HemIT-utbildningarBusiness Intelligence-analytiker
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

08-466 60 00
antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

08-466 60 00
expeditionen@nackademin.se

Vi som jobbar på Nackademin

Möt personalen på Nackademin

Overlay link

Övrigt

Samarbeten, kompetensutveckling och övriga frågor.

Overlay link

YH Praktik 20 veckor Stockholm 2 år

Business Intelligence-analytiker

Utbilda dig inom Business Intelligence

Överblick

Kurser som ingår

Ledningsgrupp

Antagningskrav

Den här utbildningen har haft sin sista start och kommer inte att starta hösten 2019.

Business Intelligence är ett samlingsbegrepp för olika funktioner som utvinner, hanterar och analyserar väldigt stora mängder data. Och som BI-analytiker skapar du kvalificerade underlag för strategiska och taktiska affärsbeslut baserat detta. Det handlar om att leverera rätt information till rätt person, i rätt tid. Ju mer marknaden rör sig desto snabbare och mer exakta analyser behövs.

I utbildningen Business Intelligence-analytiker får du lära dig olika informationssystem och om begrepp som marknadsanalys, omvärldsanalys, omvärldsbevakning, data mining, kundanalys, yield management, business activity monitoring och konkurrentanalys. Du kommer att arbeta mot ett företags samtliga avdelningar, tjänster och produkter och du agerar ofta rådgivare till operativ personal, produktägare och ibland ledningen. Det här är en utbildning som passar dig som har en analytisk ådra och ett intresse för ett företags eller en verksamhets olika processer.

Visste du att..?

BI används inte bara av företag som vill ha koll på trender och konkurrenter för att effektivisera affärsprocesser och maximera vinster. I Richmond i USA har man med hjälp av BI kunnat förutspå olika typer av brott.

Genom att kombinera över tio års brottsstatistik med mängder av annan information och data som bland annat veckodagar, tider på dygnet, dagar för löning och geograf kan systemet förutspå var och när olika brott mest sannolikt kommer att ske. Varje patrullbil har därefter kunnat se aktuella ”hot spots” på en karta – och prioriterat sina insatser efter det. Det här systemet är också under utveckling hos svenska Malmö-polisen.

Vad är Business Intelligence? Klicka här för att se en film som förklarar vad BI är.

Klicka här för att läsa om 4 spännande Business Intelligence-exempel.

Yrkesroller efter utbildningen

Enligt arbetsförmedlingens undersökning Var finns jobben – Bedömning för 2016 och en långsiktig utblick blir jobbtillväxten för IT-yrken i landet fortsatt stark i takt med att digitaliseringen ökar. Och enligt rapporten Jobbmöjligheter i Stockholms län är regionen den del av landet som kommer öka mest.

När det gäller BI-kompetens ingår det i yrkesrollen att redovisa och återkoppla med hjälp av avancerade BI-verktyg, vilket bidrar till intäktsmaximering och kostnadseffektivisering. För att behålla och stärka sin konkurrenskraft efterfrågas därför specifikt denna spetskompetens av många företag. Det gäller till exempel IT-verksamheter som datakonsult-, programvaru- och spelföretag samt IT-användande verksamheter som myndigheter och storföretag som ofta har sina huvudkontor i Stockholm.

Yrkesroller efter avslutad utbildning:

 • Business Intelligence-analytiker
 • Dataanalytiker
 • IT-konsult Business Intelligence
 • Junior datascientist

Utbildningen

Efter utbildningen ska du kunna arbeta självständigt och i team inom Business Intelligence. Utifrån kravspecifikationer anpassade efter aktuell verksamhet ska du kunna ta fram strategier för insamling, hantering, lagring, migrering och förädling av data utifrån SQL och dess dialekter.

Du ska kunna konstruera tekniska lösningar och/eller system med intelligent beteende för analys av data i syfte att fatta strategiska affärsbeslut.

