HemIT-utbildningarUX Design - Onlineutbildning
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-fre, kl. 9-12

08-466 60 00 (menyval 1 i växeln)

antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

Telefontid: mån-fre, kl. 08.00-12.00

08-466 60 00 (menyval 3 i växeln)

expeditionen@nackademin.se

Den fysiska expeditionen kommer att, p.g.a. rådande omständigheter, hålla stängt tills vidare. Ni når oss via telefon och mail.

Online 1 år

UX Design – Online

Utbilda dig till UX-designer online

Utbildningsstart:
12 mars 2024
13 aug 2024
15 okt 2024
Ansökan stänger:
löpande antagning
Utbildningsnivå:
Professional Degree
Studielängd:
1 år heltid alt 2 år deltid
Studietakt:
100% alt 50%
Plats:
Online
Antagningskrav:
Grundläggande gymnasiekompetens eller relevant yrkeserfarenhet
Pris:
42 000 kr per termin heltid
21 000 kr per termin deltid
Betalning:
Det går att ansöka studiestöd hos CSN för studieavgiften inkl. merkostnadslån
Faktura skickas ut först 14 dagar efter utbildningsstart
Intresseanmälan 

Överblick

Nackademin + Noroff

Innehåll

Antagningskrav

CSN & betalning

UX Design, eller user experience design , handlar om att effektivisera upplevelsen av en mänsklig användare och deras interaktioner med digitala produkter, tjänster och system. Genom UX kommer du att kunna skapa hemsidor som är användarvänliga och på så sätt maximeras konverteringen.

Utbildningen

Under utbildningen kommer du att lära dig hur man skapa interaktioner med användare som är både personliga och intuitiva. Genom att skapa sig förståelse för hur kunderna rör sig på webbplatsen kommer du att öka konverteringarna genom mer användarvänliga hemsidor.
Efterfrågan på UX-designers är stor och avgörande för företagen för att öka sin försäljning.

Genom att fokusera på att skapa en djup förståelse för användarna har efterfrågan på UX-designers ökat markant. UX-designers är avgörande för utvecklingen av effektiva interaktionsmetoder, och branschen strävar efter att tillhandahålla de färdigheter och kompetenser som förvärvats i denna utbildning.

Utbildningens mål

Utbildningen fokuserar på att utveckla praktiska färdigheter inom de viktigaste aspekterna av användarupplevelsedesign. Efter utbildningen kommer du att jobba strategiskt med dessa praktiska färdigheter. Utbildningen består till stor del av praktiska uppgifter där du kommer att arbeta med branschrelaterade uppgifter.

UX-designers med kunskap inom koncept, processer, metoder, verktyg och tekniker i användarcentrerad designpraxis är mycket efterfrågade. Utbildningen kommer att ge dig praktisk och relevant kunskap inom området användarupplevelsedesign för att kunna starta din karriär som UX-designer eller för vidare studier inom området.

Yrkesroller efter utbildningen

Efter avslutat program kommer du att kunna arbeta i både nationella och internationella företag som är specialiserade på produkt- och tjänsteutveckling, digital lösningsutveckling, tillgänglighet, informationsvisualisering och X-reality-området. Företag anpassar sig för närvarande, eftersom tekniken förändras snabbt. Arbetsbeskrivningarna är därför mycket dynamiska.

Intervjuer

Plugga online

Utbildningen är online och undervisningen sker på engelska. Det krävs alltså att den studerande har god kunskap och förståelse i det engelska språket för att kunna klara utbildningen.

Lektionerna är förinspelade vilket är till stor fördel för de studenter som vill kombinera studier med jobb eller som helt enkelt fritt vill kunna styra över sin vardag. Som online student har du tillgång till ett digitalt klassrum där du får en bra överblick över vardagen som student, där hittar du allt läromedel och lektionsmaterial samt uppgifter. I detta digitala klassrum kan du även enkelt kommunicera med dina klasskamrater och lärare i det forum som finns uppsatt för just den utbildningen du går.

Nackademin & Noroff

Nackademin stärker sin position på den svenska utbildningsmarknaden genom ett spännande partnerskap med Noroff School of Technology and Digital Media. Genom detta partnerskap skapas en möjlighet där fler svenska studenter kan utbilda sig inom IT och kommunikation via Nackademin hos Norges största online-utbildare Noroff. Detta samarbete representerar även ett viktigt steg i riktning mot den gemensamma visionen om att säkerställa kompetensförsörjning för näringslivets olika branscher.

