HemIT-utbildningarMobilapplikationsutvecklare
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-fre kl 10-12

08-466 60 00
antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

08-466 60 00
expeditionen@nackademin.se

Hitta till Nackademin 
Tomtebodavägen 3A, 171 65 Solna

Vi som jobbar på Nackademin

Möt personalen på Nackademin

Overlay link

Kontakt

Hitta till Nackademin i Solna och Uppsala

Overlay link

YH Praktik 20 veckor

Mobilapplikationsutvecklare

Specialisera dig inom utveckling med inriktning på mobilapplikation

Överblick

Kurser som ingår

Ledningsgrupp

Antagningskrav

Observera att den här utbildningen har haft sin sista start och kommer inte att starta hösten 2019.

Mobilapplikationsutvecklare. Som applikationsutvecklare programmerar man främst så kallade nativeappar i Java för Android och Swift för iOS. Dessa appar får en allt starkare roll på marknaden, men även webbappar har blivit vanligare och kräver kompetens inom webbprogrammering som till exempel HTML5, JavaScript och CSS3. Med kompetens inom båda områdena är du väl rustad för en karriär i en bransch som är i stark tillväxt.

Redan 2013 såldes 3,7 miljoner mobiltelefoner i Sverige, varav runt 90 % var smartphones. Sverige är det land där flest besök på webben sker från en smartphone, 31 % av alla svenskar använder en surfplatta, och siffran för hur många som besöker webben från just en surfplatta är 12 %. Idag säljs i stort sett lika många surfplattor som datorer, vilket visar att utvecklingen mot mobila enheter och användningen av appar bara fortsätter.

Men i en snabbt föränderlig IT-värld kan det vara svårt för företagen att strategiskt planera sin apputveckling och välja rätt satsning. Idag finns det dessutom appar för alla möjliga olika situationer med syftet att förenkla vardagen: appar för att planera en resa, appar för att planera och dokumentera sin träning, appar för att mäta sin sömn och appar för att se över sin privatekonomi.

Företagen behöver därför kvalificerade utvecklare som både har kompetens inom mobil webb, och spetskompetens inom iOS/Android. Eftersom det är brist på den typen av kompetens startade vi utbildningen Mobilapplikationsutvecklare.

Yrkesroller efter utbildningen

Under 2014 gjordes en marknadsundersökning hos det regionala näringslivet för att ta reda på hur efterfrågan på kompetens såg ut. För mobilapplikationsutveckling svarade 47 (av totalt 1400 företag med minst 11 anställda inom programvaruutveckling och IT- tjänster i Stockholmsområdet), att de tillsammans ville anställa 714 mobilutvecklare under de kommande tre åren, det vill säga 5 mobilutvecklare per år och företag.

I Europa har 1 339 000 arbetstillfällen för applikationsutvecklare skapats inom industrin sedan Apples App Store lanserades, enligt analysföretaget Gigaom Research. Till 2018 förväntas den siffran öka med 100 % till 2 677 000 arbetstillfällen.

Yrkesroller efter utbildningen:

 • Applikationsutvecklare mobila system
 • Mobilapplikationsutvecklare
 • Webbutvecklare med inriktning på mobila plattformar

Utbildningen

Du behöver grundläggande erfarenhet av programmering och i utbildningen fördjupas sedan kunskaperna till att du självständigt ska kunna arbeta som applikationsutvecklare på alla typer av företag, med hög kunskapsnivå inom mobil webbteknik och internettjänster, Android eller iOS. Du kommer under utbildningens största kurs ”Programmering mot mobilplattform” välja antingen Android eller iOS som din huvudplattform.

Du får lära dig hela processen genom krav, design och programmering till färdig produkt, och att operativt använda agila metoder för att säkerställa utvecklingsprocessen. Genomgående använder vi problemlösande angreppssätt i kombination med ett utpräglat affärstänkande.