En stor del av utbildningen sker på engelska då begrepp och mycket av studiematerialet är på engelska. Dessutom förbereder det för att du ska kunna arbeta och kommunicera internationellt med kunder, filialer och kollegor.

I utbildningen ingår bland annat:

 • BI och dess affärsmöjligheter inklusive lagar (som PUL) och etiska ställningstaganden gällande datahantering
 • Verksamhetsprocesser och begrepp inom beslutsstöd, bland annat kravspecifikationer och projektmodeller
 • Verksamhetsstödjande dashboardsdesign och visualiseringsverktyg som Power BI, Qlik eller Tableau
 • IOT (Internet of Things) och cloudlösningar samt hantering av API:er och fördjupning av Microsofts Azurelösning
 • Databasdesign och modellering i 3D (ER/UML)
 • SQL och Hadoop; skriva kod, skapa databaser, analys och affärsutveckling
 • BI-relaterade och objektorienterade programspråk samt plug-ins
 • Datafångst, migrering och förädling; om BigData och Power BI
 • Prediktiv och preskriptiv analys; systemförståelse inom BI, att fatta beslut med hänsyn till IT-säkerhet samt geografiska och tekniska utmaningar och ekonomiska förutsättningar
 • Statistisk programmering och maskininlärning

Business Intelligence och dess affärsmöjligheter

Yh-poäng: 10

Kursen ger dig förståelse för yrkesområdet, marknaden och användningen av Business Intelligence på såväl nationell som internationell nivå. Kursen ger dig kunskaper om affärsnyttan med Business Intelligence och färdigheter som att kunna göra avvägningar om hur data ska hanteras utifrån lagar och etiska aspekter.

Business Intelligence-relaterade programspråk

Yh-poäng: 40

Kursens syfte är att du ska få arbeta med de mest förekommande programspråken som används inom Business Intelligence. Du får en förståelse för skillnaden mellan webbprogrammering, scriptprogrammering och objektorienterad programmering. Kursen ger dig bland annat kunskaper om hur man programmerar BI-relaterade system och kopplar plug-ins.

Databasdesign och modellering

Yh-poäng: 20

Den här kursen ger dig förståelse för hur man i projekt arbetar med kravhantering och databasdesign. Kursen ger dig färdigheter i att designa datalager och datakluster på ett affärseffektivt sätt, sammanställa data och information från flera källor för analys samt hantera relationsdatabaser med hjälp av UML-färdigheter.

Datafångst, migrering och förädling

Yh-poäng: 40

Kursen ger dig förståelse för konceptet Big Data och hur insamling av stora mängder data sker. Målet är att du ska kunna strukturera stora mängder data och visualisera denna. Du får fördjupad kunskap i PowerBI och processen – från rådata till strukturerad information.

Internet of Things och cloudlösningar

Yh-poäng: 10

Syftet med kursen är att du ska lära dig olika lösningar för datalagring och hur molntjänster kan användas i en verksamhet. Du får färdigheter i att hantera API:er och fördjupad kunskap i Microsofts Azurelösning samt förstå hur IOT (Internet of Things) kan användas kopplat till dessa tjänster.

Examensarbete

Yh-poäng: 20

Syftet med kursen är att du ska omsätta kunskaper och färdigheter till att analysera problem genom att ta fram ett Proof of Concept till en verklig kund. Målsättningen är att du ska ha praktiskt genomfört ett BI-projekt och därmed få fördjupad kompetens att kombinera och visualisera data anpassat för en specifik kund.

LIA

Yh-poäng: 100

LIA-praktiken har som huvudsakligt syfte att studenten ska komma ut på en arbetsplats och arbeta aktivt med yrkesrollens uppgifter, att få en inblick i hur arbetsrollen fungerar i verkligheten. Studenten får här chansen att omsätta teoretiska och praktiska kunskaper i en skarp arbetsmiljö.