Det bästa av båda världar

För att säkerställa en träffsäker kompetensförsörjning i enlighet med dagens och morgondagens behov har Nackademin noggrant valt ut åtta fagskoleutbildningar från Noroff att erbjuda svenska studenter online. Beslutet om vilka utbildningar som erbjuds grundar sig i Nackademins nära samarbete med det svenska näringslivet och dess strävan att vara en central aktör i att möta arbetsmarknadens behov och efterfrågan på kompetens.

Genom att kombinera Nackademins starka kopplingar till näringslivet med Noroffs erkända utbildningar inom IT, teknik och kommunikation, erbjuder detta partnerskap det bästa av båda världar för studenterna där de kan vara trygga med att de utbildningar som erbjuds via Nackademin leder till goda jobbmöjligheter på den svenska arbetsmarknaden.

Noroff student via Nackademin

En online-utbildning hos Noroff är ett bra val för de som önskar flexibilitet och frihet under sin studietid. Det digitala innehållet ger studenterna möjlighet att styra över sin egna vardag där man kan studera när och vart man vill. Alla utbildningar är CSN-berättigade med totalt fyra starter per år som kan läsas på hel- eller halvfart, perfekt för studenter som vill kombinera studier med arbete eller annat kul!

Online-utbildningarna är generellt sett kortare än de traditionella yrkeshögskoleutbildningarna, och en av orsakerna till detta är att de är helt distansbaserade och inte inkluderar några praktikperioder. Nackademin och Noroff är medvetna om vikten av att knyta kontakter med branschen innan examen, därför ges online-studenter den exklusiva möjligheten att delta på Nackademins branschdagar för att göra just detta. Branschdagarna arrangeras två gånger per år och utgör en unik mötesplats där studenter och företag inom branschen samlas för att knyta kontakter och nätverka.

Nackademin vid studentens sida från ansökan till examen

Nackademin har tagit fram ett dedikerat team som står vid studenternas sida genom hela utbildningsresan, från ansökan till examen. Detta team finns till hands för att besvara alla frågor som kan dyka upp under ansökan och studietiden hos Noroff. Efter examen erbjuds Noroff-studenter via Nackademin möjligheten att ansluta sig till Nackademins alumninätverk. Genom att vara en del av alumni-nätverket får de bland annat ta del av nyhetsbrev med inbjudan till spännande seminarier, kurser, event, till och med lediga konsultjobb.

Kurser första terminen

 • Forskning och insikt
 • Idé och planering
 • Wireframing
 • Användbarhetstestning 1
 • Terminsuppgift

Kurser andra terminen

 • Interaction Design Foundations
 • Tillgänglighet
 • UX-design för mobila enheter
 • Prototypframställning
 • Användbarhetstestning 2
 • Projektexamen
 • Portfölj

Efter utbildningen har du kunskap att:

 • har kunskap om centrala principer, metoder och verktyg som används i UX Design
 • har kunskap om principer och metoder som används för användarforskning och insikter och dess relevans för att utveckla erfarenheter med användarbehov i fokus
 • har kunskap om idéer och planeringsmetoder som används för att hitta den bästa lösningen utifrån användarnas behov
 • har kunskap om processer, metoder och verktyg som används vid wireframing och användbarhetstester med prototyper
 • har kunskap om mobil-först-principen och metoder som används för att skapa användarupplevelser för olika skärmstorlekar
 • har insikt i Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) och väsentliga interaktionsdesignprinciper som används i UX Design
 • har insikt i WCAG, etiska principer och normer av relevans för utveckling av användarupplevelser som involverar deltagare och verkliga användare
 • kan uppdatera sina egna kunskaper inom området UX Design
 • förstår vikten av UX Design-disciplinen som en metod för att skapa effektiva och användarcentrerade digitala upplevelser
 • förstår vikten av empati och inkluderande designmentalitet för att utveckla användarupplevelser tillgängliga för alla användare
 • kan tillämpa kunskap för att organisera och underlätta idéworkshops i syfte att hitta den bästa lösningen för användarnas behov
 • kan tillämpa kunskap för att skapa användarupplevelser tillgängliga för alla användare enligt riktlinjerna för tillgänglighet för webbinnehåll
 • kan tillämpa kunskap för att skapa användarupplevelser för mobila enheter enligt principen ”mobil-först”.
 • behärskar relevanta metoder och verktyg som används i användarforskning för att organisera, genomföra och dokumentera resultat och insikter
 • behärskar relevanta tekniker och verktyg för att skapa wireframes och prototyper och genomföra användbarhetstester
 • behärskar relevanta tekniker och verktyg för att presentera användarforskningsresultat, idéresultat, prototyper och användbarhetstestresultat
 • kan hitta information om aktuella trender, tekniker och material som är relevanta för UX Design
 • kan studera ett UX-projekt och identifiera användarupplevelsefrågor och vilka åtgärder som behöver genomföras
 • förstår de etiska principerna och begränsningarna för hantering och lagring av personuppgifter när du rekryterar och engagerar deltagare
 • har utvecklat en etisk attityd i förhållande till området UX Design och förstår komplexiteten i användarbehov och tillgänglighet i användarcentrerade upplevelser
 • kan genomföra UX-projekt som består av användarforskning, idéskapande, prototyper och användbarhetstester utifrån specifika målgruppers behov, ensam eller som en del av en grupp
 • kan bygga relationer med sina kamrater och samarbeta med projektägare, användare och interaktionsdesigners
 • kan utveckla användarcentrerade upplevelser för webbplatser och webbapplikationer av relevans baserat på olika användarbehov och målgrupper

