HemVårdutbildningarVälfärdstekniksamordnare
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-fre, kl. 9-12

08-466 60 00 (menyval 1 i växeln)

antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

Telefontid: mån-fre, kl. 08.00-12.00

08-466 60 00 (menyval 3 i växeln)

expeditionen@nackademin.se

Den fysiska expeditionen kommer att, p.g.a. rådande omständigheter, hålla stängt tills vidare. Ni når oss via telefon och mail.

YH Distans Stockholm 1 år 100 YH-poäng

Välfärdstekniksamordnare – Distans

Den här utbildningen kommer inte att starta hösten 2023. 

Ansökan:
Stängd
Sista kompletteringsdag:
13 juni
Utbildningsstart:
Augusti 2023
Utbildningslängd:
1 år
Yh-poäng:
100
Plats:
Distans
Studietakt:
50%

Överblick

Kurser som ingår

Ledningsgrupp

Antagningskrav

Utbilda dig till Välfärdstekniksamordnare på distans under 1 år – samtidigt som du jobbar! Sverige står inför en stor utmaning inom vård och omsorg, färre behöver vårda fler! Den demografiska utvecklingen leder till att behoven inom vård och omsorg ökar mycket snabbare än tillgången på arbetskraft. Digitala lösningar är en möjlighet för Sverige att möta den här utmaningen. Men då behövs det fler personer med specialiserad kunskap inom välfärdsteknik som kan samordna och leda implementeringsarbetet av ny teknik. Vill du vara en av dem?

Den här 1-åriga distansutbildningen vänder sig till dig som jobbar som undersköterska eller har annan relevant yrkesroll inom vård och omsorg och som nu vill vidareutbilda dig för att bli en nyckelperson i implementeringen av ny välfärdsteknik. En välfärdstekniksamordnare jobbar med att instruera, handleda och ta fram processer och rutiner för hur man kan arbeta med ny teknik inom olika verksamheter.

Välfärdsteknik är digital teknik som syftar till att öka självständigheten hos personer med funktionsnedsättning. Det kan vara smarta läkemedelsdoserare, intelligenta duschar, GPS-klockar och ätrobotar. Tekniken är lätt att köpa in, men den måste också användas på ett effektivt sätt. Därför är det inte primärt teknisk kompetens som efterfrågas inom vård- och omsorgsverksamheter utan framförallt kompetens som kan samordna implementeringsarbetet av nya arbetssätt och processer. Utbildningen passar dig som gillar att samarbeta, koordinera och samordna. Välfärdsteknik är en möjlighet både för effektivare och bättre vård men även för bättre arbetsmiljö för de personer som arbetar inom omsorgen.

Läs också:
Pressmeddelande: Ny distansutbildning ska stärka undersköterskors kunskap om välfärdsteknik

Yrkesroller efter utbildningen

En välfärdstekniksamordnare har en nyckelroll i implementeringen av ny teknik inom vård och omsorg. Det är viktigt att du har kunskap om såväl vård- och omsorgsarbete, som den digitala tekniken och dess möjligheter.

Som välfärdstekniksamordnare jobbar du med att samordna arbetet med välfärdsteknik för verksamheter inom vård och omsorg. Du håller workshopar, leder studiecirklar och utvecklar arbetssätt för implementering av välfärdsteknik. Det är viktigt att du har god samarbets- och kommunikationsförmåga, då du kommer att arbeta i projektteam och samverkar med olika yrkesroller.

Efter utbildningen kan du bland annat jobba som:

 • Välfärdsteknikssamordnare (VFT-samordnare)
 • Handledare välfärdsteknik
 • Undersköterska med specialiserad kompetens inom välfärdsteknik

Utbildningen

Detta är en Distansutbildning där 100% av undervisningen sker på distans. Utbildningen läses på deltid med undervisning där du kommunicerar med lärare och övriga kurskamrater via moderna medieanläggningar. 

Efter utbildningen kommer du ha god kompetens inom området välfärdsteknik och e-hälsa. Du kommer även att ha kunskap om organisationer, samverkan, pedagogik och kommunikation så att du ska kunna leda medarbetare och grupper genom implementeringsarbetet av nya arbetssätt och ny teknik.

Det här är en vidareutbildning på distans som sker på halvfart under 1 år för att du ska kunna fortsätta jobba vid sidan av. Utbildningen riktar sig till dig som läst vård- och omsorgsprogrammet och som jobbat minst 1 år som undersköterska eller har annan relevant yrkesroll inom området.

Observera att antal obligatoriska träffar vid distans är 5 stycken digitala träffar och antal lärar- eller handledarledd verksamhet utbildningen omfattar är 4 timmar/vecka.

Har du inte läst vård- och omsorgsprogrammet men har relevant yrkeserfarenhet? Läs mer om hur du kan ansöka via reell kompetens.

I utbildningen ingår bland annat:

 • Välfärdsteknologi och e-hälsa
 • Organisation, samverkan och implementering
 • Pedagogik och kommunikation
 • Juridik och etik

Vill du veta mer om välfärdsteknik inom social omsorg och hur det kan förbättra Sveriges välfärd? Läs mer här!

Juridik och etik

Yh-poäng: 20

I denna kurs får du inblick i de juridiska och etiska aspekter som påverkar arbetet med välfärdsteknik. som lagar, författningar, riktlinjer, samt etiska dilemman.

