HemIT-utbildningarIT-infrastrukturspecialist
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-to kl 10-12

08-466 60 00
antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

08-466 60 00 (vardagar kl. 9-13)
expeditionen@nackademin.se

Besökstider:
Måndag 9:00-13:00
Tisdag: 8:00-10:00
Onsdag: 8:00-10:00
Torsdag: 9:00-13:00
Fredag: 8:00-10:00

Expeditionen ligger på plan 4.

Hitta till Nackademin 
Tomtebodavägen 3A, 171 65 Solna

Vi som jobbar på Nackademin

Möt personalen på Nackademin

Overlay link

Kontakt

Hitta till Nackademin i Solna och Uppsala

Overlay link

YH Praktik 20 veckor Stockholm 2 år 400 YH-poäng

IT-infrastrukturspecialist

Utbildning inom IT-infrastruktur och nätverksteknik!

Utbildningen har ingen garanterad start höstterminen 2021, besked om utbildningens start kommer den 21/1-2021.  Gör en intresseanmälan så håller vi dig informerad.   

Sista kompletteringsdag:
14 juni
Utbildningslängd:
2 år
YH-poäng:
400
Plats:
Solna

Överblick

Kurser som ingår

Ledningsgrupp

Antagningskrav

Utbildningen IT-infrastrukturspecialist passar dig som tycker om att lösa problem. Du har ett stort intresse för datorer och nätverk samt har god samarbetsförmåga. Efter utbildningen blir du expert på IT-infrastruktur vare sig den finns i molnet eller fysiskt på plats. När IT-system blir en större och viktigare del av verksamheter och allt fler system läggs ut i molntjänster så krävs det spetskompetens som kan konfigurera och drifta systemen – det är här som IT-infrastrukturspecialisten kommer in i bilden!

Som IT-infrastrukturspecialist jobbar du med installera och konfigurera infrastruktur för publika, privata och hybrida molntjänster. Användningen av molntjänster har ökat starkt de senaste åren då dessa flexibla system möjliggör platsobundenhet, anpassningsbarhet och kostnadsbesparingar för företag, organisationer och myndigheter som inte längre behöver betala för mjuk- och hårdvara.

I rollen som IT-infrastrukturspecialist har du kompetens om alla de pusselbitarna som bilder en molnleverans. Det innefattar infrastruktur som tjänst (IaaS) och plattform som tjänst (PaaS). Iaas är ett virtuellt datacenter som omfattar serverutrymme, nätverk, lastbalansering, lagring och säkerhet vilket utgör grunden för ett privat eller publikt moln. PaaS innefattar operativsystem och annan programvara som möjliggör att utvecklare kan bygga, testa och driftsätta applikationer utan hjälp för att sätta upp IT-infrastrukturen.

Är du intresserad av den här utbildningen så kanske även följande utbildningar är något för dig:

Yrkesroller efter utbildningen

Som IT-infrastrukturspecialist planerar och genomför du installationer, drift och underhåll på IT-infrastruktur som servrar, nätverk och virtualiserade resurser. Efterfrågan på yrkesroller som IT-infrastrukturspecialist och nätverkstekniker stiger i takt med att användningen av molntjänster har ökat starkt de senaste åren. Främst inom industri, bank och tjänstesektorn, men även kommuner och myndigheter har uppmärksammat fördelarna. Efter utbildningentill IT-infrastrukturspecialist har du därför en bredd av arbetsgivare att välja mellan och du kan komma att jobba på en IT-avdelning, kundsupport eller som konsult hos en IT-leverantör.

Efter utbildningen kan du bland annat att jobba som:

 • IT-infrastrukturspecialist
 • Teknisk konsult IT-infrastruktur
 • Drifttekniker, IT
 • Operations manager, IT
 • IT-tekniker inom molntjänster
 • Nätverkstekniker

Utbildningen

Efter utbildningen kommer du ha kompetensen att planera, designa, installera och konfigurera infrastrukturlösningar för privata, publika och hybrida molnlösningar. Utbildningen fokuserar på Windows- och Linux-baserade infrastrukturtjänster, du lär dig hur en säker infrastruktur byggs upp och om automatiseras.

Efter utbildningen kommer du att med små förberedelser kunna certifiera sig i branschens egna certifikat (Microsoft, Cisco,AWS och Linux)

Att studera på Nackademin innebär att du studerar till ett yrke och inte ett ämne. Detta kräver av dig som student disciplin, stor drivkraft och eget ansvar för dina studier. Du ansvarar själv för dina studier och vi ger dig förutsättningar för att lyckas!

Utbildningen bedrivs på heltid men vissa dagar är förlagda för självstudier. Dessa dagar kan tillexempel vara till för att du på egen hand ska kunna fördjupa dig inom de områden i utbildningen som du önskar få mer kunskap inom.