För att bli antagen till denna utbildning måste du uppfylla kraven för en av följande antagningskategorierna: Studiekompetens eller reell kompetens.

Studiekompetens:
– Betygskraven för dig med svenska betyg finner du nedan.

Reell kompetens:
– Vid ansökan med reell kompetens görs en samlad individuell bedömning av den sökande. För att söka med reell kompetens måste den sökande ha fyllt/fylla 23 år det år utbildningen startar. Noroff kommer att bland annat kolla på:

 • Betyg från gymnasiet och/eller andra utbildningar
 • CV
 • Arbetsintyg
 • Personligt motiveringsbrev på engelska vid ansökan med reell kompetens.

Utbildningen genomförs på Engelska och du behöver därför ha god kunskap och förståelse i det engelska språket.

Betygskrav för dig med svenska betyg:

Examensbevis Högskoleförberedande examen
Du måste ha examensbevis med 2500 gymnasiepoäng med betyget E eller högre i minst
2250 gymnasiepoäng.
Du måste ha betyg E eller högre i följande ämnen:
– svenska 1, 2 och 3 eller svenska som andra språk 1, 2 och 3
– engelska 5 och 6
– historia 1b
– samhällskunskap 1b
– matematik 1a eller 1b eller 1c och matematik 2a eller 2b eller 2c
– naturkunskap 1b (eller 2 av ämnena kemi, fysik, biologi)

Examensbevis yrkesexamen
Du måste ha exsamensbevis med 2500 gymnasiepoäng med betyg E eller högre i minst 2250
gymnasiepoäng.
Du måste ha betyg E eller högre i följande ämnen:
– svenska 1, 2 och 3 eller svenska som andra språk 1, 2 och 3
– engelska 5 och 6
– historia 1a1 och 1a2 eller historia 1b
– samhällskunskap 1a1 och 1a2 eller samhällskunskap 1b
– matematik 1a eller 1b eller 1c och matematik 2a eller 2b eller 2c
– naturkunskap 1a1 och 1a2 eller naturkunskap 1b
– eller 2 av ämnena kemi, fysik, biologi
– eller naturkunskap 1a1 och 1 av ämnena kemi, fysik, biologi
Om du inte har dessa ämen på examnesbeviset måste du komplettera med dem som tillägg i
din ansökan.

2003 till 2013 – Slutbetyg från gymnasieskolan
Du måste ha slutbetyg med 2500 gymnasiepoäng med betyg Godkänt eller högre i minst
2250 gymnasiepoäng.
Du måste ha betyg Godkänt eller högre i följande ämnen:
– svenska A och B eller svenska som andra språk A och B
– engelska A
– matematik A och B
– samhällskunskap A
– historia A
– naturkunskap A (eller 2 av ämena kemi, fysik, biologi)
Om du inte har dessa ämen på examnesbeviset måste du komplettera med dem som tillägg i
din ansökan.

1997 till 2002 – Slutbetyg från gymnasieskolan
Du måste ha slutbetyg med 2150 gymnasiepoäng med betyg Godkänt eller högre i minst
1935 gymnasiepoäng.
Du måste ha betyg Godkänt eller högre i följande ämnen:
– svenska A och B eller svenska som andra språk A och B
– engelska A
– matematik A och B
– samhällskunskap A
– historia A
– naturkunskap A (eller 2 av ämnena kemi, fysik, biologi)
Om du inte har dessa ämen på examnesbeviset måste du komplettera med dem som tillägg i
din ansökan.

