HemIT-utbildningarBusiness Intelligence-analytiker
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-fre, kl. 9-12

08-466 60 00 (menyval 1 i växeln)

antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

Telefontid: mån-fre, kl. 11.00-12.00

08-466 60 00 (menyval 3 i växeln)

expeditionen@nackademin.se

Den fysiska expeditionen kommer att, p.g.a. rådande omständigheter, hålla stängt tills vidare. Ni når oss via telefon och mail.

YH Praktik 20 veckor Solna 2 år 400 YH-poäng

Business Intelligence-analytiker

Som Business Intelligence-analytiker genomför du analys av data med hjälp av tekniska lösningar.

Ansökan öppnar den 13 januari 2022 men det går bra att göra en intresseanmälan.

Ansökan öppnar:
13 januari 2022
Utbildningsstart:
Augusti 2022
Utbildningslängd:
2 år
YH-poäng:
400
Plats:
Solna
Antagningskrav:
Grundläggande behörighet och Matematik B/2, Programmering A/1

Överblick

Antagningskrav

Kurser som ingår

Ledningsgrupp

Business Intelligence är ett samlingsbegrepp för olika funktioner som utvinner, hanterar och analyserar stora mängder data. Som Business Intelligence-analytiker skapar du kvalificerade underlag för strategiska och taktiska affärsbeslut baserat på den insamlade datan. Det handlar om att leverera rätt information till rätt person, i rätt tid. Ju mer marknaden rör sig desto snabbare och mer exakta analyser behövs.

Hos ett företag fyller en BI-analytiker en viktig roll. Genom att du analyserar och undersöker data från exempelvis  försäljningssystemet, produktionssystemet, personalsystemet och ekonomisystemet kan du som Business Intelligence-analytiker hjälpa företaget att göra smarta prognoser som gynnar verksamheten. Du bidrar helt enkelt till att företaget tar de mest effektiva och fördelaktiga besluten – vare sig det handlar om att öka lojaliteten hos medarbetarna, bemöta kundernas behov, eller att effektivisera organisationen.

Utbildningen

I utbildningen Business Intelligence-analytiker får du lära dig olika informationssystem och om begrepp som marknadsanalys, omvärldsanalys, omvärldsbevakning, data mining, kundanalys, yield management, business activity monitoring och konkurrentanalys. Du kommer att arbeta mot ett företags samtliga avdelningar, tjänster och produkter och du agerar ofta rådgivare till operativ personal, produktägare och ibland ledningen. Det här är en utbildning som passar dig som har en analytisk ådra och ett intresse för ett företags eller en verksamhets olika processer.

En stor del av materialet och kurslitteraturen är på engelska, arbetsspråket för en BI-analytiker är dessutom ofta på engelska.

Lärande i Arbete (LIA)

En fjärdedel av din utbildning är förlagd på en verklig arbetsplats. Där får du, under erfaren handledning, omsätta teori i praktisk arbetslivserfarenhet och utveckla, fördjupa och befästa dina lärdomar till kunskap. Dessutom får du chansen att lära dig mer om vilka utmaningar som finns i yrkesrollen, skaffa värdefulla kontakter och lära känna branschen på ett djupare plan. 

På Nackademin har vi en unik närhet till anställande företag och du får en mycket relevant kunskap, eftersom näringslivet medverkar i både innehåll, upplägg och lärande. Genom LIA (praktik på arbetsplats) så fungerar Nackademin också som en självklar rekryteringsbas, och våra elever har gott rykte i branschen.

%

Yrkesroller efter utbildningen

När det gäller Business Intelligence-analytikerns kompetens ingår det i yrkesrollen att redovisa och återkoppla med hjälp av avancerade Business Intelligence-verktyg, vilket bidrar till intäktsmaximering och kostnadseffektivisering. För att behålla och stärka sin konkurrenskraft efterfrågas därför specifikt denna spetskompetens av många företag. Det gäller till exempel IT-verksamheter som datakonsult-, programvaru- och spelföretag samt IT-användande verksamheter som myndigheter och storföretag.

