HemIT-utbildningarIT-säkerhetstekniker - distans
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-fre, kl. 9-12

08-466 60 00 (menyval 1 i växeln)

antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

Telefontid: mån-fre, kl. 11.00-12.00

08-466 60 00 (menyval 3 i växeln)

expeditionen@nackademin.se

Den fysiska expeditionen kommer att, p.g.a. rådande omständigheter, hålla stängt tills vidare. Ni når oss via telefon och mail.

YH Praktik 20 veckor Distans 2 år 400 YH-poäng

IT-säkerhetstekniker – distans

Utbilda dig till IT-säkerhetstekniker

Ansökan öppnar den 13 januari 2022 men det går bra att göra en intresseanmälan.

Ansökan öppnar:
13 januari 2022
Utbildningsstart:
Augusti 2022
Utbildningslängd:
2 år
YH-poäng:
400
Plats:
100% distans (inga fysiska träffar)
Antagningskrav:
Grundläggande behörighet och Engelska 6, Matematik B/2, Dator och nätverksteknik 1

Överblick

Antagningskrav

Kurser som ingår

Ledningsgrupp

Som IT-säkerhetstekniker jobbar du med att skydda företag, myndigheter och organisationers nätverk, information, system och utrustning för att minska riskerna för intrång och attacker. Viktiga arbetsuppgifter för en IT-säkerhetstekniker är att upprätta rutiner för att underhålla skyddet mot obehörigt intrång och minimera riskerna genom att utföra olika riskanalyser.

Den snabba digitaliseringen och dagens allt mer komplexa IT-system ställer höga krav på företagens IT-säkerhet för att de ska kunna skydda sig mot attacker och allvarliga intrång av obehöriga – vilket är ett vanligt förekommande problem för företag idag. Utvecklingen kräver fler kunniga IT-säkerhetstekniker som snabbt kan förebygga sårbarheter och eventuella hot samt åtgärda problem och incidenter när de inträffat.

Utbildningen

Detta är en distansutbildning där 100% av undervisningen sker på distans (utan fysiska träffar). Du kommunicerar med lärare och övriga kurskamrater via moderna medieanläggningar. Utbildningen läses på heltid med undervisning flera dagar i veckan och har, precis som våra andra YH-utbildningar, minst en fjärdedels praktik under studietiden.

Utbildningen ger dig specialiserad kompetens inom området IT-säkerhet och kunskap om angränsande områden såsom IT-juridik och informationssäkerhet för att du ska ha rätt förutsättningar att kunna lösa olika IT-säkerhetsrelaterade problem.

Utbildningen och undervisningen bedrivs på svenska men i samtliga kurser kommer kursmaterialet att till stor del att vara på engelska. Detta för att terminologin inom IT många gånger är på engelska och för att du i din framtida roll som IT-säkerhetstekniker kommer att behöva ha god kommunikationsförmåga på engelska. Utbildningen bedrivs på heltid men vissa dagar är förlagda för självstudier. Dessa dagar kan tillexempel vara till för att du på egen hand ska kunna fördjupa dig inom de områden i utbildningen som du önskar få mer kunskap inom.

Efter utbildningen kommer du ha den kompetens som krävs för att utföra tekniska granskningar, genomföra risk- och säkerhetsanalyser, hantera säkerhet i nätverk, användarbehörigheter och krypteringstekniker samt hantera webb- och molntjänster ur ett säkerhetsperspektiv. Du kommer även att kunna implementera, driftsätta och förvalta säkerhetslösningar samt säkerställa säker datakommunikation.

Lärande i Arbete (LIA)

En fjärdedel av din utbildning är förlagd på en verklig arbetsplats. Där får du, under erfaren handledning, omsätta teori i praktisk arbetslivserfarenhet och utveckla, fördjupa och befästa dina lärdomar till kunskap. Dessutom får du chansen att lära dig mer om vilka utmaningar som finns i yrkesrollen, skaffa värdefulla kontakter och lära känna branschen på ett djupare plan. 

På Nackademin har vi en unik närhet till anställande företag och du får en mycket relevant kunskap, eftersom näringslivet medverkar i både innehåll, upplägg och lärande. Genom LIA (praktik på arbetsplats) så fungerar Nackademin också som en självklar rekryteringsbas, och våra elever har gott rykte i branschen.

%

Yrkesroller efter utbildningen

Utbildningen riktar sig till dig som är en bra problemlösare och som vill jobba med att hjälpa företag att förbättra eller upprätthålla sin IT-säkerhet. Du kommer att jobba med att genomföra utredningar för att lösa olika IT-säkerhetsrelaterade problem och genomföra tekniska granskningar, risk- och säkerhetsanalyser samt implementera, driftsätta och förvalta säkerhetslösningar.

