HemIT-utbildningarIT-säkerhetstekniker
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

08-466 60 00
antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

08-466 60 00
expeditionen@nackademin.se

Vi som jobbar på Nackademin

Möt personalen på Nackademin

Overlay link

Övrigt

Samarbeten, kompetensutveckling och övriga frågor.

Overlay link

YH Praktik 20 veckor Stockholm 2 år 400 YH-poäng

IT-säkerhetstekniker

Utbilda dig till IT-säkerhetstekniker

Överblick

Kurser som ingår

Ledningsgrupp

Antagningskrav

Den här utbildningen är öppen för ansökan inför hösten 2019. Sista ansökningsdagen är den 30 april.

Den snabba digitaliseringen och dagens allt mer komplexa IT-system ställer höga krav på företagens IT-säkerhet för att de ska kunna skydda sig mot attacker och allvarliga intrång av obehöriga – vilket är ett vanligt förekommande problem för företag idag. Utvecklingen kräver fler kunniga IT-säkerhetstekniker som snabbt kan förebygga sårbarheter och eventuella hot samt åtgärda problem och incidenter när de inträffat.

Som IT-säkerhetstekniker jobbar du med att skydda företag, myndigheter och organisationers nätverk, information, system och utrustning för att minska riskerna för intrång och attacker. Viktiga arbetsuppgifter för en IT-säkerhetstekniker är att upprätta rutiner för att underhålla skyddet mot obehörigt intrång och minimera riskerna genom att utföra olika riskanalyser.

Den snabba tekniska utvecklingen och den ökade digitaliseringen medför oerhörda möjligheter för samhällsutvecklingen men även stora säkerhetsproblem där konsekvenserna av bristfällig IT-säkerhet blir tydliga för såväl privatpersoner som företag och myndigheter. Ett exempel på detta är att bedrägerier och identitetsstölder via internet har ökat markant. Enligt Brottsförebyggande rådet har brottslighet med IT-inslag ökat med 949% mellan åren 2006 och 2015. Det blir tydligt att efterfrågan på IT-säkerhetstekniker som kan jobba med att förhindra sådana problem är stor och att den som väljer att utbilda sig till IT-säkerhetstekniker har en ljus framtid.

Yrkesroller efter utbildningen

Utbildningen riktar sig till dig som är en bra problemlösare och som vill jobba med att hjälpa företag att förbättra eller upprätthålla sin IT-säkerhet. Du kommer att jobba med att genomföra utredningar för att lösa olika IT-säkerhetsrelaterade problem och genomföra tekniska granskningar, risk- och säkerhetsanalyser samt implementera, driftsätta och förvalta säkerhetslösningar.

Efter utbildningen kan du bland annat jobba som:

 • IT-säkerhetstekniker
 • IT-säkerhetskonsult

Utbildningen

Utbildningen ger dig specialiserad kompetens inom området IT-säkerhet och kunskap om angränsande områden såsom IT-juridik och informationssäkerhet för att du ska ha rätt förutsättningar att kunna lösa olika IT-säkerhetsrelaterade problem.

Efter utbildningen kommer du ha den kompetens som krävs för att utföra tekniska granskningar, genomföra risk- och säkerhetsanalyser, hantera säkerhet i nätverk, användarbehörigheter och krypteringstekniker samt hantera webb- och molntjänster ur ett säkerhetsperspektiv. Du kommer även att kunna implementera, driftsätta och förvalta säkerhetslösningar samt säkerställa säker datakommunikation.

Utbildningen och undervisningen bedrivs på svenska men i samtliga kurser kommer kursmaterialet att till stor del att vara på engelska. Detta för att terminologin inom IT många gånger är på engelska och för att du i din framtida roll som IT-säkerhetstekniker kommer att behöva ha god kommunikationsförmåga på engelska.