En stor del av utbildningen är förlagd på ett företag. Där får du under erfaren handledning omsätta teori i praktisk arbetslivserfarenhet och utveckla, fördjupa och befästa dina lärdomar till kunskap. Där har du också chansen att lära dig mer om vilka utmaningar som finns i yrkesrollen, skaffa värdefulla kontakter och lära känna branschen på ett djupare plan. Tidigare studenter som har läst den här utbildningen har gjort LIA-praktik hos företag som ITMaskinen, PwC, Unibet North Development, Mobile Interaction Stockholm, Compentus och Frost Stockholm.

På Nackademin har vi en unik närhet till anställande företag och du får en mycket relevant kunskap eftersom näringslivet medverkar i både innehåll, upplägg och lärande. Genom LIA (Lärande i Arbete = praktik på arbetsplats) så är Nackademin också en självklar rekryteringsbas, och våra elever har gott rykte i branschen.

I utbildningen ingår bland annat:

 • API: er, server och programmering
 • Mobila gränssnitt (UI/UX)
 • Objektorienterad programmering
 • Programmering mot tre olika mobilplattformar
 • Webbapplikationsutveckling
 • Mobilapplikationsutveckling

API: er, server och programmering

Yh-poäng: 25

Denna kurs syftar till att ge dig kunskaper och förmåga i hur man interagerar och kommunicerar med servermjukvara. Kursen ska ge färdighet inom hur man som mobilapplikationsutvecklare kan jobba mot öppna API: er och olika typer av serversystem. Kursen kommer innehålla hur Java används för att bygga robusta webbtjänster enligt teknikerna SOAP och REST. Efter avslutad kurs skall du kunna bygga en enklare tjänsteserver samt framförallt ha förmåga att kunna arbeta mot befintliga servrar och API:er.

Examensarbete

Yh-poäng: 50

Att kunna fungera och arbeta yrkesmässigt i grupp och projektform är helt centralt för en mobilapplikationsutvecklare då det är så branschen arbetar. Denna avslutande kurs i utbildningen knyter samman all kunskap och tillämpar den i ett större projekt där en stor del av fokus går till att jobba i en projektmodell. Under kursen ska du, enskilt eller i team, genomföra alla steg från kravspecifikation till ett koncept och en färdig applikation eller tjänst. Kursen ska ge förmåga och visa på djupare kunskap inom hur projekt fungerar och hur man jobbar professionellt med mobilapplikationsprojekt.

LIA

Yh-poäng: 100

Under LIA:n kommer du att arbeta aktivt på en arbetsplats med ett flertal av yrkesrollens uppgifter, samt få vana vid produktion och att arbeta mot uppdragsgivare enskilt eller i team. Man ska ha tagit del av företagets kultur och fått en tydlig bild av vad som förväntas av yrkesrollen och sociala och arbetsrättsliga samspel på en arbetsplats.

Mobila gränssnitt (UI/UX)

Yh-poäng: 20

Syftet med denna kurs är att ge dig goda kunskaper i designprinciper och standarder för design av mobila gränssnitt och hur en mobilanpassad sida på bästa sätt ska planeras, utvecklas och anpassas. Målsättningen är att du efter avslutad kurs ska ha goda kunskaper i hur slutanvändaren använder mobila gränssnitt och avd som är avgörande för en god upplevelse digitalt. Du kommer även att ha färdigheter i att skissa fram, rita upp och presentera lösningar för mobila gränssnitt enligt given standard.

Mobilapplikationsutveckling

Yh-poäng: 10

En mobilapplikationsutvecklare måste ha god insyn i aktuella tekniker och kunna hålla sig uppdaterad. Kursen ger dig god insikt och kunskap om mobila tekniker, plattformar, trender, begrepp och terminologi samt kännedom om mobilutvecklingsbranschen som helhet och vilka faktorer som drivit och driver utvecklingen. Under kursen ska du tillsammans med en projektgrupp utveckla en enklare applikation, ett spel eller en interaktiv miljö, i syfte att testa på hur det är att arbeta i ett typiskt applikationsprojekt.

Objektorienterad programmering

Yh-poäng: 30

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna programmera i programspråket Java och ta fram arkitekturer för applikationer. Du ska självständigt kunna bygga både funktions- och objektorienterad kod samt ta fram enklare OOAD (Object-oriented analysis and design) och kunna välja det lämpligaste programmeringsspråket och lösningen för ett problem.