Efter utbildningen kan du bland annat jobba som:

  • IT-säkerhetstekniker
  • IT-säkerhetskonsult

Det finns två olika typer av behörighet du måste uppfylla för att ha möjlighet att bli antagen på en utbildning: Grundläggande behörighet och särskild behörighet.

Grundläggande behörighet:
  • Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning med minst 2250 poäng samt godkända betyg i Engelska 5, Matematik 1 och Svenska 1
  • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
  • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
  • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Läs mer under Reell kompetens.

Här kan du läsa mer om grundläggande behörighet.

Särskild behörighet:

  • Engelska 6
  • Matematik 2/B (Du behöver ha godkända betyg i antigen matematik 2a, 2b eller 2c. Motsvarar även matematik B)
  • Dator och nätverksteknik 1

Här kan du läsa mer om vad du kan göra för att bli behörig till utbildningen.

Affärsmannaskap och kommunikation

Yh-poäng: 20

I denna kurs får du en introduktion till hur IT- säkerhetsbranschen ser ut, hur man arbetar i projekt och vad det innebär att vara konsult med IT- säkerhetsfrågor. Syftet med kursen är också att du ska förstå olika bolagsformer och vad som krävs för att starta egen firma, samt hur en IT- säkerhetstekniker kommunicerar med uppdragsgivare.

Behörighetskontrollsystem

Yh-poäng: 10

I denna kurs får du kunskaper om behörighetssystem och om de vanligaste hotbilderna som finns inom IT. Du lär dig även att sätta upp olika behörigheter för användare och administratörer, bland annat genom att hantera lösenord och skapa digitala certifikat.

Brandväggar och VPN

Yh-poäng: 20

Denna kurs ger dig grundläggande kunskaper i att sätta upp och administrera brandväggar, samt att skapa säker kommunikation med VPN-tunnlar. Du lär dig bland annat om antivirusprogram och logghantering.

Datorsäkerhet 1 Windows härdning

Yh-poäng: 15

Denna kurs ger dig kunskap i hur Windows administreras ur ett säkerhetsperspektiv. Bland annat lär du dig om uppdateringsrutiner i Windows, brandväggsregler och antivirusprogram kopplade till Windows – så att du ska kunna säkra upp systemtjänster och minimera risken för hackerangrepp.

Datorsäkerhet 2 Linux och macOS härdning

Yh-poäng: 15

I denna kurs lär du dig att konfigurera och administrera Linux och macOS, med hänsyn till olika säkerhetsaspekter. Du lär dig bland annat att säkra upp systemtjänster för att minska risken för hackerangrepp, samt att administrera Linux och macOS i enlighet med säkerhetsstandarder.

Examensarbete

Yh-poäng: 20

I denna kurs fördjupar du dina kunskaper, färdigheter och kompetenser inom IT-säkerhet genom att planera, genomföra, presentera och  argumentera för en undersökning eller ett specifikt utvecklingsarbete inom relevant område med tydlig koppling till yrkesrollen. Exempelvis kan examensarbetet handla om att utföra en säkerhetsrevision på en arbetsplats.

Incidenthantering och SLA

Yh-poäng: 10

I denna kurs lär du dig att förstå skillnaden mellan olika SLA-nivåer och hur man agerar på incidenter. Du lär dig bland annat att hantera och prioritera olika incidenter i incidenthanteringssystem, Vidare lär du dig också att förebygga incidenter och att återställa system. Vid avslutad kurs ska du kunna ta fram incidenthanteringsplaner, policys och rutiner, samt kunna agera självständigt och professionellt vid tecken på en incident.

Internet of things

Yh-poäng: 10

I denna kurs får du kunskaper om de vanligaste hoten inom IoT och hur de kan motarbetas. Du lär dig bland annat om PKI-struktur och uppbyggnad, säkerhet för trådlösa system och autentisering, samt om att implementera krypteringsmetoder

Introduktion till säkerhet i nätverk

Yh-poäng: 10

I denna kurs får du grundläggande säkerhetskunskaper i olika nätverk, med fokus på IP-baserade nätverk. Du lär dig bland annat att självständigt kunna felsöka i datornätverk och vidta åtgärder mot problem, använda protokoll i nätverk och segmentera nätverk. Du får exempelvis kunskaper om brandväggstyper, DNS-protokoll, IP-adressering och subnetting.

IT-juridik och informationssäkerhet

Yh-poäng: 20

I denna kurs får du kunskaper i lagar och regler som påverkar IT-säkerhetsarbetet, samt om rutiner som kopplas till informationssäkerhet. Du lär dig om bland annat EU-direktiv, SUA-klasser och ISO-standarder som berör IT-säkerhetsområdet.