I utbildningen ingår bland annat:

 • Publika och privata moln samt Infrastructure as a Service (IaaS) och  Platform as a Service (PaaS)
 • Planering, design och drift av LAN, WAN och nätverk
 • Planering, installation, konfiguration och administration av Windows Server
 • Planering, design, installation, konfiguration och administration av Linuxbaserade serversystem
 • Hur DevOps och Infrastructure as Code (IaC) används för utveckling, testning, implementation och drift samt förståelse för Continuous Integration (CI)/ Continuous Delivery (CD)
 • Programmering för konfigurering och automatisering samt i Python
 • IT-säkerhet inom LAN, WAN och publika moln
 • Identitetshantering och kollaboreringstjänster i det publika molnet, t.ex. Office  365 och publika mailtjänster

Saknar du behörigheten som krävs för att komma in på den här utbildningen? Läs mer om hur du kan gå tillväga här

1. Klientoperativ

Yh-poäng: 15

Denna kurs syftar till att ge dig en inblick i de yrkesroller som denna utbildning leder till. Du ska få kunskaper i virtualiseringsteknologier, administration och supporthantering av Windows klientoperativ i företagsmiljöer. Kursen utgör ett förkunskapskrav för LIA 1.

2. Linux 1

Yh-poäng: 20

Målet med kursen är att du ska få teoretiska och praktiska färdigheter i installation, konfigurering och administration av Linuxbaserade system. Kursen ska även säkerställa att du behärskar kunskap om Linuxsystem som användare, rättigheter, filstruktur, vanligaapplikationer och nyttoprogram, loggar, schemalagda aktiviteter och pakethantering.

3. LAN

Yh-poäng: 25

Kursen syftar vidare till att förbereda dig inför kursen WAN. Målet med kursen är att du ska kunna bygga LAN, ansluta LAN mot Internet, hantera säkerhet för nätverksutrustning, koppla samman små till stora LAN över WAN, bygga och IP-adressera nätverk, analysera nätverkstrafik, underhålla routerns hård – och mjukvaror och göra grundläggande routerkonfigurering. Kursen motsvarar i dagsläget CiscoCCNA certifiering Routing & Switching.

4. Windows server

Yh-poäng: 30

Målet med kursen är att du självständigt ska kunna planera, installera, konfigurera, administrera och dokumentera en Windows Servermiljö med grundläggande servertjänster. Du ska även kunna dokumentera den tekniska installationen, samt skriva offert och faktura för arbetet. Kursen är ett förkunskapskrav för LIA 1.

5. LIA 1

Yh-poäng: 50

Syftet med kursen är att du ska utveckla dina kunskaper i en yrkesmässig miljö på en arbetsplats. Du får under kursen en inblick i hur arbetsrollen fungerar i verkligheten, så att du skal kunna arbeta med IT-drift och följa rutiner och metoder som används i branschen.LIA 1 bygger vidare på utbildningens inledande kurser och i kursen ingår bland annat att under handledning sätta upp, konfigurera samt administrera och övervaka IT- miljöer med server- och/eller klientoperativ samt nätverksinfrastruktur.

6. Programmering i Python

Yh-poäng: 30

Målet med kursen är att du ska få en introduktion till programmeringsspråket Python och sedan kunna utföra enklare programmering, kodläsning, och felsökning. Du får även inblick i arbetsprocessen vid programutveckling och vilka steg som ingår i att ta fram en färdig lösning. Det ingår även en överblick över olika programmeringsspråk och hur de kan användas för att hantera olika typer av lösningar t.ex. utveckling av appar för mobiltelefoner eller automatisering av tjänster för servrar.

7. Infrastrukturtjänster

Yh-poäng: 25

I den här kursen får du kunskaper i att självständigt kunna planera, administrera och drifta serverbaserade infrastrukturtjänster. Du lär dig bland annat att självständigt planera tjänster i servermiljö som täcker de dagliga behoven gällande infrastruktur, fil- och domänhantering åt företag. Du lär dig att lösa komplexa behov bortom den dagliga driften i olika infrastrukturtjänster för IT-drift.

8. WAN

Yh-poäng: 20

Målet med kursen är att du ska kunna behärska bland annat fördjupning av routing protokoll, nätverkssäkerhet, brandväggar, routing säkerhet och trådlösa nätverk. Kursen bygger delvis på Cisco CCNPRouting and Switching ROUTE 300-101. Kursens syfte är att ge dig färdighet i att administrera, samt konfigurera, nätverk och IT-miljöer inom medelstora till stora organisationer med inriktning på anslutning mot Internet.

9. Hantering av privata moln

Yh-poäng: 20

I den här kursen lär du dig att skapa driftsäkra serverlösningar med hjälp av klustrade Hyper-V- lösningar, administrera och automatisera Hyper-V-lösningar och sätta ut, konfigurera och drifta Microsoftbaserade, privata moln.