Till och med 1996 – Avgångsbetyg från gymnasieskolan (Linjegymnasiet)
Du måste ha fullständigt Avgångsbetyg från ett 3-årigt program från en av följande linjer:
– humanistisk linje
– samhällsvetenskaplig linje
– naturvetenskaplig linje
– ekonomisk linje
– teknisk linje.
Avgångsbetyg från 2-åriga linjer ger inte generell studiekompetens.

Reducerat program
Slutbetyg med reducerat program utfärdat efter 1 januari 2010 ger inte generell
studiekompetens.

Högskoleprovet
Högskoleprovet kan inte användas.

Universitetsexamen som ger generell studiekompetens
Sökande som har gymnasiexamen som inte ger generell studiekompetens i Norge, men som
har fullföljt en universitetsexamen uppnår generell studiekompetens. Det kan till exempel
vara sökande som har slutbetyg från gymnasiet utan matematik B eller sökande med
yrkesexamen.

Är du osäker på om du uppfyller antagningskraven?
Kontakta oss på noroff@nackademin.se

CSN och finansiering

Studieavgiften är 42 000 kr per termin vid helfartsstudier. Om du väljer att plugga på halvfart så är studieavgiften 21 000 kr per termin.

Utbildningen är studiemedelsberättigande. Du kan alltså få bidrag och/eller lån av CSN för att gå denna utbildning. Du kan dessutom ansöka om merkostnadslån från CSN för studieavgiften då undervisningen bedrivs av vår norska partnerskola Noroff, vilket gör att utbildningen räknas som utlandsstudier. I dagsläget är det inte möjligt för utlandsstudenter att ansöka om omställningsstudiestöd hos CSN, du kan läsa mer om omställningsstudiestödet här.

För dem som inte kan söka studiemedel via CSN erbjuder vi, i samarbete med Human Finans, möjligheten att låna på kredit till studieavgiften. Human Finans erbjuder bland annat delbetalningar under 12 månader. Besök www.humanfinans.se, och följ instruktionerna.

Betalning & villkor

Kontrakt och ansvar

Studierna vid Noroff regleras av studieavtalet, som ska läsas igenom innan man accepterar en studieplats. Programbeskrivningen och Noroffs regelverk är integrerade delar av detta kontrakt. Noroffs ansvar är att tillhandahålla utbildning enligt program- och kursbeskrivningar. Om förändringar behöver göras kommer studenterna att informeras.

Under sin studietid måste studenten följa information, föreskrifter och riktlinjer som tillhandahålls av Noroff. Studenter måste därför kontrollera både sin studentmail och personliga mail regelbundet för att hålla sig informerade.

Betalning

Studenter måste betala studieavgifter enligt programbeskrivningar och priser som anges på webbsidan. Acceptans av studieplats inkluderar acceptans av avgifter. 

Studieavgiften faktureras i början av varje ny termin med betalning senast den 15:e i följande månad. Se nedan för viktiga datum:

 Studiestart   Fakturadatum  Förfallodatum
 Augusti   31 Augusti  15 September
 Oktober   31 Oktober  15 November
 Januari   31 Januari  15 Februari
 Mars  31 Mars  15 April

 

Uppsägning och studieavbrott

Uppsägning av studieavtalet ska skriftligen meddelas till studieadministrationen på Noroff inom nedanstående tidsfrister. Uppsägning efter dessa datum kommer att leda till att studenten måste betala hela terminsavgiften för terminen.

 Studiestart   Datum för uppsägning
 Nya Studenter
 Datum för uppsägning
 Återkommande Studener
 Augusti   31 Augusti  31 Juli
 Oktober   31 Oktober  30 September
 Januari   31 Januari  31 Januari
 Mars   31 Mars  28 Februari

 

Antagningen

FAQ – svar på de vanligaste frågorna

Har du fler frågor gällande följande:
Din ansökan, behörighetskrav, utbildningsinnehåll. Vänligen kontakta antagningen för Distansutbildningar för flexibla starter: noroff@nackademin.se

For info in English please contact: noroff@nackademin.se

Anmäl intresse för den här utbildningen!

Fyll i formuläret nedan så får du vårt nyhetsbrev samt information om när ansökan för denna utbildning öppnar.

Online 1 år

Vill du ta emot en lia-praktikant?

Formulär