HemBehörighet
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-to kl 10-12

08-466 60 00
antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

08-466 60 00 (vardagar kl. 9-13)
expeditionen@nackademin.se

Besökstider:
Måndag 9:00-13:00
Tisdag: 8:00-10:00
Onsdag: 8:00-10:00
Torsdag: 9:00-13:00
Fredag: 8:00-10:00

Expeditionen ligger på plan 4.

Hitta till Nackademin 
Tomtebodavägen 3A, 171 65 Solna

Vi som jobbar på Nackademin

Möt personalen på Nackademin

Overlay link

Kontakt

Hitta till Nackademin i Solna och Uppsala

Overlay link

Behörighet

Om du av någon anledning inte uppfyller behörighetskraven på en utbildning finns det ändå mycket goda chanser att styrka din behörighet. Läs mer om dina alternativ nedan!

Läs mer om behörighet:

Grundläggande behörighet »
Särskild behörighet »

Läs mer om hur du som inte är behörig kan bli det:
Preparandkurser »
Behörighetsprov »
Reel kompetens »
20%-regeln »

Grundläggande behörighet

För att vara behörig på en av Nackademins yrkeshögskoleutbildningar, gäller att du:

 • Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning med minst 2250 poäng samt godkänt i Engelska 5, Matematik 1 och Svenska 1
 • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven ovan.
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och är där behörig till motsvarande utbildning.
 • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Särskild behörighet

Varje utbildning har egna unika behörighetskrav utöver den grundläggande behörigheten. Det är antigen betyg i en specifik gymnasiekurs eller krav på yrkeserfarenhet.

Läs mer om varje utbildnings särskilda behörighetskrav.

Preparandkurser

Preparandkurs är en kurs du kan gå hos oss på Nackademin om du saknar betyg och tidigare kunskap i något av de särskilda antagningskraven. Kursen avslutas med ett prov och vid godkänt provresultat blir du behörig i ämnet. Avklarad kurs ger inte platsgaranti eller förtur till utbildningarna, utan den ger dig möjlighet att bli behörig. Nedan kan du läsa mer om varje specifik preparandkurs.

Matematik 2/B
Under våren 2021 planerar vi för att erbjuda två preparandkurser i matematik, en på plats på Nackademin och en på distans.

 

Ellära 1

Programmering 1
Vi erbjuder tre olika preparandkurser inom programmering 1:

Dator- nätverksteknik

Bygg och anläggning 1

Behörighetsprov

Saknar du betyg i något av antagningskraven men anser att du redan besitter kunskap i ämnet och direkt skulle klara ett prov? Då kan du skriva ett behörighetsprov. Klarar du provet blir du behörig i ämnet. Exempel: Du saknar betyg i programmering 1, men har tidigare kunskaper i programmering och tror dig kunna det som krävs för att klara ett prov. Då kan du skriva ett behörighetsprov.

Anmälan
Anmälan till behörighetsproven öppnar den 2 februari 2021.

Behörighetsprov erbjuds i följande ämnen:

 • Bygg och anläggning 1
 • Dator- och nätverksteknik (självstudier med studiehänvisning)
 • Engelska 5
 • Engelska 6
 • Matematik 2/B (självstudier med studiehänvisning)
 • Programmering 1
 • Svenska 2
 • Ellära 1

Avgift
Provet kostar 400 kr. Vid genomförd betalning har du bekräftat din plats på provet. Efter godkänt prov får du ett intyg som styrker detta.

Efter anmälan
Inom 24 timmar efter anmälan får du ett aktiveringsmail med inloggningsuppgifter till Nackademins studentportal. På kvittot du fick vid anmälan står det hur du ska gå tillväga om du inte har mottagit aktiveringsmailet. Provet kommer att finnas tillgängligt när du loggar in på Studentportalen och kommer att stänga den 31 mars klockan 23:00. Du väljer alltså själv när du vill göra provet mellan denna tidsram.

Provet
Sker digitalt på distans. Du har 60 minuter på dig att genomföra provet med undantag för matematik 2/B där du har 2 timmar på dig. Du kan bara göra provet 1 gång.