10. Projektmetodik och agila metoder

Yh-poäng: 15

Målet med kursen är att du ska få kunskaper om att förbereda, genomföra, lämna över och avsluta ett projekt. Kursen blandar teori med praktik och genom fallstudier ska du få de erfarenheter som behövs för att kunna delta och bidra i agila arbetssätt, såsom scrum och kanban. Kursen ska också ge dig förståelse, kunskap och färdighet i att fungera i support- och driftsorganisationer.

11. Linux 2

Yh-poäng: 20

Målet med kursen är att du ska kunna planera, installera, administrera, övervaka och säkra Linux i virtuella miljöer.

12. Drift av tjänster och applikationer i publika moln

Yh-poäng: 20

I den här kursen får du lära dig att migrera och drifta applikationer och IT-tjänster i publika molnsystem. Du lär dig bland annat om skillnaden mellan Platform as a Service (PaaS), Infrastructure as a service (IaaS) och Software as a Service (SaaS), samt att synkronisera domänbaserade användarkonton med molnbaserade användarkonton.

13. Mailadministration, Office 365 och identitetshantering i moln

Yh-poäng: 20

Målet med kursen är att du självständigt ska kunna planera, administrera och drifta både on premises-baserade och molnbaserade maillösningar samt kunna nyttja andra Office 365-tjänster i Microsofts moln samt hantera konton och säkerhetsidentiteter i Office 365.

14. Infrastruktur konfigurering och deployment med programmering

Yh-poäng: 20

I den här kursen lär du dig att automatisera administration av Linux och Windowssystem med hjälp av script. Efter avslutad kurs ska du, med hjälp av skript, kunna administrera nätverksprocesser inom ramen för ett IT-infrastruktur-team. Du ska också kunna använda skript för att säkerställa administrativa lägen med t.ex. Desired State Configuration (DSC). Kursen tar upp både PowerShell och Bash/Shellskriptning och du lära dig att använda Python som skriptning/programmeringsspråk.

15. Examensarbete

Yh-poäng: 20

I denna kurs ska du tillämpa de kunskaper, färdigheter och kompetenser som du har lärt dig under utbildningen. Examensarbetet består i att du ska planera, genomföra, presentera och argumentera för en komplett systemlösning för en uppdragsgivare. Du ska även kunna motivera, implementera, fakturera, överlämna och dokumentera lösningen.

16. LIA 2

Yh-poäng: 50

LIA 2 har som huvudsakligt syfte att du ska komma ut på en arbetsplats och arbeta aktivt med yrkesrollens uppgifter, få en inblick i hur arbetsrollen fungerar i verkligheten, samt på bästa sätt förbereda dig inför yrkeslivet. Du lär dig att ta ansvar för arbetsuppgifter på en IT- arbetsplats och arbeta aktivt med kvalificerade uppgifter som tillhör yrkesrollen. Målet med LIA 2 är att du ska lära dig att kunna planera, designa, installera och konfigurera IT-infrastruktur.

Ledningsgruppen består av potentiella arbetsgivare som kvalitetssäkrar utbildningen och ser till så att du lär dig precis det som branschen efterfrågar.

Varje yrkeshögskoleutbildning styrs av en ledningsgrupp som består av olika arbetsgivare från branschen, en utbildningsansvarig, nuvarande studenter och representanter för kommun och högskola. Ledningsgruppens uppgift är att se till att utbildningen ger rätt kompetens och håller den höga kvalitet som krävs för att du ska kunna jobba som den yrkesroll som utbildningen leder till. Ledningsgruppen sammanträder fyra gånger per år och diskuterar allt ifrån kursinnehåll och kursmål till gästföreläsningar och utbildningens kvalitet. Flera av de arbetsgivare som är med i ledningsgruppen tar även emot LIA-praktikanter och vill anställa yrkesrollen.

Grundläggande behörighet:

 • Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
 • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
 • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Läs mer under Reell kompetens.

 Särskild behörighet:

Saknar du behörighet i någon av ovanstående kurser? Då kanske en preparandkurs är något för dig:

Antagningen

Har du frågor gällande följande:
Din ansökan, hur du ansöker, ej behörig, behörighetsprov, preparandkurser, reell kompetens och 20%-regeln.
Vänligen kontakta antagningen.

antagningen@nackademin.se
08-466 60 00

Utbildningsledare

 

Martin Devins

DevOps Engineer, IT-infrastrukturspecialist, Virtualiseringstekniker

martin.devins@nackademin.se
073-682 34 61

Anmäl intresse för den här utbildningen!

Fyll i formuläret nedan så får du vårt nyhetsbrev samt information om när ansökan för denna utbildning öppnar.

Vill du ta emot en lia-praktikant?

Formulär