Yrkesroller efter avslutad utbildning:

  • Business Intelligence-analytiker
  • Dataanalytiker
  • Business Intelligence-konsult
  • Business Analyst

Inspiration

Det finns två olika typer av behörighet du måste uppfylla för att ha möjlighet att bli antagen på en utbildning: Grundläggande behörighet och särskild behörighet.

Grundläggande behörighet:
  • Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning med minst 2250 poäng samt godkända betyg i Engelska 5, Matematik 1 och Svenska 1
  • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
  • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
  • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Läs mer under Reell kompetens.

Här kan du läsa mer om grundläggande behörighet.

Särskilda förkunskaper krävs i följande kurser:
Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper

  • Matematik 2/B (Du behöver ha godkända betyg i antigen matematik 2a, 2b eller 2c. Motsvarar även matematik B.)
  • Programmering 1

Här kan du läsa mer om vad du kan göra för att bli behörig till utbildningen,

Business Intelligence och dess affärsmöjligheter

Yh-poäng: 10

Kursen ger dig förståelse för yrkesområdet, marknaden och användningen av Business Intelligence på såväl nationell som internationell nivå. Kursen ger dig kunskaper om affärsnyttan med Business Intelligence och färdigheter som att kunna göra avvägningar om hur data ska hanteras utifrån lagar och etiska aspekter.

Statistisk och dataanalys

Yh-poäng: 20

Syftet med kursen är att du ska få förståelse för grundläggande statistiska begrepp och metoder som används inom Business Intelligence för att beskriva och analysera datafördelningar. I kursen får du lära dig att redogöra för grundläggande statistiska begrepp och att analysera data för att kunna dra slutsatser och redovisa resultat.

Du lär dig även att använda kalkylprogram som MS Excel samt visualiserings- och databashanteringsverktyg.

Systemförståelse och verksamhetsprocesser inom BI

Yh-poäng: 40

Kursen syftar till att ge en fördjupad kunskap i Business Intelligence som helhetsutvecklande verktyg inom en organisation. Du får också insikt i hur Business Intelligence används som verktyg för beslutsstöd. I denna kurs lär du dig om vilka data som tillhör vilka typer av funktioner inom ett företag (HR, ekonomi etc) och hur du kan hantera, integrera och kombinera data för en specifik målgrupp, organisation eller verksamhet. De får också kunskap i hur en verksamhet kan utveckla strategier för hantering, lagring och förädling av komplexa datastrukturer.

I kursen får du arbeta med ett antal olika realistiska case.

Databasdesign och modellering

Yh-poäng: 40

Syftet med kursen är att ge förståelse för hur du arbetar med databasdesign och modellering i projekt. Kursen ger dig färdigheter i att designa och modellera datalager på ett affärseffektivt sätt, att sammanställa data och information från flera källor för analys samt hantera relationsdatabaser med hjälp av UML-färdigheter

SQL

Yh-poäng: 40

Syftet med kursen är att ge dig kunskap om programspråket SQL.. Efter kursen kommer du att ha färdigheter i att bygga upp BI-miljöer och hantera dataflöden och optimera SQL-kod.

Business Intelligence-relaterade programspråk

Yh-poäng: 20

Kursens syfte är att du ska få arbeta med de mest förekommande programspråken som används inom Business Intelligence. Du får en förståelse för skillnaden mellan scriptprogrammering och objektorienterad programmering. Kursen ger dig bland annat kunskaper om hur man programmerar BI-relaterade system och kopplar plug-ins.

Datafångst, migrering och förädling

Yh-poäng: 30

Kursen ger dig förståelse för konceptet Big Data och hur insamling av stora mängder data sker. Målet är att du ska kunna strukturera stora mängder data och visualisera denna. Du får fördjupad kunskap i PowerBI och processen – från rådata till strukturerad information.