Intyg
Vid godkänt provresultat får du ett intyg på att du klarat behörighetsprovet. Intyget kan användas för Nackademin utbildningar. Vid frågor om det gäller på andra skolor, vänligen kontakta respektive skola då det är upp till varje enskild skola om de accepterar intyget eller inte. Intyget levereras via mail.

Avanmälan
Eftersom  du  får tillgång till provet inom 24 timmar går det inte att göra en avanmälan.

Behöver du extra stöd under behörighetsprovet?
Det finns möjlighet för dig som t.ex. har läs- och skrivsvårigheter att få längre tid på dig att genomföra provet. För att ansöka om extra stöd, skicka ett intyg på att du behöver extra stöd till antagningen@nackademin.se.

Reel kompetens

Om du saknar betyg i ett ämne men har motsvarande kunskaper kan du söka in via reell kompetens. Det kan handla om kunskaper och erfarenheter som du förvärvat genom exempelvis:

 • Arbetslivserfarenhet
 • Studier
 • Kursverksamhet
 • Föreningsliv

Exempel 1: Du saknar betyg i Bygg och anläggning 1 men har arbetat inom bygg eller läst en liknande kurs, då kan du ansöka om reell kompetensbedömning.
Exempel 2: Du fick inte godkänt i Engelska 5 på gymnasiet, men har arbetat som au-pair i USA eller läst en universitetsutbildning på engelska, då kan du ansöka om reell kompetensbedömning.
Exempel 3: Du saknar betyg i Programmering 1 men har läst en programmeringskurs på universitet, då kan du ansöka om reell kompetensbedömning.

Om du vill söka via reell kompetens behöver du:
1. Fylla i blanketten ”Åberopar reell kompetens” när du skickar in din ansökan.
2. Skicka in dokumentation på dina erfarenheter, t.ex. arbetsintyg eller ett välskrivet CV.  Skicka gärna in båda delarna! Viktigt att dokumentationen är så välformulerad och tydlig som möjligt.

20%-regeln

I vissa fall kan undantags från den formella behörigheten göras, så att även du som inte uppfyller den grundläggande och/eller den särskilda behörigheten kan söka till Nackademin. Du kan bli behörig om vi bedömer att du kan tillgodogöra dig utbildningen och därefter utöva det yrke utbildningen förbereder för på grund av tidigare erfarenheter, som t.ex.

 • Tidigare studier
 • En hobby
 • Tidigare yrkeserfarenhet.

Endast ett fåtal (20 % av våra utbildningsplatser) kan bli antagna via 20%- regeln och därför är konkurrensen hård. Vi rekommenderar därför att man alltid i första hand försöker uppfylla den formella behörigheten för att öka sina chanser att bli antagen.

Om du saknar behörighet i matematik
Om du saknar betyg i matematik, både grundläggande- och särskild behörighet, är det väldigt svårt att bli behörig via 20%-regeln. Detta p.g.a. att matematiken är en så pass viktig kunskap att ha med sig för att kunna genomföra utbildningen. Vi rekommenderar dig att skriva behörighetsprovet eller går en preparandkurs för att bli behörig.

Om du vill söka via 20%-regeln behöver du:
1. Ange det i samband med din ansökan.
2. Skicka in ett motivationsbrev där du tydligt redogör för varför du kommer att kunna genomföra utbildningen trots att du saknar ett eller flera behörighetskrav. Ladda upp motivationsbrevet i din ansökan, döp filen till ”Motivationsbrev”
3. Ladda gärna upp arbetsintyg, CV eller liknande för att höja dina chanser att bli behörig.

Pedagogiskt stöd

Alla utbildningsanordnare har möjlighet att genomföra stödinsatser för de studenter som kan behöva särskilt pedagogiskt stöd med anslag från YH-myndigheten. Lär mer om särskilt pedagogiskt stöd här.

Frågor? Kontakta antagningen

Telefontid: mån-to kl. 10.00-12:00

08-466 60 00
Mejla gärna din fråga till oss på:
antagningen@nackademin.se

Vill du ta emot en lia-praktikant?

Formulär