I utbildningen ingår bland annat:

 • Behörighetskontrollsystem
 • Brandväggar och VPN
 • Datorsäkerhet Windows, Linux och mac OS härdning
 • Incidenthantering och SLA
 • IT-juridik och informationssäkerhet
 • Nätverksadministration och nätverkskonfiguration
 • Nätverkssäkerhet
 • Programmering och Shell scripting
 • Säkerhet i moln- och webbtjänster
 • LIA/praktik

Affärsmannaskap och kommunikation

Yh-poäng: 20

Behörighetskontrollsystem

Yh-poäng: 10

Brandväggar och VPN

Yh-poäng: 20

Datorsäkerhet 1 Windows härdning

Yh-poäng: 15

Datorsäkerhet 2 Linux och macOS härdning

Yh-poäng: 15

I den här kursen omsätter du dina kunskaper och färdigheter inom webbutveckling i .NET mot ett CMS på en nivå som motsvarar branschstandard genom att genomföra ett praktiskt webbprojekt, med fördel i samarbete med ett företag. Det omfattar allt från kravspecifikation till en färdig applikation eller tjänst. Det kan vara mot ett CMS eller en webbplats i .NET. Du kommer självständigt att planera, genomföra, dokumentera och presenterna projektet.

Examensarbete

Yh-poäng: 20

Incidenthantering och SLA

Yh-poäng: 10

Internet of things

Yh-poäng: 10

Introduktion till säkerhet i nätverk

Yh-poäng: 10

IT-juridik och informationssäkerhet

Yh-poäng: 20

LIA

Yh-poäng: 100

Under kursen får du en fördjupad kunskap kring programmering i ASP.NET MVC, kompetensen att utveckla mer komplexa webbapplikationer i tekniken samt en grundläggande förståelse av agil projektmetodik. Du kommer kunna tillverka komplexa webapplikationer i C# med ASP.NET MVC med koppling mot databaser och med hänsyn till prestanda och stora datamängder. Du får också en introduktion till relevanta projektmetoder samt erfarenhet av att arbeta i en projektgrupp med agil utveckling.

Nätverksadministration och nätverkskonfiguration

Yh-poäng: 20

Nätverkssäkerhet 1

Yh-poäng: 20

Nätverkssäkerhet 2

Yh-poäng: 20

Den här kursen ger dig en grundläggande kunskap om programmering och kompetensen att utveckla programmeringslösningar i C#. Målet är att du ska kunna använda Visual Studio för att självständigt göra enklare applikationer i Windows och kunna skriva, testa och felsöka kod. Du kommer att fördjupa dig i objektorientering, klasser, arv, interface, delegater samt problemlösning. Du lär dig även att dokumentera kravbilden för en applikation med hjälp av UML. Utöver det lär du dig att effektivt felsöka och testa programkod.

Nätverkssäkerhet 3

Yh-poäng: 20

Programmering och Shell scriptning

Yh-poäng: 20

.

Säkerhet i molntjänster

Yh-poäng: 20

Säkerhet i Webbtjänster

Yh-poäng: 30

Ledningsgruppen består av potentiella arbetsgivare som kvalitetssäkrar utbildningen och ser till så att du lär dig precis det som branschen efterfrågar.

Varje yrkeshögskoleutbildning styrs av en ledningsgrupp som består av olika arbetsgivare från branschen, en utbildningsansvarig, nuvarande studenter och representanter för kommun och högskola. Ledningsgruppens uppgift är att se till att utbildningen ger rätt kompetens och håller den höga kvalitet som krävs för att du ska kunna jobba som den yrkesroll som utbildningen leder till. Ledningsgruppen sammanträder fyra gånger per år och diskuterar allt ifrån kursinnehåll och kursmål till gästföreläsningar och utbildningens kvalitet. Flera av de arbetsgivare som är med i ledningsgruppen tar även emot LIA-praktikanter och vill anställa yrkesrollen.

Grundläggande behörighet samt lägst godkänt betyg i:

 • Engelska 6
 • Dator och nätverksteknik 1

Saknar du behörighet i Dator och nätverksteknik? Då kanske följande preparandkurs är något för dig:

Anmäl intresse för den här utbildningen!

Fyll i formuläret nedan för mer information!

Anmäl dig till kursen!

Anmäl dig till kursen genom att fylla i formuläret nedan.