Prediktiv och preskriptiv analys

Yh-poäng: 20

Den här kursen ger dig kunskap om olika data mining-algoritmer och genom caseuppdrag får du öva på olika former av dataanalys som används för beslutsfattande i verksamheter.

SQL och Hadoop

Yh-poäng: 40

Syftet med kursen är att ge dig kunskap om programspråket SQL och dess dialekter så som att skriva SQL-kod och skapa databaser. Efter kursen kommer du att ha färdigheter i att bygga upp BI-miljöer och hantera dataflöden samt använda Apache Hadoop för dataanalys och affärsutveckling i en fiktiv verksamhet.

Statistisk programmering och maskininlärning

Yh-poäng: 30

Målsättningen är att du ska lära dig statistiska programspråk och dess koppling till maskininlärning. Kursen ger dig bland annat kunskaper om de vanligaste och aktuella statistiska programspråken som används för analys och visualisering av data. Efter kursen kommer du att ha färdigheter i att skapa program i programspråket R och välja lämpliga funktioner för ett projekt samt utföra icke-linjär programoptimering.

Systemförståelse inom Business Intelligence

Yh-poäng: 30

Kursen syftar till att ge en fördjupad kunskap i Business Intelligence som helhetsutvecklande verktyg inom en organisation. Under kursen lär du dig arbetsledning, både på micro- och makronivå. Du får kunskaper i kravspecificering och hur ett helt system byggs upp utifrån en given kravspecifikation samt kompetens för att fatta beslut med hänsyn till aspekter som IT-säkerhet samt geografiska och tekniska utmaningar.

Verksamhetsprocesser och begrepp inom beslutsstöd

Yh-poäng: 20

Den här kursen ger dig en inblick i hur man kan hantera, interagera och kombinera data utifrån en specifik målgrupp och organisation. Du får kunskaper om Business Intelligence funktion inom olika organisationsstrukturer, användningsområden inom marknads-, affärs- och säljprocesser samt projektmodeller inom Business Intelligence. Efter kursen kommer du bland annat att ha färdigheter i att upprätta en kravspecifikation till en BI-avdelning med lämpliga nyckeltal (KPI:er) för projekt.

Verksamhetsstödjande dashboarddesign

Yh-poäng: 20

Syftet med kursen är att ge en förståelse för de verktyg för dashboard och rapportdesign som finns på marknaden i syfte att kunna anpassa verktyg efter verksamhet och kund. Målet är att du ska kunna visualisera data utifrån användarvänlighet och ha förståelse för hur och vad människan påverkas av avseende information.

Ledningsgruppen består av potentiella arbetsgivare som kvalitetssäkrar utbildningen och ser till så att du lär dig precis det som branschen efterfrågar.

Varje yrkeshögskoleutbildning styrs av en ledningsgrupp som består av olika arbetsgivare från branschen, en utbildningsansvarig, nuvarande studenter och representanter för kommun och högskola. Ledningsgruppens uppgift är att se till att utbildningen ger rätt kompetens och håller den höga kvalitet som krävs för att du ska kunna jobba som den yrkesroll som utbildningen leder till. Ledningsgruppen sammanträder fyra gånger per år och diskuterar allt ifrån kursinnehåll och kursmål till gästföreläsningar och utbildningens kvalitet. Flera av de arbetsgivare som är med i ledningsgruppen tar även emot LIA-praktikanter och vill anställa yrkesrollen.

Grundläggande behörighet samt lägst godkänt betyg i:

 • Svenska B/2
 • Engelska A/5
 • Matematik B/2

Programmering A/1 eller motsvarande kunskaper (Datorkunskap kan inte motsvara Programmering A/1)
Saknar du behörighet i programmering? Då kanske någon av följande preparandkurser är något för dig:

 • Preparandkurs i programmering A/1
 • Preparandkurs i programmering i samarbete med DataTjej

Anmäl intresse för den här utbildningen!

Fyll i formuläret nedan för mer information!

Anmäl dig till kursen!

Anmäl dig till kursen genom att fylla i formuläret nedan.