LIA

Yh-poäng: 100

Den här kursen knyter ihop utbildningens samtliga delar och ger dig möjlighet att omsätta dina kunskaper i ett praktiskt sammanhang på en arbetsplats. Efter avslutad kurs ska du ha kompetens att självständigt kunna utföra IT-säkerhetsarbete, samt att kunna genomföra lösningar i rollen som IT-säkerhetstekniker.

Nätverksadministration och nätverkskonfiguration

Yh-poäng: 20

I denna kurs lär du dig att administrera och konfigurera nätverk i syfte att upprätta en säker miljö. Du lär dig bland annat om nätverksövervakning, nätverksadministrationsverktyg samt om design och konfiguration av större LAN/WAN. Efter avslutad kurs ska du kunna identifiera säkerhetsbrister i nätverk, konfigurera nätverk och switchar, samt övervaka och kontrollera större nätverk

Nätverkssäkerhet 1

Yh-poäng: 20

I denna kurs får du kunskaper om olika säkerhetshot som kan skada moderna nätverk, exempelvis överbelastningsattacker och skadlig kod. Med den kunskap du får från kursen ska du kunna upptäcka säkerhetsbrister för att skapa säker datalagring, samt kunna skapa säker inloggning och kommunikation för organisationers intranät och webbtjänster.

Nätverkssäkerhet 2

Yh-poäng: 20

I denna kurs får du fördjupade kunskaper inom nätverkssäkerhet genom att du lär dig att testa säkerheten (med hjälp av penetrationstester), tekniskt undersöka IT-miljöer ur ett säkerhetsperspektiv och att förhindra intrångsförsök genom att implementera övervakningssystem.

Nätverkssäkerhet 3

Yh-poäng: 20

I den kurs lär du dig att bemöta flera typer av hot och att använda dig av tekniker för att kringgå säkerhet och skydd i nätverk. Du ska, vid avslutad kurs, kunna undersöka IT-miljöer ur ett säkerhetsperspektiv, skapa säker datalagring, samt planera för säkerhetsåtgärder i nätverk och operativsystem.

Programmering och Shell scriptning

Yh-poäng: 20

Efter avslutad kurs ska du kunna genomföra enklare uppgifter automatiserat i shell script och ha kunskap om några av de vanligaste programmeringsspråken med relevans för IT-säkerhetsområdet (Python, Pear och Ruby). Du ska kunna utföra enklare scriptingkommandon, samt förstå skillnader i olika programmeringsspråk.

Säkerhet i molntjänster

Yh-poäng: 20

I denna kurs lär du dig om lagring i molntjänster, samt om vilka säkerhetsbrister som kan kopplas till lagring i moln. Du får kunskaper i att installera och hantera molntjänster ur ett säkerhetsperspektiv, du lär dig om kryptering och signering, samt om att utföra identitetskontroller i molntjänster.

Säkerhet i Webbtjänster

Yh-poäng: 30

Efter avslutad kurs ska du ha kunskaper inom kommunikation med webbtjänster, samt om olika tekniker som skyddar webbtjänster. Du lär dig att kryptera och dekryptera data, samt att självständigt kunna skapa säker kommunikation i webbtjänster genom lämpliga tekniker och metoder.

Ledningsgruppen består av potentiella arbetsgivare som kvalitetssäkrar utbildningen och ser till så att du lär dig precis det som branschen efterfrågar.

Varje yrkeshögskoleutbildning styrs av en ledningsgrupp som består av olika arbetsgivare från branschen, en utbildningsansvarig, nuvarande studenter och representanter för kommun och högskola. Ledningsgruppens uppgift är att se till att utbildningen ger rätt kompetens och håller den höga kvalitet som krävs för att du ska kunna jobba som den yrkesroll som utbildningen leder till. Ledningsgruppen sammanträder fyra gånger per år och diskuterar allt ifrån kursinnehåll och kursmål till gästföreläsningar och utbildningens kvalitet. Flera av de arbetsgivare som är med i ledningsgruppen tar även emot LIA-praktikanter och vill anställa yrkesrollen.

Antagningen

Har du frågor gällande följande:
Din ansökan, hur du ansöker, ej behörig, behörighetsprov, preparandkurser och 20%-regeln. Vänligen kontakta antagningen.

antagningen@nackademin.se
08-466 60 00

Utbildningsledare IT-säkerhetstekniker

Kontakta mig om du har specifika frågor om kursinnehåll.

Sara Strömvall
sara.stromvall@nackademin.se

Anmäl intresse för den här utbildningen!

Fyll i formuläret nedan så får du vårt nyhetsbrev samt information om när ansökan för denna utbildning öppnar.

Vill du ta emot en lia-praktikant?

Formulär