Samhällsbyggnad
YH

Byggnadsingenjör mark och vatten – distans

Inköp och kalkyl en resurseffektiv bygprocess
Vill du arbeta med att utforma stadsmiljön, se en stad växa och utvecklas? Som byggnadsingenjör med inriktning på mark och vatten står du för den tekniska kompetensen när det gäller projektering och utförande av mark- och anläggningsarbeten. Ditt arbetsområde sträcker sig från bostadsgårdar och skolgårdar till lek- och idrottsplatser, parker, parkeringsplatser, trottoarer och cykelbanor. Med den stora efterfrågan i branschen har du möjligheten att spela en betydelsefull roll i stadens utveckling och förvandling.
Läs mer

Programmet

 

Under utbildningen kommer du att få inblick i en rad ämnen som är avgörande för ditt framtida arbete inom mark- och vattenbyggnad. Du kommer bland annat att få lära dig om anläggningsmetoder för att effektivt konstruera och hantera olika typer av anläggningar. Geoteknik och hydrologi ger dig förståelse för markens och vattnets beteende. Juridikkurserna kommer att rusta dig med kunskap om lagar och förordningar som styr byggbranschen.

 

Genom att behärska CAD och BIM-tekniker kommer du att kunna skapa detaljerade ritningar och modeller som underlättar planering och visualisering av dina idéer. Markprojekteringskurserna kommer att ge dig förmågan att utforma och genomföra markprojekt på ett effektivt och hållbart sätt.

 

Denna breda kompetens är inte bara viktig för att delta i olika faser av byggprocessen, inklusive projektering, produktion, drift och underhåll, utan också för att säkerställa att dina projekt uppfyller höga krav på kvalitet, miljö och hållbarhet.

 

 • En fjärdedels LIA-praktik ( lärande i arbete )
 • Utbildare kommer direkt från branschen
 • Näringslivet är med och formar innehållet 
 •  9 av 10 får jobb efter examenLäs mer

LIA – praktik

 

En fjärdedel av din utbildning är förlagd på en verklig arbetsplats, så kallad LIA-praktik. Där får du, under erfaren handledning, omsätta teori i praktisk arbetslivserfarenhet och utveckla, fördjupa och befästa dina lärdomar till kunskap. Dessutom får du chansen att lära dig mer om vilka utmaningar som finns i yrkesrollen, skaffa värdefulla kontakter och lära känna branschen på ett djupare plan.

 

Du har en stor fördel av att vara nära ett stort nätverk av anställande företag under hela din utbildning, där LIA-praktiken fungerar som en självklar rekryteringsbas.

 

 

Läs mer

Karriärvägar

 

Byggnadsingenjörer inom mark och vatten anställs ofta av bygg- eller konsultföretag och är delaktiga i alla skeden av byggprocessen, inklusive projektering, produktion, drift och underhåll. I arbetet ingår ofta att framställa ritningar/modeller och upprätta kalkyler utifrån dessa, utföra mängdavtagning och ta fram offerter.

 

Karriärmöjligheter efter examen:

 

 • Arbetsledare / bitr. arbetsledare
 • Byggnadsingenjör
 • Markprojektör
 • Anläggningsingenjör
 • Anläggningsingenjör mark och vatten
 • Entreprenadingenjör
 • Produktionsledare
Läs mer

Studera på distans

 

Alla våra distansutbildningar erbjuder dig som student en självständig och strukturerad utbildningsform där undervisningen sker i ett digitalt klassrum. Våra yh-program på distans är heltidsstudier som erbjuder en inlärningsmiljö med 2-3 stycken föreläsningar i veckan ledd av branschexperter och övrig tid är självstudier. Här förväntas du närvara i schemalagda livelektioner och bidra aktivt i gruppdiskussioner och workshops, du får också tillgång till digitalt material som du kan ta del av när det passar dig.

Läs mer
Kursutbud

Affärsmannaskap

Anläggningsmetoder 1

Arbetsmiljö – BasU – BasP

Betong

Examensarbete

Geoteknik och hydrologi

Juridik och entreprenadformer

Kalkylering

Kvalitet, miljö och hållbarhet

Ledarskap och projektledning

LIA 1 ( Lärande i arbete )

LIA 2 ( Lärande i arbete )

Markprojektering CAD och BIM

Markprojektering och AMA

Yttre VA med ledningssamordning

Visa mer

Utbildningsledare

Utbildningsledare Iryna Holovko
Iryna Holovko
Kontakta mig om du har specifika frågor om kursinnehållet.

 

Studera på Nackademin

 

Gör dig redo för din framtida karriär! På Nackademin går du en utbildning som din nya bransch efterfrågar och som näringslivet är med och formar. Dina utbildare kommer direkt från branschen och all undervisning är baserad på sådant vi vet kommer att vara till nytta för din framtida yrkesroll. Faktum är att utbildningen är så pricksäker att 9 av 10 får jobb efter examen. Idag erbjuder Nackademin över 60 pricksäkra utbildningar inom samhällsbyggnad, elteknik, energi, IT, spelutveckling, kommunikation, design och vård.

Läs mer
Startdatum & plats

Augusti 2024

Distans

5 fysiska träffar


Omfattning

2 år

Heltid

400 YH-poäng


Ansökningsperiod

12 januari – 2 maj 2024

Sista kompletteringsdag: 10 juni


Antagningskrav

Grundläggande behörighet och Matematik 2/B

Läs mer

CSN & Finansiering
Utbildningen är kostnadsfri och kvalificerar för CSN-studiemedel. Observera att kostnader för kurslitteratur tillkommer. Läs mer

Våra samarbetspartners

 

För att säkerställa att utbildningen leder till rätt kompetens och arbete finns en tillsatt ledningsgrupp som består av företag från branschen. 

Relaterade artiklar
Sara karriärväxlade och blev byggnadsingenjör inom mark och vatten
Intervjuer
Sara karriärväxlade och blev byggnadsingenjör inom mark och vatten
Läs mer
Alejandro blev anställd under sin LIA-praktik som arbetsledare inom mark och vatten
Intervjuer
Alejandro blev anställd under sin LIA-praktik som arbetsledare inom mark och vatten
Läs mer
Mustafa är snart klar byggnadsingenjör inom mark och vatten
Intervjuer
Mustafa är snart klar byggnadsingenjör inom mark och vatten
Läs mer

Frågor och svar

 

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om din framtida yrkesroll och studier på Nackademin


Får jag jobb efter min examen från Nackademin?

Hur mycket tid behöver jag lägga på mina studier?

Vad erbjuder ni för alternativ om jag saknar behörighet?

Vad innebär min LIA-praktik?

Vad innebär det att studera på distans?