Programmering mot mobilplattform 1

Yh-poäng: 40

Kursen är en av tre kurser som syftar till att ge dig specialiserad inom native programmering. Kurserna har stegrande svårighetsgrader och ger dig kunskaper och färdigheter i att utveckla mot de mobila plattformarna iOS och Android, du väljer själv vilken plattform du vill arbeta mot. Under den här kursen arbetar du enligt Agila projektmetoder och med versionshantering i GIT. Efter avslutad kurs kommer du att ha kunskaper och färdigheter i hur man designar och utvecklar en enklare applikation för iOS/Android och lämpliga utvecklingsverktyg för detta, hur en teknisk arbetsmiljö sätts upp, hur en app skall utvecklas från idé till testning och lansering berodde på plattformsval samt hur utvecklingskostnader beräknas.

Programmering mot mobilplattform 2

Yh-poäng: 45

Fördjupar din kunskap inom native programmering och bygger alltså vidare på Programmering mot mobilplattform 1 och den plattform (iOS eller Android) du valde att arbeta mot i föregående kurs. I den här kursen kommer du även att lära dig att felsöka befintlig kod och programmera mer avancerade funktioner som GPS ”location aware”-applikationer, rörelsesensorer, multitouch, datalagring och Network aware-applikationer. Målet är att du ska integrera två av dessa i din mobilapplikation.

Programmering mot mobilplattform 3

Yh-poäng: 50

Del tre av tre kurser som syftar till att ge dig specialiserad kompetens inom native programmering. I den här kursen ska du integrera avancerad logik i applikationen. Målet för kursen är att du ska utveckla en applikation som har en komplex logik. under kursen kommer du att testa och driftsätta applikationen. Den färdiga applikationen skall antingen vara ett 2D-spel eller enklare AI, ett spel med flera nivåer, en kollisonsdetektion och med möjlighet till multiplayer.

Webbapplikationsutveckling

Yh-poäng: 30

Syftet med kursen är att ge dig kunskaper inom hur man utvecklar webbapplikationer för mobila medier. Kursen ska omfatta och fokusera på den ledande tekniken inom branschen, inklusive kunskaper och färdighet i JavaScript, HTML5, JQuery och CSS3. Målet med kursen är att du ska få färdighet i att bygga en enklare webbapplikation, anpassad för mobila enheter, och som kan utnyttja specifik funktionalitet på de stora mobila plattformarna.

Ledningsgruppen består av potentiella arbetsgivare som kvalitetssäkrar utbildningen och ser till så att du lär dig precis det som branschen efterfrågar.

Varje yrkeshögskoleutbildning styrs av en ledningsgrupp som består av olika arbetsgivare från branschen, en utbildningsansvarig, nuvarande studenter och representanter för kommun och högskola. Ledningsgruppens uppgift är att se till att utbildningen ger rätt kompetens och håller den höga kvalitet som krävs för att du ska kunna jobba som den yrkesroll som utbildningen leder till. Ledningsgruppen sammanträder fyra gånger per år och diskuterar allt ifrån kursinnehåll och kursmål till gästföreläsningar och utbildningens kvalitet. Flera av de arbetsgivare som är med i ledningsgruppen tar även emot LIA-praktikanter och vill anställa yrkesrollen.

Grundläggande behörighet samt lägst godkänt betyg i:

 • Svenska B/2
 • Engelska A/5
 • Matematik B/2
 • Programmering A/1

Saknar du behörighet i programmering? Då kanske någon av följande preparandkurser är något för dig:

 • Preparandkurs i programmering A/1
 • Preparandkurs i programmering i samarbete med DataTjej

Utbildningsledare

 

Jenny Karlsson

Virtual Reality-utvecklare, Mobilapplikationsutvecklare, Välfärdstekniksamordnare

jenny.karlsson@nackademin.se
070-724 99 12

Anmäl intresse för den här utbildningen!

Fyll i formuläret nedan för mer information!