Upplägget för det här provet är 100% självstudier på distans. Underlaget- och materialet på denna sida är till för att studera inför behörighetsprovet. Provet skriver du också på distans. Anmälan är öppen, anmäl dig HÄR.


Studiematerial


Digital kurslitteratur – Klicka här för att komma till sidan med digitalt kurslitteratur

Anmäl dig här

I det digitala kursmaterialet finns det material som du behöver kunna för att klara av behörighetsprovet i matematik 2. Nedan hittar du de punkter som du framförallt behöver kunna. Punkterna återfinns i de kapitel som finns till höger på sidan under matte 2 – översikt.

Algebra:

 • Polynom
 • Kvoteringsreglerna
 • Konjugatregeln
 • Faktorisering

Funktioner och grafer:

 • Funktionsbegreppet

Linjära funktioner och ekvationssystem:

 • Linjära funktioner
 • Linjära ekvationssystem – grafisk lösning

Geometri:

 • Likformighet och kongruens
 • Transversaler
 • Bisektrissatsen

Statistik:

 • Lägesmått

Statistik och sannolikhet:

 • Sannolikhet
 • Medelvärde, median, typvärde och variationsbredd

Andragradsekvationer:

 • Andragradsekvationer
 • Enkla andragradsekvationer
 • PQ-formeln