Prediktiv och preskriptiv analys

Yh-poäng: 15

Den här kursen ger dig kunskap om olika data mining-algoritmer och genom caseuppdrag får du öva på olika former av dataanalys som används för beslutsfattande i verksamheter.

Internet of Things och cloudlösningar

Yh-poäng: 20

Syftet med kursen är att du ska lära dig olika lösningar för datalagring och hur molntjänster kan användas i en verksamhet. Du får färdigheter i att hantera API:er och fördjupad kunskap i Microsofts Azurelösning samt förstå hur IOT (Internet of Things) kan användas kopplat till dessa tjänster.

Statistisk programmering och maskininlärning

Yh-poäng: 25

Här lär du dig om statistiska programspråk och deras koppling till maskininlärning. Kursen ger dig bland annat kunskaper om de vanligaste och aktuella statistiska programspråken (exempelvis R eller Python) som används för analys och visualisering av data. Efter kursen kommer du att ha färdigheter i att utveckla program i ett programspråk och att välja lämpliga funktioner för ett projekt.

Du kommer också att lära dig att tillämpa statistiska modeller och att grafiskt visualisera resultat av statistiska undersökningar samt kunna rekommendera en maskininlärningsmetod för en specifik uppgift.

Verksamhetsstödjande dashboarddesign

Yh-poäng: 20

Syftet med kursen är att ge en förståelse för de verktyg för dashboard och rapportdesign som finns på marknaden i syfte att kunna anpassa verktyg efter verksamhet och kund. Målet är att du ska kunna visualisera data utifrån användarvänlighet och ha förståelse för hur och vad människan påverkas av avseende information.

Examensarbete

Yh-poäng: 20

Syftet med kursen är att du ska omsätta kunskaper och färdigheter till att analysera problem genom att ta fram ett Proof of Concept till en verklig kund. Målsättningen är att du ska ha praktiskt genomfört ett BI-projekt och därmed få fördjupad kompetens att kombinera och visualisera data anpassat för en specifik kund.

LIA

Yh-poäng: 100

LIA-praktiken har som huvudsakligt syfte att du ska komma ut på en arbetsplats och arbeta aktivt med yrkesrollens uppgifter, att få en inblick i hur arbetsrollen fungerar i verkligheten. Du får här chansen att omsätta teoretiska och praktiska kunskaper i en skarp arbetsmiljö.

Ledningsgruppen består av potentiella arbetsgivare som kvalitetssäkrar utbildningen och ser till så att du lär dig precis det som branschen efterfrågar.

Varje yrkeshögskoleutbildning styrs av en ledningsgrupp som består av olika arbetsgivare från branschen, en utbildningsansvarig, nuvarande studenter och representanter för kommun och högskola. Ledningsgruppens uppgift är att se till att utbildningen ger rätt kompetens och håller den höga kvalitet som krävs för att du ska kunna jobba som den yrkesroll som utbildningen leder till. Ledningsgruppen sammanträder fyra gånger per år och diskuterar allt ifrån kursinnehåll och kursmål till gästföreläsningar och utbildningens kvalitet. Flera av de arbetsgivare som är med i ledningsgruppen tar även emot LIA-praktikanter och vill anställa yrkesrollen.

Antagningen

Har du frågor gällande följande:
Din ansökan, hur du ansöker, ej behörig, behörighetsprov, preparandkurser och 20%-regeln. Vänligen kontakta antagningen.

antagningen@nackademin.se
08-466 60 00

Utbildningsledare BI-analytiker

Kontakta mig om du har specifika frågor om kursinnehåll.

Eva Björkegren
eva.bjorkegren@nackademin.se

Anmäl intresse för den här utbildningen!

Fyll i formuläret nedan så får du vårt nyhetsbrev samt information om när ansökan för denna utbildning öppnar.

Vill du ta emot en lia-praktikant?

Formulär