Du lär dig bland annat att dokumentera insatser som utförs med välfärdstekniska lösningar i enlighet med rådande lagstiftning, föreskrifter och aktuell genomförandeplan, och att beakta etiska aspekter vid implementering och användning av välfärdstekniska lösningar.

Organisation, samverkan och implementering

Yh-poäng: 30

I denna kurs lär du dig att planera, samordna, genomföra, utvärdera och föreslå förbättringsåtgärder vid implementering av välfärdsteknik i en vård- och omsorgsverksamhet.

Du får även bland annat lära dig att dokumentera implementeringsarbetet enligt gällande rutiner, göra en behovsinventering och ta fram behovsunderlag till upphandling av välfärdstekniska lösningar.

Pedagogik och kommunikation

Yh-poäng: 15

I denna kurs lär du dig att handleda, instruera och kommunicera med användare, anhöriga och kollegor i användande av välfärdstekniska lösningar.

Bland annat lär du dig att planera, genomföra och sammanställa resultat av studiecirklar och workshopar, samt att ta fram informationsmaterial och lathundar. Du lär dig olika metoder och modeller för handledning inom vård- och omsorg, presentationsteknik samt terminologi relaterad till arbete med välfärdsteknologi.

Efter avslutad kurs ska du självständigt kunna anpassa din handledning av användare och anhöriga efter individernas olika behov. Du  ska också kunna genomföra utbildningsinsatser och sedan reflektera över resultaten.

Välfärdsteknologi och e-hälsa

Yh-poäng: 35

I denna kurs får du en inblick i området välfärdsteknologi, vilket inbegriper olika välfärdstekniska produkter, lösningar och tillämpningsområden inom vård- och omsorg. Utifrån behov i vård-och omsorgsverksamhet, lär du dig att använda dessa produkter och lösningar på ett korrekt och säkerhetsmässigt sätt.

Under kursen arbetar du med case utifrån olika tillämpningsområden inom vård och omsorgsverksamhet, och tränar dina färdigheter i att se möjligheter med digitala och välfärdstekniska lösningar, med utgångspunkt i de insatser som i nuläget utförs.

Efter denna kurs har du kompetens att kunna välja lämplig välfärdsteknisk lösning för ett visst tillämpningsområde inom vård- och omsorgsverksamhet, utifrån behov och målbild. Du kommer att kunna ansvara för att användning och hantering av välfärdstekniska lösningar sker enligt gällande säkerhetsföreskrifter och manualer. Du ska också kunna bevaka den tekniska utvecklingen inom området och utifrån denna föreslå implementering av nya processer och lösningar.

Ledningsgruppen består av potentiella arbetsgivare som kvalitetssäkrar utbildningen och ser till så att du lär dig precis det som branschen efterfrågar.

Varje yrkeshögskoleutbildning styrs av en ledningsgrupp som består av olika arbetsgivare från branschen, en utbildningsansvarig, nuvarande studenter och representanter för kommun och högskola. Ledningsgruppens uppgift är att se till att utbildningen ger rätt kompetens och håller den höga kvalitet som krävs för att du ska kunna jobba som den yrkesroll som utbildningen leder till. Ledningsgruppen sammanträder fyra gånger per år och diskuterar allt ifrån kursinnehåll och kursmål till gästföreläsningar och utbildningens kvalitet.

Det finns två olika typer av behörighet du måste uppfylla för att ha möjlighet att bli antagen på en utbildning: Grundläggande behörighet och särskild behörighet.

Grundläggande behörighet:
 • Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning med minst 2250 poäng samt godkända betyg i Engelska 5, Matematik 1 och Svenska 1.
 • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
 • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Läs mer under Reell kompetens.

   

  Alla våra utbildningar bedrivs på svenska. För att du ska kunna genomföra utbildningen krävs det väldigt goda kunskaper i det svenska språket både skriftligt och muntligt.

  Här kan du läsa mer om grundläggande behörighet.

Särskild behörighet:

 • Minst 1 års yrkeserfarenhet som exempelvis undersköterska på ett sjukhus, äldreboende, hemtjänst, boende med särskilt stöd, daglig verksamhet, boendestöd eller motsvarande. OBS: Ladda upp CV och arbetsgivarintyg i din ansökan för att styrka att du har minst 3 års yrkeserfarenhet.
 • Godkända betyg från Vård och omsorgsprogrammet, Omvårdnadsprogrammet eller motsvarande utbildning som innehåller kurserna: Hälsopedagogik, Medicin1, Psykiatri 1, Psykologi 1, Specialpedagogik 1, Vårds- och omsorgsarbete 1-2 samt etik och människans livsvillkor.

 

Här kan du läsa mer om vad du kan göra för att bli behörig till utbildningen.

Antagningen

Har du frågor gällande följande:
Din ansökan, hur du ansöker, ej behörig, behörighetsprov, preparandkurser och 20%-regeln. Vänligen kontakta antagningen.

antagningen@nackademin.se
08-466 60 00

Utbildningsledare

Kontakta mig om du har specifika frågor om kursinnehåll.

Carina Söderman
Mejla mig

Vill du ta emot en lia-praktikant?

Formulär