HemByggutbildningarByggnadsingenjör mark vatten
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-to kl 10-12

08-466 60 00
antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

08-466 60 00 (vardagar kl. 9-13)
expeditionen@nackademin.se

Besökstider:
Måndag 9:00-13:00
Tisdag: 8:00-10:00
Onsdag: 8:00-10:00
Torsdag: 9:00-13:00
Fredag: 8:00-10:00

Expeditionen ligger på plan 4.

Hitta till Nackademin 
Tomtebodavägen 3A, 171 65 Solna

Vi som jobbar på Nackademin

Möt personalen på Nackademin

Overlay link

Kontakt

Hitta till Nackademin i Solna och Uppsala

Overlay link

YH Praktik 16 veckor Distans 1.5 år 300 YH-poäng

Byggnadsingenjör mark och vatten – Distans

Utbilda dig till byggnadsingenjör inom mark och vatten!

Utbildningen startar augusti 2021, ansökan öppnar den 11/1-2021.  Gör en intresseanmälan så håller vi dig informerad. 

Sista kompletteringsdag:
14 juni
Utbildningslängd:
1,5 år
YH-poäng:
300
Plats:
Distans

Överblick

Kurser som ingår

Ledningsgrupp

Antagningskrav

Vill du jobba med att utforma stadsmiljön, se en stad växa och utvecklas?
En byggnadsingenjör med inriktning mark och vatten står för den tekniska kompetensen när det gäller projektering och utförande av mark- och anläggningsarbeten. Det kan vara allt ifrån bostadsgårdar, skolgårdar, lek- och idrottsplatser, parker och parkeringsplatser till trottoarer och cykelbanor. För att trivas i rollen måste man gilla att jobba med olika slags projekt, vara mål- och resultatinriktad, och tycka om utmaningar. Och du bör förstås vara intresserad av att bygga och skapa från scratch!

Byggnadsingenjörer inom mark och vatten arbetar som arbetsledare eller biträdande arbetsledare med produktion av anläggningar eller som projektörer med produktion av ritningar för markprojekt. De anställs av bygg- eller konsultföretag och kan arbeta med olika arbetsuppgifter i byggprocessens samtliga skeden, d.v.s. med projektering, produktion, drift och underhåll. I arbetet ingår att framställa ritningar/modeller och upprätta kalkyler utifrån dessa, utföra mängdavtagning och ta fram offerter.

Efter utbildningen har du kunskaper i byggteknik, byggproduktion, grundläggning, ritningsläsning, logistik m.m. som är avgörande för att kunna förstå vad som ska byggas, kunna räkna på jobbet, planera produktionen, och beställa varor och tjänster. Du förstår också förutsättningar för markprojekt i tidiga skeden, samt kan tolka och sammanfatta information från rapporter (geotekniska, hydrogeologiska m.fl.) och föreslå lösningar i projektering och vid utförande. Du kommer även att kunna kommunicera med och leda en grupp mot beställarens mål och projektera, kalkylera och upprätta ritningar och avtal för markarbeten med hänsyn till arbetsmiljö, kvalitet, metoder, material, ekonomi, miljö, lagar och hållbarhet.

Att studera på Nackademin innebär att du studerar till ett yrke och inte ett ämne. Detta kräver av dig som student disciplin, stor drivkraft och eget ansvar för dina studier. Du ansvarar själv för dina studier och vi ger dig förutsättningar för att lyckas! Utbildningen bedrivs på heltid men vissa dagar är förlagda för självstudier. Dessa dagar kan tillexempel vara till för att du på egen hand ska kunna fördjupa dig inom de områden i utbildningen som du önskar få mer kunskap inom.

Hör Elin Kebert från Byggföretagen berätta om anställningsbehovet i byggbranschen »

Yrkesroller efter utbildningen

Efter utbildningen kan du bland annat att jobba som:

 • Arbetsledare / bitr. arbetsledare
 • Markprojektör
 • Anläggningsingenjör
 • Entreprenadingenjör

Anders Dahlin, AFRY

Utbildningen

Undervisningen sker på distans, observera att det under utbildningen förekommer 10 fysiska, obligatoriska träffar.

I utbildningen ingår bland annat:

 • Geoteknik och hydrogeologi: hur dagvattnets rörelser påverkar marken och de byggnadstekniska egenskaperna hos jord och berg
 • Hur väderlek och klimat påverkar de fysikaliska egenskaperna och processerna i marken
 • Byggtekniska metoder för markarbeten
 • Entreprenadjuridik
 • Produktionsplanering och ekonomistyrning av markprojekt
 • Ledningsläggning och dimensionering av ledningar

Anläggningsmetoder 1

Yh-poäng: 25

Anläggningsmetoder 2

Yh-poäng: 15

Examensarbete

Yh-poäng: 10

Geoteknik och grundläggning

Yh-poäng: 30

Juridik och entreprenadformer

Yh-poäng: 20

Kalkylering

Yh-poäng: 10

Kvalitet, miljö och arbetsmiljö (Bas-P och Bas-U)

Yh-poäng: 10

Ledarskap och projektledning

Yh-poäng: 20

LIA 1

Yh-poäng: 40

LIA 2

Yh-poäng: 40

 

Markprojektering CAD

Yh-poäng: 20

Markprojektering och AMA

Yh-poäng: 40

Yttre VA

Yh-poäng: 20

Ledningsgruppen består av potentiella arbetsgivare som kvalitetssäkrar utbildningen och ser till så att du lär dig precis det som branschen efterfrågar.

Varje yrkeshögskoleutbildning styrs av en ledningsgrupp som består av olika arbetsgivare från branschen, en utbildningsansvarig, nuvarande studenter och representanter för kommun och högskola. Ledningsgruppens uppgift är att se till att utbildningen ger rätt kompetens och håller den höga kvalitet som krävs för att du ska kunna jobba som den yrkesroll som utbildningen leder till. Ledningsgruppen sammanträder fyra gånger per år och diskuterar allt ifrån kursinnehåll och kursmål till gästföreläsningar och utbildningens kvalitet. Flera av de arbetsgivare som är med i ledningsgruppen tar även emot LIA-praktikanter och vill anställa yrkesrollen.

Antagningskrav

Grundläggande behörighet:

  • Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
  • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
  • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
  • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Läs mer under Reell kompetens.

Särskild behörighet:

Urval:

 • Gymnasiebetyg
 • Antagningsprov

Läs mer om urvalsprocessen här.

Antagningen

Har du frågor gällande följande:
Din ansökan, hur du ansöker, ej behörig, behörighetsprov, preparandkurser, reell kompetens och 20%-regeln.
Vänligen kontakta antagningen.

antagningen@nackademin.se
08-466 60 00

Utbildningsledare

Helene Premler

Utbildningsledare – Byggnadsingenjör Mark och Vatten (Distans) och Energiingenjör

helene.premler@nackademin.se
073-697 43 89

Anmäl intresse för den här utbildningen!

Fyll i formuläret nedan så får du vårt nyhetsbrev samt information om när ansökan för denna utbildning öppnar.

Vill du ta emot en lia-praktikant?

Formulär