stored procedures och programmera samt kommunicera med databaser med ADO.NET i C# och via Entity framework och LINQ. Du kommer även att ha förståelse för hur olika lösningar påverkar prestandan.

Objektorienterad analys och design

Yh-poäng: 15

Efter avslutad kurs ska du kunna analysera krav och designa ett informationssystem utifrån ett objektorienterat synsätt och förstå betydelsen av design vid implementering av ett informationssystem.

Examensarbete

Yh-poäng: 25

I den här kursen omsätter du dina kunskaper och färdigheter inom webbutveckling i .NET mot ett CMS på en nivå som motsvarar branschstandard genom att genomföra ett praktiskt webbprojekt, med fördel i samarbete med ett företag. Det omfattar allt från kravspecifikation till en färdig applikation eller tjänst. Det kan vara mot ett CMS eller en webbplats i .NET. Du kommer självständigt att planera, genomföra, dokumentera och presenterna projektet.

Frontend 1

Yh-poäng: 20

Syftet med kursen är att ge dig kunskaper i webbdesign och om hur webbdesign genomförs med relevanta tekniker och efter gällande riktlinjer. Efter kursen kommer du att kunna skapa applikationer med JavaScript samt HTML och CSS. Målet är även att du ska kunna genomföra lösningar med responsiv design så att applikationen kan anpassas för att fungera på olika enheter som t.ex. mobiltelefoner, surfplattor och datorer.

Frontend 2

Yh-poäng: 25

I den här kursen fördjupar du din kunskap i frontend-utveckling. Målet är att du ska kunna skapa webblösningar som innehåller effektiv och optimerad kod som körs på klienten, mer avancerade applikationer med SPA (Single Page Application) och AJAX samt utveckla med JavaScript och olika ramverk och kodbibliotek.

CMS utveckling 1

Yh-poäng: 15

Kursen ger dig en introduktion till vad CMS är och hur det används. Kursen ger även en överblick över vilka stora CMS som är aktuella i branschen. Du kommer även kunna använda ett CMS ur ett redaktionellt och administrativt perspektiv.

CMS-utveckling 2

Yh-poäng: 40

Efter kursen har du kompetensen och färdigheterna att arbeta med en av de ledande CMS-plattformarna på marknaden. Du får kunskap om hur CMS fungerar och hur arbetet mot ett specifikt CMS utformas. Målet är att du ska kunna utveckla avancerade webblösningar i ett CMS.

LIA

Yh-poäng: 100

Under LIA:an utvecklar du dina kunskaper och färdigheter inom programmering för att nå en yrkesmässig nivå. Målet är du med stor självständighet utvecklar webbapplikationer i en skarp arbetsmiljö, från en kravspecifikation till en färdig applikation. Kursen ger dig kompetensen att enligt branschstandard och enligt ett företags rutiner utveckla komplexa webbapplikationer och lösningar i.NET-plattformen och mot ett CMS. Du kan göra din LIA på nationella och internationella företag där både svenska och engelska är koncernspråk.

Programmering med ASP.NET 1

Yh-poäng: 30

Efter kursen har du färdigheter i att bygga dynamiska, databasdrivna webbapplikationer i C# med ASP.NET MVC. Du ska veta hur webbkommunikation via http fungerar mellan en webbserver och en webbläsare och hur den påverkar dynamiska webbapplikationer. Du kommer att förstå hur olika tekniker som tillexempel AJAX kan användas för att förbättra lösningen och lära dig att publicera en webbapplikation på ISS och Microsoft Azure.

Programmering med ASP.NET 2

Yh-poäng: 35

Under kursen får du en fördjupad kunskap kring programmering i ASP.NET MVC, kompetensen att utveckla mer komplexa webbapplikationer i tekniken samt en grundläggande förståelse av agil projektmetodik. Du kommer kunna tillverka komplexa webapplikationer i C# med ASP.NET MVC med koppling mot databaser och med hänsyn till prestanda och stora datamängder. Du får också en introduktion till relevanta projektmetoder samt erfarenhet av att arbeta i en projektgrupp med agil utveckling.

Programmering med C#

Yh-poäng: 40

Den här kursen ger dig en grundläggande kunskap om programmering och kompetensen att utveckla programmeringslösningar i C#. Målet är att du ska kunna använda Visual Studio för att självständigt göra enklare applikationer i Windows och kunna skriva, testa och felsöka kod. Du kommer att fördjupa dig i objektorientering, klasser, arv, interface, delegater samt problemlösning. Du lär dig även att dokumentera kravbilden för en applikation med hjälp av UML. Utöver det lär du dig att effektivt felsöka och testa programkod.

Ledningsgruppen består av potentiella arbetsgivare som kvalitetssäkrar utbildningen och ser till så att du lär dig precis det som branschen efterfrågar.

Varje yrkeshögskoleutbildning styrs av en ledningsgrupp som består av olika arbetsgivare från branschen, en utbildningsansvarig, nuvarande studenter och representanter för kommun och högskola. Ledningsgruppens uppgift är att se till att utbildningen ger rätt kompetens och håller den höga kvalitet som krävs för att du ska kunna jobba som den yrkesroll som utbildningen leder till. Ledningsgruppen sammanträder fyra gånger per år och diskuterar allt ifrån kursinnehåll och kursmål till gästföreläsningar och utbildningens kvalitet. Flera av de arbetsgivare som är med i ledningsgruppen tar även emot LIA-praktikanter och vill anställa yrkesrollen.

Antagningen

Har du frågor gällande följande:
Din ansökan, hur du ansöker, ej behörig, behörighetsprov, preparandkurser och 20%-regeln. Vänligen kontakta antagningen.

antagningen@nackademin.se
08-466 60 00

Utbildningsledare

Kontakta mig om du har specifika frågor om kursinnehåll.

Gunilla Simonsson
Mejla mig

Vill du ta emot en lia-praktikant?

Formulär